ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

je

JH IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -je-, *je*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
loyal subject(n) ผู้อยู้ใต้บังคับบัญชาที่จงรักภักดี หรือ ผู้จงรักภักดี เช่น The Queen was recently treated to more than just a smile from a loyal subject.
subjective(adj) แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน, แล้วแต่บุคคล เช่น Hall voting will always be subjective., Such players, in my subjective view, are above the steroid fray., See also: A. objective
ProjectOne[โปร-เจ็ค-วัน] (n) เกมออนไลน์ ให้บริการโดยบริษัท ดี บัสซ์ จำกัด ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเกม “อสุรา ออนไลน์” รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.asura.in.th/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jet(n) ก๊าซหรือของเหลวที่พ่นออกมาอย่างรวดเร็ว, Syn. stream, spout, gush
jet(n) เครื่องบินไอพ่น, Syn. jet plane
jet(vi) ท่องเที่ยวโดยเครื่องบินไอพ่น, See also: เดินทางโดยเครื่องบินไอพ่น, Syn. fly, soar
jet(vt) ไหลพุ่งออกมา, See also: พ่นออกมาเป็นสาย
jet(n) แร่สีดำมันเงาใช้ทำเครื่องเพชรพลอย
Jew(n) คนยิว, Syn. Israelite
Jew(n) ผู้นับถือศาสนายิว
jean(n) ผ้ายีน, See also: ผ้าชนิดหนึ่งมีเนื้อหนา
jeep(n) รถจี๊ป, See also: รถทหารขนาดเล็ก
jeer(n) คำเย้ยหยัน, See also: คำเยาะเย้ย, คำถากถาง, คำเหน็บแนม, Syn. derision, taunt, gibe, Ant. praise, laudation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jealous(เจล'ลัส) adj. อิจฉา, ริษยา, ขี้หึง, หึงหวง, หวงแหน, ระแวง, เตรียม, พร้อม, ทนไม่ได้., See also: jealously adv. ดูjealous jealousness n. ดูjealous
jealousy(เจล'ละซี) n. ความอิจฉา, ความริษยา, ความหึงหวง, Syn. distrust, envy, misgiving
jean(จีน) n. ผ้ายีน, เสื้อผ้าอาภรณ์ยีน, กางเกงยีน, กางเกง, jeans, กางเกงยีน
jee(จี) interj., vi., vt. =gee (ดู)
jeep(จีพ) n. รถจิ๊ป, รถทหารขนาดเล็ก
jeer(เจียร์) { jeered, jeering, jeers } v., n. (การ) เย้ยหยัน, หัวเราะเยาะ, See also: jeerer n. ดูjeer jeeringly adv. ดูjeer, Syn. mock, sneer
jehovah(จิโฮ'วะ) n. พระเจ้า., See also: Jehovic adj.
jejune(จิจูน') adj. ขาดแคลนคุณค่าทางอาหาร, ไม่น่าสนใจ, น่าเบื่อ, ยังไม่เจริญ, เติบโตเต็มที่.
