ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shot

SH AA1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shot-, *shot*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
take a shot at(phrase) ลองทำ, ตัวอย่างเช่น Can I take a shot at explaining? ขอฉันลองอธิบายได้มั้ย, I took a shot at Lottery. ฉันลองซื้อลอตเตอร์รี่ดู
give it one's best shot(phrase) พยายามอย่างสุดความสามารถ, เช่น I'll give it my best shot. ฉันจะพยายาม (ทำเรื่องนี้) อย่างสุดความสามารถ
hotshot(n) คนเก่งรอบด้าน เช่น She was sure a hotshot on the keyboard, 93 words per minute!
give it a shotลองดูซักตั้ง, See also: give it a try

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shot(n) การยิง, See also: การระเบิด, Syn. firing, blasting, igniting
shot(n) ลูกกระสุนปืน, Syn. bullet
shot(n) ระยะยิง, See also: วิถีกระสุน, Syn. range, distance, turn
shot(n) ผู้ยิง, See also: นักแม่นปืน, Syn. gunner, huntsman
shot(n) การฉีดยา
shot(n) ความพยายาม
shot(n) การเดา, See also: การกะประมาณจากข้อมูลเพียงเล็กน้อย
shot(n) การตีลูก (กีฬา), See also: การเตะลูกเข้าประตู
shot(n) โอกาส
shotgun(n) ปืนล่าสัตว์, See also: ปืนสั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shot(ชอท) n. การยิง, การยิงปืน, เสียงยิง, ลูกกระสุนปืน, ระยะที่ยิง, การปล่อยขีปนาวุธ, วิถีกระสุน, วิถีจรวด, กระสุนกระจาย, ผู้ยิง, มือปืน, เสียงที่คล้ายเสียงปืน, การระเบิด, ดินระเบิด, การฉีดยา, ความพยายาม, การทดลอง, การเดา, จำนวนเล็กน้อย, ปริมาณเล็กน้อย, คำหนึ่ง, (ของเหลว) อีกหนึ่ง
shotgun(ชอท'กัน) n. ปืนสั้น, ปืนล่าสัตว์ adj. เกี่ยวกับปืนดังกล่าว, คลุมไปหมด vt. ยิงด้วยปืนดังกล่าว, บีบบังคับ, ใช้กำลังบังคับ
shotten(ชอท'เทิน) adj. (ปลา) วางไข่แล้ว, (กระดูก) เคลื่อนจากที่
big shotn. ผู้มีอิทธิพล, ผู้ยิ่งใหญ่, Syn. brass hat
bloodshot(adj. เห็นเส้นเลือด, แดงก่ำด้วยเลือด, แดงช้ำ
bowshot(โบ'ชอท) n. ระยะทางที่ลูกศรถูกยิงไปถึง
buckshotn. กระสุนหัวตะกั่วขนาดใหญ่สำหรับล่าสัตว์
cannonshotn. ลูกปืนใหญ่, รัศมีกระสุนปืนใหญ่
caseshotn. ขีปนาวุธที่ห่อหุ้มลูกโลหะกลมหลายลูกหรือเศษโลหะ, Syn. canister
earshotn. ระยะที่ได้ยินเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
shot(n) กระสุนปืน, วิถีกระสุน, การยิง, นัด, มือปืน, โอกาส, คำหนึ่ง
shot(vt pt และ pp ของ) shoot
BIG big shot(n) ผู้ยิ่งใหญ่, ผู้มีอิทธิพล
bloodshot(adj) เปื้อนเลือด, เห็นเส้นเลือด
earshot(n) ระยะที่ได้ยิน
gunshot(n) เสียงปืน, วิถีกระสุน, กระสุนปืน
snapshot(n) ภาพถ่ายเร็ว
upshot(n) ผลลัพธ์, ผลสรุป, สาระ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
shotcreteshotcrete, ปูนพ่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shotacon[โช ตะ ค่อน] (n, adj) ผู้ซึ่งหลงรักชื่นชมเด็กผู้ชายตัวน้อยๆ
shotgun(n) ปืนลูกซอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He shot me!เขายิงผม The Green Hornet (2011)
They shot him at close range.พวกมันยิงเขาระยะเผาขน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Sometimes we risk being shot at to put our wounded mounts out of their misery.บางครั้งเรามีความเสี่ยงที่จะถูก ยิง ที่จะนำม้าได้รับบาดเจ็บที่ไม่ดี ของเรา ออกจากความทุกข์ยากของพวก เขา How I Won the War (1967)
I should have shot that stupid little bleeder a long time ago.ตกเลือดน้อยโง่เป็นเวลานาน แล้ว ฉันอยากจะที่คุณรู้ว่า How I Won the War (1967)
Rest, and in a month this Hollywood big shot will give you what you want.ส่วนที่เหลือและในเดือนนี้พี่ใหญ่ฮอลลีวู้ดจะให้สิ่งที่คุณต้องการ The Godfather (1972)
