ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -醋-, *醋*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[醋, cù, ㄘㄨˋ] vinegar; jealousy, envy
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] Aged 昔 wine 酉; wine gone sour,  Rank: 3,076

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄘㄨˋ, ] vinegar, #6,750 [Add to Longdo]
[chī cù, ㄔ ㄘㄨˋ, ] jealousy, #12,994 [Add to Longdo]
[cù suān, ㄘㄨˋ ㄙㄨㄢ, ] acetic acid (CH3COOH); acetate, #23,228 [Add to Longdo]
[táng cù, ㄊㄤˊ ㄘㄨˋ, ] sweet and sour, #32,048 [Add to Longdo]
[bái cù, ㄅㄞˊ ㄘㄨˋ, ] white vinegar; plain vinegar, #38,587 [Add to Longdo]
[chén cù, ㄔㄣˊ ㄘㄨˋ, / ] mature vinegar, #55,941 [Add to Longdo]
争风吃[zhēng fēng chī cù, ㄓㄥ ㄈㄥ ㄔ ㄘㄨˋ, / ] to rival sb for the affection of a man or woman; to be jealous of a rival in a love affair, #57,091 [Add to Longdo]
[bīng cù suān, ㄅㄧㄥ ㄘㄨˋ ㄙㄨㄢ, ] glacial acetic acid, #69,867 [Add to Longdo]
[cù lì, ㄘㄨˋ ㄌㄧˋ, ] gooseberry, #119,675 [Add to Longdo]
加油添[jiā yóu tiān cù, ㄐㄧㄚ ㄧㄡˊ ㄊㄧㄢ ㄘㄨˋ, ] to add interest (to a story); to sex up, #157,241 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. No, I'm not jealous.[CN] 不 我没吃 Design for Living (1933)
I was mad, crazy with jealousy.[CN] 我被意冲昏头了 我打电话叫他们过去 The Maltese Falcon (1941)
Is he jealous of your music, these hours you spend away from him?[CN] 你来练唱他会不会吃 离开他这么久的时间 Gaslight (1944)
Are you jealous?[CN] 你吃 Design for Living (1933)
I have an evil temper today, and I'm jealous.[CN] 我今天脾气不好,我吃 For Whom the Bell Tolls (1943)
Vinegar?[CN]  Ju Dou (1990)
You know, Pinocchio, I think Figaro is jealous of you.[CN] 你知道么,皮诺曹 我想费加罗正在吃你的 Pinocchio (1940)
I was sore because he could offer you the kind of life I can't give you.[CN] 我吃因为他能提供你 我不能提供你的生活 His Girl Friday (1940)
Stuart had always been crazy jealous. That night, he was drunk too.[CN] 斯图亚特总是坛子 那一晚他又喝醉了 Dead Reckoning (1947)
Well, I can't say I blame him.[CN] 他会吃? 我根本无权指责他 Rebecca (1940)
You said in one of your more acid moments, Ruth... that I'd been hagridden all my life.[CN] 露丝.你在吃时说过 我会一生被恶梦困扰 Blithe Spirit (1945)
Okay. Now, just put down what I give ya.[CN] 我说什么就写什么 别添油加 The Whole Town's Talking (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top