Search result for

mot

(196 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mot-, *mot*
English-Thai: Longdo Dictionary
motion(n) คำร้องต่อศาล
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ
automotive engineering(n) วิศวกรรมยานยนต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mote[N] ขี้ผึ้ง, See also: ผงธุลี, Syn. speck
moth[N] ผีเสื้อราตรี ออกหากินตอนกลางคืน, Syn. miller
motah[SL] รถยนต์, Syn. motor
motel[N] โรงแรมแบบที่มีห้องนอนติดกับที่จอดรถ, See also: โมเต็ล, Syn. motor hotel, motor inn
motet[N] เพลงที่ขับร้องประสานเสียงในโบสถ์, Syn. hymn
mothy[ADJ] ซึ่งถูกทำลายด้วยแมลง
motif[N] บรรทัดฐาน, See also: มาตรฐาน, ลักษณะเด่น, Syn. subject, topic, theme
motor[N] เครื่องยนต์, See also: มอเตอร์, Syn. apparatus, appliance, machine
motor[N] รถยนต์
motor[VI] ขับรถยนต์, See also: ขับรถ, Syn. drive, ride

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
motel(โมเทล') n. โรงแรมสำหรับผู้เดินทางที่มักมีห้องนอนติดกับที่จอดรถ,โมเต็ล.
moth(มอธ) n. ผีเสื้อกลางคืนหรือชีปะขาว
moth-eaten(มอธ'อีทเทิน) adj. ถูกกินโดยผีเสื้อกลางคืน,เน่าเปื่อย,ล้าสมัย,ชรา,ทุพพลภาพ
mother(มา'เธอะ) n.,adj. แม่,มารดา,แม่ยาย,แม่เลี้ยง,หญิงผู้ทำหน้าที่เหมือนแม่ vt. เป็นแม่ของ,ดูแลเหมือนแม่, Syn. mom,mama
mother countryมาตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
mother superiorn. แม่อธิการ,หัวหน้านางชี pl. mother superiors,mothers superior
mother tonguen. ภาษาที่พูดมาตั้งแต่เด็ก,ภาษาของพ่อแม่
mother witn. เชาวน์หรือสติปัญญาที่มีมาแต่กำเนิด
mother-in-law(มา'เธออินลอ) n. แม่ยาย pl. mothers-in-law
motherboardแผงหลักหมายถึง แผงวงจรหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อุปกรณ์ต่าง ๆ จะเข้าไปเชื่อมต่อด้วยอีกทีหนึ่ง เช่น ซีพียู (CPU) , รอม (ROM) , แรม (RAM) , ชิป (chip) และยังรวมถึงช่องที่เตรียมไว้เสียบแผ่นวงจรพิเศษที่อาจจะเพิ่มมาภายหลัง ที่เรียกว่า "แผงวงจรลูก" ดู daughterboard ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
mote(n) ฝุ่น,ผงธุลี,มลทิน,จุด,รอยแต้ม
moth(n) ตัวมอด,แมลงกินผ้า,แมลง,ชีปะขาว,ผีเสื้อกลางคืน,แมลงเม่า
MOTH-moth-eaten(adj) ถูกมอดกิน,เน่าเปื่อย,เก่าแก่,ล้าสมัย,ชรา
mother(n) มารดา,แม่
MOTHER-IN-mother-in-law(n) แม่ยาย,แม่ผัว
MOTHER-OF-mother-of-pearl(n) เปลือกมุก,หอยมุก
motherhood(n) ความเป็นแม่,การมีบุตร
motherless(adj) กำพร้าแม่,ไม่มีแม่
motherly(adj) เหมือนมารดา,ของมารดา,ในฐานะที่เป็นแม่
mothy(adj) ถูกมอดหรือหนอนหนังสือกิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mot juste, leคำเหมาะสม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mot propre, leคำตรงความหมาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mother boardแผงหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mother language; mother tongueภาษาแม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mother rock๑. หินแม่๒. หินต้นกำเนิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mother surrogateผู้ทดแทนแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mother tongue; mother languageภาษาแม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mother washสีชุ่มน้ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
motifแนวเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
motifแม่บท [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mothผีเสื้อกลางคืน, แมลงพวกหนึ่งในออร์เดอร์เลพิดอปเทอรา ส่วนใหญ่ออกหากินกลางคืน ตัวอ่อนเป็นศัตรูที่สำคัญของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mothแมลง [การแพทย์]
Moth Repellentsยากันแมลง [การแพทย์]
Moth-Eaten Appearanceลักษณะคล้ายถูกแมลงแทะ [การแพทย์]
Mothball Naphthalenesลูกเหม็น [การแพทย์]
Mother and childมารดาและบุตร [TU Subject Heading]
Mother and infantมารดาและทารก [TU Subject Heading]
Mother Cellsเซลล์แม่ [การแพทย์]
Mother Classให้การศึกษาและแนะแนวแก่ผู้ที่กำลังจะเป็นมารดา, การอบรมผู้ที่จะเป็นมารดา [การแพทย์]
Mother's Bloodโลหิตของแม่ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mother-fucker[มาเธอร์-ฟัคเกอร์] (n slang ) ไอ้เหี้ย,ไอ้แม่เย็ด
motor graderรถเกลี่ยดิน
motor policy (n ) กรมธรรม์รถยนต์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No comment, you motherfuckers!บอกว่าไม่บอกไง ไอ้พวกบ้า Affection (2017)