jejunum(จิจู'นัม) n. ส่วนกลางของลำไส้เล็กอยู่ระหว่าง duodenumกับileum., See also: jejunal adj. ดูjejunum
jekyll and hyde(จี'คัล, เจค'คัล) n. บุคคลผู้มี2บทบาท (ดีและเลว) , ผู้มีบุคลิกภาพ สองแบบ (ดีและเลว)

English-Thai: Nontri Dictionary
jealous(adj) อิจฉา, ขี้หึง, ริษยา
jealousy(n) ความอิจฉา, ความหึงหวง, ความริษยา
jean(n) กางเกงยีน, ผ้ายีน
jeer(vi) เยาะเย้ย, โห่, หัวเราะเยาะ
Jehovah(n) พระยะโฮวา, พระเจ้าของพวกยิว
jelly(n) วุ้น, เยลลี่
jellyfish(n) แมงกะพรุน
jenny(n) เครื่องปั่นฝ้าย
jeopardize(vt) เสี่ยงอันตราย, เสี่ยงภัย, เป็นอันตรายต่อ
jeopardy(n) อันตราย, การเสี่ยงอันตราย, การเสี่ยงภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jejunal ulcerแผลเปื่อยลำไส้เล็กส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jejunoileostomyการผ่าต่อลำไส้เล็กส่วนกลางกับส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jejunumลำไส้เล็กส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jerk๑. การกระตุก๒. กิริยาสนองฉับพลัน [ มีความหมายเหมือนกับ reflex ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jerk nystagmus; nystagmus, pendularอาการตากระตุกแกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jerk, Achilles; jerk, ankleการกระตุกเหตุเคาะเอ็นร้อยหวาย [ มีความหมายเหมือนกับ reflex, ankle ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jerk, ankle; jerk, Achillesการกระตุกเหตุเคาะเอ็นร้อยหวาย [ มีความหมายเหมือนกับ reflex, ankle ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jerk, biceps; reflex, bicepsรีเฟล็กซ์ไบเซ็ปส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jerk, jaw; reflex, chin; reflex, jaw; reflex, jaw jerk; reflex, mandibularรีเฟล็กซ์ขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jerk, kneeการกระตุกเหตุเคาะเข่า [ มีความหมายเหมือนกับ reflex, knee jerk และ reflex, patellar ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jealous Contentความอิจฉาริษยา [การแพทย์]
Jealousyความอิจฉา, การอิจฉาริษยา [การแพทย์]
Jeans (Clothing)ยีนส์ (เสื้อผ้า) [TU Subject Heading]
Jeep automobileรถจี๊ป [TU Subject Heading]
Jejunal Diseasesเจจุนัม, โรคลำไส้เล็ก; ลำไส้เล็กเจจุนัม, โรค [การแพทย์]
Jejunal Neoplasmsเจจุนัม, เนื้องอกลำไส้เล็ก; ลำไส้เล็กเจจุนัม, เนื้องอก [การแพทย์]
Jejunostomy Feedingการให้อาหารผ่านรูเปิดที่เจจูนั่ม [การแพทย์]
Jejunostomy Tube Feedingให้อาหารผ่านทางสายสวนสู่กระเพาะอาหารสู่ลำไส้เล็ก [การแพทย์]
Jejunumลำไส้เล็กส่วนกลาง; ลำไส้เล็กส่วนกลาง; ลำไส้เล็กตอนกลาง; ลำไส้เล็กส่วนกลาง; เจจุนัม, ลำไส้เล้ก; ลำไส้เล็กเจจุนัม; เยื่อบุลำไส้เล็ก; เจจูนัม [การแพทย์]
Jejunum Interpositionการใช้ลำไส้เล็กส่วนเจจูนั่มแทนหลอดอาหาร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
jetskiเจ็ตสกี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Je m'excuse, pardon... but did you say... never?นี่ ขอโทษนะ... . แต่เธอบอกว่าจะไม่ได้พบ... An American Tail (1986)
(French) Er, je suis, er, très heureux de vous avoir ici.เชอ ซุย เอ่อ.. แทระ เซอร์เรอ เดอ วู ซาวัว อิซิ Love Actually (2003)
Sorry dat je moest komen.ขอโทษที่รบกวนคุณ Uninvited (2003)
Alors, retournez au vestiaire pour accrocher les manteaux puisque c'est pour cela que je vous ai engagee."ออกไปแขวนเสื้อโค้ทเลยไป อย่าอู้งาน" "แต่" Around the World in 80 Days (2004)
And I will hand them outing two weeks based on participation, exercises and je nai sais quoi.ฉันจะบอกให้รู้ในอีกสองสัปดาห์ มันจะขึ้นอยู่กับการเข้าเรียน การฝึกซ้อมและ je nai sais quoi Raise Your Voice (2004)
Doði vidjeti što je novo na web stranici školeเข้าไปดูอะไรใหม่ ๆ ที่เว็บไซต์โรงเรียนดีกว่า The Guy Was Cool (2004)
Je suis très bien arrivé.Je suis tr่s bien arriv้. Transporter 2 (2005)
- C'est trop dangereux. Je vous I'avais dit.- เข้าฝั่งมันอันตราย ฉันส่งได้แค่นี้ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Je tu baise.Je tu baise. 9 Ends 2 Out (2007)
Yea, that's what it was, Je tu...อ่อใช่แล้ว Je tu... 9 Ends 2 Out (2007)
- Because he so wants you! - Je veuxl Je veuxlก็เพราะว่าเขาต้องการเธอ Halloween (2007)
Je m'appelle Briony.ฉันชื่อไบรโอนี่ Atonement (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jeAccording to the ABC news, another jet-liner was hi-jacked in the Middle East.
