Search result for

ภาพถ่าย

(52 entries)
(0.0046 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาพถ่าย-, *ภาพถ่าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพถ่าย[N] photograph, See also: picture, photo, snap, shot, Syn. รูปถ่าย, รูป, Example: หล่อนรักการถ่ายภาพ จึงใช้ภาพถ่ายสะท้อนอารมณ์และความรู้สึก, Count unit: ภาพ, รูป, ใบ, Thai definition: ภาพบนกระดาษอัดรูป เกิดจากการนำแผ่นฟิล์มภาพเนกาทิฟ หรือแผ่นกระจกภาพเนกทิฟไปอัดถ่ายทอดภาพลงบนกระดาษอัดรูปนั้น
ภาพถ่ายทางอากาศ[N] aerial photograph, Example: เขาชี้ให้ทุกคนเห็นการก่อตัวของพายุจากภาพถ่ายทางอากาศ, Thai definition: รูปที่ปรากฏขึ้นจากการที่ตั้งกล้องถ่ายภาพอยู่บนท้องฟ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาพถ่ายน. ภาพบนกระดาษอัดรูป เกิดจากการนำแผ่นฟิล์มภาพเนกาทิฟหรือแผ่นกระจกภาพเนกาทิฟไปอัดถ่ายทอดภาพลงบนกระดาษอัดรูปนั้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
photomicrographภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aerial photographsภาพถ่ายทางอากาศ [TU Subject Heading]
Photographsภาพถ่าย [TU Subject Heading]
Photographs from spaceภาพถ่ายทางอวกาศ [TU Subject Heading]
En Faceภาพถ่ายตรงหน้า [การแพทย์]
aerial photographaerial photograph, ภาพถ่ายทางอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It seems Michael X has managed to keep himself out of jail by threatening to release damning photographs of a certain...royal personage.มันกลายเป็นว่าไมเคิล เอ็กซ์ จัดการพาตัวเองพ้นจากการเข้าคุก โดยการขู่ว่าจะเปิดเผย ภาพถ่ายที่น่าอับอาย ของเชื้อพระวงศ์พระองค์หนึ่ง The Bank Job (2008)
We believe that's were the photos are located.เราเชื่อว่าภาพถ่ายพวกนี้ยังคงอยู่ในนั้น The Bank Job (2008)
Some photographs.ภาพถ่ายบางส่วน The Bank Job (2008)
When I came out there were a couple of lads taking some photos.ตอนที่ฉันออกมาจากที่นั่น มีไอ้หนุ่มสองคนกำลังพูดถึงภาพถ่าย The Bank Job (2008)
I think what these robbers were really after were photographs.ผมคิดว่าสิ่งที่พวกโจรกลุ่มนี้ ตามหาจริง ๆ คือภาพถ่าย The Bank Job (2008)
Photographs of a certain Royal Princess.ภาพถ่ายของเจ้าหญิงในราชวงศ์ The Bank Job (2008)
If we give the photos to Vogel, all bets are off with Tim.ถ้าเราให้ภาพถ่ายกับโวเกล ที่ต่อรองกับทิมก็จะสูญเปล่า The Bank Job (2008)
Well, if your mates abandoned you over a few photographs.ถ้าเพื่อนของแกทิ้งแกแล้วเลือกภาพถ่ายล่ะ The Bank Job (2008)
Your ledgers and your photos, you can pick them up from Scotland Yard.บัญชีกับภาพถ่ายของแก แกปกป้องพวกเขา จากกองตำรวจสันติบาลได้ The Bank Job (2008)
He's gonna hand them over as soon as he sees the photos.เขาจะส่งให้คุณกับมือ ทันทีที่เขาเห็นภาพถ่าย The Bank Job (2008)
Our committment is for... the recovery of the royal...portraits only.เอาภาพถ่ายของราชวงศ์... กลับคืนมาเท่านั้น The Bank Job (2008)
Now that's photography.นั่นภาพถ่าย Superhero Movie (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพถ่าย[n.] (phāpthāi) EN: photograph ; photo   FR: photographie [f] ; photo [f]
ภาพถ่ายภูมิทัศน์[n. exp.] (phāpthāi phūmithat) EN: nature photography   

