ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

傾聴

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -傾聴-, *傾聴*
Japanese-English: EDICT Dictionary
傾聴(P);傾聽(oK)[けいちょう, keichou] (n,vs) listening closely; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They listened attentively so as not to miss a single word.彼らは1語も聞きもらすまいと傾聴した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen closely, by paying attention to the patient's wishes.[JA] 「患者様のご希望を しっかりと聞く傾聴 Episode #1.3 (2012)
The thing to do is calm them down by listening attentively and sympathizing.[JA] 「まずは 傾聴と共感をもって 相手をなだめる事です」 Episode #1.3 (2012)
Are you paying attention out there?[JA] 傾聴してますか? Money Monster (2016)
- Listen attentively and sympathize.[JA] 傾聴と共感。 はい そのとおりでございます。 Episode #1.3 (2012)
Listen to the following passage.[JA] 以下の一節を傾聴せよ. Source Code (2011)
- Listening attentively and sympathy.[JA] 傾聴と共感。 Episode #1.3 (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
傾聴[けいちょう, keichou] jemandem_zuhoeren, jemanden_anhoeren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top