ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moth

M AO1 TH   
137 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moth-, *moth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moth[N] ผีเสื้อราตรี ออกหากินตอนกลางคืน, Syn. miller
mothy[ADJ] ซึ่งถูกทำลายด้วยแมลง
mother[N] แม่, See also: คุณแม่, มารดา, แม่เลี้ยง, แม่บุญธรรม, Syn. mamma, mum, ma, mom
mother[N] แหล่งที่มา, See also: บ่อเกิด, ต้นกำเนิด, Syn. fountainhead, font, beginning
mother[ADJ] เป็นแม่, See also: เป็นมารดา, มาจากแม่
mother[VT] เป็นผู้ให้กำเนิด
mother[VT] เลี้ยงดู, Syn. raise up
mothball[VT] เก็บไว้ใช้, See also: สำรองไว้, Syn. preserve
mothball[N] ลูกเหม็น
motherly[ADV] ในฐานะที่เป็นแม่, See also: ในสภาวะที่เป็นแม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moth(มอธ) n. ผีเสื้อกลางคืนหรือชีปะขาว
moth-eaten(มอธ'อีทเทิน) adj. ถูกกินโดยผีเสื้อกลางคืน,เน่าเปื่อย,ล้าสมัย,ชรา,ทุพพลภาพ
mother(มา'เธอะ) n.,adj. แม่,มารดา,แม่ยาย,แม่เลี้ยง,หญิงผู้ทำหน้าที่เหมือนแม่ vt. เป็นแม่ของ,ดูแลเหมือนแม่, Syn. mom,mama
mother countryมาตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
mother superiorn. แม่อธิการ,หัวหน้านางชี pl. mother superiors,mothers superior
mother tonguen. ภาษาที่พูดมาตั้งแต่เด็ก,ภาษาของพ่อแม่
mother witn. เชาวน์หรือสติปัญญาที่มีมาแต่กำเนิด
mother-in-law(มา'เธออินลอ) n. แม่ยาย pl. mothers-in-law
motherboardแผงหลักหมายถึง แผงวงจรหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อุปกรณ์ต่าง ๆ จะเข้าไปเชื่อมต่อด้วยอีกทีหนึ่ง เช่น ซีพียู (CPU) , รอม (ROM) , แรม (RAM) , ชิป (chip) และยังรวมถึงช่องที่เตรียมไว้เสียบแผ่นวงจรพิเศษที่อาจจะเพิ่มมาภายหลัง ที่เรียกว่า "แผงวงจรลูก" ดู daughterboard ประกอบ
mothercraft(-คราฟทฺ) n. การเลี้ยงดูบุตร

