ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

反撃

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -反撃-, *反撃*
Japanese-English: EDICT Dictionary
反撃[はんげき, hangeki] (n,vs) counterattack; counteroffensive; counterblow; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
All the officers and men joined their efforts against the attack.すべての将兵が力を合わせて反撃した。
The spider responds with a swift attack.そのクモは素早い反撃をする。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Except it isn't because you can't really fight back and the guests can't really lose, which means all of this is a lie.[JA] 偽物だがな お前らは反撃できず 客が常に勝つ つまり この世界はすべて まがい物だ The Bicameral Mind (2016)
I wanted them to be free, free to fight back.[JA] ホストに反撃させたかった The Bicameral Mind (2016)
Fight back![JA] 反撃だ! Power Rangers (2017)
If you can hear the sound of my voice, I want you to get up off of your ass and get ready to fight back.[JA] みんなに声を聴いてほしい ケツを上げて反撃の準備だ Murphy's Miracle (2016)
Your father is about to start a war based on the assumption the Japanese won't retaliate, but they will.[JA] 君の父親は開戦に 日本軍が反撃しないことを 前提にしてる だが 奴らはやるだろう Fallout (2016)
Do you value your life so little you won't fight back?[JA] 無抵抗か、 反撃をしてこないのか? Myriad (2016)
I calculate she's chomping at the bit to take her revenge on you.[JA] 彼女は、反撃しようと いらだってるはずよ。 Myriad (2016)
We fought back.[JA] 私たちは、反撃した。 Strange Visitor from Another Planet (2016)
We can blame somewhere, we can endure it all.[JA] 反撃しようぜ でなきゃ済まねえ Attraction (2017)
He fought back.[JA] 彼は反撃した Not Tomorrow Yet (2016)
That when faced with an enemy determined to destroy your spirit, you will fight back and thrive.[JA] 敵に直面したとき、 魂を滅ぼされそうに なっても 反撃すれば、 打ち勝てる。 Better Angels (2016)
Every minute that she lives is a minute that she's plotting against us.[JA] 彼女が生きている限り 我々に反撃をしてくる。 Myriad (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
反撃[はんげき, hangeki] Gegenangriff [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top