jeAir one's new jewels at a party.
jeA jealous person gets a feeling of contentment by behaving like a dog in the manger even with his friends.
jeA jet airliner does not admit of careless handling.
jeA member of the Jewish ruling council.
jeAnd Jesus and his disciples had also been invited to the wedding.
jeA recent analysis by Boeing forecasts that unless safety is improved jet airliners could be falling out of the sky at the rate of once a week by the year 2010.
jeAre you in jest or in earnest?
jeAsk her if she'll sew up the hole in your jeans.
jeA talkative person is always letting the cat out of the bag and jeopardizing the interests of others.
jeA thief broken in and made off with all my jewelry.
jeBoy, did she have egg on her face when she showed up at the formal party wearing blue jeans!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิจฉาตาร้อน(adv) enviously, See also: jealously, Syn. อิจฉาริษยา, อิจฉา, Example: ปรางมองดูครอบครัวนั้นอย่างอิจฉาตาร้อนที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา, Thai Definition: มีความอิจฉา, Notes: (ปาก)
วุ้น(n) jelly-like substance, Example: สารวุ้นเป็นของเหลวเหนียวใสโปร่งแสง อยู่ในลูกตาระหว่างเลนส์กับเรตินาหนังตาหรือเปลือกตา, Thai Definition: เรียกสิ่งที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง
วุ้น(n) agar, See also: jelly, gelatin, isinglass, Example: ในงานนี้มีการนำวุ้นมาแกะสลักเป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ประกอบอาหารหวาน, Thai Definition: ของกินชนิดหนึ่ง สกัดได้จากสาหร่ายทะเล เมื่อนำมาต้มแล้วทิ้งไว้ให้เย็นจะแข็งตัว มีลักษณะค่อนข้างใสและนุ่ม ใช้ทำเป็นของหวานบางอย่าง
เรื่องตลก(n) joke, See also: jest, gag, jape, prank, wisecrack, witticism, Syn. เรื่องขบขัน, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วย เรามักจะเล่าเรื่องตลกให้คนอื่นฟัง, Count Unit: เรื่อง
อัญมณี(n) jewel, See also: gem, Syn. เพชรนิลจินดา, Example: สินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าส่งออกเพิ่มสูงมากในปีนี้ได้แก่ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม อัญมณี รองเท้าและเฟอร์นิเจอร์, Thai Definition: รัตนชาติที่เจียระไนแล้ว, แก้วมณีอื่นๆ นอกจากเพชรพลอย
พระเยซู(n) Jesus, See also: Jesus Christ, Syn. พระคริสต์เจ้า, Example: ลัทธินั้นไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นบุตรพระเจ้าจึงเอาพระเยซูไปประหารชีวิตเสีย, Count Unit: องค์, Thai Definition: นามศาสดาของศาสนาคริสต์
ขี้อิจฉา(adj) envious, See also: jealous, Syn. ริษยา, อิจฉาตาร้อน, Example: ดาราที่แสดงเป็นคนขี้อิจฉาแสดงได้ถึงบทถึงบาท จนผู้ชมคิดว่าเป็นเรื่องจริง, Thai Definition: ที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดี, นิสัยที่เห็นเขาได้ดีแล้วทนอยู่ไม่ได้
ขี้หึง(adj) jealous, See also: envious, Syn. ขี้หึงหวง, หึงหวง, Example: แม่บ้านผมเป็นคนขี้หึงมากคอยตามรังควานไปทุกหย่อมหญ้า, Thai Definition: ที่หวงแหนทางเพศ ไม่อยากให้ผู้อื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคนรักของตัวเอง
ความหวง(n) jealousy, Example: เราทุกคนมีความหวงในสิ่งของของตนเองทั้งสิ้น, Thai Definition: การสงวนไว้, การกันไว้, การไม่อยากให้
ความหวงแหน(n) jealousy, Example: เด็กผู้ชายจะมีความรักและความหวงแหนแม่มากกว่าเด็กผู้หญิง, Thai Definition: การถนอมไว้ไม่อยากให้ผู้อื่น กันไว้สำหรับตนเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอบมอง[aēp møng] (v, exp) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep  FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
อาหารเช้า[āhān chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit déjeuner [ m ] ; déjeuner [ m ] (Belg.)