I heard that after her mother's death, she had no other relatives.ผมรู้มาว่าหลังจากแม่ของเธอเสียไป เธอก็ไม่มีญาติคนอื่นเลย Reason (2017)
The police are investigating the motive for the murders.ขณะนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างสืบสวน หาเหตุจูงใจของการฆาตกรรมครั้งนี้ Reason (2017)
The rambling conversations between her and her bedridden mother.บทสนทนาเรื่อยเปื่อย ระหว่างเธอกับแม่ที่นอนป่วย Appeal (2017)
The children were forced to call them Mother and Father.เด็ก ๆ จะถูกสอนให้เรียกพวกเขา ว่าพ่อและแม่ Choices (2017)
You seem pretty motivated.ดูนายมีไฟมากกว่าปกติ Choices (2017)
At that time the hatred I had for your backstabbing mother and Mamoru Doi wiped out everything else from my mind.ในตอนนั้น ความเกลียดชังที่พ่อมี ต่อแม่ของลูกที่ทรยศหักหลัง และโดอิ มาโมรุ Reason (2017)
She seems like a kind mother.ดูเป็นคุณแม่ที่ใจดีนะคะ Values (2017)
But, to be honest as for your motherแต่บอกตามตรง เรื่องแม่ของลูก Values (2017)
My mother's lover, Mamoru Doi.ชู้ของแม่ โดอิ มาโมรุ Values (2017)
My mother, Kayo Michima.แม่ของผม มิชิมะ คาโยะ Values (2017)
Can you even imagine... your father... murdering your own mother?เคยคิดไหมว่า คุณพ่อของเธอ จะฆ่าคุณแม่ได้ The Mysterious Million Yen Women (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
motA baby craves its mother's milk.
motA ballet theater is a place in which I can study motion well.
motA cat jumped onto the chair and lay motionless.
motA child is very sensitive to its mother's love.
motA dog jumped onto the chair and lay motionless for five minutes.
motA few years ago, on mothers day, I gave my step-mother a locket as a present.
motAfter being frightened for many hours, her mother finally saved her.
motAfter my mother died suddenly, my father looked after me all by himself.
motAfter this he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples.
motA good appetite, sound sleep, and regular motions are the three signs of good health.
motAlice, not knowing where to find the book, asked her mother where it was.
motAlice was frightened of her strict mother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถจักรยานยนต์[N] motorcycle, Syn. รถเครื่อง, จักรยานยนต์, รถมอเตอร์ไซค์, มอเตอร์ไซค์, Example: จอมกระโดดซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ควบหายไปต่อหน้าต่อตาผม, Count unit: คัน, Thai definition: รถจักรยานที่มีเครื่องยนต์
ทะเบียนรถ[N] motor vehicle registration, See also: car license, Syn. ทะเบียนรถยนต์, Example: กระทรวงคมนาคมได้ทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถใหม่นัยว่าเพื่อทำให้มีเบอร์รองรับจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น, Thai definition: ใบสำคัญที่แสดงหลักฐานผู้เป็นเจ้าของรถยนต์, รูปร่างลักษณะของรถ
ภาษีรถยนต์[N] motor-vehicle tax, See also: automobile tax, Thai definition: เงินที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ที่มีรถยนต์อยู่ในครอบครอง
คติประจำตัว[N] motto, See also: ways, principles, Syn. คติประจำตน, คติประจำใจ, Example: ผู้ที่ได้รับรางวัลเรียนดีมีคติประจำตนว่า จงมีความอดทนต่อความยากลำบากเพื่อความสำเร็จในชีวิต, Count unit: ข้อ, คติ, ประการ, Thai definition: หลักที่ยึดไว้เป็นเครื่องเตือนใจตนเอง
ตุ๊กๆ[N] tuk-tuk, See also: motor-tricycle, Syn. รถตุ๊กๆ, Example: ก่อนขึ้นรถให้ถามทางดีๆ ระวังอย่าไปผิดที่เพราะจะเสียค่ารถตุ๊กๆ ฟรี
มอเตอร์ไซค์[N] motorcycle, Syn. รถจักรยานยนต์, Example: เขามีอาชีพเสริมคือขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างในซอย, Notes: (อังกฤษ)
รถเครื่อง[N] motorcycle, Syn. จักรยานยนต์, รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์, รถมอเตอร์ไซค์, Example: รถเครื่องนิยมทำเสียงให้ดังผิดปกติ รบกวนชาวบ้าน, Count unit: คัน, Thai definition: รถจักรยานที่มีเครื่องยนต์, Notes: (ปาก)
จยย.[N] motor cycle, Syn. จักรยานยนต์, Thai definition: เรียกรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และมีล้อไม่เกิน 2 ล้อ
สิ่งเร้า[N] motivation, See also: stimulation, urge, drive, impulsion, Syn. สิ่งกระตุ้น
การแข่งรถ[N] motorsports, See also: motor racing

