ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

film

F IH1 L M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -film-, *film*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
feature film(n) ภาพยนตร์เรื่องยาว เช่น Seeking professional actors/actresses for independent feature film to be shot in Buenos Aires at the beginning of August., See also: a full-length motion picture, Syn. full-length movie

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
film(n) ภาพยนตร์, See also: หนัง, ฟิล์มถ่ายภาพ, ฟิล์มถ่ายรูป, ฟิล์มหนัง, Syn. motion picture, movie, cinema, flick
film(n) แผ่นพลาสติกบางสำหรับห่อของ
film(n) เยื่อบางๆ, See also: เนื้อเยื่อบางๆ, Syn. membrane, tissue
film(n) ฝ้า, See also: สิ่งที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ, สิ่งที่เคลือบอยู่
film(vt) ถ่ายภาพยนตร์, See also: ถ่ายหนัง, ถ่ายรูป, ถ่ายภาพ, ถ่ายทำ, บันทึกภาพ, Syn. photograph, shoot, snap
film(vt) เคลือบ, See also: เคลือบด้วยฟิล์ม
filmy(adj) ซึ่งถูกปกคลุมด้วยเยื่อบางๆ, See also: ซึ่งเคลือบด้วยฟิล์ม, Syn. gauzy, gossamer
filmdom(n) อุตสาหกรรมภาพยนตร์
filmily(adv) โดยถูกปกคลุมด้วยเยื่อบางๆ
filmgoer(n) ผู้ชอบชมภาพยนตร์, See also: คนดูหนังประจำ, Syn. cinema-goer, moviegoer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
film(ฟิล์ม) n. ฟิล์ม, เยื่อหุ้ม, เยื่อบาง, หมอกบาง, ฝ้า, ฟิล์มถ่ายรูป, ฟิล์มภาพยนตร์, ภาพยนตร์. vt. เอาฟิล์มหุ้ม, ถ่ายภาพยนตร์, ฉายภาพยนตร์. vi. ปกคลุมด้วยฟิล์ม
film clipส่วนตัดต่อของภาพยนตร์
filmy(ฟิล'มี) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายฟิล์ม, คลุมหรือปิดด้วยฟิล์ม., See also: filmily adv. filminess n. filmily, adv. filminess n.
fulfilmentn. การทำให้บรรลุผล, การบรรลุผล, การปฏิบัติภารกิจ, การทำให้พอใจ, การทำให้สมบูรณ์.
microfilm(ไม'คระฟิล์ม) n. ฟิล์มจิ๋ว
recording filmn. ฟิล์มบันทึก, เทปบันทึกเสียง
thin filmฟิล์มบางเป็นวัสดุชนิดหนึ่ง ใช้เป็นสื่อในการเก็บข้อมูล หรืออาจใช้ทำหน่วยความจำหลัก เลย เรียกว่า thin-film memory สามารถเรียกหาข้อมูลได้เร็วมาก โดยปกติจะมีขนาด 1/20 ตารางนิ้ว มีความหนาไม่ ถึง 1 ไมครอน ใช้แทนทรานซิสเตอร์ได้เป็นพัน ๆ ตัว
x-film(เอคซฺ'ฟิล์ม) n. ภาพยนต์จำกัดผู้ชม (เช่น ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 16 ขวบเข้าชม)

