ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plain

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plain-, *plain*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
plainclothesmena plainclothes police officer

English-Thai: Longdo Dictionary
mansplaining(n, slang) การกระทำที่ผู้พูด (มักเป็นผู้ชาย) อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้ฟัง (มักเป็นผู้หญิง) ในลักษณะที่ทำตัวเหนือกว่า, คิดว่าฝ่ายผู้ฟังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือ ใช้คำอธิบายในลักษณะที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายจนเกินสมควรเช่นเหมือนอธิบายเด็ก ดูคำอธิบายเพิ่มเติม https://dict.longdo.com/blog/word-of-the-day-mansplaining/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plain(adj) ธรรมดา, See also: ซึ่งไม่ซับซ้อน, เรียบง่าย, เรียบๆ, ง่ายๆ, พื้นๆ, Syn. ordinary, simple, Ant. fancy
plain(adj) ราบเรียบ, Syn. smooth
plain(adj) ซึ่งไม่มีการปรุงแต่ง, See also: ซึ่งไม่ผสมปนเป, บริสุทธิ์, Syn. pure
plain(adj) ไม่สวย, Syn. homely, unattractive, Ant. beautiful, handsome
plain(adj) ที่เป็นน้ำเปล่า
plain(adj) ไม่รวย
plain(adj) ชัดแจ้ง, See also: กระจ่าง, แน่ชัด, เข้าใจง่าย, ง่าย, ซึ่งเห็นได้ชัด, Syn. clear, understandable, Ant. unclear
plain(adj) ตรงไปตรงมา, See also: ตรง, เปิดเผย, จริงใจ, ซื่อสัตย์, Syn. frank, honest
plain(n) ที่ราบ, See also: ที่ราบลุ่ม, ที่ต่ำ, ทุ่งกว้าง, Syn. flat, level land, open land
plain(vi) บ่น, See also: ร้องเรียน, ร้องทุกข์, Syn. complain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plain(เพลน) adj. เรียบ, ชัดแจ้ง, กระจ่าง, ง่าย ๆ , ไม่มีอะไรขัด, เปลือย, เปล่า ๆ , ซื่อ, ตรงไปตรงมา, ธรรมดา, จืด, ไม่สวย, ธรรมดา, ปกติ, ไม่รวย, ไม่มีการปรุงแต่ง. adv. อย่างง่าย ๆ , อย่างชัดเจน n. บริเวณที่ราบ, ที่ราบ, ทุ่งกว้าง, See also: plainly adv. plainness n. คำที
plain dealingn. การกระทำที่ตรงไปตรงมา
plain-clothes mann. ตำรวจนอกเครื่องแบบ, นักสืบ
plaint(เพลนทฺ) n. การบ่น, การร้องทุกข์, การโศกเศร้า, ข้อหา, ข้อข้องใจ., See also: plaintful adj.
plaintiff(เพลน'ทิฟ) n. โจทก์, ผู้ร้องทุกข์
plaintive(เพลน'ทิฟว) adj. เสียใจ, โศกเศร้า, See also: plaintiveness n.
chaplain(แชพ'เลน) n. อนุศาสนาจารย์, พระคริสเตียน, See also: chaplaincy, chaplainship, chaplainry n.
complain(คัมเพลน') { complained, complaining, complains } vi. บ่น, คร่ำครวญ, ร้องทุกข์, กล่าวหา, ฟ้อง, แสดงความข้องใจ, See also: complainer n. ดูcomplain, Syn. murmur, lament
complainant(คัมเพล'เนินทฺ) n. ผู้บ่น, ผู้ร้องทุกข์, ผู้ฟ้องร้อง
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น, การร้องทุกข์, การแสดงความข้องใจ, มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์, การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์

