Search result for

jell

(85 entries)
(0.0449 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jell-, *jell*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jell[VI] ก่อรูปขึ้น, See also: เป็นรูปเป็นร่าง, Syn. crystallize, take shape
jell[VI] ทำให้ของเหลวแข็งตัวเหมือนวุ้น, Syn. congeal, gel, harden, Ant. soften, melt
jell[N] สารที่มีลักษณะคล้ายวุ้นใช้ในผลิตภัณฑ์แต่งผมหรือบำรุงผิว, See also: เยล
jelly[N] วุ้นฝรั่ง, See also: เยลลี่
jelly[N] สารที่มีลักษณะคล้ายวุ้น
jellyfish[N] แมงกะพรุน, See also: กะพรุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jell(เจล) vi. กลายเป็นวุ้นแข็ง,กลายเป็นชัดเจน, (โครงการ) กระจ่างชัดขึ้น n. วุ้น
jelly(เจล'ลี) n. วุ้น,วุ้นผลไม้,อาหารวุ้น,สิ่งที่คล้ายวุ้น. vt.,vi. ทำให้เป็น,วุ้น,กลายเป็นวุ้น
jellyfish(เจล'ละฟิช) n. แมงกะพรุน,คนเหลาะแหละ,คนที่อ่อนแอ
royal jellyn. น้ำอาหารที่ผึ้งงานขยอกออกมาเลี้ยงตัวอ่อนในรังผึ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
jelly(n) วุ้น,เยลลี่
jellyfish(n) แมงกะพรุน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jelliesเยลลี่, ยาเจลลี่ [การแพทย์]
jellyเจลลี [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Jellyเยลลี่ [TU Subject Heading]
Jellyลักษณะคล้ายวุ้น, สภาพของเจล [การแพทย์]
Jelly Fish, Giantแมงกะพรุนหนัง [การแพทย์]
Jellyfishแมงกะพรุน [การแพทย์]
Jellylikeลักษณะเป็นก้อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do they put lead in the jelly doughnuts here?ที่นี่พวกเค้าใส่สารตะกั่วไปในโดนัทใส้เยลลี่หรือไง? Birthmarks (2008)
We all know you keep your stash of jelly doughnuts in the top drawer of your desk.ทุกคนรู้ว่าคุณตุนโดนัทไว้ในลิ้นชัก โต๊ะทำงาน Wanted (2008)
It's time for this virgin to get sacrificed in the boiling Jell-O lava!ถึงเวลาที่ยัยเวอร์จิ้นจะลงไป บูชายัญลงไปต้มในบ่อ เจลลี่ ลาว่า ! The House Bunny (2008)
I've gone all jelloid.ฉันละลายหมดแล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Because I know what asphyxiation looks like, dummy! And it don't turn your lungs to jelly.เพราะผมรู้ว่าการขาดอากาศหายใจเป็นไง อย่างนั้นมันก็ไม่ทำให้ปอดเหลวเป็นเยลลี่แบบนี้ Pathology (2008)
jellyfish, they say that the vemin is frequently lethal.พวกนั้นว่าพิษมัน อันตรายถึงตาย Loyal and True (2008)
you know, nut butter with some grape jelly.ที่เป็น "ถั่ว" น่ะ.. โปะแยมองุ่นมาด้วยนะ Gamer (2009)
An aspic is sort of a beef-fIavored Jell-O mold.แอสพิก คือก้อนเยลลี่ที่มีรสเนื้อ Julie & Julia (2009)
- Hey. - Babes wrestling in Jell-O.เฮ้ สาวๆฟัดกันในน้ำวุ้น The Ugly Truth (2009)
- Oh, Jell-O. That's great. - Hello?โอ้ น้ำวุ้น เยี่ยมไปเลย ฮัลโหล แอบบี้? The Ugly Truth (2009)
Lick the Jell-O off her finger.ดูดน้ำหวานจากนิ้ว The Ugly Truth (2009)
Lick the Jell-O off her finger.ดูดน้ำหวานจากนิ้ว The Ugly Truth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jellJelly sets as it cools.
jellDo you think this jelly's firm enough to eat yet?
jellIt is jelly that he likes.
jellThere are lots of jellyfish in the ocean in September.
jellThese creatures evolved from simpler organisms like jellyfish.
jellPeanut butter and jelly, please.
jellThere are jellyfish out there today, so watch out.
