ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

motion

M OW1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -motion-, *motion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
motion(n) คำร้องต่อศาล
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
motion(n) การเคลื่อนไหว, See also: การเคลื่อนที่, ความเคลื่อนไหว, Syn. action, change, mobility, Ant. rest, quiet
motion(n) กิริยาท่าทาง, See also: ท่าทาง, การทำท่าทาง, Syn. gesture, signal
motion(n) ญัตติ, See also: เรื่อง, ข้อเสนอเพื่อการอภิปรายในที่ประชุม, Syn. offer, submission
motion(vt) โบกไม้โบกมือ, See also: ให้สัญญาณเคลื่อนที่
motion(vi) โบกไม้โบกมือ, See also: ให้สัญญาณเคลื่อนที่
motional(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว
motion to(idm) โบกมือให้สัญญาณกับ, Syn. signal to
motionless(adj) ซึ่งอยู่นิ่ง, See also: ซึ่งไม่เคลื่อนไหว, ซึ่งไม่ขยับเขยื้อน, Syn. still, stationary, unmoving, Ant. movable, changeable
motionless(adj) ซึ่งไร้การเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว, Syn. still, unmoving, stagnant
motionless(adj) ซึ่งไม่เคลื่อนไหว, See also: ซึ่งนิ่งสนิท, อยู่กับที่, Syn. still, unmoving, dead, stagnant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
motion(โม'เชิน) n. การเคลื่อนที่, อำนาจการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว, วิธีการหรือท่าทางในการเดิน, กิริยาท่าทาง, ข้อเสนอเป็นทางการ, การขอร้องต่อศาล, แรงดลใจ, ความโน้มน้าว -Phr. (in motion กำลังเคลื่อนที่) vt. โบกไม้โบกมือหรือให้สัญญาณเคลื่อนที่, See also: motioner n.
motion picture n.ภาพยนตร์
motion sicknessn. อาการเมาคลื่น เมาเรือ เมารถหรือเมาเครื่องบิน
commotion(คะโม'เชิน) n. ความชุลมุนวุ่นวาย, ความจลาจล, Syn. agitation, Ant. calm
emotion(อิโม'เชิน) n. อารมณ์, สิ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์, ความสะเทือนใจ, อาวรณ์, See also: emotionable adj. ดูemotion emotive adj. ดูemotion emotionalist n. ดูemotion, Syn. feeling
emotional(อิโม'เชินเนิล) adj. มีอารมณ์, เกี่ยวกับความรู้สึก, ซึ่งกระเทือนอารมณ์, ซึ่งเร้าอารมณ์, Syn. feeling
locomotion(โลคะโม'เชิน) n. การเคลื่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกทีหนึ่ง, การเคลื่อนที่, อำนาจการเคลื่อนที่, See also: locomote vi. ดูlocomotion, Syn. progress, movement, advance, Ant. stillness, rest
promotion(พระโม'เชิน) n. การสนับสนุน, การส่งเสริม, การเลื่อน (ตำแหน่ง ฐานะหรือระดับ) , การให้กำลังใจ, การก่อการ, การก่อตั้ง., See also: promotional adj. promotive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
motion(n) การเคลื่อนที่, การเคลื่อนไหว, ญัตติ, แรงดลใจ, ความโน้มน้าว
motion(vt) โบกไม้โบกมือ, กวักมือ, ให้สัญญาณเคลื่อนที่
MOTION motion picture(n) ภาพยนตร์, หนัง
motionless(adj) ไม่ไหวติง, ไม่เคลื่อนไหว, ไม่เคลื่อนที่
commotion(n) ความวุ่นวาย, ความสับสน, ความชุลมุนวุ่นวาย, ความจลาจล
emotion(n) อารมณ์, ความรู้สึก
emotional(adj) ซึ่งเร้าอารมณ์, ซึ่งสะเทือนอารมณ์, ตื่นเต้นง่าย, เกี่ยวกับความรู้สึก
locomotion(n) การเคลื่อนที่, การเคลื่อนไหว
promotion(n) การสนับสนุน, การส่งเสริม, การเลื่อนชั้น, การเลื่อนตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
motion๑. ญัตติ๒. คำร้อง, คำขอ (ต่อศาล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
motion๑. ญัตติ (ก. ทั่วไป)๒. คำร้อง, คำขอ (ต่อศาล) (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
