ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attacker

AH0 T AE1 K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attacker-, *attacker*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And as far as arresting the attackers and the confiscation of evidence?แล้วจะตามรอยเจ้านั่นไปให้ไกลที่สุด, หาหลักฐานมาให้ได้... Ghost in the Shell (1995)
'More reports just in confirm that in all cases the attackers seem slow and shambolic... ''มีรายงานว่าการโจมตีทุกครั้งจะจู่โจมอย่างเชื่องช้า' Shaun of the Dead (2004)
'... the attackers can be stopped by removing the head or destroying the brain.'... เราสามารถหยุดการโจมตีได้ด้วยการ โจมตีที่หัวหรือสมอง' Shaun of the Dead (2004)
Every time I bring in some sort of professional protection my attacker gets closer.ทุกครั้งที่ฉันนำ การป้องกันที่แน่นหนามาใช้ คนที่โจมตีฉันก็เข้าใกล้ฉันมากขึ้น American Duos (2007)
Attacker could've been possessed.- ปีศาจหรอ? Bedtime Stories (2007)
The attackers at each of the gates have been suppressed.ผู้เข้าโจมตีแต่ละประตู ได้หยุดลงแล้ว Appleseed Ex Machina (2007)
It was pretty immature but the attacker seemed to be following an order.ยังไม่แน่ชัดนักแต่ว่าคนร้าย ดูเหมือนจะทำตามลำดับ Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Hey, but why does the attacker throw shit at people?นี่ ทำไมคนร้ายถึงปาอึใส่คนอื่น? Attack on the Pin-Up Boys (2007)
The attacker will go after Kang In You're gonna regret itคนร้ายจะเดินตามคังอิน แล้วคุณจะเสียใจ Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Terrorist approved beauty! "Anxiously waiting for the next victim!" After the Pretty Boy Attacker case be- came a top search word on the Internetคนร้ายจะทำร้ายคนหน้าตาดี "กลุ้มใจจังว่าใครจะเป็นเหยื่อคนต่อไป" หลังจากนั้นหัวข้อที่ว่า ผู้ชายหน้าตาดีโดนทำร้าย ก็กลายเป็นหัวข้อที่มีคนสนใจมากที่สุด Attack on the Pin-Up Boys (2007)
If my predictions are correct, today is the day when the attacker will strike.ถ้าการคาดการณ์ของชั้นถูก วันนี้จะเป็นวันที่คนร้ายลงมือ Attack on the Pin-Up Boys (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attackerArmed only with a short sword, he drove off all five of his attackers.
attackerHe wrestled his attacker to the ground.
attackerShe managed to scare off her attacker by screaming loudly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รุกราน(n) invader, See also: attacker, raider, aggressor, Syn. ผู้บุกรุก, Example: มนุษย์เป็นผู้รุกรานที่อยู่ของสัตว์ป่า, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ล่วงล้ำเข้าไปก้าวร้าวระราน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือมืด[meū meūt] (n, exp) EN: mysterious person ; mysterious offender ; invisible attacker ; unknown hand ; dark horse  FR: main mystèrieuse [ f ]
ผู้โจมตี[phū jōmtī] (n, exp) EN: attacker
ผู้รุกราน[phūrukrān] (n) EN: invader ; attacker ; raider ; aggressor  FR: envahisseur [ m ] ; agresseur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ATTACKER AH0 T AE1 K ER0
ATTACKERS AH0 T AE1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attacker (n) ˈətˈækər (@1 t a1 k @ r)
attackers (n) ˈətˈækəz (@1 t a1 k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
袭击者[xí jī zhě, ㄒㄧˊ ㄐㄧ ㄓㄜˇ,    /   ] attacker #22,883 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angreifer { m } | Angreifer { pl }attacker | attackers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アタッカー[atakka-] (n) attacker [Add to Longdo]
エースアタッカー[e-suatakka-] (n) ace attacker [Add to Longdo]
石弓;弩[いしゆみ, ishiyumi] (n) (1) crossbow (inc. large models operated by a number of people); (2) netted apparatus atop a wall containing large stones, which were dropped onto attackers by cutting the net; (3) slingshot; catapult [Add to Longdo]
通り魔[とおりま, toorima] (n) (1) random attacker, e.g. person who randomly attacks people on the street; slasher; (2) (original meaning) demon who brings misfortune to houses or people he passes by [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attacker \At*tack"er\, n.
   One who attacks.
   [1913 Webster] Attagas

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attacker
   n 1: someone who attacks [syn: {attacker}, {aggressor},
      {assailant}, {assaulter}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top