อาหารกลางวัน[āhān klāngwan] (n) EN: lunch ; luncheon  FR: déjeuner [ m ] ; repas de midi [ m ] ; dîner [ m ] (Belg) ; lunch [ m ]
อาหารมื้อเช้า[āhān meū chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit-déjeuner [ m ]
อาหารมื้อกลางวัน[āhān meū klāngwan] (n) EN: lunch  FR: déjeuner [ m ] ; repas de midi [ m ] ; dîner [ m ] (Belg) ; lunch [ m ]
อาหารเที่ยง[āhān thīeng] (n) EN: lunch ; luncheon  FR: déjeuner [ m ]
ไอ้บ้า[aibā] (n) EN: jerk (vulg.)  FR: fou [ m ] ; idiot [ m ] ; imbécile [ m ]
ไอพ่น[aiphon] (n) EN: jet
อาคารสงเคราะห์[ākhān songkhrǿ] (n, exp) EN: housing ; housing project

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JE JH IY1
JEN JH EH1 N
JEE JH IY1
JEW JH UW1
JEX JH EH1 K S
JED JH EH1 D
JEB JH EH1 B
JET JH EH1 T
JEM JH EH1 M
JEAN JH IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jew (n) ʤˈuː (jh uu1)
jet (v) ʤˈɛt (jh e1 t)
Jean (n) ʤˈiːn (jh ii1 n)
Jeff (n) ʤˈɛf (jh e1 f)
Jess (n) ʤˈɛs (jh e1 s)
Jews (n) ʤˈuːz (jh uu1 z)
jean (n) ʤˈiːn (jh ii1 n)
jeep (n) ʤˈiːp (jh ii1 p)
jeer (v) ʤˈɪəʳr (jh i@1 r)
jell (v) ʤˈɛl (jh e1 l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嫉妒[jí dù, ㄐㄧˊ ㄉㄨˋ,  ] jealous; envy #5,911 [Add to Longdo]
牛仔裤[niú zǎi kù, ㄋㄧㄡˊ ㄗㄞˇ ㄎㄨˋ,    /   ] jeans; close-fitting pants #9,083 [Add to Longdo]
嘲笑[cháo xiào, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄠˋ,  ] jeer; mockery; scoff; sneer; make fun of; laugh at (derogatory) #9,600 [Add to Longdo]
首饰[shǒu shì, ㄕㄡˇ ㄕˋ,   /  ] jewelry; head ornament #10,461 [Add to Longdo]
吃醋[chī cù, ㄔ ㄘㄨˋ,  ] jealousy #12,994 [Add to Longdo]
犹太人[Yóu tài rén, ㄧㄡˊ ㄊㄞˋ ㄖㄣˊ,    /   ] Jew #13,439 [Add to Longdo]
耶稣[Yē sū, ㄧㄝ ㄙㄨ,   /  ] Jesus #16,328 [Add to Longdo]
耶路撒冷[Yē lù sā lěng, ㄧㄝ ㄌㄨˋ ㄙㄚ ㄌㄥˇ,    ] Jerusalem (capital of Israel) #16,617 [Add to Longdo]
喷射[pēn shè, ㄆㄣ ㄕㄜˋ,   /  ] jet; spurt #17,591 [Add to Longdo]
妒忌[dù jì, ㄉㄨˋ ㄐㄧˋ,  ] jealous; jealousy #18,927 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
je|ใช้บ่งจำนวนสำหรับแต่ละสิ่งหรือแต่ละคน| ต่อ เช่น Die Schüler bekommen je zwei Hausaufgaben. นักเรียนได้รับการบ้านคนละสองข้อ, Syn. jeweils
jeยิ่ง (ใช้บ่งว่าของสองสิ่งขึ้นอยู่ซึ่งกันและกัน เช่น ถ้าสิ่งหนึ่งมากขึ้น อีกสิ่งน้อยลง ใช้คู่กับ umso หรือ desto) เช่น Je kälter es ist, desto mehr Gas für die Heizung verbraucht man. ยิ่งอากาศหนาวเท่าไหร่ เราก็ยิ่งใช้ก๊าซสำหรับเครื่องทำความร้อนมากขึ้นเท่านั้น
