ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ป้อยอ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ป้อยอ-, *ป้อยอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้อยอ[V] flatter, See also: fawn upon, lavish praise on, Syn. เยินยอ, Example: เมื่อมีฐานะและชื่อเสียง ใครๆ ก็เข้ามาป้อยอเขากันหลายคนอย่างหวังผล, Thai definition: ยกย่องเยินยอจนเกินพอดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ป้อยอก. ตามใจหรือเอาใจจนเกินไป, ยกย่องเยินยอจนเกินพอดี, บำรุงบำเรอจนเกินไป.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Signs and wonders. But I think once you quit hearing' sir and ma'am the rest is soon to follow.ลางบอกเหตุกับปาฏิหาริย์ แต่ผมว่าเมื่อไหร่ที่คุณเลิก ฟังคำป้อยอ No Country for Old Men (2007)
Shirley the Cloying,เชอร์ลีย์ผู้ป้อยอ Advanced Dungeons & Dragons (2011)
And you are far too smart to think that I will succumb to flattery.และท่านก็ฉลาดเกินไป ที่คิดว่าข้าจะยอมสยบ ต่อคำป้อยอ The Old Gods and the New (2012)
I have travelled very far in my life but none that are immune to flattery.ข้าเดินทางมาไกล มาในชีวิตของข้า และพบเจอกับหญิงสาวมากมาย แต่ไม่มีคนใดเลย ที่ด้านชาต่อคำป้อยอ The Old Gods and the New (2012)
Oh, God, if you are building up to a compliment now is really not the time.โอ้ พระเจ้า ถ้าคุณพยายามจะป้อยอฉัน ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ดีหรอกนะ Chemistry (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gloze[VI] สอพลอ (คำเก่า), See also: ป้อยอ, ยกยอ, ประจบประแจง, Syn. flattery, cajolery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blandish(แบลน'ดิช) {blandished,blandishing,blandishes} vt. ประจบ,เอาใจ,ป้อยอ,ยกยอ,โอ้โลม, See also: blandisher n. ดูblandish blandishment n. ดูblandish, Syn. flatter
cocker {cockeredn. ดูcocker-spaniel,นักชนไก่ vt. ตามใจ,เอาอกเอาใจ,ป้อยอ
cockeringn. ดูcocker-spaniel,นักชนไก่ vt. ตามใจ,เอาอกเอาใจ,ป้อยอ
cockers}n. ดูcocker-spaniel,นักชนไก่ vt. ตามใจ,เอาอกเอาใจ,ป้อยอ
wheedle(วีด'เดิล) vi. vt. โอ้โลม,ชักชวน,หลอกเอา,ปลอบโยน,ป้อยอ, See also: wheedler n. wheedlingly adv., Syn. coax,cajole

English-Thai: Nontri Dictionary
blandish(vt) ยกยอ,ประจบสอพลอ,ป้อยอ
blandishment(n) คำป้อยอ,คำยกยอ,คำประจบสอพลอ
bootlick(vt) ประจบสอพลอ,ป้อยอ,เยินยอ
propitiate(vt) ประจบประแจง,เอาใจ,ป้อยอ,ปลอบ
regale(n) การป้อยอ,การเลี้ยงอาหาร,การให้ความเพลิดเพลิน
regale(vt) ป้อยอ,เลี้ยงอาหาร,ให้ความเพลิดเพลิน
wheedle(vt) รบเร้า,โอ้โลม,ปลอบโยน,ป้อยอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top