Search result for

อิจฉา

   
53 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อิจฉา-, *อิจฉา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิจฉา[V] envy, See also: be envious, be jealous, Syn. อิจฉาริษยา, ริษยา, Example: พี่คนโตอาจแอบหยิกน้อง เพราะอิจฉาที่น้องมาแย่งเอาความรัก และความเอาใจใส่จากแม่ไปหมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อิจฉาริษยา[V] envy, See also: be jealous, be envious, Syn. อิจฉาตาร้อน, อิจฉา, ริษยา, Ant. ปรารถนาดี, หวังดี, Example: สังคมปัจจุบันนี้มีแต่วัตถุนิยม มีแต่การแข่งขัน มัวแต่อิจฉาริษยากัน, Thai definition: ไม่อยากให้คนอื่นได้ดี
อิจฉาริษยา[V] envy, See also: be jealous, be envious, Syn. อิจฉาตาร้อน, อิจฉา, ริษยา, Ant. ปรารถนาดี, หวังดี, Example: สังคมปัจจุบันนี้มีแต่วัตถุนิยม มีแต่การแข่งขัน มัวแต่อิจฉาริษยากัน, Thai definition: ไม่อยากให้คนอื่นได้ดี
อิจฉาตาร้อน[V] envy, See also: be jealous, be envious, be green-eyed, Syn. อิจฉาริษยา, อิจฉา, Example: เธออิจฉาตาร้อนที่เห็นเพื่อนบ้านร่ำรวยกว่า, Thai definition: เดือดร้อนที่เห็นเขาได้ดี, Notes: (ปาก)
อิจฉาตาร้อน[ADV] enviously, See also: jealously, Syn. อิจฉาริษยา, อิจฉา, Example: ปรางมองดูครอบครัวนั้นอย่างอิจฉาตาร้อนที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา, Thai definition: มีความอิจฉา, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อิจฉา(อิด-) ก. เห็นเขาได้ดีแล้วไม่พอใจ อยากจะมีหรือเป็นอย่างเขาบ้าง (มีความหมายเบากว่า ริษยา).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Why?อิจฉาทำไม Morgan (2016)
She's mad, jealous of you!เธอเป็นคนบ้าที่อิจฉาของคุณ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You rascal.Jealous, huh?คุณคนพาล อิจฉาฮะ? Pinocchio (1940)
You know, Pinocchio, I think Figaro is jealous of you.คุณจะรู้ว่า ปิโนคีโอ, ฉันคิดว่า ฟิกาโร เป็นที่อิจฉา ของคุณ Pinocchio (1940)
I don't envy you the privilege.ผมล่ะไม่อิจฉาคุณเลย Rebecca (1940)
I'll make it the most famous showplace in England, if you like, and people will visit us and envy us, and say we're the luckiest, happiest couple in the country."ฉันจะทําให้มันเป็นการแสดง ที่โด่งดังที่สุดในอังกฤษถ้าคุณต้องการ" "แล้วผู้คนก็จะแห่มาดูเรา อิจฉาเรา และบอกว่าเรา เป็นคู่ที่โชคดีและมีความสุขที่สุดในประเทศ" Rebecca (1940)
I don't half envy you.ฉันทำไม่ได้ครึ่งอิจฉาคุณ How I Won the War (1967)
Five years ago, I would've gone after it myself. I'm rather envious.5 ปีก่อน, ผมอาจจะไปตามหามันด้วยตัวเอง ผมอิจฉาจริงๆ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
My husband had an affair with her, but I didn't care, I wasn't jealous.สามีของฉันมีความสัมพันธ์กับเธอ แต่ฉันไม่สนใจและก็ไม่ได้อิจฉา Clue (1985)
Your were jealous that your husband was shtupping Yvette.คุณอิจฉาที่สามีไปมีชู้กับอีเว็ตต์ Clue (1985)
Tonight it seems that even the moon is jealous of me.ดูเหมือนคืนนี้ แม้แต่พระจันทร์ ก็ยังอิจฉาข้านะ Vampire Hunter D (1985)
I envy you.ฉันอิจฉาคุณจัง Dirty Dancing (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิจฉา[v. exp.] (itchā) EN: envy; be envious; be jealous   FR: être jaloux de ; jalouser ; envier ; être envieux
อิจฉา[adj.] (itchā) EN: jealous ; envious   FR: jaloux, envieux
อิจฉาตาร้อน[v. exp.] (itchā tā røn) EN: envy ; be jealous ; be envious ; be green-eyed   
อิจฉาตาร้อน[adv.] (itchā tā røn) EN: enviously ; jealously   FR: par envie ; par jalousie
อิจฉาริษยา[v. exp.] (itchāritsayā) EN: envy ; be jealous ; be envious   FR: être jaloux de ... (qch)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
begrudge[VT] อิจฉาในสิ่งที่คนอื่นมี, Syn. envy
envy[VT] ริษยา, See also: อิจฉา, Syn. covet
grudge[VT] อิจฉา, See also: ริษยา, Syn. envy, resent
jealous[ADJ] อิจฉา, See also: ริษยา, อิจฉาตาร้อน, Syn. envious, covetous, green, Ant. serene, content

