ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เขียนรูป

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เขียนรูป-, *เขียนรูป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขียนรูป[V] draw, See also: draw a picture, paint a picture, Syn. วาดรูป, วาดภาพ, เขียนภาพ, Example: จิตรกรกำลังนั่งเขียนรูป โดยมีศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นแบบให้, Thai definition: เขียนหรือลากเส้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, you need somebody to draw, right?คุณอยากมีใครไว้เขียนรูปใช่มั้ย *batteries not included (1987)
We know your theory, Alexander, but the boy's found a simple geometrical picture.เรารู้ทฤษฎีของนาย แต่เด็กคนนั้นเขียนรูปเรขาคณิต ได้สบายๆ เลยนะ Good Will Hunting (1997)
This does not belong to us.เขียนรูปตัวเองครับ สร้างบ้านครับ Fight Club (1999)
Nanae studies Korean and painting.นาเนะเรียนภาษาเกาหลีและเขียนรูป Virgin Snow (2007)
You asked me to paint her Exactly as she looks.คุณขอให้ผมเขียนรูป\ ให้เหมือนภรรยาคุณที่สุด Adverse Events (2008)
You know, I did some drawings this morning,ผมรู้... .... ผมเขียนรูปนี้ตอนเช้า Adverse Events (2008)
One a Kurd, the other a painter and the third a poet.เป็นชาวเคิร์ทคนนึง.. อีกคนเป็นนักเขียนรูป คนที่สามเป็นนักกวี The Breath (2009)
I hope the monk doesn't beat you for ruining the painting.กลับไปที่วัดแล้วก็สารภาพกับหลวงพ่อ ถึงเรื่องที่ไปขีดเขียนรูปนั่นซะ Episode #1.1 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขียนรูป [v. exp.] (khīen rūp) EN: draw ; draw a picture ; paint a picture   FR: dessiner ; esquisser ; crayonner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
description(ดิสคริพ'เชิน) n. การพรรณนา,การบรรยาย,รูปร่างลักษณะ,ลักษณะ,ชนิด,ประเภท,การวาดหรือเขียนรูป, Syn. report,account,statement
toolboxช่องเครื่องมือโปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมจะจัดให้มีเครื่องมือต่าง ๆ เตรียมไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกในการพิมพ์ การเขียนรูปสี่เหลี่ยม การเขียนเส้นตรง การหมุน การทำเอียง เป็นต้น ถ้าเป็นโปรแกรมประเภทวาดภาพ จะยิ่งมีเครื่องมือมาให้มากชนิด รวมทั้งการใส่สีให้ด้วย เครื่องมือระบายสี ก็มีทั้งที่เป็นเหมือนพู่กัน ลากเป็นเส้นได้ ตัดขอบได้ ละเลงสีเต็มพื้นที่ หรือจะพ่นเป็น ฝอยเหมือนสเปรย์ ก็ได้ เป็นต้น บางโปรแกรมทำเป็นปุ่ม (button) ให้ใช้เมาส์กดแทนคำสั่งต่าง ๆ ได้ เรียกว่า toolbarดู toolbar ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
paint(vt,vi) เขียนรูป,ทาสี,เขียนภาพ,ระบายสี,วาดภาพ,แต่งหน้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top