ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scene

S IY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scene-, *scene*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
scenesscene (ซีน) n. ฉาก, เวที, ภาพ, เหตุการณ์, สถานที่เกิดเหตุ, (ละคร) บทหนึ่ง, (ภาพยนตร์) ตอนหนึ่ง, เรื่องราว, อุปกรณ์ประกอบฉาก, สิ่งแวดล้อม, ทัศนียภาพ, ภาพภูมิประเทศ, -Phr. (behind the scenes อยู่เบื้องหลัง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scene(n) สถานที่เกิดเหตุ, See also: ที่เกิดเหตุ, จุดเกิดเหตุ, Syn. area, site, place, spot
scene(n) เหตุการณ์, See also: สถานการณ์, Syn. background, location
scene(n) ฉาก, See also: ตอน, Syn. act, episode, part
scene(n) ทิวทัศน์, See also: ทัศนียภาพ, สิ่งแวดล้อม, Syn. landscape, panorama, view
scene(n) การแสดงความไม่พอใจ, See also: การแสดงความโกรธ, อาการโกรธ, Syn. fuss, commotion
scenery(n) ทิวทัศน์, See also: ทัศนียภาพ, Syn. landscape, prospect
scenery(n) ฉากบนเวที, Syn. backdrop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scene(ซีน) n. ฉาก, เวที, ภาพ, เหตุการณ์, สถานที่เกิดเหตุ, (ละคร) บทหนึ่ง, (ภาพยนตร์) ตอนหนึ่ง, เรื่องราว, อุปกรณ์ประกอบฉาก, สิ่งแวดล้อม, ทัศนียภาพ, ภาพภูมิประเทศ, -Phr. (behind the scenes ส่วนตัว, เป็นความลับ), Syn. view, landscape, setting, display, s
scenery(ซี'เนอรี) n. ทิวทัศน์, ทัศนียภาพ, ภาพภูมิประเทศ, ฉากทั้งหลาย, สิ่งแวดล้อม
behind-the-sceneadj., n. เบื้องหลัง, หลังฉาก
obscene(อับซีน') adj. ลามก, อนาจาร, ลามกอนาจาร, หยาบโลน, หยาบคาย, น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง., See also: obsceneness n., Syn. lewd, Ant. decent

