ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การฆาตกรรม

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การฆาตกรรม-, *การฆาตกรรม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Be careful, Favell. You've brought an accusation of murder.ระวังหน่อยฟาเวล คุณเป็นคนกล่าวหาเรื่องการฆาตกรรมขึ้นมา Rebecca (1940)
For her murder, you mean? She was going to have a kid, wasn't she?หมายถึงการฆาตกรรมมากกว่ามั้ง หล่อนกําลังจะมีลูกใช่มั้ยล่ะ Rebecca (1940)
I just can't see two slaps in the face provoking him into committing murder.ฉันไม่สามารถเห็นสองตบที่ใบหน้าของเขาเข้าไปกระตุ้นการฆาตกรรมกระทำ 12 Angry Men (1957)
Boy, what a murderous day.เด็กสิ่งที่เป็นวันที่การฆาตกรรม 12 Angry Men (1957)
Well, it was murder, you know?ดีก็คือการฆาตกรรมคุณรู้ไหม? 12 Angry Men (1957)
I'll take the testimony from right after the murder, when he couldn't remember a thing about the movies, great emotional stress or not.ฉันจะเอาคำให้การจากขวาหลังจากการฆาตกรรม เมื่อเขาจำไม่ได้ว่าสิ่งที่เกี่ยวกับภาพยนตร์, ความเครียดทางอารมณ์ที่ดีหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
I'll book you for false arrest and wrongful imprisonment and obstructing an officer in the course of his duty, and murder!ผมจะรายงานพวกคุณเรื่องที่คุณจับผมมาไว้ในนี้ และขังผมไว้และขัดขวางการเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่และการฆาตกรรมClue (1985)
I don't approve of murder, but it seems to me you've done the world a public service by ridding it of an appalling blackmailer and his disgusting informers.ผมไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรม แต่มันดูเหมือนว่าคุณได้ทำ เหมือนเป็นบริการ โดยการจัดการคนแบล็กเมล์ แล้วผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา Clue (1985)
Does the FBI have a habit of cleaning up after multiple murder?เอฟบีไอมีหน้าที่จัดการหลังจาก มีการฆาตกรรมหลายรายแบบนี้ไม่ใช่เหรอ? Clue (1985)
I wouldn't violate something so sacred for a murder.แม้แต่จะรายงาน การฆาตกรรมงั้นเหรอ Casualties of War (1989)
Yet you still maintain that you threw your gun into the river before the murders took place?แต่คุณยังคงรักษาที่คุณโยนปืนของคุณลงไปในแม่น้ำก่อนที่การฆาตกรรมที่เกิดขึ้น? The Shawshank Redemption (1994)
Murder.การฆาตกรรม The Shawshank Redemption (1994)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bloodbath[N] การฆาตกรรมหมู่
felony[N] อาชญากรรม, See also: การฆาตกรรม, การข่มขืนกระทำชำเรา, การกระทำผิด, Syn. crime, misdeed, misbehavior, Ant. good, virtue
massacre[N] การฆาตกรรมหมู่, See also: การสังหารหมู่, การฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ, Syn. buthering, killing
murder[N] การฆาตกรรม, See also: การฆ่าฟัน, การสังหาร, Syn. killing, slaying, crime

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blood bathn. การฆ่ากันอย่างอำมหิต,การฆาตกรรมหมู่
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง
cutthroatn. ฆาตรกร,มือมีด,มือมีดปาดข้อ adj. เป็นการฆาตกรรม,ทารุณ,โหดเหี้ยม, Syn. ruthless
massacre(แมส'ซะเคอะ) n. การฆาตกรรมหมู่,vi. ฆาตกรรมหมู่, See also: massacrer n., Syn. carnage
murderous(เมอ'เดอเริส) adj. เกี่ยวกับการฆาตกรรม,ยากที่สุด,อันตรายยิ่ง., Syn. homicidal

English-Thai: Nontri Dictionary
carnage(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การฆาตกรรมหมู่
homicide(n) การฆาตกรรม
manslaughter(n) การฆาตกรรม
massacre(n) การฆาตกรรมหมู่,การสังหารหมู่
murder(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การทำลาย
murderous(adj) เกี่ยวกับการฆาตกรรม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
殺害[さつがい, satsugai] (n) การฆาตกรรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top