ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

killer

K IH1 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -killer-, *killer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
killer(adj, slang) ดีมาก, ยอดเยี่ยม
killer(adj, slang) มีประสิทธิภาพอย่างมาก, น่าประทับใจมาก
killer bee(n) ผึ้งมรณะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
killer(n) ผู้ฆ่า, See also: นักฆ่า, ฆาตกร, Syn. murderer, assassin
killer whale(n) ปลาวาฬเพชรฆาต, Syn. orca

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
killer(คิล'เลอะ) n. ผู้ฆ่า, มือสังหาร, สิ่งสังหาร
killer whalen. ปลาวาฬเพชรฆาต
lady-killer(เล'ดีคิล'เลอะ) n. ผู้ชายที่ผู้หญิงหลงใหลมาก, เสื้อผู้หญิง., See also: lady-killing n., adj., Syn. philanderer
painkiller(เพน'คิลเลอะ) n. สิ่งที่ระงับปวด
timekiller(ไทมฺคิล'เลอะ) n. ผู้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์

English-Thai: Nontri Dictionary
killer(n) ฆาตกร, มือสังหาร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Killerเหวี่ยงแขนคู่ [การแพทย์]
Killer Cellsเซลล์ทำลาย [การแพทย์]
Killer cells, Naturalเซลล์พิฆาตตามธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Killer Cells, Naturalเซลล์ทำลายตามธรรมชาติ [การแพทย์]
Killer, Naturalนักฆ่าโดยธรรมชาติ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
killer bee(n, name) ผึ้งเพชรฆาต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A palpitating syncopation of the killer diller... with the wicky wacky stomping of the floy joy.คนละแปลปิเททินของ ดิเลอฆาตกรกับปั๊มแปลก ประหลาดวิกี ของความสุขเฟลย Pinocchio (1940)
He said he got to his own door in, at most, 15 seconds. If the killer ran immediately...เขาบอกว่าเขาได้ไปที่ประตูของตัวเองในที่ส่วนใหญ่ 15 วินาที หากนักฆ่าวิ่งทันที ... 12 Angry Men (1957)
(Man) Killer of demons, gorge on this flesh, our offering.นักฆ่าของปีศาจกินเนื้อนี้ ให้บริการของเรา Help! (1965)
A cloud in the shape of a killer shark.เมฆในรูปของฉลามกินคน Jaws (1975)
Callin' me baby killer and all kinds of vile crap!เรียกผมว่านักฆ่าเบบีและทุกชนิดของอึ First Blood (1982)
Hey, come on. There's only one admitted killer here.ไม่เอาน่า มีเพียงคนเดียว ที่ยอมรับเรื่องการฆ่ากัน Clue (1985)
If we split up into pairs, whichever one of us is left with the killer might get killed.ถ้าเราแบ่งออกเป็นคู่ ใครคนหนึ่งจะอยู่กับฆาตกร แล้วอาจจะถูกฆ่าก็ได้ Clue (1985)
I have loved more deeply than a killer like yourself could ever dream.ฉันเคยรักอย่างสุดซึ้ง... เกินกว่าที่ฆาตกรอย่างนายจะเคยได้สัมผัส The Princess Bride (1987)
That means the killer must have come up behind him, someone already in the restaurant!ดังนั้น คนฆ่าต้องอยู่ข้างหลังเขา บางคนที่อยู่ใน ภัตตาคาร ! The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
A sexy, omnipotent killer with a Random House contract.ฆาตรกรที่มีอำนาจสุดเซ็กซี่ กับสัญญาของสำนักพิมพ์แรนดอมเฮ้าส์ Basic Instinct (1992)
While we're chatting about killers is there any chance of talking about George Cheslav?ขณะที่เราคุยกันเรื่องฆาตกร... ...จะมีโอกาสที่เราจะพูดเรื่อง จอร์จ เชสลาฟ บ้างไหม? Basic Instinct (1992)
How about Kevin Franks and the Case of the Killer Orgasm?แล้วเรื่องเควิน แฟร็งค์ และกรณีของฆาตกรถึงจุดสุดยอดล่ะ? Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
killerShe ran for her life to get away from the killer.
killerThe killer remained at large for weeks.
killerThe killers stole up on him.
killerThese plants are resistant to weed killers.
killerThis weed killer does not harm human beings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ฆ่า(n) killer, See also: slayer, Syn. คนฆ่า, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามสืบหาผู้ฆ่าเจ้าของบริษัท, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำให้ตาย
นักฆ่า(n) killer, See also: assassin, slyer, gunman, hit man, Syn. มือสังหาร, Example: ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานว่ามือปืนต้องเป็นนักฆ่ามืออาชีพหรือไม่ก็ผ่านงานที่ใช้อาวุธมาอย่างโชกโชน, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างสังหารชีวิตผู้อื่น
ฆาตกร(n) murderer, See also: killer, slayer, assassin, Syn. ผู้ฆ่า, นักฆ่า, Example: ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ร้ายฆ่าคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฆาตกร[khātkakøn] (n) EN: murderer ; killer
ฆาตกร[khāttakøn] (n) EN: murderer ; killer ; slayer ; assassin  FR: meutrier [ m ] ; assassin [ m ] ; tueur [ m ]
คนฆ่า[khonkhā] (n) EN: killer  FR: tueur [ m ]
มือปืน[meūpeūn] (n) EN: gunman ; gun-used killer  FR: tueur à gages [ m ]
มือสังหาร[meū sanghān] (n, exp) EN: killer
นักฆ่า[nakkhā] (n) EN: killer  FR: tueur [ m ]
ผู้ฆ่า[phūkhā] (n) EN: killer ; assassin
ผู้ร้ายฆ่าคน[phūrāi khā khon] (n, exp) EN: killer ; murderer  FR: meurtrier [ m ] ; tueur [ m ] ; assassin [ m ]
วาฬเพชฌฆาต[wān phetchakhāt] (n, exp) EN: Killer Whale
วาฬเพชฌฆาตเล็ก[wān phetchakhāt lek] (n, exp) EN: Pygmy Killer Whale

