Search result for

photograph

(113 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -photograph-, *photograph*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
photograph[N] ภาพถ่าย, See also: รูปถ่าย, รูปภาพ, ภาพเหมือน, Syn. photo, picture, portrait, painting, snapshot
photograph[VT] บันทึกภาพ, See also: ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, Syn. snap, shoot
photograph[VI] ถูกถ่ายรูป, See also: ถูกถ่ายภาพ, Syn. snap, shoot
photography[N] การถ่ายภาพ
photographer[N] ช่างภาพ, See also: ตากล้อง, Syn. cameraman, picture-taker, photographist
photographic[ADJ] ซึ่งใช้หรือเกิดจากการถ่ายภาพ, See also: เกี่ยวกับการถ่ายภาพ, Syn. pictorial, photographical, illustrative
photographic[ADJ] เหมือนรูปถ่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
photograph(โฟ'ทะกราฟ,-แกรฟ) n. ภาพถ่าย,รูปถ่าย,ความประทับใจเหมือนผ่านเหตุการณ์จริง ๆ vt.,vi. ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,ถูกถ่ายภาพ,ถูกถ่ายรูป., See also: photographable adj., Syn. photo,picture,take,shoot
photographer(ฟะทอก'ระเฟอะ) n. ช่างภาพ,ช่างถ่ายรูป,ผู้ถ่ายภาพ
photographic(โฟทะแกรฟ'ฟิค) adj. เกี่ยวกับการถ่ายภาพ,ซึ่งใช้หรือเกิดจากการถ่ายภาพ,เหมือนของจริง,ซึ่งสามารถจดจำสิ่งที่เห็นได้ตลอด, Syn. vivid,detailed,visual
photography(โฟทอก'กระฟี) n. การถ่ายภาพ การถ่ายรูป,เทคนิคการถ่ายภาพ
astrophotography(แอสโทรโฟทอก'กระฟี) n. การถ่ายภาพดวงดาวและวัตถุในอวกาศ. -astrophotographic adj.
radiophotograph(เร'ดิโอโฟ'โทกราฟ) n. ภาพที่ถ่ายทอดโดยวิทยุ., See also: radiophotography n ., Syn. radiophotogram
telephotograph(เทลละโฟ'โทกราฟ) n. โทรภาพ,ภาพจากการถ่ายทอด,ภาพที่เกิดจากการใช้เลนส์ถ่ายภาพในระยะไกล