I want you to talk to this movie big shot and settle this business for Johnny.ฉันต้องการให้คุณพูดคุยกับหนังเรื่องนี้พี่ใหญ่และชำระธุรกิจนี้จอห์นนี่ The Godfather (1972)
-They shot my father...- พวกเขายิงพ่อของฉัน ... The Godfather (1972)
You've shot them both. Now what do you do?คุณยิงพวกเขาทั้งสอง ตอนนี้คุณจะทำอย่างไร The Godfather (1972)
Then you come back blasting. Two shots in the head apiece.แล้วคุณจะกลับมาระเบิด สองนัดที่ศีรษะคนละ The Godfather (1972)
Don't forget. Two shots apiece in the head as soon as you come out.อย่าลืม คนละสองนัดในหัวทันทีที่คุณออกมา The Godfather (1972)
They shot Sonny on the causeway.They shot Sonny on the causeway. The Godfather (1972)
If an unlucky accident should befall him, if he should be shot by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning, If an unlucky accident should befall him, if he should be shot by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning, The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shotA fool's bolt is soon shot. [ Proverb ]
shotAll at once we heard a shot.
shotAll at once we heard a shot outside.
shotAmerica's foreign debt shot past $500 billion.
shotAnyway gave it my best shot.
shotA policeman shot in the leg.
shotA rifle shot broke the peace of the early morning.
shotA shot rang out.
shotAs soon as the dog heard his master's voice, off he ran like a shot.
shotBenjamin shot a bear with a rifle.
shotEven as he was speaking, a shot rang out.
shotFor some reason it didn't go well, shot down at every attempt, and he led a sad "History of no girlfriend = Age" life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปืนลูกซอง(n) shotgun, See also: fowling piece, Example: ผู้ตายนอนตายในท่าตะแคงเหมือนคนที่โดนยิงด้วยปืนลูกซอง, Count Unit: กระบอก, Thai Definition: ปืนยาวสำหรับบรรจุดินปืนและเม็ดตะกั่วในลูกกระดาษ
ลูกกระสุนปืน(n) bullet, See also: shot, gunshot, cartridge, projectile, Syn. ลูกปืน, กระสุน, กระสุนปืน, Example: ผู้คนวิ่งก้มๆ ตัวเหมือนคนวิ่งหนีลูกกระสุนปืนตามภาพยนตร์บู๊, Count Unit: ลูก, นัด, เม็ด, Thai Definition: ลูกตะกั่วหรือเหล็กเป็นต้น ที่ยัดใส่ในลำกล้องปืนแล้วยิง
ทุ่มน้ำหนัก(n) shot put, See also: shot-putting, putting the shot, Syn. กีฬาทุ่มน้ำหนัก, Thai Definition: การแข่งขันขว้างลูกเหล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช็อต[chǿt] (n) EN: shot  FR: tir [ m ] ; shoot [ m ]
จุดดับ[jut dap] (n, exp) EN: end ; result ; outcome ; upshot ; ending ; death  FR: point d'arrêt [ m ] ; fin [ f ]
การตีลูก[kān tī lūk] (n, exp) EN: shot  FR: coup [ m ] ; frappe [ f ]
กรองทอง[krøng thøng] (n, exp) EN: shot with gold threads ; cloth of gold
ลูกปืน[lūkpeūn] (n) EN: bullet ; projectile ; bullet; projectile ; shot ; shell  FR: balle (de fusil) [ f ] ; cartouche [ f ] ; munition [ f ] ; projectile [ m ]
หนังสติ๊ก[nangsatik] (n) EN: catapult ; sling ; slingshot  FR: élastique [ m ]
เหนี่ยวไก[nīo kai] (v, exp) EN: pull a trigger ; fire a shot ; fire a weapon ; squeeze the trigger  FR: presser la détente
ปืนแฝด[peūn faēt] (n, exp) EN: double-barelled shotgun
ปืนลูกซอง[peūn lūk søng] (n, exp) EN: shotgun ; fowling piece
พุทธรักษา[Phuttharaksā] (n) EN: Indian shot