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
KILLER K IH1 L ER0
KILLERS K IH1 L ER0 Z
KILLER'S K IH1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
killer (n) kˈɪlər (k i1 l @ r)
killers (n) kˈɪləz (k i1 l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杀手[shā shǒu, ㄕㄚ ㄕㄡˇ, / ] killer, #6,207 [Add to Longdo]
屠杀者[tú shā zhě, ㄊㄨˊ ㄕㄚ ㄓㄜˇ, / ] killer; butcher, #185,315 [Add to Longdo]
残杀者[cán shā zhě, ㄘㄢˊ ㄕㄚ ㄓㄜˇ, / ] killer; butcher; slaughterer, #693,949 [Add to Longdo]
杀手级应用[shā shǒu jí yìng yòng, ㄕㄚ ㄕㄡˇ ㄐㄧˊ ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, / ] killer application; killer app [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Killerwal(n) |der, pl. Killerwale| ปลาวาฬเพชฌฆาต ลำตัวมีสีขาวและดำสลับกัน มีครีบขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในทะเลน้ำเย็น
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Totschläger { m } | Totschläger { pl }killer | killers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すけこまし[sukekomashi] (n) lady-killer; philanderer [Add to Longdo]
カテゴリーキラー[kategori-kira-] (n) category killer [Add to Longdo]
キラー[kira-] (n) killer; (P) [Add to Longdo]
キラーアプリケーション[kira-apurike-shon] (n) { comp } "killer" application [Add to Longdo]
キラーダスト[kira-dasuto] (n) killer dust [Add to Longdo]
キラー衛星[キラーえいせい, kira-eisei] (n) killer satellite [Add to Longdo]
キラー細胞[キラーさいぼう, kira-saibou] (n) killer cell [Add to Longdo]
ハンターキラー[hanta-kira-] (n) hunter killer [Add to Longdo]
マダムキラー[madamukira-] (n) madam killer [Add to Longdo]
沖巨頭[おきごんどう;オキゴンドウ, okigondou ; okigondou] (n) (uk) false killer whale (Pseudorca crassidens) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キラーアプリケーション[きらーあぷりけーしょん, kira-apurike-shon] "killer" application [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Killer \Kill"er\, n.
   1. One who deprives of life; one who, or that which, kills.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A voracious, toothed whale of the genus {Orca}, of
    which several species are known; called also {killer
    whale}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The killers have a high dorsal fin, and powerful jaws
      armed with large, sharp teeth. They capture, and
      swallow entire, large numbers of seals, porpoises, and
      dolphins, and are celebrated for their savage, combined
      attacks upon the right whales, which they are said to
      mutilate and kill. The common Atlantic species ({Orca
      gladiator}), is found both on the European and the
      American coast. Two species ({Orca ater} and {Orca
      rectipinna}) occur on the Pacific coast.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 killer
   n 1: someone who causes the death of a person or animal [syn:
      {killer}, {slayer}]
   2: the causal agent resulting in death; "heart disease is the
     biggest killer in the United States" [syn: {cause of death},
     {killer}]
   3: a difficulty that is hard to deal with; "that exam was a real
     killer"
   4: predatory black-and-white toothed whale with large dorsal
     fin; common in cold seas [syn: {killer whale}, {killer},
     {orca}, {grampus}, {sea wolf}, {Orcinus orca}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Killer /kilr/ 
  killer

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 killer /kilər/
  murderer

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top