ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jeter

JH IY1 T ER0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jeter-, *jeter*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
บอกปัด[v.] (bøkpat) EN: reject   FR: rejeter
ฉาย[v.] (chāi) EN: project ; show   FR: projeter
ฉายหนัง[v. exp.] (chāi nang) FR: projeter un film
โฉบ[v.] (chōp) EN: pounce on ; swoop down   FR: fondre sur ; se jeter sur
เดินดู[v. exp.] (doēn dū) EN: look around   FR: jeter un coup d'oeil
ดูเล่น[v.] (dūlen) EN: just have a look ; look at something for pleasure   FR: jeter un simple coup d'oeil ; regarder simplement ; observer pour le plaisir
จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย[v. exp.] (jāi ngoen yāng suruisurāi) EN: throw money out of the window   FR: jeter l'argent par la fenêtre/les fenêtres
จอดเทียบ[v. exp.] (jøt thīep) EN: moor ; anchor   FR: amarrer ; mouiller ; ancrer ; jeter l'ancre
กักขัง[v.] (kakkhang) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody   FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison

CMU English Pronouncing Dictionary
JETER    JH IY1 T ER0

French-Thai: Longdo Dictionary
jeter(vt) โยนทิ้ง, ขว้างออกไป

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  jeter /ʒəte/ 
   spit; throw

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top