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SHOT SH AA1 T
SHOTS SH AA1 T S
SHOTT SH AA1 T
SHOTTS SH AA1 T S
SHOTGUN SH AA1 T G AH2 N
SHOTGUNS SH AA1 T G AH2 N Z
SHOTWELL SH AA1 T W EH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shot (v) ʃˈɒt (sh o1 t)
shots (n) ʃˈɒts (sh o1 t s)
Shotts (n) ʃˈɒts (sh o1 t s)
Shotton (n) ʃˈɒtn (sh o1 t n)
shotgun (n) ʃˈɒtgʌn (sh o1 t g uh n)
shot-put (n) ʃˈɒt-put (sh o1 t - p u t)
shotguns (n) ʃˈɒtgʌnz (sh o1 t g uh n z)
shot-puts (n) ʃˈɒt-puts (sh o1 t - p u t s)
shot-tower (n) ʃˈɒt-tauər (sh o1 t - t au @ r)
shot-towers (n) ʃˈɒt-tauəz (sh o1 t - t au @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铅球[qiān qiú, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄡˊ, / ] shot put (athletics event), #40,038 [Add to Longdo]
铁砂[tiě shā, ㄊㄧㄝˇ ㄕㄚ, / ] shot (in shotgun); pellets, #64,075 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauchschuss { m }shot in the stomach [Add to Longdo]
Flinte { f } | Flinten { pl }shot gun | shot guns [Add to Longdo]
Genickschuss { m }shot in the back of the neck [Add to Longdo]
Gießkammer { f }shot chamber [Add to Longdo]
Kugelstrahlen { n }shot blasting [Add to Longdo]
Schreckschuss { m }shot fired in the air [Add to Longdo]
Schuss { m } | Schüsse { pl }shot | shots [Add to Longdo]
durchgeschossenshot through [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんしょっと[unshotto] (int) omigosh; crikey [Add to Longdo]
おめでた婚[おめでたこん, omedetakon] (n) (col) shotgun wedding (euphemistic) [Add to Longdo]
お偉いさん[おえらいさん, oeraisan] (n) (col) (See お偉方, 偉いさん) big shot; higher-ups [Add to Longdo]
お偉方;おえら方;御偉方[おえらがた, oeragata] (n) superiors; very important persons; VIPs; dignitaries; big shots [Add to Longdo]
せこい[sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.) [Add to Longdo]
できちゃった婚;出来ちゃった婚[できちゃったこん, dekichattakon] (n) (See 出来ちゃった結婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding [Add to Longdo]
でき婚;出来婚[できこん, dekikon] (n, vs) (abbr) (from できた and 結婚) (See 出来ちゃった結婚) shotgun marriage [Add to Longdo]
アプローチ[apuro-chi] (n, vs) (1) approach; (2) (abbr) (See アプローチショット) approach shot; (P) [Add to Longdo]
アプローチショット[apuro-chishotto] (n) approach shot [Add to Longdo]
アメリカ領ヴァージン諸島[アメリカりょうヴァージンしょとう, amerika ryou va-jin shotou] (n) United States Virgin Islands [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
局所的[きょくしょてき, kyokushoteki] local [Add to Longdo]
局所的試験法[きょくしょてきしけんほう, kyokushotekishikenhou] local test methods [Add to Longdo]
所定期間保存[しょていきかんほぞん, shoteikikanhozon] archiving [Add to Longdo]
所定期間保存ファイル[しょていきかんほぞんファイル, shoteikikanhozon fairu] archive file [Add to Longdo]
所定期間保存対象ファイル[しょていきかんほぞんたいしょうファイル, shoteikikanhozontaishou fairu] archived file [Add to Longdo]
文書体系[ぶんしょたいけい, bunshotaikei] document architecture, document body [Add to Longdo]
文書体系クラス[ぶんしょたいけいクラス, bunshotaikei kurasu] document architecture class [Add to Longdo]
文書体系水準[ぶんしょたいけいすいじゅん, bunshotaikeisuijun] document architecture level [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
所帯[しょたい, shotai] Haushalt [Add to Longdo]
所得[しょとく, shotoku] Einkommen [Add to Longdo]
所得税[しょとくぜい, shotokuzei] Einkommensteuer [Add to Longdo]
書店[しょてん, shoten] Buchhandlung [Add to Longdo]
諸島[しょとう, shotou] Inseln [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shoot \Shoot\, v. t. [imp. & p. p. {Shot}; p. pr. & vb. n.
   {Shooting}. The old participle {Shotten} is obsolete. See
   {Shotten}.] [OE. shotien, schotien, AS. scotian, v. i.,
   sce['o]tan; akin to D. schieten, G. schie?en, OHG. sciozan,
   Icel. skj?ta, Sw. skjuta, Dan. skyde; cf. Skr. skund to jump.
   [root]159. Cf. {Scot} a contribution, {Scout} to reject,
   {Scud}, {Scuttle}, v. i., {Shot}, {Sheet}, {Shut}, {Shuttle},
   {Skittish}, {Skittles}.]
   1. To let fly, or cause to be driven, with force, as an arrow
    or a bullet; -- followed by a word denoting the missile,
    as an object.
    [1913 Webster]
 