jellI like grape jelly best.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วุ้น[N] jelly-like substance, Example: สารวุ้นเป็นของเหลวเหนียวใสโปร่งแสง อยู่ในลูกตาระหว่างเลนส์กับเรตินาหนังตาหรือเปลือกตา, Thai definition: เรียกสิ่งที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง
วุ้น[N] agar, See also: jelly, gelatin, isinglass, Example: ในงานนี้มีการนำวุ้นมาแกะสลักเป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ประกอบอาหารหวาน, Thai definition: ของกินชนิดหนึ่ง สกัดได้จากสาหร่ายทะเล เมื่อนำมาต้มแล้วทิ้งไว้ให้เย็นจะแข็งตัว มีลักษณะค่อนข้างใสและนุ่ม ใช้ทำเป็นของหวานบางอย่าง
กะพรุน[N] jelly-fish, Syn. แมงกะพรุน, Example: แถวนี้มีกะพรุนเยอะ, Count unit: ตัว
แมงกะพรุน[N] jellyfish, Syn. กะพรุน, Example: แมงกะพรุนเป็นสัตว์อยู่ในทะเล, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง ใสคล้ายวุ้น ด้านบนเป็นวงโค้งคล้ายร่ม ด้านล่างตอนกลางเป็นอวัยวะทำหน้าที่กินและย่อยอาหาร มีหลายชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็ดหูหนูขาว [n. exp.] (het hūnū khāo) EN: White Jelly Fungus   
กะพรุน[n.] (kaphrun) EN: jelly-fish   FR: méduse [f]
แมงกะพรุน[n.] (maēngkaphrun) EN: jellyfish   FR: méduse [f]
ปาล์มบูเตีย [n. exp.] (pām būtīa) EN: Wine palm ; Jelly palm   
ตะโก้[n.] (takō) EN: coconut jelly in a banana cup ; gelatin topped with coconut-cream ; sweetmeat made of rice-flour with a layer of coconut-milk on the top   FR: gelée à la crème de coco [f]
วุ้น[n.] (wun) EN: jelly ; gelatine ; agar ; isinglass   FR: gelée [f] ; gélatine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JELL    JH EH1 L
JELLY    JH EH1 L IY0
JELLO    JH EH1 L OW0
JELLEY    JH EH1 L IY0
JELLIES    JH EH1 L IY0 Z
JELLIED    JH EH1 L IY0 D
JELLO'S    JH EH1 L OW0 Z
JELLY'S    JH EH1 L IY0 Z
JELLISON    JH EH1 L AH0 S AH0 N
JELLYFISH    JH EH1 L IY0 F IH2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jell    (v) (jh e1 l)
jells    (v) (jh e1 l z)
jelly    (v) (jh e1 l ii)
jelled    (v) (jh e1 l d)
jellaba    (n) (jh e1 l @ b @)
jellied    (v) (jh e1 l i d)
jellies    (v) (jh e1 l i z)
jelling    (v) (jh e1 l i ng)
jellabas    (n) (jh e1 l @ b @ z)
jellying    (v) (jh e1 l i i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
とろろ昆布[とろろこんぶ;とろろこぶ, tororokonbu ; tororokobu] (n) (1) (uk) shredded kombu; (2) Kjellmaniella gyrata (species of kelp) [Add to Longdo]
ぷよぷよ[, puyopuyo] (n) jelly-like [Add to Longdo]
ぷよぷよすくい[, puyopuyosukui] (n) (See 金魚掬い,ぷよぷよ) jelly ball scooping (festival game) [Add to Longdo]
ぷるん;プルン[, purun ; purun] (n,adj-f,vs) (on-mim) (See ぷるんぷるん) shaking like a jelly; jellylike [Add to Longdo]
ぷるんぷるん;プルンプルン[, purunpurun ; purunpurun] (n,adj-f,vs) (on-mim) (See ぷるん) shaking like a jelly; jellylike [Add to Longdo]
クシクラゲ類;櫛水母類[クシクラゲるい(クシクラゲ類);くしくらげるい(櫛水母類), kushikurage rui ( kushikurage rui ); kushikuragerui ( kushi kurage rui )] (n) (See 有櫛動物) comb jellies (jellyfish-like animals of the phylum Ctenophora) [Add to Longdo]
ゼリー(P);ジェリー;ジェリィ[, zeri-(P); jieri-; jierii] (n) jelly; gelatin dessert; jello; (P) [Add to Longdo]
ゼリービーンズ;ジェリービーンズ[, zeri-bi-nzu ; jieri-bi-nzu] (n) jelly beans; jellybeans; jelly bean; jellybean [Add to Longdo]
フルーツゼリー[, furu-tsuzeri-] (n) fruit jelly [Add to Longdo]
ロールケーキ[, ro-ruke-ki] (n) jelly roll; jelly cake [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水母[shuǐ mǔ, ㄕㄨㄟˇ ㄇㄨˇ, ] jellyfish, #24,439 [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, ] jellyfish, #46,317 [Add to Longdo]
果子冻[guǒ zi dòng, ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙ ㄉㄨㄥˋ, / ] jelly [Add to Longdo]
蔗露[zhè lù, ㄓㄜˋ ㄌㄨˋ, ] Jello [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jell \Jell\, v. i.
   1. To jelly. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   2. To take on a more concrete or substantial form; -- of
    ideas, plans, programs, etc.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jell
   v 1: become gelatinous; "the liquid jelled after we added the
      enzyme" [syn: {jell}, {set}, {congeal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top