English-Thai: Nontri Dictionary
photograph(vt) ถ่ายรูป,ถ่ายภาพ
photographer(n) ช่างถ่ายรูป,ตากล้อง,ช่างภาพ
photographic(adj) เกี่ยวกับการถ่ายรูป,เกี่ยวกับการถ่ายภาพ,เหมือนจริง
photography(n) การถ่ายรูป,การถ่ายภาพ,เทคนิคการถ่ายภาพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Photograph collectionsงานสะสมภาพถ่าย [TU Subject Heading]
Photographersนักถ่ายภาพ [TU Subject Heading]
Photographic interpretationการแปลภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Photographic lensesเลนส์กล้อง [TU Subject Heading]
Photographic reproduction of plans, drawings, etc.การพิมพ์ภาพถ่ายแผนผัง, ภาพวาดเส้น, ฯลฯ [TU Subject Heading]
Photographsภาพถ่าย [TU Subject Heading]
Photographs from spaceภาพถ่ายทางอวกาศ [TU Subject Heading]
Photographyการถ่ายภาพ [TU Subject Heading]
Photography in archaeologyการถ่ายภาพทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Photography in oceanographyการถ่ายภาพทางสมุทรศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I like photographing you, though.ฉันชอบถ่ายภาพเธอ คิดสิ Pret-a-Poor-J (2008)
And he's an amazing photographer.แล้วเขาก็เป็นช่างภาพที่เยี่ยมมาก ๆ Pret-a-Poor-J (2008)
He's a photographer. come on.เขาเป็นช่างถ่สยภาพนะ มาเถอะ Pret-a-Poor-J (2008)
I want photographs of him with the patient and today's newspaper.ผมต้องการรูปของเขากับคนไข้ และหนังสือพิมพ์วันนี้ Emancipation (2008)
Photographers and press are still outside on the red carpet,ช่างภาพและนักข่าวยังอยู่ข้างนอกบนพรมแดง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You liked taking pictures. Now, you're a photographer?พี่เคยชอบถ่ายรูป แล้วตอนนี้ก็กลายเป็นช่างภาพนี่นะ Scandal Makers (2008)
Director of Photography/ Jin-ho Chung Lighting/ Kwang-won EomDirector of Photography/ Jin-ho Chung Lighting/ Kwang-won Eom Baby and I (2008)
It seems Michael X has managed to keep himself out of jail by threatening to release damning photographs of a certain...royal personage.มันกลายเป็นว่าไมเคิล เอ็กซ์ จัดการพาตัวเองพ้นจากการเข้าคุก โดยการขู่ว่าจะเปิดเผย ภาพถ่ายที่น่าอับอาย ของเชื้อพระวงศ์พระองค์หนึ่ง The Bank Job (2008)
Has anyone actually seen these photographs?มีใครเคยเห็นภาพพวกนี้จริง ๆ บ้างมั้ย The Bank Job (2008)
If we don't get onto the case quickly the police will have nabbed these robbers, and God knows what will happen to our photographs.ถ้าเราไม่เริ่มแก้ไขปัญหาให้เร็ว ตำรวจก็จะไปจับตัวคนร้ายพวกนี้ และพระเจ้าก็คงรู้ ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับรูปถ่าย The Bank Job (2008)
Some photographs.ภาพถ่ายบางส่วน The Bank Job (2008)
I think what these robbers were really after were photographs.ผมคิดว่าสิ่งที่พวกโจรกลุ่มนี้ ตามหาจริง ๆ คือภาพถ่าย The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
photographA photographer took a photograph of my house.
photographAttach a recent photograph to your application form.
photographA woman brought an old picture of her dead husband, wearing a hat, to the photographer.
photographDid you have your photograph taken for the driver's license?
photographGlue the photograph to your application form.
photographHe cherishes the old photographs.
photographHe comes out well in photographs.
photographHe had the photograph of the friend that I am able to trust to me shown.
photographHere is a photograph of my family.
photographHe showed his photograph album to me.
photographHe showed me his photograph album.
photographHe took a photograph of the family.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปถ่าย[N] photograph, See also: picture, photo, shot, snap, snapshot, Syn. ภาพถ่าย, Example: รูปถ่ายของข้าพเจ้าที่ติดอยู่ข้างฝาห้องรับแขกนั่นเป็นของใหม่, Count unit: ใบ, รูป, Thai definition: ภาพที่ทำโดยให้แสงผ่านเลนส์
การถ่ายภาพ[N] photography
ภาพถ่าย[N] photograph, See also: picture, photo, snap, shot, Syn. รูปถ่าย, รูป, Example: หล่อนรักการถ่ายภาพ จึงใช้ภาพถ่ายสะท้อนอารมณ์และความรู้สึก, Count unit: ภาพ, รูป, ใบ, Thai definition: ภาพบนกระดาษอัดรูป เกิดจากการนำแผ่นฟิล์มภาพเนกาทิฟ หรือแผ่นกระจกภาพเนกทิฟไปอัดถ่ายทอดภาพลงบนกระดาษอัดรูปนั้น
สมุดภาพ[N] picture album, See also: photograph album, Syn. อัลบั้ม, Example: รูปนางในวรรณคดีในสมุดภาพเล่มนั้นสวยงามมาก, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดที่เก็บรวบรวมภาพ
นักถ่ายรูป[N] photographer, Syn. ตากล้อง, ช่างกล้อง, Example: เขาเป็นนักถ่ายรูปที่เข้าขั้นมาตรฐานคนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชื่นชอบการถ่ายรูป
รูป[N] photograph, See also: picture, drawing, painting, illustration, image, portrait, Syn. รูปภาพ, Example: ี่ไปเที่ยวภูเก็ตกลับมา มีรูปให้พวกเราดูหรือเปล่า, Count unit: รูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รูปภาพ[N] picture, See also: photograph, drawing, painting, illustration, image, portrait, Example: ไม่มีข้อความใดที่จะบรรยายรายละเอียดได้ดีเท่ารูปภาพ, Count unit: รูป
ช่างถ่ายรูป[N] photographer, Syn. ช่างภาพ, Example: เขาเป็นช่างถ่ายรูปประจำร้านที่อยู่ตรงหัวมุมถนน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายรูปหรือภาพนิ่ง
ฟิล์ม[N] film, See also: photographic film, Syn. ฟิล์มถ่ายรูป, Example: อย่าปล่อยให้ฟิล์มที่ยังไม่ได้ล้างถูกแสงแดด เพราะอาจเกิดเสียหายได้, Count unit: แผ่น, ม้วน, Thai definition: แผ่นวัตถุบาง ประเภทพลาสติกชนิดหนึ่ง ฉาบผิวด้วยสารเคมีที่ไวต่อแสง ใช้สำหรับถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์, Notes: (อังกฤษ)
ตากล้อง[N] photographer, See also: cameraman, maker of photographs, maker of movie, Syn. ช่างภาพ, ช่างกล้อง, ช่างถ่ายรูป, Example: เขาเป็นตากล้องมือหนึ่งของเมืองไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ, Notes: (แสลง)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักรูป[v. exp.] (chak rūp) EN: take a photograph   FR: prendre une photo
ช่างภาพ[n.] (changphāp) EN: photographer ; press photographer ; cameraman ; lensman   FR: photographe [m, f]
ช่างถ่ายภาพแฟชั่น[n. exp.] (chang thāiphāp faēchan) EN: fashion photographer   FR: photographe de mode [m]
ช่างถ่ายรูป[n.] (chang thāirūp) EN: photographer ; cameraman   FR: photographe [m]
จอภาพ[X] (jø phāp) EN: screen ; monitor   FR: viseur (d'un appareil photographique) [m] ; moniteur [m]
การถ่ายภาพ[n.] (kān thāiphāp) EN: photography   FR: photographie [f]
การถ่ายรูป[n.] (kān thāirūp) EN: photography   FR: photographie [f] ; photo [f]
กล้อง[n.] (klǿng) EN: camera   FR: caméra [f] ; appareil photographique [m] ; appareil photo [m]
กล้อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : cameras ; binoculars ; telescopes ; microscopes]   FR: [classificateur : appareils photographiques ; jumelles ; télescopes ; microscopes]
กล้องถ่ายรูป[n.] (klǿng thāirūp) EN: camera   FR: appareil photographique [m] ; appareil photo [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PHOTOGRAPH    F OW1 T AH0 G R AE2 F
PHOTOGRAPHS    F OW1 T AH0 G R AE2 F S
PHOTOGRAPHY    F AH0 T AA1 G R AH0 F IY0
PHOTOGRAPHED    F OW1 T AH0 G R AE2 F T
PHOTOGRAPHER    F AH0 T AA1 G R AH0 F ER0
PHOTOGRAPHIC    F OW2 T AH0 G R AE1 F IH0 K
PHOTOGRAPHERS    F AH0 T AA1 G R AH0 F ER0 Z
PHOTOGRAPHING    F OW1 T AH0 G R AE2 F IH0 NG
PHOTOGRAPHER'S    F AH0 T AA1 G R AH0 F ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
photograph    (v) (f ou1 t @ g r aa f)
photographs    (v) (f ou1 t @ g r aa f s)
photography    (n) (f @1 t o1 g r @ f ii)
photographed    (v) (f ou1 t @ g r aa f t)
photographer    (n) (f @1 t o1 g r @ f @ r)
photographic    (j) (f ou2 t @ g r a1 f i k)
photographers    (n) (f @1 t o1 g r @ f @ z)
photographing    (v) (f ou1 t @ g r aa f i ng)
photographically    (a) (f ou2 t @ g r a1 f i k l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
写真[しゃしん, shashin] Thai: รูปถ่าย English: photograph