       If you please
       To shoot an arrow that self way.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To discharge, causing a missile to be driven forth; --
    followed by a word denoting the weapon or instrument, as
    an object; -- often with off; as, to shoot a gun.
    [1913 Webster]
 
       The two ends od a bow, shot off, fly from one
       another.               --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   3. To strike with anything shot; to hit with a missile;
    often, to kill or wound with a firearm; -- followed by a
    word denoting the person or thing hit, as an object.
    [1913 Webster]
 
       When Roger shot the hawk hovering over his master's
       dove house.              --A. Tucker.
    [1913 Webster]
 
   4. To send out or forth, especially with a rapid or sudden
    motion; to cast with the hand; to hurl; to discharge; to
    emit.
    [1913 Webster]
 
       An honest weaver as ever shot shuttle. --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
       A pit into which the dead carts had nightly shot
       corpses by scores.          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. To push or thrust forward; to project; to protrude; --
    often with out; as, a plant shoots out a bud.
    [1913 Webster]
 
       They shoot out the lip, they shake the head. --Ps.
                          xxii. 7.
    [1913 Webster]
 
       Beware the secret snake that shoots a sting.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. (Carp.) To plane straight; to fit by planing.
    [1913 Webster]
 
       Two pieces of wood that are shot, that is, planed or
       else pared with a paring chisel.   --Moxon.
    [1913 Webster]
 
   7. To pass rapidly through, over, or under; as, to shoot a
    rapid or a bridge; to shoot a sand bar.
    [1913 Webster]
 
       She . . . shoots the Stygian sound.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. To variegate as if by sprinkling or intermingling; to
    color in spots or patches.
    [1913 Webster]
 
       The tangled water courses slept,
       Shot over with purple, and green, and yellow.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {To be shot of}, to be discharged, cleared, or rid of.
    [Colloq.] "Are you not glad to be shot of him?" --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shot \Shot\, a.
   Woven in such a way as to produce an effect of variegation,
   of changeable tints, or of being figured; as, shot silks. See
   {Shoot}, v. t., 8.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shot \Shot\,
   imp. & p. p. of {Shoot}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shot \Shot\, n. [AS. scot, sceot, fr. sce['o]tan to shoot; akin
   to D. sschot, Icel. skot. [root]159. See {Scot} a share,
   {Shoot}, v. t., and cf. {Shot} a shooting.]
   A share or proportion; a reckoning; a scot.
   [1913 Webster]
 
      Here no shots are where all shares be.  --Chapman.
   [1913 Webster]
 
      A man is never . . . welcome to a place till some
      certain shot be paid and the hostess say "Welcome."
                          --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shot \Shot\, n.; pl. {Shot}or {Shots}. [OE. shot, schot, AS.
   gesceot a missile; akin to D. schot a shot, shoot, G. schuss,
   geschoss a missile, Icel. skot a throwing, a javelin, and E.
   shoot, v.t. [root]159. See {Shoot}, and cf. {Shot} a share.]
   1. The act of shooting; discharge of a firearm or other
    weapon which throws a missile.
    [1913 Webster]
 
       He caused twenty shot of his greatest cannon to be
       made at the king's army.       --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   2. A missile weapon, particularly a ball or bullet;
    specifically, whatever is discharged as a projectile from
    firearms or cannon by the force of an explosive.
    [1913 Webster]
 
   Note: Shot used in war is of various kinds, classified
      according to the material of which it is composed, into
      lead, wrought-iron, and cast-iron; according to form,
      into spherical and oblong; according to structure and
      modes of operation, into solid, hollow, and case. See
      {Bar shot}, {Chain shot}, etc., under {Bar}, {Chain},
      etc.
      [1913 Webster]
 
   3. Small globular masses of lead, of various sizes, -- used
    chiefly as the projectiles in shotguns for killing game;
    as, bird shot; buckshot.
    [1913 Webster]
 
   4. The flight of a missile, or the distance which it is, or
    can be, thrown; as, the vessel was distant more than a
    cannon shot.
    [1913 Webster]
 
   5. A marksman; one who practices shooting; as, an exellent
    shot.
    [1913 Webster]
 
   6. (Fisheries)
    (a) A cast of a net.
    (b) The entire throw of nets at one time.
    (c) A place or spot for setting nets.
    (d) A single draft or catch of fish made.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. (Athletics) A spherical weight, to be put, or thrown, in
    competition for distance.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. A stroke, throw, or other action to propel a ball or other
    game piece in certain games, as in billiards, hockey,
    basketball, curling, etc.; also, a move, as in chess.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. A guess; conjecture; also, an attempt. [Colloq.] "I'll
    take a shot at it."
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   {Shot belt}, a belt having a pouch or compartment for
    carrying shot.
 