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรปริศนา[n. exp.] (aksøn pritsanā) EN: crossword puzzle   FR: mots croisés [mpl]
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ขึ้น[v. exp.] (ārom kheun) EN: become emotional ; get worked up about sth   
อารมณ์สะเทือนใจ[n.] (ārom satheūoenjai) EN: emotion   
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บานประตูประดับมุก[n. exp.] (bānpratū pradap muk) EN: mother-of-pearl inlaid door panels   
บนรถ[n. exp.] (bon rot) EN: aboard (a motor vehicle)   FR: à bord (d'un véhicule) ; en voiture
ช่างแก้เครื่องยนต์[n.] (chang kaē khreūangyon) EN: mechanic   FR: mécanicien moteur [m]
ช่างซ่อมรถ[n.] (chang sǿm rot) EN: motor car mechanic ; motor vehicle mechanic ; automotive mechanic   FR: mécanicien automobile [m] ; mécano [m]
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; support ; boost ; promote ; encourage   FR: encourager ; supporter

CMU English Pronouncing Dictionary
MOTA    M OW1 T AH0
MOTL    M AA1 T AH0 L
MOTO    M OW1 T OW0
MOTH    M AO1 TH
MOTZ    M AA1 T S
MOTT    M AA1 T
MOTO    M AA1 T OW0
MOTS    M AA1 T S
MOTE    M OW1 T
MOTES    M OW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mote    (n) (m ou1 t)
moth    (n) (m o1 th)
motel    (n) (m ou1 t e1 l)
motes    (n) (m ou1 t s)
moths    (n) (m o1 th s)
motif    (n) (m ou1 t ii1 f)
motor    (v) (m ou1 t @ r)
motto    (n) (m o1 t ou)
Motown    (n) (m ou1 t au n)
motels    (n) (m ou1 t e1 l z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[もと、げん, moto , gen] (n) แหล่งกำเนิด รากฐาน ที่มา
基づく[もとづく, motoduku] (vt) มีพื้นฐานจาก,อ้างอิงจาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
元の所[Motto no tokoro, Motto no tokoro] ที่เดิม , See also: S. オリジナル,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
持って行く[もっていく, motteiku] Thai: เอาไป
基づく[もとづく, motoduku] Thai: ยึดตาม English: to base on
本永[もとなが, motonaga] Thai: ชื่อเฉพาะของคนญี่ปุ่น English: Motonaga (pl,pn)
求める[もとめる, motomeru] Thai: หา English: to seek
持てる[もてる, moteru] Thai: มีเป็นของตน English: to be able to have
持てる[もてる, moteru] Thai: เป็นเจ้าของ English: to own
持つ[もつ, motsu] Thai: ถือ English: to hold
持つ[もつ, motsu] Thai: เป็นเจ้าของ
持つ[もつ, motsu] Thai: เอา(ไป) English: to carry