English-Thai: Nontri Dictionary
film(n) เยื่อหุ้ม, เยื่อบาง, ฟิล์ม, ภาพยนตร์, ฝ้า
film(vt) คลุมด้วยเยื่อบาง, ถ่ายภาพยนตร์, ถ่ายหนัง, ฉายหนัง
filmdom(n) วงการภาพยนตร์, โลกภาพยนตร์, โลกมายา
filmy(adj) มีเยื่อบาง, คลุมด้วยฟิล์ม, เกี่ยวกับภาพยนตร์, เยิ้ม, อย่างเลือนๆ
fulfilment(n) การทำให้สำเร็จ, การบรรลุผล, ความสมปรารถนา, การปฏิบัติภารกิจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
filmฟิล์ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Film adaptationsงานดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Film archivesหอภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Film badgeกลักฟิล์ม, ฟิล์มแบ็ดจ์, กลักบรรจุฟิล์มบันทึกปริมาณรังสี ที่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีใช้เพื่อให้ทราบว่าได้รับรังสีสะสมเป็นปริมาณเท่าใด, Example: [นิวเคลียร์]
Film Badgeฟิล์มแบดจ์ [การแพทย์]
Film canกระป๋องฟิล์มภาพยนตร์, Example: กระป๋องฟิล์มภาพยนตร์ (Film can) เป็นภาชนะที่มีรูปร่างเป็นแผ่นกลมแบนตื้นทำจากโลหะหรือพลาสติกแข็งที่มีฝาปิดแน่นหนามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่าง ๆ สำหรับการจัดเก็บและการขนส่งฟิล์มภาพยนตร์ที่อยู่ในวงล้อหรือแกน แต่เดิมฟิล์มภาพยนตร์เก็บไว้ในกระป๋องฟิล์มภาพยนตร์ที่ทำจากเหล็ก (ทั้งเคลือบหรือไม่เคลือบผิว) อลูมิเนียมหรือพลาสติกบางประเภท จากมาตรฐาน ISO เสนอแนะว่าภาชนะ ที่บรรจุฟิล์มควรเป็นพอลิโพรไพลีน (Polypropylene) หรือโพลีเอทิลีน (Polyethylene) สำหรับกระป๋องฟิล์มพลาสติก ถ้าเป็นกระป๋องฟิล์มที่ทำจากโลหะ โลหะที่ใช้ไม่ควรถูกกัดกร่อนเป็นสนิมง่าย ความแข็งของกระป๋องฟิล์มภาพยนตร์สามารถป้องกันฟิล์มภาพยนตร์จากรอยขีดข่วน ฝุ่นและสัตว์หรือแมลงที่เป็นภัยต่าง ๆ กระป๋องฟิล์มยังสามารถป้องกันน้ำในระยะสั้น ๆ และอาจจะชะลออัตราการแพร่กระจายของสารมลพิษจากสภาพแวดล้อม กระป๋องฟิล์มเป็นตัวกั้นกลางผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอก โดยสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศภายในกระป๋องฟิล์มได้<br> <br>ในการเปิดกระป๋องฟิล์มภาพยนตร์ที่เป็นสนิมหรือมีรอยบุบ ให้ตีเบา ๆ ที่ด้านนอกของกระป๋องฟิล์มเพื่อทำให้ฝาหลวม ถ้าจำเป็นให้ใช้ไขควงหรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายกันเพื่อแงะฝาที่ปิดได้ แต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้ฟิล์มภาพยนตร์เสียหาย กระป๋องฟิล์มที่ใส่ฟิล์มภาพยนตร์ให้ทำเครื่องหมายและติดป้ายชื่อบอกไว้ ทั้งนี้ควรติดป้ายไว้ด้านนอกของกล่องฟิล์ม ไม่ควรใส่วัสดุอื่น ๆ ไว้ภายในกล่องฟิล์มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดาษและโดยเฉพาะกระดาษที่พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ เนื่องจากกระดาษอาจมีกรดและเป็นแหล่งที่มาของความชื้นและฝุ่นละออง นอกจากนั้นไม่ควรให้มีกาวและยางรัดภายในกล่องด้วยเช่นกันเนื่องจากวัสดุเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาของตัวทำละลาย กำมะถันและตัวออกซิไดซ์ที่เป็นอันตราย และควรวางภาชนะที่บรรจุฟิล์มให้ซ้อนกันในแนวนอนเพื่อให้ม้วนฟิล์มวางในแนวราบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Film Carriersกลักใส่ฟิล์ม [การแพทย์]
Film catalogsรายการภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Film Changersเครื่องเปลี่ยนแผ่นฟีล์ม [การแพทย์]
Film coefficients (Physics)การดูดซับของฟิลม์ (ฟิสิกส์) [TU Subject Heading]
Film criticismการวิจารณ์ภาพยนตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The films of the honeymoon have arrived at last. Do we have time, do you think, before dinner?ฟิล์มฮันนีมูนเพิ่งมาถึง เราพอจะมีเวลาก่อนอาหารค่ำมั้ย Rebecca (1940)
He claimed he was at the movies, yet he couldn't remember the names of the films he saw or who played in them.เขาอ้างว่าเขาเป็นที่ภาพยนตร์ แต่เขาไม่สามารถจำชื่อของภาพยนตร์ที่เขาเห็นหรือผู้ที่เล่นในพวกเขา 12 Angry Men (1957)
Every word of this film is written in pencil in my own handwriting.ทุกคำพูดของภาพยนตร์เรื่องนี้ ถูกเขียนด้วยดินสอเขียนด้วย ลายมือของตัวเอง ฉันเป็นหนี้ฉันแนะนำให้กับ งานศิลปะของสงคราม How I Won the War (1967)
Haven't you had enough? Find a battle and film it.หนังสงคราม ค้นหาการสู้รบ และการถ่ายทำมัน How I Won the War (1967)
Give Johnny the part in that war film you're starting next week.ให้จอห์นนี่เป็นส่วนหนึ่งในหนังสงครามที่คุณจะเริ่มต้นในสัปดาห์หน้า The Godfather (1972)
All the girl mannequins disappeared from the windows last night film at 11:00.หุ่นโชว์นางแบบทั้งหลายถูกขโมยไปหมดหน้าต่างเลย... Mannequin (1987)
If the film catches fire... little as you are, you'll go up-- boom!ถ้าฟิลม์โดนไฟไหม้ล่ะก็... ตัวเล็กๆ อย่างเธอเนี่ย, ไฟลุกพรึ่บ- - ตูม ! Cinema Paradiso (1988)
Why didn't you splice these when you gave the films back?ทำไมคุณไม่ต่อมันเข้าด้วยกัน เมื่อคุณส่งฟิล์มพวกนี้กลับไปล่ะ ? Cinema Paradiso (1988)
I told you not to keep your film under the bed by the fire pan.ฉันบอกแล้วไม่ให้เอาฟิล์ม ของแกไว้ใต้เตียงใกล้ๆ เตาถ่าน. Cinema Paradiso (1988)
I thought it was a joke about film catching fire.ผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องตลก ที่ฟิล์มไหม้ไฟนั่น. Cinema Paradiso (1988)
You see a film 100 times.เธอจะต้องดูหนังเป็นร้อยๆ ครั้ง. Cinema Paradiso (1988)
(Door closes as film dialogue continues)(ปิดประตูการเจรจาเป็นภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง) The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
filmAll the films are boring.
