ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เปลืองใจ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปลืองใจ-, *เปลืองใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลืองใจ[V] discourage, See also: kill one's enthusiasm, Example: อย่าคิดถึงเขาให้เปลืองใจเลย, Thai definition: เสียกำลังใจ
เปลืองใจ[V] take a lot of trouble, See also: lose courage, give a lot of care, Syn. เหนื่อยใจ, Example: อย่าคิดถึงเขาให้เปลืองใจเลย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปลืองใจก. เสียกำลังใจ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปลืองใจ[v.] (pleūangjai) EN: take a lot of trouble ; lose courage ; give a lot of care   
เปลืองใจ[v.] (pleūangjai) EN: discourage ; kill one's enthusiasm   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top