motion for new trialคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ [ ดู application for a new trial ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
motion parallaxแพรัลแลกซ์เคลื่อนที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Motion Picture Experts Group (MPEG)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์ (เอ็มเพ็ก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Motion Picture Experts Group (MPEG)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์ (เอ็มเพ็ก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
motion platformแท่นเคลื่อนที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
motion sicknessการเมาเหตุเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
motion to adjournญัตติขอให้เลื่อนการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
motion to dismissคำขอให้ยกฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motionการเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]
motionการเคลื่อนที่, การเปลี่ยนตำแหน่งอย่างต่อเนื่องของวัตถุหรือระบบที่ต้องการสังเกต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Motionการเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่ [การแพทย์]
Motion Artifactการรบกวนจากการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Motion pictureภาพยนตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Motion pictureภาพยนตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Motion picture actingการแสดงภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Motion picture actors and actressesนักแสดงภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Motion picture art directorsผู้กำกับศิลป์ภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Motion picture audiencesผู้ชมภาพยนตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Range of motion four times a day, and she's turned every 30 minutes.ช่วงของการเคลื่อนไหวสี่ครั้ง ต่อวัน และเธอหันมาทุก 30 นาที เกี่ยวกับมัน. 2010: The Year We Make Contact (1984)
So I'm filing this motion to gain proper access...ผมจึงยื่นเคลื่อนที่นี้ เพื่อเข้าใช้งานที่ถูกต้อง ... In the Name of the Father (1993)
Ring motion detect. Alpha, Bravo, Charlie.การเคลื่อนไหวแหวนตรวจสอบ อัลฟาไชโยชาร์ลี Contact (1997)
You're going in. Motion to dismiss is denied. $50, 000 bail.ไม่มีการลดหย่อนใดๆ ทั้งสิ้นให้เสีย ค่าปรับเป็นเงินห้าหมื่นเหรียญ Good Will Hunting (1997)
So much wasted time, confusing motion with acomplishment. Another drink ?ต้องเสียเวลาคิดมาก ว่าจะทำยังไงดีกับเรื่องนี้ ดื่มมั้ย The Jackal (1997)
Motion sickness.เธอเมาการเคลื่อนไหว Woman on Top (2000)
Now, Isabella could control her motion sickness only by controlling her motions.ตอนนี้อิซาเบลล่า ควบคุมอาการเวียนหน้าได้ ด้วยการควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวเอง Woman on Top (2000)
And thus begins our story of love, motion sickness and the art of cooking.เรื่องราวความรักของเรา จะเริ่มต้นกันตรงนี้ การเมาพาหนะ และศิลปะของการปรุงอาหาร Woman on Top (2000)
- I get motion sickness.เมารถ Woman on Top (2000)
It was a motion picture by George Pal and a stage musical by Andrew Lloyd Webber...ดัดแปลงเป็นหนัง และละครเพลงเวทีที่บรอดเวย์ The Time Machine (2002)
And he said, "It's not the size of the hump, it is the motion of the camel. "เขาบอกว่า มันไม่ใช่ขนาดของหนอก... เเต่ลีลาของอูฐต่างหาก The Scorpion King (2002)