filmAmerican films are more popular than those of any other country.
filmAre there any good films on this week?
filmAre there reserved seats for this film?
filmCan I have this film developed?
filmCan I take the high speed film out?
filmDid you enjoy the film?
filmDid you ever see such a film?
filmDid you see the cowboy film on TV last night?
filmDo you enjoy plays, films and such?
filmDo you think they will invite us to the film showing?
filmEveryone is waiting to see his new film.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การถ่ายทำภาพยนตร์(n) shooting, See also: filming
บทภาพยนตร์(n) films cript, See also: movie script, shooting script
ผู้แสดงนำฝ่ายชาย(n) leading man, See also: film actor, film star, star
ผู้แสดงนำฝ่ายหญิง(n) leading lady, See also: film actress, film star, star
จอเงิน(n) silver screen, See also: film, movie, cinema, Syn. ภาพยนตร์, หนัง, Example: เรื่องราวที่แต่งขึ้นกลายเป็นมีชีวิตขึ้นมาจริงๆ ทางจอเงิน, Thai Definition: ภาพฉายด้วยเครื่องทำให้เห็นเป็นเคลื่อนไหวได้
ผู้กำกับภาพยนตร์(n) film director, Syn. ผู้กำกับหนัง, Example: งานนี้รวมเอาผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงของวงการมากมาย, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ให้เป็นไปตามบทบาทที่เหมาะสม
ฟิล์มถ่ายรูป(n) film, Syn. ฟิล์ม, ฟิล์มถ่ายภาพ, Example: เขาให้เงินก้อนใหญ่แลกกับการขอฟิล์มถ่ายรูปคืน, Count Unit: ม้วน, แผ่น, Thai Definition: แผ่นวัตถุบาง ประเภทพลาสติกชนิดหนึ่ง ฉาบผิวด้วยสารเคมีที่ไวต่อแสง ใช้สำหรับถ่ายรูป
ฝ้า(n) film, See also: scum, Example: บ่อน้ำแห่งนี้มีฝ้าลอยอยู่เต็มไปหมด, Thai Definition: อนุภาคเล็กๆ ที่รวมตัวกัน มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ลอยอยู่บนผิวน้ำหรือติดอยู่ที่แผลเป็นต้น
ฟิล์ม(n) film, See also: photographic film, Syn. ฟิล์มถ่ายรูป, Example: อย่าปล่อยให้ฟิล์มที่ยังไม่ได้ล้างถูกแสงแดด เพราะอาจเกิดเสียหายได้, Count Unit: แผ่น, ม้วน, Thai Definition: แผ่นวัตถุบาง ประเภทพลาสติกชนิดหนึ่ง ฉาบผิวด้วยสารเคมีที่ไวต่อแสง ใช้สำหรับถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์, Notes: (อังกฤษ)
หนัง(n) movie, See also: film, Syn. ภาพยนตร์, Example: คนสองคนไปดูหนังเรื่องเดียวกัน ออกมามีทัศนะที่ไม่เหมือนกัน, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: ภาพฉายด้วยเครื่องทำให้เห็นเป็นเคลื่อนไหวได้, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทภาพยนตร์[botphāpphayon] (n) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script  FR: scénario [ m ] ; script [ m ]
ฉายหนัง[chāi nang] (v, exp) FR: projeter un film
ดารา[dārā] (n) EN: star ; celebrity ; film star ; movie star  FR: star [ f ] ; célébrité [ f ] ; vedette [ f ] ; étoile [ f ]
นักแสดง[dārā naksadaēng] (n, exp) EN: film star ; movie star  FR: vedette de cinéma [ f ] ; étoile de cinéma [ f ]
ดาราหนัง[dārā nang] (n, exp) EN: film star ; movie star  FR: vedette de cinéma [ f ] ; étoile de cinéma [ f ]
ดาราภาพยนตร์[dārā phāpphayon] (n, exp) EN: movie star ; film star ; film celebrity  FR: vedette de cinéma [ f ] ; star (de cinéma) [ f ] ; étoile (du cinéma) [ f ]
ดูภาพยนตร์[dū phāpphayon] (v, exp) EN: seeing a movie  FR: regarder un film
ฝ้า[fā] (n) EN: film covering a wound ; blemish on the skin
ฟิล์ม[fīm] (n) EN: film ; negative film  FR: film [ m ] ; pellicule [ f ] ; négatif [ m ]
ฟิล์มเอ็กซเรย์[fīm eksaraē] (n, exp) EN: X-ray film  FR: film radiographique [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FILM F IH1 L M
FILMA F IH1 L M AH0
FILMS F IH1 L M Z
FILM'S F IH1 L M Z
FILMED F IH1 L M D
FILMER F IH1 L M ER0
FILMORE F IH1 L M AO2 R
FILMING F IH1 L M IH0 NG
FILMLESS F IH1 L M L AH0 S
FILMMAKER F IH1 L M EY2 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
film (v) fˈɪlm (f i1 l m)
films (v) fˈɪlmz (f i1 l m z)
filmy (j) fˈɪlmiː (f i1 l m ii)
filmed (v) fˈɪlmd (f i1 l m d)
filmier (j) fˈɪlmɪəʳr (f i1 l m i@ r)
filming (v) fˈɪlmɪŋ (f i1 l m i ng)
filmable (j) fˈɪlməbl (f i1 l m @ b l)
filmiest (j) fˈɪlmɪɪst (f i1 l m i i s t)
film-star (n) fˈɪlm-staːr (f i1 l m - s t aa r)
film-stars (n) fˈɪlm-staːz (f i1 l m - s t aa z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
影片[yǐng piàn, ㄧㄥˇ ㄆㄧㄢˋ, ] film; movie, #2,539 [Add to Longdo]
片子[piān zi, ㄆㄧㄢ ㄗ˙, ] film; movie; film reel; gramophone record, #6,397 [Add to Longdo]
电影节[diàn yǐng jié, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] film festival, #8,009 [Add to Longdo]
影迷[yǐng mí, ㄧㄥˇ ㄇㄧˊ, ] film enthusiast, #13,388 [Add to Longdo]
影星[yǐng xīng, ㄧㄥˇ ㄒㄧㄥ, ] film star, #17,154 [Add to Longdo]
胶卷[jiāo juǎn, ㄐㄧㄠ ㄐㄩㄢˇ, / ] film; film roll, #23,750 [Add to Longdo]
幻灯片[huàn dēng piàn, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄧㄢˋ, / ] filmstrip; lantern slide; transparency, #33,320 [Add to Longdo]
剪接[jiǎn jiē, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝ, ] film-editing; montage; to cut or edit film, #48,047 [Add to Longdo]
系列片[xì liè piān, ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ ㄆㄧㄢ, ] film series, #57,383 [Add to Longdo]
胶片佩章[jiāo piàn pèi zhāng, ㄐㄧㄠ ㄆㄧㄢˋ ㄆㄟˋ ㄓㄤ, / ] film badge [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
映画[えいが, eiga] TH: ภาพยนตร์  EN: film

