ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -裤-, *裤*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[kù dōu] กระเป๋ากางเกง
[kù dōu] (n ) กระเป๋ากางเกง
[kù dāng] (n ) เป้ากางเกง

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[裤, kù, ㄎㄨˋ] pants, trousers
Radical: Decomposition: 衤 (yī )  库 (kù ㄎㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] clothes,  Rank: 2,090

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kù, ㄎㄨˋ, / ] drawers; trousers; pants, #3,314 [Add to Longdo]
[kù zi, ㄎㄨˋ ㄗ˙, / ] trousers; pants, #6,052 [Add to Longdo]
牛仔[niú zǎi kù, ㄋㄧㄡˊ ㄗㄞˇ ㄎㄨˋ, / ] jeans; close-fitting pants, #9,083 [Add to Longdo]
[nèi kù, ㄋㄟˋ ㄎㄨˋ, / ] underwear, #10,274 [Add to Longdo]
[duǎn kù, ㄉㄨㄢˇ ㄎㄨˋ, / ] shorts; breechcloth; knee breeches, #13,441 [Add to Longdo]
[cháng kù, ㄔㄤˊ ㄎㄨˋ, / ] trousers, #16,048 [Add to Longdo]
[yǒng kù, ㄩㄥˇ ㄎㄨˋ, / ] swim trunks, #64,758 [Add to Longdo]
内衣[nèi yī kù, ㄋㄟˋ ㄧ ㄎㄨˋ, / ] underwear, #66,308 [Add to Longdo]
开裆[kāi dāng kù, ㄎㄞ ㄉㄤ ㄎㄨˋ, / ] open pants (for infants before toilet training), #74,047 [Add to Longdo]
[tào kù, ㄊㄠˋ ㄎㄨˋ, / ] leggings, #185,358 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I peed in my pants yesterday.[CN] 何止尿子 而且我还会尿床呢 姐姐你会不会尿在被子上 Episode #1.7 (2004)
Sister...[CN] 姐姐 我也常常尿 Episode #1.7 (2004)
Any panties?[CN] 紧身 The Beat That My Heart Skipped (2005)
"The real aristocrat surrenders to Murphy Hold 'Em Up Suspenders."[CN] 墨菲高级吊带 贵族之选 Design for Living (1933)
And I sold some shorts and socks, too. I'm throwing those in.[CN] 还买了几条内和袜子 这些也要加上去 It Happened One Night (1934)
The, uh, French government objected to showing Napoleon in union suits.[CN] 法国政府反对让拿破仑穿吊带 Design for Living (1933)
Then you're better than me.[CN] 尿在子上的人多得是 Episode #1.7 (2004)
Hey, Eun Che,it's mom, have you eaten?[CN] 你有没有按时吃饭 恩彩是老姐啦 你的内已经帮你缩小了 Episode #1.8 (2004)
If there was a crazy dog after me, I would pee in my pants too.[CN] 一定也会尿在子上的 没关系 你是谁 Episode #1.7 (2004)
Panties.[CN] 内 School Dance (2014)
I peed in my pants too.[CN] 前天我也尿子了 Episode #1.7 (2004)
I did it once, and all the headlines came off on my white pants.[CN] 我坐过一次 结果所有的头条都印在我的子上 It Happened One Night (1934)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top