The sensors there must've been different. Maybe they're not motion sensors.เซ็นเซอร์ที่นั่นคงจะแตกต่างกัน บางทีพวกเขาอาจไม่ได้ตรวจจับการเคลื่อนไหว Cubeº: Cube Zero (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
motionA ballet theater is a place in which I can study motion well.
motionA cat jumped onto the chair and lay motionless.
motionA dog jumped onto the chair and lay motionless for five minutes.
motionA good appetite, sound sleep, and regular motions are the three signs of good health.
motionAll her motions were graceful.
motionAnd I call on the chairman of the Education Committee to support the motion.
motionAre you in favor of this motion?
motionBehind thermodynamics lie the movements of atoms and molecules following the laws of motion learned in the first volume.
motionHe made a motion that we stop and rest awhile.
motionHe made a motion to be silent.
motionHe made motions at me with his hand.
motionHe motioned me to stand up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพเคลื่อนไหว(n) motion, Ant. ภาพนิ่ง, Example: ข่าวสารประเภทภาพแยกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหว, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: ภาพที่แสดงเคลื่อนไหวของคน สัตว์ สิ่งของ หรือวัตถุ
แอ้งแม้ง(adv) motionlessly, See also: still, Example: แถวบ้านมีตัวเงินตัวทองอยู่มาก เขาเคยเห็นมันนอนแอ้งแม้งอยู่ใกล้ปากซอย เพราะโดนรถทับ, Thai Definition: อาการที่นิ่งอยู่กับที่เพราะหมดกำลัง, Notes: (ปาก)
แน่นิ่ง(adv) still, See also: motionlessly, Example: รถจอดแน่นิ่งมาหลายชั่วโมงแล้ว, Thai Definition: ไม่เคลื่อนไหว
ญัตติ(n) motion, See also: amendment, proposal, issue, bill, resolution, Syn. เรื่อง, โจทย์, หัวข้อ, ประเด็น, ข้อเสนอ, กรณี, ปัญหา, Example: ในการเปิดการประชุมสมัยสามัญ ฝ่ายค้านจะร่วมกันยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล, Count Unit: ญัตติ, Thai Definition: ข้อเสนอเพื่อลงมติ, Notes: (บาลี)
ความเคลื่อนไหว(n) movement, See also: motion, action, Syn. การเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, Ant. การอยู่นิ่ง, Example: ความเคลื่อนไหวของระบบเศรษฐกิจในบ้านเราไม่ค่อยดีนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์[ārom] (n) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament  FR: humeur [ f ] ; état d'esprit [ m ] ; tempérament [ m ] ; dispositions [ fpl ] ; émotion [ f ] ; sentiment [ m ]
อารมณ์ขึ้น[ārom kheun] (v, exp) EN: become emotional ; get worked up about sth
อารมณ์สะเทือนใจ[ārom satheūoenjai] (n) EN: emotion
ดาย[dāi] (v) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow  FR: faucher ; sarcler ; désherber
ด้านอารมณ์[dān ārom] (adj) EN: emotional
เห็นอกเห็นใจ[hen-ok henjai] (v, exp) EN: sympathize (with) ; have sympathy for ; be emotionally involved with  FR: sympathiser
ใจเย็น[jaiyen] (adj) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady  FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
จิตใจ[jitjai] (n) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts  FR: sentiment [ m ] ; émotion [ f ] ; mental [ m ] ; psychisme [ m ] ; pensée [ f ] ; esprit [ m ] ; impression [ f ] ; âme [ f ]
การเอื้อประโยชน์[kān eūa prayōt] (n, exp) EN: promotion
การเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ[kān eūa prayōt nai kān phatthanā sētthakit] (n, exp) EN: promotion of trade