German-Thai: Longdo Dictionary
Film(n) |der, pl. Filme| ฟิล์ม แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายภาพ
Film(n) |der, pl. Filme| ภาพยนต์
Filme(n) |pl.|, See also: der Film
Stummfilm(n) |der, pl. Stummfilme| ภาพยนตร์ที่มีเฉพาะภาพไม่มีเสียงประกอบ = silent movie
einen Film drehenถ่ายภาพยนตร์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Film { m } (TV; Kino)film; movie [ Am. ] [Add to Longdo]
Film { m }; Schicht { f }; Belag { m } | Filme { pl }film | films [Add to Longdo]
Film/Buch über die Vorgeschichte eines erfolgreichen Films/Buchesprequel [Add to Longdo]
Filmarchiv { n } | Filmarchive { pl }filmlibrary | filmlibraries [Add to Longdo]
Filmatelier { n }film studio [Add to Longdo]
Filmaufnahmen { pl }shots [Add to Longdo]
Filmbiographie { f }biopic [Add to Longdo]
Filmdrama { n }photoplay [Add to Longdo]
Filmdruck { m } [ textil. ]screen printing [Add to Longdo]
Filmempfindlichkeit { f } [ photo. ]film speed [Add to Longdo]
Filmentwicklung { f }film developing [Add to Longdo]
Filmentwicklungsdose { f }film developing tank [Add to Longdo]
Filmgesellschaft { f } | Filmgesellschaften { pl }film company | film companies [Add to Longdo]
Filmindustrie { f }film industry [Add to Longdo]
Filmkamera { f }cine camera [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
film, -s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
filmer(vt) ถ่ายหนัง, ถ่ายภาพยนต์