English-Thai: Nontri Dictionary
scene(n) ฉาก, ภาพ, เวที, ตอน, เหตุการณ์, เรื่องราว, ทัศนียภาพ
scenery(n) วิว, ทิวทัศน์, ทัศนียภาพ, ฉาก
obscene(adj) ลามก, ต่ำช้า, หยาบคาย, หยาบโลน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sceneฉาก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
scene of actionสถานที่เกิดเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
scenery[ซีนเนอร์รี] (n) ภาพหรือเหตุการณ์ที่คาดไว้ล่วงหน้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His Excellency leaves the scene and will return along Hynkelstrasse, where he'll pass Tomainia's modern masterpieces:เรื่องราวของท่านผู้นำ จะกลับมา พร้อมท่านผู้นำ เขาจะผ่านถนนแห่งเกียรติยศ เป็นผลงานที่ทันสมัย The Great Dictator (1940)
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา Night and Fog (1956)
That stupid girl's making a scene over such a delicacyสิ่งนั้นการกระทำของเด็กผู้หญิงโง่ความละเอียดอ่อนจน scene over Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The scene took place in his house.ภาพหยิบสถานที่ในบ้านของเขา .. Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Since criminals always return to the scene of the crime.ตั้งแต่ อาชญากร มักจะ กลับ ไป ที่เกิดเหตุ I Spit on Your Grave (1978)
I was in the house making my gravy and I heard this commotion. We're at the scene right now.ฉันไม่อยากจะอยู่ที่นี่คนเดียว Big (1988)
Only a few vague reports of young boys or teenagers at the scenes have been filed.รายงานคลุมเครือเพียงไม่กี่ ... ... เด็กหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นที่ฉากที่ได้รับการยื่น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
...from the scene of the heist at JFK.นับจากการปล้นสนามบินเจเอฟเค Goodfellas (1990)
Have you ever been to a murder scene right after it happened?คุณเคยอยู่ในฉากฆาตกรรม หลังจากที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นไหม? Basic Instinct (1992)
A face camera by the call box and a scene camera on top of this pillar, looking down.ตัวหนึ่งจับภาพใบหน้าผู้ที่มาเยือน อีกตัวหนึ่งติดบนโน้นจับทั่วบริเวณ The Bodyguard (1992)
At first, it was just a bunch of little things, loving things a wife would do behind the scenes without him even knowing.ตอนแรกมันก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่าง เรื่องน่ารักๆที่ภรรยาจะทำอยู่ข้างหลัง โดยที่เขาไม่รู้เลยแม้แต่นิดเดียว The Joy Luck Club (1993)
We have the accused at the scene of the crime.เราได้ถูกกล่าวหาว่าในที่เกิดเหตุของอาชญากรรม The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sceneA big crowd gathered at the scene of the fire.
sceneA crowd gathered at the scene.
sceneA detective arrived upon the scene of the crime.
scene"A passionate kiss scene in a school corridor ... I've heard all about it!" "It wasn't passionate! There's exaggeration in that tale ..."
sceneAs soon as the accident occurred, a police car rushed to the scene.
sceneBen acted out the scene of the waitress spilling soup in his lap.
sceneBy the way, this week - no matter what flags are set - it's a certainty that there will be no ecchi scenes. You'll just have to bear with it a while.
sceneDon't make a scene in public.
sceneEverywhere you go will find the same scenery.
sceneFive fire engines rushed to the scene of the fire.
sceneHe could not bear to see the scene.
sceneHe described the scene in detail.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานที่เกิดเหตุ(n) scene of the accident/ attack/ crime
สถานที่เกิดเหตุ(n) scene, Syn. ที่เกิดเหตุ, Example: ตำรวจไปตรวจดูสถานที่เกิดเหตุอีกครั้งนี้
ที่เกิดเหตุ(n) scene, See also: spot where the accident happened, Syn. จุดเกิดเหตุ, Example: ประชาชนมามุงดูในที่เกิดเหตุเป็นจำนวนมาก, Count Unit: ที่, แห่ง
ทิวทัศน์(n) view, See also: scenery, landscape, Syn. วิว, ทิวภาพ, ทัศนียภาพ, ขอบฟ้า, Example: การใช้บริการสามล้อสามารถนั่งชมทิวทัศน์เมือง และถ่ายรูปได้คล่องตัว, Thai Definition: ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏให้เห็นตามธรรมชาติ
ทัศนียภาพ(n) scenery, See also: scene, sight, landscape, view, sight-seeing, panorama, Syn. ทิวภาพ, ทิวทัศน์, ภาพ, Example: พอเข้าเขตจังหวัดตรังก็ผ่านเขาช่อง ซึ่งมีน้ำตกและทัศนียภาพอันสวยงาม, Thai Definition: ภาพที่น่าดู, มักใช้หมายถึงภูมิประเทศที่สวยงาม
เทพนิรมิต(n) nature, See also: scenery, Syn. ธรรมดา, ธรรมชาติ, Notes: (สันสกฤต)
เมืองท่องเที่ยว(n) scenery town, Syn. เมืองตากอากาศ, Example: เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาจาร[anājān] (adj) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral  FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
ฉาก[chāk] (n) EN: act ; episode ; scene  FR: acte [ m ] ; épisode [ m ] ; scène [ f ]