English-Thai: Nontri Dictionary
plainness(n) ความสงบ, ความเรียบง่าย, ความธรรมดา, ความชัดเจน
plaintiff(n) โจทก์, ผู้ร้องทุกข์
plaintive(adj) โศกเศร้า, เสียใจ, คร่ำครวญ, ร่ำไห้
chaplain(n) พระคริสต์, อนุศาสนาจารย์
complain(vi) บ่น, ร้องทุกข์, คร่ำครวญ, ฟ้อง, กล่าวหา
complainant(n) ผู้ร้องทุกข์, โจทก์, ผู้ฟ้องร้อง, ผู้บ่น
complaint(n) การบ่น, การร้องทุกข์, การคร่ำครวญ, การฟ้องร้อง
explain(vt) อธิบาย, ชี้แจง, บรรยาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plainที่ราบ, พื้นราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plain bearingรองลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plain butt jointรอยต่อชนหน้าเรียบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plain error ruleกฎว่าด้วยความผิดพลาดที่ชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plain glassกระจกใส [ มีความหมายเหมือนกับ cover glass ] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plain old telephone service (POTS)บริการโทรศัพท์แบบธรรมดา (พ็อตส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plain view doctrineหลักว่าด้วยหลักฐานที่ประจักษ์แจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plainที่ราบ, พื้นราบ, Example: ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ ซึ่งอาจจะราบเรียบ หรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อย ๆ โดยไม่สามารถสังเกตเห็น ความแตกต่างของความสูงหรือต่ำ ของพื้นที่ราบนั้นได้อย่างเด่นชัด [สิ่งแวดล้อม]
plainที่ราบ, ภูมิประเทศที่เป็นพื้นราบ ซึ่งอาจราบเรียบหรือเป็นลูกคลื่น  ความสูงต่ำของพื้นที่บริเวณนั้นจะแตกต่างกันไม่เกิน 150 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
plain silkผ้าไหมพื้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see, Pinocchio, a lie keeps growing and growing... until it's as plain as the nose on your face.คุณจะเห็น ปิโนคีโอ, โกหกทำให้การเจริญเติบโต และการเจริญเติบโตจนกว่าจะ เป็นธรรมดาจมูกบนใบหน้า ของคุณ Pinocchio (1940)
It's also possible for a lawyer to be just plain stupid, isn't it? I mean, it's possible.นอกจากนี้ยังเป็นไปได้สำหรับทนายความที่จะเป็นเพียงธรรมดาโง่ไม่ได้หรือไม่ ฉันหมายความว่ามันเป็นไปได้ 12 Angry Men (1957)
It's as plain as the nose on your face. So why don't we stop wastin' our time here?ก็เป็นธรรมดาที่จมูกบนใบหน้าของคุณ ดังนั้นทำไมเราไม่หยุดมาเสียเวลาของเราที่นี่? 12 Angry Men (1957)
To speak the plain truth, it's getting pretty damn dull around here.พูดซื่อๆ ก็คือที่นี่ชักน่าเบื่อแล้ว Blazing Saddles (1974)
This letter made it plain how much Grandma loved her grandson Krcun.จดหมายฉบับนี้ทำให้เป็นเรื่องธรรมดา คุณยายรักหลานชาย Krcun มากแค่ไหน Idemo dalje (1982)
To tell you the truth, I don't know if Hal is homicidal, suicidal, neurotic, psychotic or just plain broken.ฉันไม่ทราบว่าถ้า แฮล เป็น ฆาตกรรมฆ่าตัวตาย โรคประสาทโรคจิตหรือเพียง แค่เสียธรรมดา 2010: The Year We Make Contact (1984)
But if the payment is delivered by slipping used greenbacks in plain envelopes under the door of the men's room, how would you describe that transaction?แต่ถ้าเงินที่ได้มาจะถูกส่งโดย ใส่ธนบัตรในซองจดหมาย แล้วสอดใต้ประตูของห้องพักล่ะ แล้วคุณจะอธิบายการทำธุรกรรมแบบนี้ยังไง? Clue (1985)
- That's what I call plain carelessness.- คงมีใครไปทำหักละมั้ง Return to Oz (1985)
Quinn is army from the anus up. He likes plain answers.ควินน์เป็นกองทัพจากทวารหนั​​กขึ้น เขาชอบคำตอบที่ธรรมดา The Russia House (1990)
Plain brown wrapper. No return address.ห่อด้วยกระดาษสีน้ำตาล ไม่จ่าหน้าผู้ส่ง In the Mouth of Madness (1994)
on any book that related to the struggle for civil rights... in plain English.กับหนังสือที่เกี่ยวกับ การต่อสู้เพื่อสิทธิ์มนุษย์ชน... พูดง่ายๆ ก็คือ American History X (1998)
- Or plain batter.- หรือไม่ใส่ก็ได้ Woman on Top (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plainA protagonist as plain and ordinary as him is rare indeed.
plainAt no time does the plain look so perfect as in early autumn.
plainA vast plain extends beyond the river.
plainCould you put it in plain language?
plainCould you say that in plain English?
plainExplain it in plain language.
plainExplain it in plain terms, please.
plainExplain it in plain words.
plainFormer pop stars are just plain old women by the time they're 40.
plainFor my tastes, I'd prefer plainer, or rather, more tasteful clothing.
plainHe gives plain, simple explanation.
plainHe is a plain, modest person.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาบ(n) plane, See also: plain, Syn. พื้นหน้าเรียบ
พื้นที่ราบ(n) plain, Syn. ที่ราบ, Ant. ที่ดอน, พื้นที่ดอน, Example: หัวหน้าทีมพาเราเดินไปบนพื้นที่ราบที่อยู่ระหว่างยอดเขาต่างๆ, Thai Definition: ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบซึ่งอาจจะราบเรียบหรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่น โดยปกติความสูงต่ำของพื้นที่ในบริเวณนั้นจะแตกต่างกันไม่เกิน 150 เมตร
พื้นราบ(n) plain, See also: flat, Syn. พื้นที่ราบ, Ant. เนิน, Example: ด้วยประสบการณ์นักปีนเขา จึงช่วยให้เขาลงมาจนถึงพื้นราบได้สำเร็จ, Thai Definition: พื้นที่เรียบเสมอกันไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
ที่ราบ(n) plain, See also: lowland, flatlands, Thai Definition: ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบซึ่งอาจจะราบเรียบหรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่น โดยปกติความสูงต่ำของพื้นที่ในบริเวณนั้นจะแตกต่างกันไม่เกิน 150 เมตร
ทุ่งโล่ง(n) plain, See also: meadow, prairie, pampas, pastureland, range, Count Unit: แห่ง
ราบลุ่ม(adj) plain, Example: ภาคกลางของไทยเป็นที่ราบลุ่มที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอน ซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสาขาต่างๆ พัดพามา
ราบลุ่ม(adj) plain, Example: ภาคกลางของไทยเป็นที่ราบลุ่มที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอน ซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสาขาต่างๆ พัดพามา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พื้นที่ราบ[pheūnthī rāp] (n, exp) EN: plain  FR: plaine [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
plain
plaino
plains
plainer
plaines
plainly
plainsong
plaintiff
plaintiff
plaintive