Japanese-English: EDICT Dictionary
CF[シーエフ, shi-efu] (n) commercial film; CF [Add to Longdo]
Hな映画;エッチな映画[エッチなえいが, ecchi naeiga] (n) pornographic film; salacious film [Add to Longdo]
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
ちょい役[ちょいやく, choiyaku] (n) bit part (e.g. in a film); extra [Add to Longdo]
アウトテイク[autoteiku] (n) outtake (of a film, television program, etc.) [Add to Longdo]
アウトフォーカス[autofo-kasu] (n) soft focus (photography, film) (wasei [Add to Longdo]
アニメ[anime] (n, adj-no) (1) animated film; animated cartoon; anime (when referring to Japanese cartoons); (2) (abbr) (See アニメーション) animation; (P) [Add to Longdo]
アニメーション[anime-shon] (n, adj-no) (1) animation; (2) animated film; animated cartoon; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コム[こむ, komu] COM, computer output microfilm system [Add to Longdo]
フィルムライブラリ[ふぃるむらいぶらり, firumuraiburari] film library [Add to Longdo]
マイクロフィルム[まいくろふぃるむ, maikurofirumu] microfilm [Add to Longdo]
計算機出力マイクロフィルミング[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるみんぐ, keisankishutsuryokumaikurofuirumingu] computer output microfilming, COM (abbr.) [Add to Longdo]
計算機出力マイクロフィルム印字装置[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるむいんじそうち, keisankishutsuryokumaikurofuirumuinjisouchi] computer output microfilm printer, COM printer [Add to Longdo]
計算機出力マイクロフィルム装置[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるむそうち, keisankishutsuryokumaikurofuirumusouchi] computer output microfilmer, COM device (abbr.) [Add to Longdo]
薄膜トランジスタ[うすまくトランジスタ, usumaku toranjisuta] Thin Film Transistor (TFT) [Add to Longdo]
薄膜トランジスター[うすまくトランジスター, usumaku toranjisuta-] TFT, Thin Film Transistor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
撮影所[さつえいじょ, satsueijo] Filmatelier [Add to Longdo]
映画[えいが, eiga] Film [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Film \Film\, v. t.
   1. To cover with a thin skin or pellicle.
    [1913 Webster]
 
