ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fab

F AE1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fab-, *fab*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
fabbo(adj, slang) ยอดเยี่ยม, เจ๋ง, Syn. fabulous
fabric softener(n) น้ำยาปรับผ้านุ่ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fab(adj) ดีมาก (คำสแลง), See also: ยอดเยี่ยม, Syn. marvellous, fabulous, wonderful
fable(n) นิทาน, See also: เรื่องเล่าที่ให้คติสอนใจและมักมีตัวละครเป็นสัตว์, ตำนาน, นิทานสอนใจ, ชาดก, Syn. traditional short story
fable(vt) เล่านิทาน, See also: เล่าเรื่องโกหก
fabled(adj) ที่เล่าหรือที่มีชื่อเสียงจากเรื่องราวในนิทาน
fabric(n) ผ้าหรือสิ่งทอ, See also: สิ่งทอ, ผ้าไหม, ผ้าขนสัตว์, ผ้าฝ้าย
fabric(n) โครงสร้างของตึกหรืออาคาร
fabric(n) โครงสร้าง, See also: โครงสร้างของสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น โครงสร้างของสังคม
fabulous(adj) เหลือเชื่อ, See also: ไม่น่าเป็นไปได้, Syn. incredible, amazing
fabulous(adj) เยี่ยม, See also: ดีเลิศ, ประเสริฐ, Syn. wonderful, marvellous
fabricate(vt) สร้างข้อมูลหรือเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริง, Syn. falsy invent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fab(แฟป) adj. ไม่น่าเชื่อ, มหัศจรรย์
fable(เฟ'เบิล) n. นิทานสั้น, นิทาน, ชาดก, ความเท็จ v. เล่านิทาน, โกหก., See also: fabler n.
fabled(เฟ' เบิลดฺ) adj. ซึ่งไม่มีตัวตน, เกี่ยวกับนิทาน
fabric(แฟบ'ริค) n. สิ่งทอ, ผ้า, โครงสร้าง, ตัวอาคาร, วิธีการสร้าง
fabricant(แฟบ' ระคันทฺ) n. ผู้ผลิต, ผู้สร้าง
fabricate(แฟบ'ระเคท) vt. ประดิษฐ์, คิดค้น, ปลอม, ปลอมแปลง, เสกสรร, ทอ., See also: fabricative adj. fabricator n.
fabrication(แฟบระเค'เชิน) n. การประดิษฐ์, การคิดค้น, การปลอมขึ้น, เรื่องที่เสกสรรขึ้นมา, Syn. deceit
fabulist(แฟบ' บิวลิสทฺ) n. คนโกหก, คนเสกสรร
fabulous(แฟบ'บิวลัส) adj. ไม่น่าเชื่อถือที่สุด, โกหก, เป็นเรื่องนิทาน., See also: fabulously adv. fabulousness n.
affable(แอฟ' ฟะเบิล) adj. เป็นมิตร, ง่าย , กรุณา