ฉาก[chāk] (n) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene  FR: scène [ f ] ; décor [ m ] ; rideau [ m ] ; écran [ m ]
ฉาก[chāk] (n) EN: scenery ; landscape
ฉากละกร[chāk lakhøn] (n) EN: scenery  FR: décor [ m ] ; décors [ mpl ]
ชักใย[chak yai] (v, exp) EN: manipulate behind the scene ; pull the strings behind the scene  FR: tirer les ficelles
เชิด[choēt] (v) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf  FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
จัดฉาก[jat chāk] (v, exp) EN: arrange the scenery ; prepare the scenery ; set the scene ; stage-manage  FR: arranger un scénario ; organiser une mise en scène
จุดเกิดเหตุ[jut koēt hēt] (n, exp) EN: scene
คำพูดสัปดน[khamphūt sappadon] (n, exp) EN: obscene language ; dirty language ; foul language ; indecent language  FR: langage obscène [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SCENE S IY1 N
SCENES S IY1 N Z
SCENERY S IY1 N ER0 IY0
SCENERIES S IY1 N ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scene (n) sˈiːn (s ii1 n)
scenes (n) sˈiːnz (s ii1 n z)
scenery (n) sˈiːnəriː (s ii1 n @ r ii)
scene-painter (n) sˈiːn-pɛɪntər (s ii1 n - p ei n t @ r)
scene-shifter (n) sˈiːn-ʃɪftər (s ii1 n - sh i f t @ r)
scene-painters (n) sˈiːn-pɛɪntəz (s ii1 n - p ei n t @ z)
scene-shifters (n) sˈiːn-ʃɪftəz (s ii1 n - sh i f t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
现场[xiàn chǎng, ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ,   /  ] scene (of event or incident) #600 [Add to Longdo]
风景[fēng jǐng, ㄈㄥ ㄐㄧㄥˇ,   /  ] scenery; landscape #3,277 [Add to Longdo]
场面[chǎng miàn, ㄔㄤˇ ㄇㄧㄢˋ,   /  ] scene; occasion #4,182 [Add to Longdo]
场景[chǎng jǐng, ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ,   /  ] scene; scenario; setting #4,985 [Add to Longdo]
情景[qíng jǐng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˇ,  ] scene; sight; circumstances #5,300 [Add to Longdo]
景点[jǐng diǎn, ㄐㄧㄥˇ ㄉㄧㄢˇ,   /  ] scenery; scenic spots #5,979 [Add to Longdo]
景象[jǐng xiàng, ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˋ,  ] scene; sight (to behold) #7,367 [Add to Longdo]
景色[jǐng sè, ㄐㄧㄥˇ ㄙㄜˋ,  ] scenery; scene; landscape; view #10,465 [Add to Longdo]
景物[jǐng wù, ㄐㄧㄥˇ ㄨˋ,  ] scenery #20,497 [Add to Longdo]
风物[fēng wù, ㄈㄥ ㄨˋ,   /  ] scenery; sights #30,526 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandstelle { f } | Brandstellen { pl }scene of fire | scenes of fire [Add to Longdo]
Kulissenwechsel { m }scene change; change of scenery [Add to Longdo]
Unfallstelle { f } | Unfallstellen { pl }scene of an accident | scenes of accidents [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n, suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P) #235 [Add to Longdo]
[ば, ba] (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その場) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) { physics } field; (8) field (gestalt psychology); (P) #247 [Add to Longdo]
画面[がめん, gamen] (n) terminal screen; scene; picture; the field (in TV); photo; (P) #495 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (n) (1) win; victory; (2) beautiful scenery; scenic spot; (suf, ctr) (3) (ant #582 [Add to Longdo]
舞台[ぶたい, butai] (n) (1) stage (theatre, theater); (2) scene or setting (e.g. of novel, play, etc.); (P) #740 [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] (n, vs) (1) establishment; creation; posing (a problem); setting (movie, novel, etc.); scene; (2) { comp } options or preference settings (in computer software); configuration; assignment; setup; (P) #765 [Add to Longdo]
[ず, zu] (n, n-suf) (1) drawing; picture; diagram; figure; illustration; chart; graph; (2) sight; scene; (P) #978 [Add to Longdo]
背景[はいけい, haikei] (n) (1) background; scenery; backdrop; setting; circumstance; context; (2) backing; support (from behind the scenes); (P) #1,925 [Add to Longdo]
シーン[shi-n] (n, n-suf) scene; (P) #2,150 [Add to Longdo]
[けい, kei] (n) (1) vista; view; scene; scenic view; (suf, ctr) (2) counter for scenes (in a play) #2,856 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
画面[がめん, gamen] screen, picture, scene [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scene \Scene\, v. t.
   To exhibit as a scene; to make a scene of; to display. [Obs.]
   --Abp. Sancroft.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scene \Scene\, n. [L. scaena, scena, Gr. skhnh` a covered place,
   a tent, a stage.]
   1. The structure on which a spectacle or play is exhibited;
    the part of a theater in which the acting is done, with
    its adjuncts and decorations; the stage.
    [1913 Webster]
 