Japanese-English: EDICT Dictionary
Fナンバー[エフナンバー, efunanba-] (n) f-number (photography) [Add to Longdo]
X線撮影;エックス線撮影[エックスせんさつえい, ekkusu sensatsuei] (n) x-ray photography [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
アートフォトグラフィー[, a-tofotogurafi-] (n) art photography [Add to Longdo]
アイコラ[, aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. [Add to Longdo]
アイドルコラージュ[, aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei [Add to Longdo]
アウトフォーカス[, autofo-kasu] (n) soft focus (photography, film) (wasei [Add to Longdo]
アマチュアカメラマン[, amachuakameraman] (n) amateur photographer [Add to Longdo]
エロ画[エロが, ero ga] (n) (abbr) (sl) (See エロ画像) erotic photograph (on a computer, mobile phone, etc.) [Add to Longdo]
エロ写真[エロしゃしん, ero shashin] (n) erotic photograph [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
影印[yǐng yìn, ˇ ˋ, ] photographic reproduction; photocopying; photo-offset [Add to Longdo]
摄像[shè xiàng, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] photograph [Add to Longdo]
摄影师[shè yǐng shī, ㄕㄜˋ ˇ ㄕ, / ] photographer [Add to Longdo]
摄影术[shè yǐng shù, ㄕㄜˋ ˇ ㄕㄨˋ, / ] photography [Add to Longdo]
相纸[xiàng zhǐ, ㄒㄧㄤˋ ㄓˇ, / ] photographic paper [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
写真図書館[しゃしんとしょかん, shashintoshokan] photographic library [Add to Longdo]
焦点[しょうてん, shouten] focus, focal point, (photographic) focus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Photograph \Pho"to*graph\, n. [Photo- + -graph.]
   A picture or likeness obtained by photography.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Photograph \Pho"to*graph\, v. t. [imp. & p. p. {Photographed};
   p. pr. & vb. n. {Photographing}.]
   To take a picture or likeness of by means of photography; as,
   to photograph a view; to photograph a group.
   [1913 Webster]
 
      He makes his pen drawing on white paper, and they are
      afterwards photographed on wood.     --Hamerton.
   [1913 Webster]
 
   Note: Also used figuratively.
      [1913 Webster]
 
         He is photographed on my mind.   --Lady D.
                          Hardy.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Photograph \Pho"to*graph\, v. i.
   To practice photography; to take photographs.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 photograph
   n 1: a representation of a person or scene in the form of a
      print or transparent slide; recorded by a camera on light-
      sensitive material [syn: {photograph}, {photo}, {exposure},
      {picture}, {pic}]
   v 1: record on photographic film; "I photographed the scene of
      the accident"; "She snapped a picture of the President"
      [syn: {photograph}, {snap}, {shoot}]
   2: undergo being photographed in a certain way; "Children
     photograph well"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Photograph [foːtoːgraːf] (n) , s.(m )
   photographer
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top