ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บนรถ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บนรถ-, *บนรถ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is the lorry in case someone hits back?แกคงหดอยู่บนรถ ถ้าฉันซัดแกใช่ไหม The Great Dictator (1940)
There were six cars on the train. She saw it through the last two.มีหกคันบนรถไฟ เธอเห็นมันผ่านช่วงสอง 12 Angry Men (1957)
I've been shaken up in this train nearly ten hours now.โยกเยกอยู่บนรถไฟนี่ เกือบสิบชั่วโมงแล้วนะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Picture yourself on a train in a stationภาพตัวเองบนรถไฟในสถานี Yellow Submarine (1968)
Come in on the train.มาในบนรถไฟ Mad Max (1979)
Nothing come in on the train except a couple of crates and a... coffin.ไม่มีอะไรมาบนรถไฟ ยกเว้นคู่ของลังไม้และเป็น โลง Mad Max (1979)
So get up on that wagon.ดังนั้นขึ้นไปบนรถโกดัง The Blues Brothers (1980)
You! On the motorcycle!คุณ บนรถจักรยานยนต์ The Blues Brothers (1980)
Put it on the truck.เอาไปไว้บนรถบรรทุก. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You hear me? You put your hands on the car.คุณได้ยินไหม คุณใส่มือบนรถ First Blood (1982)
Are you gonna put your hands on that car?คุณจะใส่มือบนรถไหม First Blood (1982)
I got on this tour bus run by this guy, Tommy Chen.ผมขึ้นไปบนรถทัวร์ ไปกับทอมมี่ เชน Punchline (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บนรถ[n. exp.] (bon rot) EN: aboard (a motor vehicle)   FR: à bord (d'un véhicule) ; en voiture

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aboard(อะบอร์ด') adv. ,prep. บนเรือ,บนเครื่องบิน,บนรถ,ไปทางข้าง, Syn. on board, on aboard
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
trolley(ทรอล'ลี) n. รถเข็น,รถลาก,รถโยกบนรางหรือทางรถไฟ,รถบรรทุกหินบนราง,รถขนแร่,สาลี่ลำเลียงหนังสือหรืออาหาร. vt.,vi. ขนส่งบนรถดังกล่าว, Syn. trolley car,truck

English-Thai: Nontri Dictionary
aboard(adv,pre) บนเรือ,บนรถ,บนรถไฟ,บนเครื่องบิน

French-Thai: Longdo Dictionary
monter(vi vt) ขึ้น เช่น On va monter dans le bus. = พวกเราจะขึ้นไปบนรถ L'ascenceur est en train de monter. = ลิฟท์กำลังขึ้นมา L'action de Shin Corp. monte depuis une semaine. = หุ้นของกลุ่มชินวัตน์ขึ้นมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top