   2. The decorations and fittings of a stage, representing the
    place in which the action is supposed to go on; one of the
    slides, or other devices, used to give an appearance of
    reality to the action of a play; as, to paint scenes; to
    shift the scenes; to go behind the scenes.
    [1913 Webster]
 
   3. So much of a play as passes without change of locality or
    time, or important change of character; hence, a
    subdivision of an act; a separate portion of a play,
    subordinate to the act, but differently determined in
    different plays; as, an act of four scenes.
    [1913 Webster]
 
       My dismal scene I needs must act alone. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The place, time, circumstance, etc., in which anything
    occurs, or in which the action of a story, play, or the
    like, is laid; surroundings amid which anything is set
    before the imagination; place of occurrence, exhibition,
    or action. "In Troy, there lies the scene." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The world is a vast scene of strife. --J. M. Mason.
    [1913 Webster]
 
   5. An assemblage of objects presented to the view at once; a
    series of actions and events exhibited in their
    connection; a spectacle; a show; an exhibition; a view.
    [1913 Webster]
 
       Through what new scenes and changes must we pass!
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. A landscape, or part of a landscape; scenery.
    [1913 Webster]
 
       A sylvan scene with various greens was drawn,
       Shades on the sides, and in the midst a lawn.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. An exhibition of passionate or strong feeling before
    others; often, an artifical or affected action, or course
    of action, done for effect; a theatrical display.
    [1913 Webster]
 
       Probably no lover of scenes would have had very long
       to wait for some explosions between parties, both
       equally ready to take offense, and careless of
       giving it.              --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   {Behind the scenes}, behind the scenery of a theater; out of
    the view of the audience, but in sight of the actors,
    machinery, etc.; hence, conversant with the hidden motives
    and agencies of what appears to public view.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scene
   n 1: the place where some action occurs; "the police returned to
      the scene of the crime"
   2: an incident (real or imaginary); "their parting was a sad
     scene"
   3: the visual percept of a region; "the most desirable feature
     of the park are the beautiful views" [syn: {view}, {aspect},
     {prospect}, {scene}, {vista}, {panorama}]
   4: a consecutive series of pictures that constitutes a unit of
     action in a film [syn: {scene}, {shot}]
   5: a situation treated as an observable object; "the political
     picture is favorable"; "the religious scene in England has
     changed in the last century" [syn: {picture}, {scene}]
   6: a subdivision of an act of a play; "the first act has three
     scenes"
   7: a display of bad temper; "he had a fit"; "she threw a
     tantrum"; "he made a scene" [syn: {fit}, {tantrum}, {scene},
     {conniption}]
   8: graphic art consisting of the graphic or photographic
     representation of a visual percept; "he painted scenes from
     everyday life"; "figure 2 shows photographic and schematic
     views of the equipment" [syn: {scene}, {view}]
   9: the context and environment in which something is set; "the
     perfect setting for a ghost story" [syn: {setting}, {scene}]
   10: the painted structures of a stage set that are intended to
     suggest a particular locale; "they worked all night painting
     the scenery" [syn: {scenery}, {scene}]

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 scene
  scene

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top