jeยิ่ง มักใช้คู่กับ desto เช่น Je mehr desto besser. ยิ่งมาก ยิ่งดี
je(adv) เคย, เท่าที่เคยมา เช่น Sie ist glcklicher als je. เธอมีความสุขกว่าที่เคยเป็น, Syn. jemals
je nachdemขึ้นอยู่กับว่า (มักตามด้วยวลีที่ขึ้นต้นด้วย wann / wie / wieviel / ob) เช่น Ich werde meiner Freundin ein Buch oder eine Handtasche zu ihrem Geburtstag schenken, je nachdem wieviel Geld ich in diesem Monat übrig habe. ผมจะให้หนังสือหนึ่งเล่มหรือกระเป๋าถือหนึ่งใบเป็นของขวัญวันเกิดแก่แฟนผม แต่มันขึ้นกับว่าผมมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่เดือนนี้
je zuvor(adv) เท่าที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้
je..desto..ยิ่ง.. ยิ่ง.., See also: Related: je, Syn. je..umso..
je..umso..ยิ่ง.. ยิ่ง.., See also: Related: je
jedeแต่ละ
jede|+ คำนามเพศหญิง หรือ เป็นคำแทนนามเพศหญิง รูปประธานและกรรม| ทุกๆ เช่น Fast jede Frau mag Blumen. ผู้หญิงเกือบทุกคนชอบดอกไม้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jenseits des menschlichen Fassungsvermögensbeyond the compass of the human mind [Add to Longdo]
jemand, der ständig vor der Glotze hängtcouch potato [ slang ] [Add to Longdo]
Jeans { pl }; Jeanshose { f }jeans; denims [Add to Longdo]
Jeansanzug { m }jeans suit [Add to Longdo]
Jeansjacke { f }denim jacket [Add to Longdo]
Jeansstoff { m }denim; jeans [Add to Longdo]
Jenseitigkeit { f }otherworldliness [Add to Longdo]
Jenseits { n }hereafter; beyond [Add to Longdo]
Jenseits { n }kingdom-come [Add to Longdo]
Jetgebläse { n }jet blower [Add to Longdo]
Jet-Lag { m }; Jetlag { m } | unter Jetlag leidenjet lag; jetlag | te be jetlagged; to suffer from jetlag [Add to Longdo]
Jetset { m }jet-set [Add to Longdo]
Jet-Vorwelle { f }jet forward wave [Add to Longdo]
jede Mengeall sorts of [Add to Longdo]
jemand, der sich nur nach neuester Mode kleidetstyle-slave [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
je(n) ประธานบุรุษที่ 1 เอกพจน์, ฉัน, ผม
je t'aime.ฉันรักเธอ
Je vous en prie.(phrase) ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณเรา มีความหมายเท่ากับ You're welcome.ในภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสุภาพ ถ้าพูดกับคนคุ้นเคยกันใช้ประโยคที่ว่า Je t'en prie!), Syn. De rien!, Il n'y a pas de quoi.