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plain
plains
plaint
plained
plainer
plainly
plaints
plainest
plaining
plainness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sù, ㄙㄨˋ, ] plain; element #1,875 [Add to Longdo]
朴素[pǔ sù, ㄆㄨˇ ㄙㄨˋ,   /  ] plain and simple; unadorned; simple living; not frivolous #13,090 [Add to Longdo]
朴实[pǔ shí, ㄆㄨˇ ㄕˊ,   /  ] plain; sober; down-to-earth #13,865 [Add to Longdo]
白开水[bái kāi shuǐ, ㄅㄞˊ ㄎㄞ ㄕㄨㄟˇ,    /   ] plain boiled water #21,989 [Add to Longdo]
凄惨[qī cǎn, ㄑㄧ ㄘㄢˇ,   /  ] plaintive; mournful; miserable #23,657 [Add to Longdo]
[màn, ㄇㄢˋ, / ] plain thin silk; slow; unadorned #27,828 [Add to Longdo]
白布[bái bù, ㄅㄞˊ ㄅㄨˋ,  ] plain white cloth; calico #34,170 [Add to Longdo]
浅显[qiǎn xiǎn, ㄑㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˇ,   /  ] plain; clear; obvious #35,820 [Add to Longdo]
白饭[bái fàn, ㄅㄞˊ ㄈㄢˋ,   /  ] plain cooked rice; rice with nothing to go with it #43,181 [Add to Longdo]
[gǎo, ㄍㄠˇ, / ] plain white silk #44,064 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flussstahl { m }plain carbon steel [Add to Longdo]
Gleitlager { n } [ techn. ]plain bearing; slide bearing; sliding contact bearing [Add to Longdo]
Hausmannskost { f }plain fare [Add to Longdo]
Klarschrift { f }plain writing [Add to Longdo]
Klartext { m }plain language [Add to Longdo]
Treibkeil { m }plain taper key [Add to Longdo]
Zivilkleidung { f }plain clothes [Add to Longdo]
einfach; leicht verständlich; ehrlich; flach { adj } | am einfachsten; am schlichtestenplain | plainest [Add to Longdo]
zartbitter { adj } (Schokolade)plain (chocolate) [Add to Longdo]
Blauflügelguan { m } [ ornith. ]Plain Chachalaca [Add to Longdo]
Rosenschultertaube { f } [ ornith. ]Plain Pigeon [Add to Longdo]
Tirikasittich { m } [ ornith. ]Plain Parakeet [Add to Longdo]
Marmornachtschwalbe { f } [ ornith. ]Plain Nightjar [Add to Longdo]
Einfarbsegler { m } [ ornith. ]Plain Swift [Add to Longdo]
Braunkopf-Bündelnister { m } [ ornith. ]Plain Softtail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P) #79 [Add to Longdo]
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n, suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P) #235 [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv, n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) #802 [Add to Longdo]
[はら, hara] (n) field; plain; prairie; tundra; moor; wilderness; (P) #1,043 [Add to Longdo]
明らか[あきらか, akiraka] (adj-na, n) obvious; evident; clear; plain; (P) #1,280 [Add to Longdo]
野(P);埜[の(P);や;ぬ(ok), no (P); ya ; nu (ok)] (n) (1) plain; field; (2) (の only) hidden (structural) member; (n-pref) (3) (の only) (See 野ウサギ・2) wild; (4) (や only) lacking a political post; (P) #2,112 [Add to Longdo]
小野[おの, ono] (n) (arch) plain; field #3,067 [Add to Longdo]
平野[へいや, heiya] (n) plain; open field; (P) #3,402 [Add to Longdo]
容易[ようい, youi] (adj-na, n) easy; simple; plain; (P) #4,162 [Add to Longdo]
はっきり[hakkiri] (adv, adv-to, vs) (on-mim) clearly; plainly; distinctly; (P) #4,259 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プレーンテキスト[ぷれーんてきすと, pure-ntekisuto] plain text [Add to Longdo]
プレーンテキスト版[プレーンテキストはん, pure-ntekisuto han] plain text version [Add to Longdo]
平文[へいぶん, heibun] plaintext [Add to Longdo]
平文[へいぶん, heibun] cleartext, plaintext [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plain \Plain\, v. t.
   To lament; to mourn over; as, to plain a loss. [Archaic &
   Poetic] --Sir J. Harrington.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plain \Plain\, a. [Compar. {Plainer}; superl. {Plainest}.] [F.,
   level, flat, fr. L. planus, perhaps akin to E. floor. Cf.
   {Llano}, {Piano}, {Plan}, {Plane} level, a level surface.]
   1. Without elevations or depressions; flat; level; smooth;
    even. See {Plane}.
    [1913 Webster]
 
