ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

motto

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -motto-, *motto*
Possible hiragana form: もっと
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
motto(n) ภาษิต, See also: คติ, คำขวัญ, หลักความประพฤติ, Syn. slogan, catchword

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
motto(มอท'โท) n. ภาษิตคำขวัญ, คติพจน์, คำพังเพย, หลักความประพฤติ pl.mottoes, mottos

English-Thai: Nontri Dictionary
motto(n) คติพจน์, ภาษิต, คำคม, คำขวัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mottoคติพจน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
motto(n) a favorite saying of a sect or political group, Syn. catchword, shibboleth, slogan

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Motto

n.; pl. Mottoes [ It. motto a word, a saying, L. muttum a mutter, a grunt, cf. muttire, mutire, to mutter, mumble; prob. of imitative origin. Cf. Mot a word. ] 1. (Her.) A sentence, phrase, or word, forming part of an heraldic achievment. [ 1913 Webster ]

2. A sentence, phrase, or word, prefixed to an essay, discourse, chapter, canto, or the like, suggestive of its subject matter; a short, suggestive expression of a guiding principle; a maxim. [ 1913 Webster ]

It was the motto of a bishop eminent for his piety and good works, . . . “Serve God, and be cheerful.” Addison. [ 1913 Webster ]

Mottoed

a. Bearing or having a motto; as, a mottoed coat or device. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's a charming suggestion, but I'm afraid I cling to the old motto, ช่างมีน้ำใจจริงครับ แต่ผมขอยึดคติเดิมที่ว่า Rebecca (1940)
Hit 'em where they live-that's my motto.ตี 'em ที่พวกเขามีชีวิตที่เป็นคำขวัญของฉัน 12 Angry Men (1957)
That should be the goal of any good therapist. Nail 'em while they're vulnerable. That's my motto.การนอนกับคนไข้เป็นสิ่งที่ชั้นถือมาก Good Will Hunting (1997)
My motto is, 'get bigger everyday.' I'm Tadayuki Kawasa.ภาษิตคำขวัญของผม, 'ได้ให้มากขึ้น ทุกๆ วัน' ฉัน ทาดายูกิ คาซาว่า April Story (1998)
Our motto is "Safety and low prices are our top priority".ลูฟี่ แย่แล้ว เงาถูกขโมยไป เงาถูกขโมยไป One Piece: Wan pîsu (1999)
I trust you taught him your favorite motto.คงบอกภาษิตโปรดของคุณไปแล้วล่ะสิ Swimming Pool (2003)
And what motto's that?ภาษิตอะไรเหรอ Swimming Pool (2003)
- stay at Aunt Fanny's boarding house, where our motto is:- เราขอให้นายพักที่บ้านป้าแฟนนี่ ซึ่งมีคติประจำบ้านว่า Robots (2005)
- Personal motto?- คติพจน์ประจำตัวเหรอ? V for Vendetta (2005)
But that's not part of the motto, so you're not supposed to learn that.แต่มันไม่เข้ากับสโลแกน ลูกไม่ต้องไปจำมันหรอก The Pursuit of Happyness (2006)
That was our motto. Those Hitachiin twins are horrible, huh? They're always looking down on everyone.แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีหนูเข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านั้นแล้ว ฮารุฮิคุง ไม่ต้องทำงานในวันนี้ด้วยเหมือนกัน Ouran High School Host Club (2006)
Then do you know what's the motto of Jean Paul?งั้นเธอรู้คติประจำใจของจอห์นพอลไหม Smile Again (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mottoHis motto is "Plain living and high thinking."
mottoYou mustn't carelessly believe the maker's motto.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คติประจำตัว(n) motto, See also: ways, principles, Syn. คติประจำตน, คติประจำใจ, Example: ผู้ที่ได้รับรางวัลเรียนดีมีคติประจำตนว่า จงมีความอดทนต่อความยากลำบากเพื่อความสำเร็จในชีวิต, Count Unit: ข้อ, คติ, ประการ, Thai Definition: หลักที่ยึดไว้เป็นเครื่องเตือนใจตนเอง
คติพจน์(n) motto, See also: maxim, Example: เธอเป็นคนมีคติพจน์ประจำใจอย่างยึดแน่นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม, Thai Definition: ถ้อยคำที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่มีประโยชน์สอนใจ
คำขวัญ(n) slogan, See also: motto, catchword, wishing speech, watchword, encouraging speech, Example: นายกรัฐมนตรีให้คำขวัญในงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี, Thai Definition: ถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเพื่อให้เป็นสิริมงคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำขวัญ[khamkhwan] (n) EN: slogan ; motto ; catchword ; wishing speech ; watchword ; encouraging speech  FR: slogan [ m ] ; devise [ f ]
คติพจน์[khatiphot] (n) EN: motto ; maxim ; slogan ; catchword  FR: devise [ f ] ; mot d'ordre [ m ]
คติประจำตัว[khati prajamtūa] (n, exp) EN: motto ; ways ; principles
พังเพย[phangphoēi] (n) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram ; motto  FR: proverbe [ m ] ; dicton [ m ] ; citation [ f ] ; aphorisme [ m ] ; maxime [ f ] ; devise [ f ] ; adage [ m ]
ภาษิต[phāsīt] (n) EN: saying ; proverb ; motto ; maxim ; adage ; dictum ; byword ; saw  FR: proverbe [ m ] ; pensée [ f ] ; dicton [ m ] ; maxime [ f ] ; adage [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
motto
mottos
mottola

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
motto
mottos
mottoes

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
座右铭[zuò yòu míng, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄡˋ ㄇㄧㄥˊ,    /   ] motto #30,509 [Add to Longdo]
铭言[míng yán, ㄇㄧㄥˊ ㄧㄢˊ,   /  ] motto; slogan [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Motto { n }; Devise { f }; Parole { f } | unter dem Motto; unter der Devisemotto | according to the motto [Add to Longdo]
Motto { n } | Mottos { pl }posy | posies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
最も[もっとも, mottomo] (adv) most; extremely; (P) #1,055 [Add to Longdo]
もっと[motto] (adv) (on-mim) (some) more; even more; longer; further; (P) #3,085 [Add to Longdo]
標語[ひょうご, hyougo] (n) motto; slogan; catchword; (P) #10,505 [Add to Longdo]
モットー[motto-] (n) motto; (P) #15,373 [Add to Longdo]
もっともらしい顔;尤もらしい顔[もっともらしいかお, mottomorashiikao] (exp) dignified expression; solemn expression; serious expression [Add to Longdo]
シャモット煉瓦[シャモットれんが, shamotto renga] (n) chamotte brick [Add to Longdo]
ベルガモット[berugamotto] (n) (1) bergamot (Citrus aurantium ssp. bergamia) (ita [Add to Longdo]
ベルモット[berumotto] (n) vermouth (fre [Add to Longdo]
マーモット[ma-motto] (n) (See モルモット) marmot [Add to Longdo]
モルモット[morumotto] (n) (See マーモット) guinea pig (Cavia porcellus) (dut [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
最も[もっとも, mottomo] hoechst, aeusserst, am_meisten [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top