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MOTION M OW1 SH AH0 N
MOTIONS M OW1 SH AH0 N Z
MOTIONED M OW1 SH AH0 N D
MOTIONING M OW1 SH AH0 N IH0 NG
MOTIONLESS M OW1 SH AH0 N L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
motion (v) mˈouʃən (m ou1 sh @ n)
motions (v) mˈouʃənz (m ou1 sh @ n z)
motioned (v) mˈouʃənd (m ou1 sh @ n d)
motioning (v) mˈouʃənɪŋ (m ou1 sh @ n i ng)
motionless (j) mˈouʃənləs (m ou1 sh @ n l @ s)
motionlessly (a) mˈouʃənləsliː (m ou1 sh @ n l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动议[dòng yì, ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, / ] motion; proposal #28,031 [Add to Longdo]
不信任动议[bù xìn rèn dòng yì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, / ] motion of no confidence (against the government, in parliamentary debates) [Add to Longdo]
不动[bù dòng, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] motionless [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antrag { m }; Gesuch { n } | Anträge { pl }; Gesuche { pl } | gemeinsamer Antrag | einen Antrag stellen | einen Antrag stellen | einen Antrag ablehnen | einen Antrag annehmen | einen Antrag durchbringen | über einen Antrag entscheidenmotion | motions | joint motion | to bring forward a motion | to make a motion | to reject a motion | to carry a motion | to carry a motion | to decide on a motion [Add to Longdo]
Bewegung { f } | Bewegungen { pl } | ebene Bewegung | gebundene Bewegung | krummlinige Bewegung | räumliche Bewegungmotion | motions | plane motion | constrained motion | curvilinear motion | space motion [Add to Longdo]
Bewegungsmelder { n }motion detector [Add to Longdo]
Kulisse { f }motion link [Add to Longdo]
Schwinge { f }motion link [Add to Longdo]
Stuhlgang { m }; Stuhl { m } | Stuhlgang habenmotion | to have a motion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P) #24 [Add to Longdo]
思い(P);想い[おもい, omoi] (n) thought; mind; heart; feelings; emotion; sentiment; love; affection; desire; wish; hope; expectation; imagination; experience; (P) #159 [Add to Longdo]
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) (1) (usually not もん) thing; object; (2) (uk) the natural thing; a frequently done thing; (3) (uk) used to express emotional involvement; (4) (uk) used in giving a reason; (P) #417 [Add to Longdo]
[wa] (prt) (fem) (also used by men in Kansai dialect) (sentence end) indicates emotion or admiration; (P) #817 [Add to Longdo]
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m, vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P) #901 [Add to Longdo]
運動[うんどう, undou] (n, vs) motion; exercise; (P) #915 [Add to Longdo]
運行[うんこう, unkou] (n, vs) (1) service (bus, train); operation; (2) motion; revolution; movement; (P) #940 [Add to Longdo]
運転[うんてん, unten] (n, vs, adj-no) operation; motion; driving; (P) #1,033 [Add to Longdo]
自動(P);自働(iK)[じどう, jidou] (adj-no, n) (1) automatic; self-motion; (2) (abbr) { ling } (See 自動詞) intransitive verb; (P) #1,305 [Add to Longdo]
人気[ひとけ, hitoke] (n) prevailing mood of a locality; emotional climate of a district #1,326 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フルモーション[ふるもーしょん, furumo-shon] full motion [Add to Longdo]
フルモーションビデオ[ふるもーしょんびでお, furumo-shonbideo] full motion video [Add to Longdo]
動画[どうが, douga] video, motion picture [Add to Longdo]
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Motion \Mo"tion\, n. [F., fr. L. motio, fr. movere, motum, to
   move. See {Move}.]
   1. The act, process, or state of changing place or position;
    movement; the passing of a body from one place or position
    to another, whether voluntary or involuntary; -- opposed
    to {rest}.
    [1913 Webster]
 