   {Shot cartridge}, a cartridge containing powder and small
    shot, forming a charge for a shotgun.
 
   {Shot garland} (Naut.), a wooden frame to contain shot,
    secured to the coamings and ledges round the hatchways of
    a ship.
 
   {Shot gauge}, an instrument for measuring the diameter of
    round shot. --Totten.
 
   {shot hole}, a hole made by a shot or bullet discharged.
 
   {Shot locker} (Naut.), a strongly framed compartment in the
    hold of a vessel, for containing shot.
 
   {Shot of a cable} (Naut.), the splicing of two or more cables
    together, or the whole length of the cables thus united.
    
 
   {Shot prop} (Naut.), a wooden prop covered with tarred hemp,
    to stop a hole made by the shot of an enemy in a ship's
    side.
 
   {Shot tower}, a lofty tower for making shot, by dropping from
    its summit melted lead in slender streams. The lead forms
    spherical drops which cool in the descent, and are
    received in water or other liquid.
 
   {Shot window}, a window projecting from the wall. Ritson,
    quoted by Halliwell, explains it as a window that opens
    and shuts; and Wodrow describes it as a window of shutters
    made of timber and a few inches of glass above them.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shot \Shot\, v. t. [imp. & p. p. {Shotted}; p. pr. & vb. n.
   {Shotting}.]
   To load with shot, as a gun. --Totten.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shot
   adj 1: varying in color when seen in different lights or from
       different angles; "changeable taffeta"; "chatoyant (or
       shot) silk"; "a dragonfly hovered, vibrating and
       iridescent" [syn: {changeable}, {chatoyant},
       {iridescent}, {shot}]
   n 1: the act of firing a projectile; "his shooting was slow but
      accurate" [syn: {shooting}, {shot}]
   2: a solid missile discharged from a firearm; "the shot buzzed
     past his ear" [syn: {shot}, {pellet}]
   3: (sports) the act of swinging or striking at a ball with a
     club or racket or bat or cue or hand; "it took two strokes to
     get out of the bunker"; "a good shot requires good balance
     and tempo"; "he left me an almost impossible shot" [syn:
     {stroke}, {shot}]
   4: a chance to do something; "he wanted a shot at the champion"
     [syn: {shot}, {crack}]
   5: a person who shoots (usually with respect to their ability to
     shoot); "he is a crack shot"; "a poor shooter" [syn: {shot},
     {shooter}]
   6: a consecutive series of pictures that constitutes a unit of
     action in a film [syn: {scene}, {shot}]
   7: the act of putting a liquid into the body by means of a
     syringe; "the nurse gave him a flu shot" [syn: {injection},
     {shot}]
   8: a small drink of liquor; "he poured a shot of whiskey" [syn:
     {nip}, {shot}]
   9: an aggressive remark directed at a person like a missile and
     intended to have a telling effect; "his parting shot was
     `drop dead'"; "she threw shafts of sarcasm"; "she takes a dig
     at me every chance she gets" [syn: {shot}, {shaft}, {slam},
     {dig}, {barb}, {jibe}, {gibe}]
   10: an estimate based on little or no information [syn: {guess},
     {guesswork}, {guessing}, {shot}, {dead reckoning}]
   11: an informal photograph; usually made with a small hand-held
     camera; "my snapshots haven't been developed yet"; "he tried
     to get unposed shots of his friends" [syn: {snapshot},
     {snap}, {shot}]
   12: sports equipment consisting of a heavy metal ball used in
     the shot put; "he trained at putting the shot"
   13: an explosive charge used in blasting
   14: a blow hard enough to cause injury; "he is still recovering
     from a shot to his leg"; "I caught him with a solid shot to
     the chin"
   15: an attempt to score in a game
   16: informal words for any attempt or effort; "he gave it his
     best shot"; "he took a stab at forecasting" [syn: {shot},
     {stab}]
   17: the launching of a missile or spacecraft to a specified
     destination [syn: {blastoff}, {shot}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top