       The crooked shall be made straight, and the rough
       places plain.             --Isa. xl. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. Open; clear; unencumbered; equal; fair.
    [1913 Webster]
 
       Our troops beat an army in plain fight. --Felton.
    [1913 Webster]
 
   3. Not intricate or difficult; evident; manifest; obvious;
    clear; unmistakable. "'T is a plain case." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4.
    (a) Void of extraneous beauty or ornament; without
      conspicious embellishment; not rich; simple.
    (b) Not highly cultivated; unsophisticated; free from show
      or pretension; simple; natural; homely; common. "Plain
      yet pious Christians." --Hammond. "The plain people."
      --A. Lincoln.
    (c) Free from affectation or disguise; candid; sincere;
      artless; honest; frank. "An honest mind, and plain."
      --Shak.
    (d) Not luxurious; not highly seasoned; simple; as, plain
      food.
    (e) Without beauty; not handsome; homely; as, a plain
      woman.
    (f) Not variegated, dyed, or figured; as, plain muslin.
    (g) Not much varied by modulations; as, a plain tune.
      [1913 Webster]
 
   {Plain battle}, open battle; pitched battle. [Obs.]
    --Chaucer.
 
   {Plain chant} (Mus.) Same as {Plain song}, below.
 
   {Plain chart} (Naut.), a chart laid down on Mercator's
    projection.
 
   {Plain dealer}.
    (a) One who practices plain dealing.
    (b) A simpleton. [Obs.] --Shak.
 
   {Plain dealing}. See under {Dealing}.
 
   {Plain molding} (Join.), molding of which the surfaces are
    plain figures.
 
   {Plain sewing}, sewing of seams by simple and common
    stitches, in distinct from fancy work, embroidery, etc.;
    -- distinguished also from designing and fitting garments.
    