       Speaking or mute, all comeliness and grace
       attends thee, and each word, each motion, forms.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Power of, or capacity for, motion.
    [1913 Webster]
 
       Devoid of sense and motion.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Direction of movement; course; tendency; as, the motion of
    the planets is from west to east.
    [1913 Webster]
 
       In our proper motion we ascend.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Change in the relative position of the parts of anything;
    action of a machine with respect to the relative movement
    of its parts.
    [1913 Webster]
 
       This is the great wheel to which the clock owes its
       motion.                --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
   5. Movement of the mind, desires, or passions; mental act, or
    impulse to any action; internal activity.
    [1913 Webster]
 
       Let a good man obey every good motion rising in his
       heart, knowing that every such motion proceeds from
       God.                 --South.
    [1913 Webster]
 
   6. A proposal or suggestion looking to action or progress;
    esp., a formal proposal made in a deliberative assembly;
    as, a motion to adjourn.
    [1913 Webster]
 
       Yes, I agree, and thank you for your motion. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) An application made to a court or judge orally in
    open court. Its object is to obtain an order or rule
    directing some act to be done in favor of the applicant.
    --Mozley & W.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mus.) Change of pitch in successive sounds, whether in
    the same part or in groups of parts.
    [1913 Webster]
 
       The independent motions of different parts sounding
       together constitute counterpoint.   --Grove.
    [1913 Webster]
 
   Note: Conjunct motion is that by single degrees of the scale.
      Contrary motion is that when parts move in opposite
      directions. Disjunct motion is motion by skips. Oblique
      motion is that when one part is stationary while
      another moves. Similar or direct motion is that when
      parts move in the same direction.
      [1913 Webster]
 
   9. A puppet show or puppet. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       What motion's this? the model of Nineveh? --Beau. &
                          Fl.
    [1913 Webster]
 
   Note: Motion, in mechanics, may be simple or compound.
 
   {Simple motions} are: ({a}) straight translation, which, if
    of indefinite duration, must be reciprocating. ({b})
    Simple rotation, which may be either continuous or
    reciprocating, and when reciprocating is called
    oscillating. ({c}) Helical, which, if of indefinite
    duration, must be reciprocating.
 
   {Compound motion} consists of combinations of any of the
    simple motions.
    [1913 Webster]
 
   {Center of motion}, {Harmonic motion}, etc. See under
    {Center}, {Harmonic}, etc.
 
   {Motion block} (Steam Engine), a crosshead.
 
   {Perpetual motion} (Mech.), an incessant motion conceived to
    be attainable by a machine supplying its own motive forces
    independently of any action from without. According to the
    law of conservation of energy, such perpetual motion is
    impossible, and no device has yet been built that is
    capable of perpetual motion.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: See {Movement}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Motion \Mo"tion\, v. i. [imp. & p. p. {Motioned}; p. pr. & vb.
   n. {Motioning}.]
   1. To make a significant movement or gesture, as with the
    hand; as, to motion to one to take a seat.
    [1913 Webster]
 
   2. To make proposal; to offer plans. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Motion \Mo"tion\, v. t.
   1. To direct or invite by a motion, as of the hand or head;
    as, to motion one to a seat.
    [1913 Webster]
 
   2. To propose; to move. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I want friends to motion such a matter. --Burton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 motion
   n 1: the use of movements (especially of the hands) to
      communicate familiar or prearranged signals [syn:
      {gesture}, {motion}]
   2: a natural event that involves a change in the position or
     location of something [syn: {movement}, {motion}]
   3: a change of position that does not entail a change of
     location; "the reflex motion of his eyebrows revealed his
     surprise"; "movement is a sign of life"; "an impatient move
     of his hand"; "gastrointestinal motility" [syn: {motion},
     {movement}, {move}, {motility}]
   4: a state of change; "they were in a state of steady motion"
     [ant: {lifelessness}, {motionlessness}, {stillness}]
   5: a formal proposal for action made to a deliberative assembly
     for discussion and vote; "he made a motion to adjourn"; "she
     called for the question" [syn: {motion}, {question}]
   6: the act of changing location from one place to another;
     "police controlled the motion of the crowd"; "the movement of
     people from the farms to the cities"; "his move put him
     directly in my path" [syn: {motion}, {movement}, {move}]
   7: an optical illusion of motion produced by viewing a rapid
     succession of still pictures of a moving object; "the cinema
     relies on apparent motion"; "the succession of flashing
     lights gave an illusion of movement" [syn: {apparent motion},
     {motion}, {apparent movement}, {movement}]
   v 1: show, express or direct through movement; "He gestured his
      desire to leave" [syn: {gesticulate}, {gesture}, {motion}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 motion /mɔtjɔ̃/ 
  motion; resolution

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top