ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การสังหาร

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การสังหาร-, *การสังหาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสังหาร[N] massacre, See also: destruction, slaughter, carnage, kill, murder, Syn. การฆ่า, Example: ในช่วงสงครามโลกมีการสังหารผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก, Thai definition: การผลาญชีวิต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nanking Massacre, Nanjing, Jiangsu Shen, China, 1937การสังหารหมู่ที่นานกิง, หนานจิง, เจียงสู, จีน, ค.ศ. 1937 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He complained of the persecution and said he wouldn't have any dealings with a mediaeval maniac.เขาไม่พอใจกับการสังหารหมู่ยิวครับ และ มันจะไม่เจรจา กับ พวกที่บ้าอำนาจ The Great Dictator (1940)
Killing by hand takes time.การสังหารด้วยมือ มันต้องใช้เวลา Night and Fog (1956)
They're beginning the daily slaughter right on time.พวกมันเริ่มการสังหารประจำวัน ตรงเวลา The Good, the Bad and the Ugly (1966)
He was awaiting arraignment on charges relating to the slaying...การฟ้องร้องในข้อหา ที่เกี่ยวข้องกับการสังหารของ Mad Max (1979)
Forgive me, gentlemen, but you must understand that His Majesty's government and the British people repudiate both the massacre and the philosophy that prompted it.ขอโทษด้วย แต่พวกคุณต้องเข้าใจว่า รัฐบาลและคนอังกฤษไม่ยอมรับ การสังหารหมู่ และแนวคิดในการทำเช่นนั้น Gandhi (1982)
My job is to destroy humans like you.งานของข้าคือการสังหารเจ้า Vampire Hunter D (1985)
It began with the attempted assassination of a designer.มันเริ่มด้วย การสังหารนักออกแบบเกม eXistenZ (1999)
Are we protecting Nicky or killing Bourne?นี่เรากำลังพูดถึง การคุ้มกันนิคกี้ หรือการสังหารบอร์นกันแน่? The Bourne Supremacy (2004)
- Killing Bourne.- เรากำลังพูดถึงการสังหารบอร์นกัน The Bourne Supremacy (2004)
We have heard reports of reprisal massacres.เราได้ข่าวมาว่า มีการสังหารหมู่เพื่อนแก้แค้น Hotel Rwanda (2004)
Dead bodies, machetes.มีศพ การสังหารหมู่ เต็มไปหมดเลย Hotel Rwanda (2004)
They blame you for all their misfortunes. They say you led the massacres.พวกเขาจะโทษคุณสำหรับเรื่องบ้าๆที่เกิดขึ้นนี่ จะบอกว่าคุณนำการสังหารหมู่ Hotel Rwanda (2004)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decimation[N] การทำลายล้างเป็นจำนวนมาก, See also: การสังหารหมู่, การฆ่าล้างบาง, Syn. genocide, destruction
hecatomb[N] การสังหารเหยื่อจำนวนมากเพื่อเป็นการบูชายัญ, Syn. immolation
massacre[N] การฆาตกรรมหมู่, See also: การสังหารหมู่, การฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ, Syn. buthering, killing
pogrom[N] การสังหารหมู่ (โดยเฉพาะการสังหารพวกยิว)
slaughter[N] การฆ่าอย่างทารุณ, See also: การสังหารหมู่, การลอบสังหาร, Syn. massacre, assassination

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kill(คิล) {killed,killing,kills} v. ฆ่า,สังหาร,ทำให้ตาย,ทำลาย,ประหาร,ทำให้หยุด,ระงับ,ทำ,ให้เป็นกลาง,ถูกฆ่าตาย,เอาชนะโดยสิ้นเชิง n. การฆ่า,การสังหาร,สัตว์ที่ถูกฆ่า -Phr. (kill off ฆ่าหรือทำลายโดยสิ้นเชิง), Syn. slay
pogrom(พะเกริม',-กรอม') n. การสังหารหมู่, Syn. massacre

English-Thai: Nontri Dictionary
carnage(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การฆาตกรรมหมู่
devastation(n) การทำลายล้าง,การสังหาร,การล้างผลาญ
killing(n) การฆ่า,การสังหาร,การประหาร,การทำลาย,เหยื่อ
massacre(n) การฆาตกรรมหมู่,การสังหารหมู่
murder(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การทำลาย
slaughter(n) การสังหาร,การฆ่า,การเข่นฆ่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
extrajudicial killings (n jargon ) การสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม
holocaust (n ) การสังหารหมู่, การทำลายล้างซึ่งส่งผลให้ผู้คนตายเป็นจำนวนมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top