Search result for

การสังหาร

(29 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การสังหาร-, *การสังหาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสังหาร[N] massacre, See also: destruction, slaughter, carnage, kill, murder, Syn. การฆ่า, Example: ในช่วงสงครามโลกมีการสังหารผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก, Thai definition: การผลาญชีวิต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nanking Massacre, Nanjing, Jiangsu Shen, China, 1937การสังหารหมู่ที่นานกิง, หนานจิง, เจียงสู, จีน, ค.ศ. 1937 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You want to kill Gunnar.เจ้าต้องการสังหารการ์เนอร์ Outlander (2008)
Kill him!การสังหาร เขาผู้ชาย The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Was to kill you,คือการสังหารท่าน The Price (2008)
Yeah, Kable is a perfect soldier, he's a tactical killing computer.ช่าย.. เกเบิ้ล เป็นตัวเล่นที่สมบูรณ์แบบมาก เค้าเหมือนเครื่องจักรแห่งการสังหาร Gamer (2009)
Parkman must have got inside the shooter's head and forced him to turn on his own men,จนกลายเป็น การสังหารหมู่ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Starkwood is not in the business of political assassination, Doug.สตาร์วูด ไม่ได้ทำธุรกิจ เกี่ยวกับการสังหารทางการเมืองนะ ดัก Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
And here, inside the soccer stadium after the Barakar Massacre.และนี่ ในสนามฟุตบอล หลังจากการสังหารหมูที่ บาราการ์ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
The toddler will be placed in the care of a local authority.คุณดอยล์เป็นเหยื่อ ของการสังหารสุ่ม Harry Brown (2009)
But word gets out to our crew, other charters, that one of the founding nine put out a hit that landed on the wife of a member... that is some very bad PR, brother.เเต่คำพูดต่อลูกน้อง ลูกสมุนคนอื่นๆ มีคนหนึ่งที่ค้นพบควาจริง เรื่องการสังหารนั่น ฆ่าเมียของสมาชิก... Service (2009)
Here in Taiji, you can go to the Whale Museum and watch the dolphin show and eat a dolphin at the same time.ทุกวันนี้มันกลายเป็น ธุรกิจหลายพันล้าน ในการจับโลมาพวกนี้ พวกเราได้ช่วยทำให้เกิด การสังหารโลมามากที่สุด The Cove (2009)
The reality is the International Whaling Commission does have a mandate to look at issues affecting dolphins, but the Japanese are trying to legitimize a practice that just about every country in the world has said no to.แต่มันก็เป็นหน่วยงานเดียวที่มีในตอนนี้ IWC ห้ามการล่าวาฬเพื่อการค้าในปี 1986 1 ปีต่อมา ญี่ปุ่นตอบรับด้วยการเพิ่มจำนวนการสังหารโลมา อีก 3 เท่าตัว และเริ่มโครงการวิจัยเกี่ยวกับวาฬขนาดใหญ่ มีวลีอยู่หนึ่งวลี The Cove (2009)
We know how long it takes the cops to get from the next village there.ไม่ใช่แค่แสดงให้เห็นถึงการสังหาร ผมอยากให้ได้อะไร ที่ทำให้ผู้คนเปลี่ยนแปลง The Cove (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decimation[N] การทำลายล้างเป็นจำนวนมาก, See also: การสังหารหมู่, การฆ่าล้างบาง, Syn. genocide, destruction
hecatomb[N] การสังหารเหยื่อจำนวนมากเพื่อเป็นการบูชายัญ, Syn. immolation
massacre[N] การฆาตกรรมหมู่, See also: การสังหารหมู่, การฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ, Syn. buthering, killing
pogrom[N] การสังหารหมู่ (โดยเฉพาะการสังหารพวกยิว)
slaughter[N] การฆ่าอย่างทารุณ, See also: การสังหารหมู่, การลอบสังหาร, Syn. massacre, assassination

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kill(คิล) {killed,killing,kills} v. ฆ่า,สังหาร,ทำให้ตาย,ทำลาย,ประหาร,ทำให้หยุด,ระงับ,ทำ,ให้เป็นกลาง,ถูกฆ่าตาย,เอาชนะโดยสิ้นเชิง n. การฆ่า,การสังหาร,สัตว์ที่ถูกฆ่า -Phr. (kill off ฆ่าหรือทำลายโดยสิ้นเชิง), Syn. slay
pogrom(พะเกริม',-กรอม') n. การสังหารหมู่, Syn. massacre

English-Thai: Nontri Dictionary
carnage(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การฆาตกรรมหมู่
devastation(n) การทำลายล้าง,การสังหาร,การล้างผลาญ
killing(n) การฆ่า,การสังหาร,การประหาร,การทำลาย,เหยื่อ
massacre(n) การฆาตกรรมหมู่,การสังหารหมู่
murder(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การทำลาย
slaughter(n) การสังหาร,การฆ่า,การเข่นฆ่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
extrajudicial killings (n jargon ) การสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม
holocaust (n ) การสังหารหมู่, การทำลายล้างซึ่งส่งผลให้ผู้คนตายเป็นจำนวนมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top