Search result for

นูน

(40 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นูน-, *นูน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นูน[V] swell, See also: curve out, bulge, protrude, Syn. โป่ง, ปูด, พอง, Example: แผลเป็นที่ขานูนออกมามากจนสังเกตเห็นได้ง่าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นูนว. สูงขึ้นจากระดับพื้นราบในลักษณะโค้งมน, โดยปริยายหมายถึงลักษณะเช่นนั้น เช่น ตัวหนังสือนูน ลวดลายนูน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Penned by brooklyn's lamest fiction writer?นูน้อยนักเขียนแห่งบลู๊คลินหนะ New Haven Can Wait (2008)
Little red riding hood from the big bad wolf.นูน้อยหมวกแดงจากหมาป่าตัวร้าย There Might be Blood (2008)
And those people aren't calling to tell me how mad they areและคนพวกนั้นก็ไม่ได้โทรมาบอกหนูนี่ ว่าพวกเขาโกรธหนูแค่ไหน There Might be Blood (2008)
Guess those little Thai boys are getting expensive, huh?คิดว่าไอ้หนูน้อยคนไทย จะค่าตัวแพงขึ้นใช่ไหม Pilot (2008)
Yeah, I was in your chambers, hunting for the rat.อ๋อใช่ ข้าอยู่ในห้องเจ้าค้นหาหนูน่ะ The Labyrinth of Gedref (2008)
Allison,I would really love to believe you, but I'm gonna need to see what you cut yourself with.แอลลิสัน ฉันก็อยากจะเชื่อหนูนะจ๊ะ แต่ฉันจำเป็นต้องรู้ว่าเธอกรีดตัวเองด้วยอะไร And How Does That Make You Kill? (2008)
Cory,I wanted to talk to you about your dad.โครี่ ฉันอยากคุยกับหนูเรื่องพ่อของหนูนะ And How Does That Make You Kill? (2008)
Take care,son.ดูแลตัวเองนะ หนูน้อย And How Does That Make You Kill? (2008)
Rip this little rat apart, and find out everything he knows.แยกชิ้นส่วนเจ้าหนูนี่ซะ และค้นหาทุกอย่างที่มันรู้ Duel of the Droids (2008)
The girl next door."นูน่า" (พี่สาว) ข้างบ้าน Scandal Makers (2008)
I'm your noona* Noona!ฉันเป็น นูน่าคุณได้เลยนะ* นูน่า *พี่สาวใช้เรียกคนที่แก่กว่าด้วยความเคารพนับถือ Beethoven Virus (2008)
(*older-sister; also used to call an elder person as term of respect) I don't call people 'noona' unless there is a need to.ผมไม่เรียกใครว่า นูน่า ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นูน[adj.] (nūn) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding   FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulge[VI] นูน, See also: โปง, พอง, ตุง, ปูน
convex[ADJ] นูน, Syn. bulging, Ant. concave
convex[VI] นูนออกมา
gibbously[ADV] นูน, See also: โค้งออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acnitisผื่นนูนแบบอักเสบ แล้วเป็นแผลเล็กน้อย
afternoon(อาฟ' เทอะนูน, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่าย
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
anaglyph(แอน' นะกลิฟ) n. ของประดับที่มีปลายนูน, ภาพสามมิติ. -anaglyphic (al) , anaglyptic adj., -anaglyphy (อะแนก' ลิฟิ) n. (as a cameo)
anastatic(แอนนะสแทท' ทิค) adj. พิมพ์นูน
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
bas-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief
bass-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief
bead(บีด) n. ลูกปัด,ลูกประคำ,สิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ ,ลายนูนกลม vt.,vi. ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ, See also: beaded adj., Syn. globule
bolectionn. ลวดลายนูนของเฟอร์นิเจอร์

English-Thai: Nontri Dictionary
bulge(n) รอยนูน,รอยโป่ง,รอยโปน
convex(adj) นูนออก,โค้งออก
emboss(vt) ทำให้เป็นรูปนูน,ทำให้เป็นลายนูน
hump(vt) ทำให้นูนออก,ทำให้โปนออกมา,ทำให้เป็นปุ่ม
hunch(vt) ทำให้โค้งออก,ทำให้โก่ง,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้ค่อม
icon(n) รูปปั้น,เจว็ด,รูปนูน,รูปภาพ
lamb(n) ลูกแกะ,คนไร้เดียงสา,หนูน้อย
promontory(n) คาบสมุทร,แหลม,โหนก,ส่วนนูน
relief(n) การเปลี่ยนเวร,การช่วยให้พ้นภัย,ภาพนูน,ความเด่น
salient(adj) สะดุดตา,เด่น,นูน,พุ่งออก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
脹らみ[ふくらみ, fukurami] (adj ) นูน, พอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top