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Motorenprüfstand {m}engine test bed [Add to Longdo]
Motel {n}motel [Add to Longdo]
Motiv {n}motif [Add to Longdo]
Motiv {n}motive [Add to Longdo]
Motivation {f}; Motivierung {f} | Motivationen {pl}; Motivierungen {pl}motivation | motivations [Add to Longdo]
Motivationsschub {m}a shot in the arm [Add to Longdo]
Moto-Cross {n}; Motocross {n} [sport]motocross [Add to Longdo]
Motor {m} | Motoren {pl}motor; engine | engines; motors [Add to Longdo]
Motoransteuerung {f}; Motorschaltschrank {m} [techn.]motor control center (MCC) [Add to Longdo]
Motorantrieb {m} | mit Motorantriebmotor drive | motot driven; power driven [Add to Longdo]
Motorblock {m}engine mount [Add to Longdo]
Motorboot {n}motor boat; motorboat [Add to Longdo]
Motordeckel {m}motor cover [Add to Longdo]
Motoreinschub {m} [techn.]MCC draw-out unit [Add to Longdo]
Motoren-Leistungsprüfstand {m}motor power testing station [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
[もと, moto] (n) (See 酒母,元・もと・1) yeast mash [Add to Longdo]
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
K−1[ケイワン, keiwan] (n) K-1 (Japanese kick-boxing promotion) [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
SL[エスエル, esueru] (n) steam locomotive [Add to Longdo]
いつも通り;何時も通り[いつもどおり;いつもとおり(ik), itsumodoori ; itsumotoori (ik)] (adv) (See 何時もの通りに) as always; as usual [Add to Longdo]
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不信任动议[bù xìn rèn dòng yì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, / ] motion of no confidence (against the government, in parliamentary debates) [Add to Longdo]
不动[bù dòng, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] motionless [Add to Longdo]
主板[zhǔ bǎn, ㄓㄨˇ ㄅㄢˇ, ] motherboard (computer) (lit. lord board) [Add to Longdo]
主机板[zhǔ jī bǎn, ㄓㄨˇ ㄐㄧ ㄅㄢˇ, / ] motherboard [Add to Longdo]
[zhǎng, ㄓㄤˇ, ] mother; surname of Mencius [Add to Longdo]
动因[dòng yīn, ㄉㄨㄥˋ , / ] motivation; moving force; underlying force; agent [Add to Longdo]
动机[dòng jī, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, / ] motive; motivation; intention [Add to Longdo]
动议[dòng yì, ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, / ] motion; proposal [Add to Longdo]
原动力[yuán dòng lì, ㄩㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] motive force; prime mover; first cause; agent [Add to Longdo]
外祖母[wài zǔ mǔ, ㄨㄞˋ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, ] mother's mother; maternal grandmother [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] data origin authentication [Add to Longdo]
トローラ[とろーら, toro-ra] Motorola (company) [Add to Longdo]
フルモーション[ふるもーしょん, furumo-shon] full motion [Add to Longdo]
フルモーションビデオ[ふるもーしょんびでお, furumo-shonbideo] full motion video [Add to Longdo]
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
マザーボード[まざーぼーど, maza-bo-do] motherboard [Add to Longdo]
ラス[らす, rasu] RAS, Remote Access Server [Add to Longdo]
リモート[りもーと, rimo-to] remote (a-no) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もと, moto] YUEAN (CHINA) [Add to Longdo]
[もと, moto] Yuean (China) [Add to Longdo]
[もと, moto] Grund, Ursache [Add to Longdo]
[もと, moto] Grundlage, Basis, Fundament, Ursprung [Add to Longdo]
[もと, moto] Grundlage, Basis, Fundament, Ursprung [Add to Longdo]
持つ[もつ, motsu] haben, besitzen, halten [Add to Longdo]
最も[もっとも, mottomo] hoechst, aeusserst, am_meisten [Add to Longdo]
[もと, moto] Buch, Ursprung, Haupt-, dieser, (Numeralkl.f.Schriftrollen und, lange, runde Gegenstaende) [Add to Longdo]
[もと, moto] Ursprung [Add to Longdo]
求める[もとめる, motomeru] fordern, bitten, suchen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mot \Mot\ (m[o^]t; m[-o], def. 2), n. [F. See {Motto}.]
   1. A word; hence, a motto; a device. [Obs.] --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
       Tarquin's eye may read the mot afar. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A pithy or witty saying; a witticism. [A Gallicism]
    [1913 Webster]
 
       Here and there turns up a . . . savage mot. --N.
                          Brit. Rev.
    [1913 Webster]
 
   3. A note or brief strain on a bugle. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mot \Mot\ (m[=o]t), v. [Sing. pres. ind. {Mot}, {Mote}, {Moot}
   (m[=o]t), pl. {Mot}, {Mote}, {Moote}, pres. subj. {Mote};
   imp. {Moste}.] [See {Must}, v.] [Obs.]
   May; must; might.
   [1913 Webster]
 
      He moot as well say one word as another --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      The wordes mote be cousin to the deed.  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Men moot [i.e., one only] give silver to the poore
      freres.                 --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
   {So mote it be}, so be it; amen; -- a phrase in some rituals,
    as that of the Freemasons.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mot
   n 1: a clever remark [syn: {bon mot}, {mot}]
   2: a compulsory annual test of older motor vehicles for safety
     and exhaust fumes [syn: {MOT}, {MOT test}, {Ministry of
     Transportation test}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MOT
     Means of Test
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 mot [mɔt]
   quarrel
   moth
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 mot
   across from; against; in exchange for; opposed to; opposite; upon
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 mot [mo]
   word
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top