English-Thai: Nontri Dictionary
moth(n) ตัวมอด,แมลงกินผ้า,แมลง,ชีปะขาว,ผีเสื้อกลางคืน,แมลงเม่า
MOTH-moth-eaten(adj) ถูกมอดกิน,เน่าเปื่อย,เก่าแก่,ล้าสมัย,ชรา
mother(n) มารดา,แม่
MOTHER-IN-mother-in-law(n) แม่ยาย,แม่ผัว
MOTHER-OF-mother-of-pearl(n) เปลือกมุก,หอยมุก
motherhood(n) ความเป็นแม่,การมีบุตร
motherless(adj) กำพร้าแม่,ไม่มีแม่
motherly(adj) เหมือนมารดา,ของมารดา,ในฐานะที่เป็นแม่
mothy(adj) ถูกมอดหรือหนอนหนังสือกิน
godmother(n) แม่ทูนหัว,แม่อุปถัมภ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mother boardแผงหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mother language; mother tongueภาษาแม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mother rock๑. หินแม่๒. หินต้นกำเนิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mother surrogateผู้ทดแทนแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mother tongue; mother languageภาษาแม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mother washสีชุ่มน้ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mothผีเสื้อกลางคืน, แมลงพวกหนึ่งในออร์เดอร์เลพิดอปเทอรา ส่วนใหญ่ออกหากินกลางคืน ตัวอ่อนเป็นศัตรูที่สำคัญของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mothแมลง [การแพทย์]
Moth Repellentsยากันแมลง [การแพทย์]
Moth-Eaten Appearanceลักษณะคล้ายถูกแมลงแทะ [การแพทย์]
Mothball Naphthalenesลูกเหม็น [การแพทย์]
Mother and childมารดาและบุตร [TU Subject Heading]
Mother and infantมารดาและทารก [TU Subject Heading]
Mother Cellsเซลล์แม่ [การแพทย์]
Mother Classให้การศึกษาและแนะแนวแก่ผู้ที่กำลังจะเป็นมารดา, การอบรมผู้ที่จะเป็นมารดา [การแพทย์]
Mother's Bloodโลหิตของแม่ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mother-fucker[มาเธอร์-ฟัคเกอร์] (n slang ) ไอ้เหี้ย,ไอ้แม่เย็ด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No comment, you motherfuckers!บอกว่าไม่บอกไง ไอ้พวกบ้า Affection (2017)
I heard that after her mother's death, she had no other relatives.ผมรู้มาว่าหลังจากแม่ของเธอเสียไป เธอก็ไม่มีญาติคนอื่นเลย Reason (2017)
The rambling conversations between her and her bedridden mother.บทสนทนาเรื่อยเปื่อย ระหว่างเธอกับแม่ที่นอนป่วย Appeal (2017)
The children were forced to call them Mother and Father.เด็ก ๆ จะถูกสอนให้เรียกพวกเขา ว่าพ่อและแม่ Choices (2017)
At that time the hatred I had for your backstabbing mother and Mamoru Doi wiped out everything else from my mind.ในตอนนั้น ความเกลียดชังที่พ่อมี ต่อแม่ของลูกที่ทรยศหักหลัง และโดอิ มาโมรุ Reason (2017)
She seems like a kind mother.ดูเป็นคุณแม่ที่ใจดีนะคะ Values (2017)
But, to be honest as for your motherแต่บอกตามตรง เรื่องแม่ของลูก Values (2017)
My mother's lover, Mamoru Doi.ชู้ของแม่ โดอิ มาโมรุ Values (2017)
My mother, Kayo Michima.แม่ของผม มิชิมะ คาโยะ Values (2017)
Can you even imagine... your father... murdering your own mother?เคยคิดไหมว่า คุณพ่อของเธอ จะฆ่าคุณแม่ได้ The Mysterious Million Yen Women (2017)
My mother's lover, Mamoru Doi.ชู้ของแม่ โดอิ มาโมรุ The Mysterious Million Yen Women (2017)
My mother, Kayo Michima.แม่ของผม มิชิมะ คาโยะ The Mysterious Million Yen Women (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mothA baby craves its mother's milk.
mothA child is very sensitive to its mother's love.
mothA few years ago, on mothers day, I gave my step-mother a locket as a present.
mothAfter being frightened for many hours, her mother finally saved her.
mothAfter my mother died suddenly, my father looked after me all by himself.
mothAfter this he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples.
mothAlice, not knowing where to find the book, asked her mother where it was.
mothAlice was frightened of her strict mother.
mothAll I could mumble in response was that when I was a man of fifty, my mother would lean out of the window when I left and remind me not to drive too fast.
mothAll of a sudden my mother began to sing.
mothAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.
