Search result for

เชียร์

(34 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชียร์-, *เชียร์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชียร์[V] cheer, Example: เด็กๆ เชียร์นักฟุตบอลของโรงเรียนตนด้วยการร้องเพลงและโห่ร้องเมื่อยิงประตูได้, Thai definition: ให้กำลังใจด้วยการตะโกนโห่ร้อง ใช้ในการแข่งขัน, Notes: (อังกฤษ)
เชียร์[V] support, See also: boost, promote, encourage, Syn. สนับสนุน, Example: เพื่อนๆ ทุกคนเชียร์ให้เขารับตำแหน่งหัวหน้า เพราะเขาเหมาะสมที่สุด, Thai definition: สนับสนุนให้ลงมือทำ, แสดงความเห็นด้วย, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชียร์ก. ให้กำลังใจด้วยการตะโกนโห่ร้องเป็นต้น มักใช้ในการแข่งขันกีฬา
เชียร์ส่งเสริมหรือสนับสนุน เช่น เชียร์ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cheers.เชียร์ส Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
In college, he just cheered the lacrosse team on to victory.ในวิทยาลัยเธอเป็นเชียร์ลีดเดอร์\ และทีมลาคอสชนะ Adverse Events (2008)
- Yes, that's why I'm cheering you on...ใช้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันเชียร์คุณตอนนี้ Birthmarks (2008)
Save the cheerleader, save the world!ช่วยเหลือเชียร์ลีดเดอร์ ช่วยโลก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Save the cheerleader, save the world.ช่วยเหลือเชียร์ลีดเดอร์ ช่วยโลก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I'm just a cheerleader.ชั้นเป็นแค่เชียร์ลีดเดอร์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Starting with everybody's favorite cheerleader,เริ่มต้นด้วย เชียร์ลีดเดอร์อันเป็นที่ชื่นชอบของทุกคน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
It's not easy being a teen cheerleaderมันไม่ง่ายที่จะเป็นเชียร์ลีดเดอร์วัยรุ่น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You saved the cheerleader so we could save the world.นายช่วยเชียร์ลีดเดอร์ได้ เราเลยช่วยโลกได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
My Yorkshire terrier. Bitch.ยอร์คเชียร์ เทอเรียร์ ของฉัน นังหมาชั่ว! My Sassy Girl (2008)
And I think I should mention they are very pleased with our choice of photographer.ชั้นเชียร์แกอย่างบ้าเลย ลูกค้าอยากเลือกช่างภาพ Shutter (2008)
And look at this crowd! They are guru crazy!และมาดูที่กองเชียร์ครับ\ พวกเค้าคลั่งไคล้กูรูกัน The Love Guru (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; support ; boost ; promote ; encourage   FR: encourager ; supporter
เชียร์โนบิล[n. prop.] (Chīanōbil = Chīanōbin) EN: Tchernobyl   FR: Tchernobyl [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheer[VT] เปล่งเสียงแสดงความยินดี, See also: เชียร์
cheerleader[N] คนที่เป็นผู้นำเชียร์, See also: เชียร์ลีดเดอร์
cheer for[PHRV] ส่งเสียงเชียร์, See also: เชียร์, ให้กำลังใจกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cashier(แคช'เชียร์) n. พนักงานรับจ่ายเงิน
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
cheerful(เชียร์'ฟูล) adj .เต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี,ร่าเริง,ดีอกดีใจ., See also: ness n., Syn. joyous
cheerleadern. ประธานเชียร์
claquern. คนเชียร์,คนประจบสอพลอ
claqueurn. คนเชียร์,คนประจบสอพลอ
hip(ฮิพ) n. ตะโพก, (ก่อสร้าง) อกไก่ interj. คำอุทานที่ใช้เชียร์ adj. รู้ทันเหตุการณ์,รอบรู้ adj. ซึ่งยาวถึงตะโพก,คลุมตะโพก vt. ทำให้ตะโพกบาดเจ็บ,ทำให้ตะโพกเคลื่อน
locomotive(โลคะโม'ทิฟว) n. หัวรถจักร,หัวรถไฟ,การส่งเสียงเชียร์หมู่จากจังหวะช้าที่ค่อย ๆ เร็วขึ้น adj. ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลไก หรืออำนาจของมันเอง,เกี่ยวกับหัวรถจักร., See also: locomotivity n. ดูlocomotive
salvo(แซล'โว) n. การระดมยิงปืนใหญ่,การระดมยิง,เสียงดังสนั่นของการยิงสลุต,เสียงกราว,เสียงเชียร์ดังก้อง,เสียงตบมือดังก้อง
shear(เชียร์) (sheared,shorn/sheared,shearing,shears} vt.,vi. ตัด,ตัดออก,ตัดขน,ตัดเล็ม,ตัดขาด,ฟัน,เอาออก,เพิกถอน,ขจัด,ใช้เคียวตัด,แล่นผ่าน n. การตัด,การตัดขนแกะ,แรงตัด,กรรไกรขนาดใหญ่,ใบมีดของกรรไกร,เครื่องตัด,แท่นตัด,สิ่งที่ตัดออก,ปริมาณขนที่ตัดออก,ขาหยั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
cashier(n) เจ้าหน้าที่การเงิน,พนักงานแคชเชียร์
cheerleader(n) ประธานเชียร์,ผู้นำเชียร์,เชียร์ลีดเดอร์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
励ます[はげます, hagemasu] Thai: เชียร์ English: to cheer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top