       It will but skin and film the ulcerous place.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. to make a motion picture of (any event or literary work);
    to record with a movie camera; as, to film the
    inauguration ceremony; to film Dostoevsky's Crime and
    Punishment; or Tolstoy's War and Peace.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Film \Film\, n. [AS. film skin, fr. fell skin; akin to fylmen
   membrane, OFries. filmene skin. See {Fell} skin.]
   1. A thin skin; a pellicle; a membranous covering, causing
    opacity.
    [1913 Webster]
 
       He from thick films shall purge the visual ray.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. hence, any thin layer covering a surface.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. A slender thread, as that of a cobweb.
    [1913 Webster]
 
       Her whip of cricket's bone, the lash of film.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Photog.) The layer, usually of gelatin or collodion,
    containing the sensitive salts of photographic plates.
    [PJC]
 
   5. (Photog.) a flexible sheet of celluloid or other plastic
    material to which a light-sensitive layer has been
    applied, used for recording images by the processes of
    photography. It is commonly used in rolls mounted within
    light-proof canisters suitable for simple insertion into
    cameras designed for such canisters. On such rolls,
    varying numbers of photographs may be taken before the
    canister needs to be replaced.
    [PJC]
 
   6. a motion picture.
    [PJC]
 
   7. the art of making motion pictures; -- used mostly in the
    phrase the film.
    [PJC]
 
   8. a thin transparent sheet of plastic, used for wrapping
    objects; as, polyethylene film.
    [PJC]
 
   {Celluloid film} (Photog.), a thin flexible sheet of
    celluloid, coated with a sensitized emulsion of gelatin,
    and used as a substitute for photographic plates.
 
   {Cut film} (Photog.), a celluloid film cut into pieces
    suitable for use in a camera.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 film
   n 1: a form of entertainment that enacts a story by sound and a
      sequence of images giving the illusion of continuous
      movement; "they went to a movie every Saturday night"; "the
      film was shot on location" [syn: {movie}, {film},
      {picture}, {moving picture}, {moving-picture show}, {motion
      picture}, {motion-picture show}, {picture show}, {pic},
      {flick}]
   2: a medium that disseminates moving pictures; "theater pieces
     transferred to celluloid"; "this story would be good cinema";
     "film coverage of sporting events" [syn: {film}, {cinema},
     {celluloid}]
   3: photographic material consisting of a base of celluloid
     covered with a photographic emulsion; used to make negatives
     or transparencies [syn: {film}, {photographic film}]
   4: a thin coating or layer; "the table was covered with a film
     of dust"
   5: a thin sheet of (usually plastic and usually transparent)
     material used to wrap or cover things [syn: {film}, {plastic
     film}]
   v 1: make a film or photograph of something; "take a scene";
      "shoot a movie" [syn: {film}, {shoot}, {take}]
   2: record in film; "The coronation was filmed"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 film /film/ 
  film; motion picture; movie

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 film
  film; motion picture; movie

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Film /film/ 
  film; movie [Am.]; picture

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 film /film/
  1. filmstrip
  2. film; motionpicture; movie
  3. film

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 film
  film; motionpicture; movie

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top