mothAmazing! That your mother speaks 6 languages.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่[N] mother, See also: mom, Syn. มารดา, พระชนนี, Ant. พ่อ, บิดา, พระชนก, Count unit: คน
ภาษาแม่[N] mother language, See also: mother tongue, Example: แนวโน้มภาษาแขกในมาเลเซียเปลี่ยนแปลงไป แขกยุคใหม่เริ่มหันหลังให้กับภาษาแม่ของตน และหันมาพูดภาษาที่ใช้ในการศึกษาธุรกิจและระหว่างประเทศแทน, Thai definition: ภาษาที่เรียนเป็นภาษาแรก และสามารถใช้ภาษานี้ได้ดีกว่าภาษาอื่นๆ
วันแม่[N] Mother's Day, Ant. วันพ่อ, Example: วันแม่ของทุกปี ผมจะต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อไปกราบแม่, Thai definition: วันที่ระลึกถึงพระคุณของแม่ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม
แม่[N] mother, See also: mom, mum, mummy, ma, mater, Syn. มาดา, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี, Ant. บิดา, Example: ความรักที่แม่มีให้ลูกเป็นรักที่ยิ่งใหญ่กว่ารักใดในโลก, Thai definition: หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูตน
คุณแม่[N] mother, See also: mummy, mama, mom, Syn. แม่, ม้า, ม่าม้า, Ant. คุณพ่อ, พ่อ, Example: คุณแม่เป็นผู้หญิงที่ทำอาหารอร่อยที่สุด
ปิตุภูมิ[N] motherland, See also: fatherland, birthplace, Syn. บ้านเกิดเมืองนอน, บ้านเกิด, เมืองเกิด, มาตุภูมิ, Example: ขออวยพรทหารทุกคนให้เดินทางกลับสู่ปิตุภูมิโดยสวัดดิภาพ
มารดา[N] mother, Syn. แม่, คุณแม่, มาตุรงค์, มาตุเรศ, มารดร, มาดา, มาตา, ชนนี, มาตุ, Ant. บิดา, Example: เด็กมักชอบไปปรึกษาปัญหากับเพื่อนมากกว่าปรึกษาบิดามารดาหรือครูอาจารย์, Count unit: คน, ท่าน
มาตุ[N] mother, Syn. แม่, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี, Ant. ปิตุ, Count unit: คน, Thai definition: หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, Notes: (บาลี)
มาดา[N] mother, Syn. แม่, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี, Ant. บิดา, Example: เด็กไทยควรมีความซื่อสัตย์ กตัญญู มีสัมมาคารวะ เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามาดา ครูอาจารย์, Count unit: คน, Thai definition: หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาตุจฉา[N] aunt, See also: mother's sister, Syn. ป้า, น้าผู้หญิง, น้าสาว, พระมาตุจฉา, Ant. ปิตุจฉา, Count unit: คน, Thai definition: พี่สาวหรือน้องสาวของแม่, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บานประตูประดับมุก[n. exp.] (bānpratū pradap muk) EN: mother-of-pearl inlaid door panels   
ชีปะขาว[X] (chīpakhāo) EN: moth ; nunmoth   FR: papillon de nuit [m] ; mite [f]
ชวด[n.] (chūat) EN: great-grandparent ; great-grandfather ; great-grandmother   
กำพร้าแม่[adj.] (kamphrā maē) EN: motherless   FR: orphelin de la mère
การประดับมุก[n. exp.] (kān pradap muk) EN: mother-of-pearl inlay   
เคมีบำบัด[n.] (khēmībambat) EN: chemotherapy   FR: chimiothérapie [f]
ครูเลื่น[n. prop.] (khrū Leūn) EN: khru Luen ; Ms Luen ; Mother Luen   FR: khru Luen ; Luen Suntharavathin
คุณแม่[n. exp.] (khun maē) EN: mother   FR: mère [f]
คุณป้า[n.] (khun pā) EN: aunt (elder sister of one's father or mother)   FR: tante (soeur aînée du père ou de la mère) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOTH    M AO1 TH
MOTHS    M AO1 TH S
MOTHON    M AA1 TH AH0 N
MOTHER    M AH1 DH ER0
MOTHERS    M AH1 DH ER0 Z
MOTHERLY    M AH1 DH ER0 L IY0
MOTHBALL    M AO1 TH B AO2 L
MOTHER'S    M AH1 DH ER0 Z
MOTHERS'    M AH1 TH ER0 Z
MOTHBALLS    M AO1 TH B AO2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moth    (n) mˈɒθ (m o1 th)
moths    (n) mˈɒθs (m o1 th s)
mother    (v) mˈʌðər (m uh1 dh @ r)
mothers    (v) mˈʌðəz (m uh1 dh @ z)
mothball    (n) mˈɒθbɔːl (m o1 th b oo l)
mothered    (v) mˈʌðəd (m uh1 dh @ d)
motherly    (j) mˈʌðəliː (m uh1 dh @ l ii)
mothballs    (n) mˈɒθbɔːlz (m o1 th b oo l z)
mothering    (v) mˈʌðərɪŋ (m uh1 dh @ r i ng)
mothproof    (v) mˈɒθpruːf (m o1 th p r uu f)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
母亲[mǔ qīn, ㄇㄨˇ ㄑㄧㄣ, / ] mother (formal), #1,423 [Add to Longdo]
[niáng, ㄋㄧㄤˊ, ] mother; young lady, #2,782 [Add to Longdo]