jeter(vt) โยนทิ้ง, ขว้างออกไป
jeudi(n) |m| วันพฤหัสบดี
jeune(adj) ที่อายุน้อยอ่อนหรือยังเด็ก

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Je m'appelle[เชอ มา เปลน] (vt) ฉันชื่อ...
je suis bien avec toiJe suis bien avec toi [ Ajouter une catégorie à Mes cartes ] Je suis bien avec toi
Je t'ame[เฌอ แตม] (phrase) ฉันรักคุณ
je-ne-sais-pas-quoi(n) สิ่งที่ระบุไม่ได้, สิ่งที่บอกชื่อไม่ได้, อะไรบางอย่าง, See also: quelque chose que l'on ne peut identifier

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
ない[nai] (aux-adj) (1) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation); (suf, adj-i) (2) (See 忙しない) emphatic suffix (used after the root of an adjective); (P) #27 [Add to Longdo]
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") #43 [Add to Longdo]
[u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation #63 [Add to Longdo]
方針[ほうしん, houshin] (n) objective; plan; policy; (P) #75 [Add to Longdo]
一(P);1[いち(P);ひと, ichi (P); hito] (num, pref) (1) (ひと when a prefix) one; (suf) (2) (いち only) best in; the most (...) in (where an adjective follows); (P) #82 [Add to Longdo]
内容[ないよう, naiyou] (n) subject; contents; matter; substance; detail; import; (P) #164 [Add to Longdo]
道(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P) #201 [Add to Longdo]
[mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ... #210 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イジェクト[いじえくと, ijiekuto] eject (vs) [Add to Longdo]
インクジェットプリンタ[いんくじえっとぷりんた, inkujiettopurinta] ink jet printer [Add to Longdo]
インクジェット印字装置[インクジェットいんじそうち, inkujietto injisouchi] ink jet printer [Add to Longdo]
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector [Add to Longdo]
オブジェクト[おぶじえくと, obujiekuto] object [Add to Longdo]
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]
オブジェクトコード[おぶじえくとこーど, obujiekutoko-do] object code [Add to Longdo]
オブジェクトモジュール[おぶじえくともじゅーる, obujiekutomoju-ru] object module [Add to Longdo]
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] object descriptor type [Add to Longdo]
オブジェクト技術[オブジェクトぎじゅつ, obujiekuto gijutsu] object technology [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お供[おとも, otomo] jemanden_begleiten [Add to Longdo]
一つ一つ[ひとつひとつ, hitotsuhitotsu] jedes_einzeln [Add to Longdo]
一日置き[いちにちおき, ichinichioki] jeden_zweiten_Tag [Add to Longdo]
[いま, ima] jetzt [Add to Longdo]
似合う[にあう, niau] jemandem_stehen, gut_zusammenpassen [Add to Longdo]
傾聴[けいちょう, keichou] jemandem_zuhoeren, jemanden_anhoeren [Add to Longdo]
各々[おのおの, onoono] jeder, jedes [Add to Longdo]
各国[かっこく, kakkoku] jedes_Land, alle_Laender [Add to Longdo]
各地[かくち, kakuchi] jeder_Ort, jede_Gegend, verschiedene_Gegenden [Add to Longdo]
各種[かくしゅ, kakushu] jede_Art, verschiedene_Sorten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 je /ʒə/ 
  I

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 je /jeː/
  ever; per

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 je /jə/
  1. thee; tothee; toyou; tothee
  2. thee; tothee; toyou; you
  3. toyou; you
  4. your
  5. thee; you
  6. your
  7. thee; you
  8. thee; you

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ‐je
  ‐et

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top