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
begrudge(บิกรัดจฺ') {begrudged,begrudging,begrudges} vt. อิจฉา,ริษยา,เดียดฉันท์,บ่นว่า,ต่อว่า, See also: begrudging adj. ดูbegrudge
enviable(เอน'วีอะเบิล) adj. เป็นที่อิจฉา,น่าอิจฉา,เป็นที่ต้องการ., See also: enviably adv.
envied(เอน'วิดฺ) adj. ซึ่งถูกอิจฉา,ซึ่งถูกริษยา
envious(เอน'เวียส) adj. อิจฉา,ริษยา,ขี้อิจฉา, See also: enviousness n. ดูenvious
envy(เอน'วี) {envied,envying,envies} n. ความอิจฉา,ความริษยา,สิ่งที่ถูกอิจฉา -vt. อิจฉา,ริษยา., See also: envier n. ดูenvy, Syn. jealousy
grudge(กรัดจฺ) n. vt.,vi.,n. (การ) ขัดข้องใจ,ขุ่นแค้น,เสียใจ,อิจฉา,ริษยา, See also: grudger n., Syn. begrudge,resentment
grudging(กรัด'จิง) adj. ไม่เต็มใจ,ขัดข้องใจ,ขุ่นแค้น,เสียใจ,อิจฉา,ริษยา.
heartburn(ฮาร์ท'เบิร์น) n. อาการเสียดท้อง,อิจฉาริษยา, Syn. brash,cardialgia,pyrosis
jaundice {jaundicedn. โรคดีซ่าน,ความอคติ,ความอิจฉาริษยา. vt. ทำให้รู้สึกอคติ
jaundices}n. โรคดีซ่าน,ความอคติ,ความอิจฉาริษยา. vt. ทำให้รู้สึกอคติ

English-Thai: Nontri Dictionary
begrudge(vt) อิจฉา,ริษยา,เดียดฉันท์
enviable(adj) น่าอิจฉา,เป็นที่ริษยา
envious(adv) อิจฉา,ริษยา,อิจฉาตาร้อน
envy(n) ความอิจฉา,ความริษยา,ความอิจฉาริษยา
envy(vt) อิจฉา,ริษยา,อิจฉาตาร้อน
grudge(n) ความอิจฉา,ความริษยา,ความคุมแค้น,ความไม่เต็มใจ
grudge(vt) ขัดข้องใจ,คุมแค้น,อิจฉา,ริษยา,ไม่เต็มใจ
jaundice(n) โรคดีซ่าน,ความหงุดหงิด,ความอิจฉาริษยา,ความอคติ
jealous(adj) อิจฉา,ขี้หึง,ริษยา
jealousy(n) ความอิจฉา,ความหึงหวง,ความริษยา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
嫉妬[しっと, shitto] (n vt) อิจฉาริษยา, ความอิจฉาริษยา เช่น AはBの才能を嫉妬している。
ねたみ[netami] อิจฉา
羨ましい[urayamashi, urayamashi] อิจฉา

German-Thai: Longdo Dictionary
eifersüchtig(adj) ขี้หึง, ขี้อิจฉา
eifersüchtig auf etw./jmdn.(adj) หึง อิจฉาสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
neidisch(adv) |auf etw.(A)| อิจฉาตาร้อน เช่น Er ist neidisch auf den Erfolg seines Mitarbeiter. เขาอิจฉาความสำเร็จของเพื่อนร่วมงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top