ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

逆襲

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -逆襲-, *逆襲*
Japanese-English: EDICT Dictionary
逆襲[ぎゃくしゅう, gyakushuu] (n,vs) counterattack; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The empire strikes back.帝国の逆襲
In the game of espionage, one side counters the other side by apple cart of military strategies.#A: スパイ戦においては片方が相手を逆襲して、その戦略をくつがえす。
#B: スパイ 戦(いくさ) に於いて{において} は 片方 が 相手 を 逆襲~ 為る(する){して} 其の[01]{その} 戦略 を 覆す{くつがえす}~
Pac-Man, when a certain condition is reached, can counter attack and eat the monsters chasing him.パックマンが、ある条件を満たすと追ってくるモンスターを逆襲して食べることができる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And that's when I have him.[JA] ここで逆襲する Spotlight (2015)
Let's say Dan did go up and we sent Dan home.[CN] 會在逆襲戰防水的人質 誰會放水呢 Big Brother (2000)
- Oh, return of the living dread.[JA] ゾンビの逆襲 Can't Buy Me Love (1987)
You're trying too hard.[JA] - 勇み足だった 捜査官達は 追っていた男に逆襲されたが The Kiss (2012)
But on the other hand, you got friends leaving.[CN] 好激動呢 - 恭喜輸掉逆襲戰哦 - 把門鎖上 Big Brother (2000)
Yes, we're not going to talk about it anymore?[CN] 挺不錯的 我們逆襲成功了 #MurphysLaw (2015)
Any attempt to do so would be suicide.[JA] 逆襲やるなら、自滅になる Storm Over Ryloth (2009)
I'm going for safety in this competition because wil just got evicted and I'm playing this game by myself.[CN] 要堅強下去 堅強下去 一定要堅強下去 我確定他在逆襲戰中放水了 Big Brother (2000)
Guilt and recrimination having taken their toll on me, my powers were far from at their best when I received an urgent message summoning me to the Diogenes Club to meet with my brother Mycroft.[JA] 有罪立証と その逆襲で疲れ果て 私のパワーは 全盛時とは、ほど遠かった 緊急の メッセージを受け取り Mr. Holmes (2015)
Time to fight back.[JA] 時間だな 逆襲 Iron Sky (2012)
Funny yet insightful retort.[JA] 滑稽だけど洞察に満ちた逆襲だわ If-Then-Else (2015)
At the live eviction wil was sent packing.[CN] 在逆襲戰中 Da'Vonne糟糕的策略 Big Brother (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top