 
   {Plain song}.
    (a) The Gregorian chant, or {canto fermo}; the prescribed
      melody of the Roman Catholic service, sung in unison,
      in tones of equal length, and rarely extending beyond
      the compass of an octave.
    (b) A simple melody.
 
   {Plain speaking}, plainness or bluntness of speech.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Level; flat; smooth; open; artless; unaffected;
     undisguised; frank; sincere; honest; candid; ingenuous;
     unembellished; downright; blunt; clear; simple;
     distinct; manifest; obvious; apparent. See {Manifest}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plain \Plain\, v. i. [OE. playne, pleyne, fr. F. plaindre. See
   {Plaint}.]
   To lament; to bewail; to complain. [Archaic & Poetic]
   --Milton.
   [1913 Webster]
 
      We with piteous heart unto you pleyne.  --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plain \Plain\, adv.
   In a plain manner; plainly. "To speak short and pleyn."
   --Chaucer. "To tell you plain." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plain \Plain\, n. [Cf. OF. plaigne, F. plaine. See {Plain}, a.]
   1. Level land; usually, an open field or a broad stretch of
    land with an even surface, or a surface little varied by
    inequalities; as, the plain of Jordan; the American
    plains, or prairies.
    [1913 Webster]
 
       Descending fro the mountain into playn. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Him the Ammonite
       Worshiped in Rabba and her watery plain. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A field of battle. [Obs.] --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       Lead forth my soldiers to the plain. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plain \Plain\, v. t. [imp. & p. p. {Plained}; p. pr. & vb. n.
   {Plaining}.] [Cf. {Plane}, v.]
   1. To plane or level; to make plain or even on the surface.
    [R.]
    [1913 Webster]
 
       We would rake Europe rather, plain the East.
                          --Wither.
    [1913 Webster]
 
   2. To make plain or manifest; to explain.
    [1913 Webster]
 
       What's dumb in show, I'll plain in speech. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plain
   adv 1: unmistakably (`plain' is often used informally for
       `plainly'); "the answer is obviously wrong"; "she was in
       bed and evidently in great pain"; "he was manifestly too
       important to leave off the guest list"; "it is all
       patently nonsense"; "she has apparently been living here
       for some time"; "I thought he owned the property, but
       apparently not"; "You are plainly wrong"; "he is plain
       stubborn" [syn: {obviously}, {evidently}, {manifestly},
       {patently}, {apparently}, {plainly}, {plain}]
   adj 1: clearly revealed to the mind or the senses or judgment;
       "the effects of the drought are apparent to anyone who
       sees the parched fields"; "evident hostility"; "manifest
       disapproval"; "patent advantages"; "made his meaning
       plain"; "it is plain that he is no reactionary"; "in
       plain view" [syn: {apparent}, {evident}, {manifest},
       {patent}, {plain}, {unmistakable}]
   2: not elaborate or elaborated; simple; "plain food"; "stuck to
     the plain facts"; "a plain blue suit"; "a plain rectangular
     brick building" [ant: {fancy}]
   3: lacking patterns especially in color [syn: {plain},
     {unpatterned}] [ant: {patterned}]
   4: not mixed with extraneous elements; "plain water"; "sheer
     wine"; "not an unmixed blessing" [syn: {plain}, {sheer},
     {unmingled}, {unmixed}]
   5: free from any effort to soften to disguise; "the plain and
     unvarnished truth"; "the unvarnished candor of old people and
     children" [syn: {plain}, {unvarnished}]
   6: lacking embellishment or ornamentation; "a plain hair style";
     "unembellished white walls"; "functional architecture
     featuring stark unornamented concrete" [syn: {plain}, {bare},
     {spare}, {unembellished}, {unornamented}]
   7: lacking in physical beauty or proportion; "a homely child";
     "several of the buildings were downright homely"; "a plain
     girl with a freckled face" [syn: {homely}, {plain}]
   n 1: extensive tract of level open land; "they emerged from the
      woods onto a vast open plain"; "he longed for the fields of
      his youth" [syn: {plain}, {field}, {champaign}]
   2: a basic knitting stitch [syn: {knit}, {knit stitch}, {plain},
     {plain stitch}]
   v 1: express complaints, discontent, displeasure, or
      unhappiness; "My mother complains all day"; "She has a lot
      to kick about" [syn: {complain}, {kick}, {plain}, {sound
      off}, {quetch}, {kvetch}] [ant: {cheer}, {cheer up}, {chirk
      up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top