ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คิดในใจ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คิดในใจ-, *คิดในใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดในใจ[V] imagine, See also: conceive, conceptualize, conjure up, envisage, think up, visualize, Example: ฉันได้แต่คิดในใจ ไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวเขาจะเสียใจ, Thai definition: นึกคิดอยู่ในใจไม่แสดงเป็นคำพูดออกมา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Coca Cola, Mobile Oil, GTE and Kodak.มีคนจากโคคา-โคลา, โมบิลออยล์, จีทีอีและโกดัก ตอนนั้นผมคิดในใจว่า The Corporation (2003)
If you think someone is suspicious, you think this in your mind, without saying out loud:คุณก็คิดในใจ โดยไม่ต้องพูดออกมาว่า Heavenly Forest (2006)
Kevin has it in his mind that we had this passionate affair.เควินคิดในใจเขาเองว่า เรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกัน The Bank Job (2008)
I thought, oh God, that's interesting.ผมคิดในใจ โอ้พระเจ้า เรื่องมันชักจะน่าสนใจมากๆ The Cove (2009)
He's doing the calculations in his head?นี่เขาคิดในใจเลยเหรอ? Summer Wars (2009)
When you a imagine a woman eating out by herself, it may conjure a lonely image, but...เวลาที่คุณจินตนาการถึงผู้หญิงที่ต้องกินข้าวคนเดียว\ อาจคิดในใจว่าต้องโดดเดี่ยว แต่... Ohitori sama (2009)
You planted the idea in my mind?คุณปลูกความคิดในใจของฉันหรือไม่ Inception (2010)
A projection screen for the mind.ที่กำลังฉายความคิดในใจอยู่ Do the Wrong Thing (2012)
And then I thought to myself,แล้วฉันก็คิดในใจว่า Wonder-ful (2013)
That first day, and I thought to myself,วันแรก ฉันคิดในใจ Wonder-ful (2013)
You are forever conjuring the impossible.คุณต้องการที่จะคิดในใจเป็นไปไม่ได้ ... Victory (2013)
When I got to the prison, I thought to myself,ตอนฉันไปถึงที่คุก ฉันคิดในใจว่า Alone (2014)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unbosom(อันบูส'เซิม) vt.,vi. เปิดเผย,แพร่งพราย -Phr. (unbosom oneself เปิดเผยความลับ เปิดเผยความคิดในใจ) ., See also: unbosomer n., Syn. confess,confide

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top