ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การฆ่าฟัน

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การฆ่าฟัน-, *การฆ่าฟัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฆ่าฟัน[N] killing, Example: การฆ่าฟันนำมาซึ่งการสูญเสียเลือดเนื้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Terrorism would only justify their repression.การฆ่าฟันทำให้พวกเขา มีสิทธิ์ปราบปราม Gandhi (1982)
As a head of each group, we can stop useless strife.ในตำแหน่งหัวหน้าแก๊ง เราสามารถหยุดการฆ่าฟันที่ไร้ค่า Blues Harp (1998)
Give us Prince Jeonghyeon and we'll guarantee your life.ไม่ดีกว่าหรือที่เราจะ เลี่ยงการฆ่าฟันที่ไม่จำเป็น มอบตัวองค์ชาย จองเฮียน ให้เรา Shadowless Sword (2005)
From the time he could stand, he was baptized in the fire of combat.เมื่อยืนได้, มันจะถูกจับโยน เข้าสู่เปลวเพลิงแห่งการฆ่าฟัน 300 (2006)
Dream... illusion's...ซักวันข้าจะหยุดการฆ่าฟัน Goemon (2009)
So Akechi Mitsuhide was cautious?เจ้าหยุดการฆ่าฟันไม่ได้หรอก Goemon (2009)
We didn't want any bloodshed.เราไม่เคยต้องการการฆ่าฟัน Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
The vows speak of loyalty and abstinence and murder, but... why never love, Thomas?สิ่งเหล่านั้นพูดถึงความภักดี การฆ่าฟันไม่บาปยิ่งกว่าการมีความรักหรอกหรือ? Ironclad (2011)
He doesn't invade our palace, and there are no guillotines.เราอยากได้การปฏิวัติโดยไม่นองเลือด ไม่มีการพลีชีพไม่มีการฆ่าฟัน 1911 (2011)
I will not dishonor Robert's last hours by shedding blood in his halls and dragging frightened children from their beds.ข้าจะไม่หยามเกียรติช่วง เวลาชีวิตที่เหลือของโรเบิร์ต ด้วยการฆ่าฟันใน ห้องโถงของเขา และลากตัวเด็กน้อยที่ หวาดกลัวออกจากเตียง You Win or You Die (2011)
I led my people out of the Red Waste and into the slaughterhouse.ข้านำคนของข้า ออกจากดินแดนสีแดง มาสู้เมืองที่มีแต่ การฆ่าฟัน A Man Without Honor (2012)
In blood and slaughter.ในเลือดและการฆ่าฟัน Sacramentum (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bloodshed[N] การฆ่าฟัน, See also: การนองเลือด, Syn. massacre, killing
murder[N] การฆาตกรรม, See also: การฆ่าฟัน, การสังหาร, Syn. killing, slaying, crime

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sword(ซอร์ด) n. ดาบ,กระบี่,มีดยาว,สงคราม,การต่อสู้,การฆ่าฟัน,ความรุนแรง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top