[niáng, ㄋㄧㄤˊ, / ] mother; troubled, #2,782 [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] mother's sister; aunt, #9,447 [Add to Longdo]
母乳[mǔ rǔ, ㄇㄨˇ ㄖㄨˇ, ] mother's milk, #16,102 [Add to Longdo]
[é, ㄜˊ, ] moth, #21,129 [Add to Longdo]
母体[mǔ tǐ, ㄇㄨˇ ㄊㄧˇ, / ] mother's body, #21,959 [Add to Longdo]
母亲节[mǔ qīn jié, ㄇㄨˇ ㄑㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] Mother's Day, #27,005 [Add to Longdo]
阿妈[ā mā, ㄚ ㄇㄚ, / ] mother; nurse; amah; serving woman, #28,030 [Add to Longdo]
姨夫[yí fu, ㄧˊ ㄈㄨ˙, ] mother's sister's husband; husband of mother's sister, #39,417 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Falter {m}; Nachtfalter {m} [zool.] | Falter {pl}; Nachtfalter {pl}moth | moths; mothes [Add to Longdo]
Motte {f} [zool.] | Motten {pl}moth | moths; mothes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
えり蚕[えりさん;エリサン, erisan ; erisan] (n) (uk) eri silkmoth (Samia cynthia ricini); eri silkworm [Add to Longdo]
お祖母さん(P);お婆さん;御祖母さん;御婆さん[おばあさん, obaasan] (n) (1) (usu. お祖母さん) (See 祖母さん) grandmother; (2) (usu. お婆さん) female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
お袋(P);御袋;お母(iK)[おふくろ, ofukuro] (n) (col) (uk) one's mother; (P) [Add to Longdo]
お母さん(P);御母さん[おかあさん, okaasan] (n) (hon) (See 母さん) mother; (P) [Add to Longdo]
お母様;御母様;お母さま[おかあさま, okaasama] (n) (hon) mother [Add to Longdo]
ウオノエ科;魚の餌科[ウオノエか(ウオノエ科);うおのえか(魚の餌科), uonoe ka ( uonoe ka ); uonoeka ( sakana no esa ka )] (n) Cymothoidae (family of isopods) [Add to Longdo]
エディプスコンプレックス[, edeipusukonpurekkusu] (n) Oedipus complex; sexual attraction to one's mother [Add to Longdo]
エビヅル虫;葡萄蔓虫;蝦蔓虫[えびづるむし(葡萄蔓虫;蝦蔓虫);エビヅルむし(エビヅル虫);エビヅルムシ, ebidurumushi ( budou tsuru mushi ; ebi tsuru mushi ); ebiduru mushi ( ebiduru mushi] (n) (uk) (obsc) clearwing moth larva [Add to Longdo]
オモニ[, omoni] (n) (See アボジ) mother (kor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マザーボード[まざーぼーど, maza-bo-do] motherboard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moth \Moth\ (m[o^]th), n.
   A mote. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moth \Moth\, n.; pl. {Moths} (m[o^]thz). [OE. mothe, AS.
   mo[eth][eth]e; akin to D. mot, G. motte, Icel. motti, and
   prob. to E. mad an earthworm. Cf. {Mad}, n., {Mawk}.]
   1. (Zool.) Any nocturnal lepidopterous insect, or any not
    included among the butterflies; as, the luna moth; Io
    moth; hawk moth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any lepidopterous insect that feeds upon garments,
    grain, etc.; as, the clothes moth; grain moth; bee moth.
    See these terms under {Clothes}, {Grain}, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Any one of various other insects that destroy
    woolen and fur goods, etc., esp. the larvae of several
    species of beetles of the genera {Dermestes} and
    {Anthrenus}. Carpet moths are often the larvae of
    {Anthrenus}. See {Carpet beetle}, under {Carpet},
    {Dermestes}, {Anthrenus}.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything which gradually and silently eats, consumes, or
    wastes any other thing.
    [1913 Webster]
 
   {Moth blight} (Zool.), any plant louse of the genus
    {Aleurodes}, and related genera. They are injurious to
    various plants.
 
   {Moth gnat} (Zool.), a dipterous insect of the genus
    {Bychoda}, having fringed wings.
 
   {Moth hunter} (Zool.), the goatsucker.
 
   {Moth miller} (Zool.), a clothes moth. See {Miller}, 3,
    (a) .
 
   {Moth mullein} (Bot.), a common herb of the genus {Verbascum}
    ({Verbascum Blattaria}), having large wheel-shaped yellow
    or whitish flowers.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moth
   n 1: typically crepuscular or nocturnal insect having a stout
      body and feathery or hairlike antennae

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top