Search result for

ฆาตกร

(60 entries)
(0.0068 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฆาตกร-, *ฆาตกร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฆาตกร[N] murderer, See also: killer, slayer, assassin, Syn. ผู้ฆ่า, นักฆ่า, Example: ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร้ายฆ่าคน
ฆาตกรรม[N] murder, See also: killing, slaying, homicide, manslaughter, Syn. การฆาตกรรม, การฆ่าฟัน, การสังหาร, การฆ่า, การลอบสังหาร, การฆ่าสังหาร, Example: คดีฆาตกรรมที่สะเทือนขวัญประชาชนในขณะนี้ก็คือคดีฆาตกรรมพยานคดีเพชร, Thai definition: การฆ่าคน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฆาตกรน. ผู้ที่ฆ่าคน.
ฆาตกรรมน. การฆ่าคน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
homicideฆาตกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women murderers ฆาตกรสตรี [TU Subject Heading]
Mass murderฆาตกรรมหมู่ [TU Subject Heading]
Murderฆาตกรรม [TU Subject Heading]
Murderersฆาตกร [TU Subject Heading]
Serial murderersฆาตกรต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Serial murdersฆาตกรรมต่อเนื่อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Murder.ฆาตกรรม Slight of Hand (2010)
Murder.ฆาตกร Better Angels (2012)
You walk in on surgery halfway through, it looks like murder.คุณเดินในหนทางที่มันดูเหมือนว่าเป็นการฆาตกรรม Pret-a-Poor-J (2008)
I mean, the suicides, the murders?อย่างเช่นการฆ่าตัวตาย ฆาตกรรม Dead Space: Downfall (2008)
Why does attempted murder from 25 years ago suddenly become relevant to her health now?ทำไมการพยายามฆาตกรรมเธอเมื่อ25ปีก่อน\ ถึงได้มีผลต่อสุขภาพเธอในปัจจุบัน Birthmarks (2008)
- Dear God... thank you for saving this boy... from his murderous junkie mom... who cared more about a $40 rush than she did... her own flesh and blood.-ถึงพระองค์ ขอบคุณที่พระองค์คุ้มครองเด็กคนนี้ จากแม่ฆาตกรขี้ยาของเขา Pilot (2008)
Where does it say my destiny includes murder?ตรงไหนที่ระบุว่าชะตาของข้าเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม The Labyrinth of Gedref (2008)
Let me get this back to the lab along with everything else the killer might have touched.ให้ผมเอาเลือดนี่กับทุกอย่างที่ฆาตกรน่าจะจับต้อง กลับไปตรวจที่แล็ปก่อน And How Does That Make You Kill? (2008)
Somebody murdered her daughter last night,Nick.มีคนฆาตกรรมลูกสาวของเธอเมื่อคืนนี้ นิค And How Does That Make You Kill? (2008)
Please tell me you've got something on my murder weapon.ช่วยบอกผมทีเถอะว่าคุณมีบางอย่าง เป็นอาวุธของฆาตกร And How Does That Make You Kill? (2008)
It's not our murder weapon.ไม่ใช่อาวุธของฆาตกรหรอก And How Does That Make You Kill? (2008)
Allison,are you aware that Chelsea was murdered last night?แอลลิสัน หนูรู้มั๊ยว่า เชลซีโดนฆาตกรรมเมื่อคืนนี้? And How Does That Make You Kill? (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฆาตกร[n.] (khātkakøn) EN: murderer ; killer   
ฆาตกร[n.] (khāttakøn) EN: murderer ; killer ; slayer ; assassin   FR: meutrier [m] ; assassin [m] ; tueur [m]
ฆาตกรรม[n.] (khāttakam) EN: manslaughter ; homicide   FR: meurtre [m] ; homicide [m] ; assassinat [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
thug(n slang) นักเลง, อันธพาล, วายร้าย, ผู้ร้าย, ฆาตกร, อาชญากร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finish off[PHRV] ฆ่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ฆาตกรรม
homicide[N] ฆาตกรรม, Syn. murder
massacre[VT] ฆาตกรรมหมู่, See also: สังหารหมู่, ฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ, Syn. annihilate, exterminate
murder[VT] ฆาตกรรม, See also: ฆ่า, สังหาร, ทำลายชีวิต, Syn. kill, assassinate, slaughter, slay
murderer[N] ฆาตกร, See also: คนฆ่า, ผู้ร้ายฆ่าคน, Syn. killer, slayer, assassin, cutthroat, criminal
murderer[N] ฆาตกร
murderess[N] ฆาตกรหญิง
waste[VT] ฆ่า (คำสแลง), See also: ฆาตกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
blood bathn. การฆ่ากันอย่างอำมหิต,การฆาตกรรมหมู่
blood moneyn. เงินค่าจ้างที่จ่ายให้กับฆาตกร เงินทึ่จ่ายให้กับญาติผู้ที่ถูกฆาตกรรม
bloodthirstyadj. กระหายเลือด,เป็นฆาตกรรม,โหดร้าย, See also: bloodthirstiness n., Syn. cruel
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง
cutthroatn. ฆาตรกร,มือมีด,มือมีดปาดข้อ adj. เป็นการฆาตกรรม,ทารุณ,โหดเหี้ยม, Syn. ruthless
felony(เฟล'เลินนี) n. ความผิดอาญาร้ายแรง (เช่นฆาตกรรม-วางเพลิง-ข่มขืนกระทำ ชำเรา)
homicide(ฮอม'มิไซดฺ) n.การฆ่าคน,ฆาตกรรม . ฆาตกร, Syn. manslaughter,murder
manslaughter(แมน'สลอเทอะ) n. การฆ่าคน,ฆาตกรรม,การฆ่าคนโดยไม่ได้ไตร่ตรองมาก่อน
massacre(แมส'ซะเคอะ) n. การฆาตกรรมหมู่,vi. ฆาตกรรมหมู่, See also: massacrer n., Syn. carnage

English-Thai: Nontri Dictionary
assassin(n) ฆาตกร,ผู้ลอบฆ่า,ผู้ลอบสังหาร
carnage(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การฆาตกรรมหมู่
cutthroat(n) ฆาตกร,มือมีด
homicide(n) การฆาตกรรม
killer(n) ฆาตกร,มือสังหาร
manslaughter(n) การฆาตกรรม
massacre(n) การฆาตกรรมหมู่,การสังหารหมู่
murder(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การทำลาย
murderer(n) ฆาตกร,คนร้าย,มือสังหาร,นักฆ่า
murderous(adj) เกี่ยวกับการฆาตกรรม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Vermillionฆาตกรที่ใช้ปืนเป็นอาวุธ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
殺人[さつじん, satsujin] ฆาตกรรม, การฆ่าคน
殺人狂人[さつじんはんにん, satsujinhannin] (n) ฆาตกร
連続殺人[れんぞくさつじん, renzokusatsujin] (n ) ฆาตกรฆ่าต่อเนื่อง , See also: S. serial murders,

German-Thai: Longdo Dictionary
Verdacht(n) |der, nur Sg.| ความสงสัยว่ามีการกระทำผิด เช่น Er steht im Verdacht, seinen Nachbar zu töten. เขาถูกสงสัยว่าได้ฆาตกรรมเพื่อนบ้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top