ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scoff

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scoff-, *scoff*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scoff(vi) พูดเยาะเย้ย, See also: ล้อเลียน, เสียดสี, Syn. deride, jeer, mock
scoff(vt) พูดเยาะเย้ย, See also: ล้อเลียน, เสียดสี, Syn. deride, jeer, mock
scoff(n) การพูดเยาะเย้ย, See also: การล้อเลียน, การเสียดสี, สิ่งที่เยาะเย้ย, Syn. sneer
scoff(vi) กินอย่างตะกละ (คำสแลง), See also: กินอย่างมูมมาม, Syn. gobble, wolf
scoff(vt) กินอย่างตะกละ (คำสแลง), See also: กินอย่างมูมมาม, Syn. gobble, wolf
scoff(n) อาหารประเภทปลา (คำสแลง), See also: ผลิตภัณฑ์อาหารปลา
scoffer(n) ผู้เยาะเย้ย
scoff at(phrv) หัวเราะเยาะ, See also: เยาะเย้ย, Syn. laugh at
scoff at(phrv) คิดว่า (บางสิ่ง) ไม่มีค่า
scofflaw(n) ผู้เย้ยกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scoff(สคอฟ) vi., n. (การ) พูดเยาะเย้ย, การล้อเลียน, เสียดสี, See also: scoffer n. scoffingly adv., Syn. sneer, jeer, fleer

English-Thai: Nontri Dictionary
scoff(n) การเยาะเย้ย, การหัวเราะเยาะ, การเสียดสี, การถากถาง
scoff(vi) เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, พูดเสียดสี, พูดถากถาง
scoffer(n) ผู้เสียดสี, ผู้เยาะเย้ย, ผู้ถากถาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ SCOFFS ][ SCOFFS ] The One with the Sonogram at the End (1994)
[ Scoffs ] Don't be tellin' me about foot massages.[ Scoffs ] อย่า tellin 'ฉันเกี่ยวกับการนวดเท้า Pulp Fiction (1994)
[ SCOFFS ][ SCOFFS ] The One with the Sonogram at the End (1994)
[ HELMER SCOFFS ][ HELMER น้ำอดน้ำทน ] Bloodsport (1988)
Sick of those who scoff at the suffering of others.ผมเกลียดทุกคนที่เย้ยหยันในความทุกข์ทรมานของคนอื่น Saw (2004)
( scoffs )(เหอะ) Pilot (2004)
[ Scoffs ] Could you possibly idolize her any more?เธอจะนับถือเขาได้อีกเหรอ Just My Luck (2006)
- [ Scoffs ] - But the wheel always spins back.แต่วงล้อย่อมหมุนกลับอยู่แล้ว Just My Luck (2006)
- [ Scoffs ] - But I love you.แต่ฉันรักเธอ Just My Luck (2006)
- Can I use the bathroom? - [ Scoffs ]แล้วห้องน้ำล่ะคะ Just My Luck (2006)
(SCOFFS) Are you completely corrupt?คุณทุจริตขนาดนั้นเลยเหรอ? The Illusionist (2006)
Why must I be bothered with a magician? (SCOFFS)ทำไมเราต้องไปกังวลกับนักมายกลกระจอกๆ The Illusionist (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scoffThe irreligious scoffed at the bishop's interpretation.
scoffThey scoffed at our efforts.
scoffTo our surprise, he scoffed the lot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเย้ยหยัน(n) jeering, See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery, Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การค่อนขอด, การเหน็บแนม, Example: การเย้ยหยันของคู่ต่อสู้ทำให้เขาฮึดสู้อีกครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยิ้มเยาะ[yimyǿ] (v) EN: smirk ; smile smugly ; scoff (at)  FR: ricaner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
scoff
scoffs
scoffed
scoffield
scofflaws

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scoff
scoffs
scoffed
scoffer
scoffers
scoffing
scoffingly

WordNet (3.0)
scoff(v) treat with contemptuous disregard, Syn. flout
scoffer(n) someone who eats food rapidly and greedily, Syn. gorger
scoffer(n) someone who jeers or mocks or treats something with contempt or calls out in derision, Syn. flouter, jeerer, mocker
scofflaw(n) one who habitually ignores the law and does not answer court summonses
jeer(n) showing your contempt by derision, Syn. scoff, mockery, jeering, scoffing
jeer(v) laugh at with contempt and derision, Syn. flout, scoff, gibe, barrack

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Scoff

v. t. To treat or address with derision; to assail scornfully; to mock at. [ 1913 Webster ]

To scoff religion is ridiculously proud and immodest. Glanvill. [ 1913 Webster ]

Scoff

n. [ OE. scof; akin to OFries. schof, OHG. scoph, Icel. skaup, and perh. to E. shove. ] 1. Derision; ridicule; mockery; derisive or mocking expression of scorn, contempt, or reproach. [ 1913 Webster ]

With scoffs, and scorns, and contumelious taunts. Shak. [ 1913 Webster ]

2. An object of scorn, mockery, or derision. [ 1913 Webster ]

The scoff of withered age and beardless youth. Cowper. [ 1913 Webster ]

Scoff

v. i. [ imp. & p. p. Scoffed p. pr. & vb. n. Scoffing. ] [ Cf. Dan. skuffe to deceive, delude, Icel. skopa to scoff, OD. schoppen. See Scoff, n. ] To show insolent ridicule or mockery; to manifest contempt by derisive acts or language; -- often with at. [ 1913 Webster ]

Truth from his lips prevailed with double sway,
And fools who came to scoff, remained to pray. Goldsmith. [ 1913 Webster ]

God's better gift they scoff at and refuse. Cowper. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To sneer; mock; gibe; jeer. See Sneer. [ 1913 Webster ]

Scoffer

n. One who scoffs. 2 Pet. iii. 3. [ 1913 Webster ]

Scoffery

n. The act of scoffing; scoffing conduct; mockery. Holinshed. [ 1913 Webster ]

Scoffingly

adv. In a scoffing manner. Broome. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
小ばかにする;小馬鹿にする[こばかにする, kobakanisuru] (exp, vi) (1) to scoff; (vt) (2) to downplay; to treat someone disparagingly; to treat someone with contempt [Add to Longdo]
冷罵[れいば, reiba] (n, vs) sneer; scoffing; abuse [Add to Longdo]
弄する[ろうする, rousuru] (vs-s) (1) to play with; to joke; to use (esp. trick, sophistry, etc.); (2) to deride; to scoff at; to make fun of [Add to Longdo]
嘲る(P);嘲ける(io)[あざける, azakeru] (v5r, vt) (uk) to scoff; to laugh at; to make fun of; to ridicule; to jeer at; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top