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare
instagram(n ) โปรแกรมฟิลเต้อร์และลูกเล่นในตัวกล้องถ่ายรูปเพื่อการตบแต่งภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ให้โทนสีแปลกไปตามต้องการ พร้อมช่วยให้เกิดความสะดวกแก่การเชื่อมต่อไปยัง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter เป็นต้น
big data(n ) ข้อมูลขนาดใหญ่, ข้อมูลหลากหลายปริมาณมหาศาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลดัชนีการค้นคืนของเว็บ ข้อมูลการสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลในเครือข่ายสังคม ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerial photograph[N] ภาพถ่ายทางอากาศ
image[N] รูปภาพ, See also: ภาพถ่าย, Syn. picture
photo[N] รูปถ่าย, See also: ภาพถ่าย, Syn. photograph
photograph[N] ภาพถ่าย, See also: รูปถ่าย, รูปภาพ, ภาพเหมือน, Syn. photo, picture, portrait, painting, snapshot
pic[N] รูปถ่าย, See also: ภาพถ่าย, Syn. photograph
pix[N] คำนามพหูพจน์ของ pic, See also: ภาพถ่าย, Syn. pics
tintype[N] ภาพถ่ายบนแผ่นดีบุก
x ray[N] ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ (ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์), See also: ภาพเอ็กซ์เรย์
x-ray[N] ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ (ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์), See also: ภาพเอ็กซ์เรย์
X-ray Photograph[N] ภาพถ่ายเอ็กซเรย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป <คำแปล>Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
ambrotype(แอม' โบรไทพ) n. ภาพถ่ายบนแผ่นแก้วโดยการฉาบ negative ด้วยผิวพื้นดำ
autogravure(ออโทกระววว'เออะ) n. วิธีการแกะสลักบล๊อกภาพถ่าย
autoradiograph(ออโทรเร'ดีโอกราฟ) n. ภาพถ่ายแสดงการมีสารกัมมันตภาพรังสีสะสมอยู่., Syn. radioautograph -autoradiography n.
bromide papern. กระดาษที่ชุบด้วยสารละลายซิลเวอร์โบรไมด์ในการอัดภาพถ่าย
close-upn. ภาพถ่ายในระยะใกล้,การถ่ายภาพในระยะใกล้
contrast(n. คอน'แทรสทฺ,คันแทรสทฺ') {contrasted,contrasting,contrasts} n. ความผิดแผกกัน,ความตรงกันข้าม,สิ่งหรือบุคคลที่ผิดแผกกันอย่างชัดเจน,ความแตกต่างระหว่างบริเวณดำและขาวในภาพถ่าย. -v. เปรียบเทียบความคิดแผกกัน., See also: contrastable adj. ดูcontrast
flashlight(แฟลช'ไลทฺ) n. หลอดไฟแฟลชที่ใช้ในการถ่ายรูป,แสงสว่างแวบจากหลอดไฟแฟลช,ไฟสัญญาณแวบวับ (ของรถดับเพลิงรถตำรวจ เป็นต้น) ,ภาพถ่ายด้วยไฟแฟลช
halationn. การเกิดบริเวณมัวที่ภาพถ่าย,รอยพร่ารอบดวงโคมในฟิล์มถ่ายรูปเงาทรงกด,แสดงทรงกด
halftoneครึ่งสีหมายถึง สำเนาของภาพถ่ายที่ใช้จุดหนาใหญ่ แทนส่วนที่เป็นสีดำและใช้จุดเล็ก ๆ แทนส่วนที่เป็นสีจางจนเป็นสีเทาอ่อน ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
photo(n) ภาพถ่าย,รูปถ่าย
snapshot(n) ภาพถ่ายเร็ว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
写真[しゃしん, shashin] (n) ภาพถ่าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top