English-Thai: Nontri Dictionary
fable(n) นิทาน, นิยาย, ชาดก, เรื่องโกหก, ความเท็จ
fable(vi, vt) เล่านิทาน, เล่านิยาย, พูดโกหก, พูดเท็จ, ปั้นน้ำเป็นตัว, แต่งเรื่องขึ้น
fabric(n) องค์ประกอบ, สิ่งทอ, ผ้า, โครงสร้าง, ตัวตึก
fabrication(n) ประดิษฐกรรม, การสร้าง, การประดิษฐ์, การคิดค้น
fabulous(adj) เกี่ยวกับนิยาย, ซึ่งคิดขึ้น, ไม่น่าเชื่อถือ, ไม่น่าเป็นไปได้
affability(n) ความอ่อนโยน, ความสุภาพ, ความน่ารัก
affable(adj) อ่อนโยน, น่ารัก, สุภาพ
ineffable(adj) สุดจะพรรณนา, เหลือที่จะกล่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fabianismลัทธิเฟเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fable; apologueนิทานอุทาหรณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fabliauนิทานฟาบลีโย [ ฟา-บฺลี-โย ] [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fabricated evidenceพยานหลักฐานที่ทำขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fabricated factข้อเท็จจริงที่แต่งขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fabulaละครฟาบูลา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fabulation; confabulationการกุเหตุความจำเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fabian Society (Great Britain)ขบวนการเฟเบียน [TU Subject Heading]
Fableนิทานคติธรรม, Example: นิทานอีสป มีต้นกำเนิดอยู่ที่อาณาจักรกรีกโบราณ ซึ่งเจ้าของเรื่องเล่าอันสุดแสนสนุกไม่ใช่นักปราชญ์แต่เป็นทาสที่ไร้การ ศึกษาแต่เปี่ยมไปด้วยเชาวน์ปัญญาต่างหากและชื่อของเขาคือ อีสป ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนิทานอีสปนั่นเอง <p>อีสปเป็นชายผิวสีชาวแอฟริกาที่มีชีวิตอยู่ในนครรัฐกรีกและต้องการทำมาหากิน โดยการขายตัวเป็นทาส แต่โชคร้ายที่รูปร่างหน้าตาของเขาไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานที่พิจารณา คนที่มีความสามารถด้านการต่อสู้เป็นหลัก แต่พระเจ้ากลับประทานมันสมองอันเลอเลิศให้แก่อีสปเป็นการตอบแทน เขาจึงหันมาใช้สติปัญญาในการหาเลี้ยงชีพแทนการใช้กำลัง สุดท้ายแล้วอีสปก็สามารถเอาชนะใจคนกรีกได้ ด้วยการเล่าเรื่องธรรมดาๆ แต่สอดแทรกด้วยปรัชญา แง่คิด และคติสอนใจต่างๆ ซึ่งเมื่อใครได้ฟังก็สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ อีกทั้งยังนำคติสอนใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันของ ตัวเองได้ด้วย <p>ลักษณะเด่นอีกอย่งหนึ่งของเรื่องราวจากอีสปก็คือ เขาจะใช้ตัวละครที่เป็นสิงสาราสัตว์ทั่วไป เช่น หมาป่ากับลูกแกะ, สุนัขกับเงา, ราชสีห์กับหนู หรือ สุนัขจิ้งจอกกับกา เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fablesนิทานสอนใจ [TU Subject Heading]
Fables, Chineseนิทานสอนใจจีน [TU Subject Heading]
Fables, Thaiนิทานสอนใจไทย [TU Subject Heading]
Fabric flowersดอกไม้ผ้า [TU Subject Heading]
Fabric shopsร้านขายผ้า [TU Subject Heading]
Fabric-Damage Inhibitorsสารที่เป็นตัวกั้นการทำลายเสื้อผ้า [การแพทย์]
Fabricsพวกเส้นใย [การแพทย์]
Fabrics, Nonwovenม้วนผืนสำลีที่มิได้ทอ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fabricate[แฟบ'บริเคท] (vt) ประดิษฐ์แก้ไขเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง Example: It remains unknown to what extent the surviving record may represent the fabrications of corrupt court officials or her own possible fabrications to protect state secrets. (Source: Wikipedia.org)
Fabrication(jargon) การแปรรูปโลหะ
fabricator[manufacturer] (n) ผู้ผลิต, See also: fabricate

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't be drab you'll be fab Look...อย่าหม่นหมอง คุณจะสดใส ได้ทานเนื้อไก่ตุ่น พอแล้ว Shrek 2 (2004)
I notice you have a picture of the Fab Four.ผมสังเกตว่าคุณมีรูปของวง "แฟบ โฟร์ It Might Get Loud (2008)
Spock, don't do that. Running back to the rest of the fleet for a con fab is a massive waste of time...สป็อคอย่าทำอย่างนั้นนะกลับไปปรึกษากองเรือที่เหลือ Star Trek (2009)
I think we've really unpacked what made the fab four such a instant sensation, but now I want to turn to their oft-ignored middle period.ครูคิดว่าเราได้เปิดเผย สิ่งที่ทำให้ยอดคนทั่งสี่ เขาถึงทุกคนได้อยากรวดเร็วแล้ว แต่ทีนี้ครูอยากจะต่อด้วย ช่วงกลางๆของพวกเขาที่ถูกมองข้าม Love, Love, Love (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fabA snow-clad Mt. Fuji is fabulously beautiful.
fabFaber wrote books about insects.
fabHe has a fabulous reputation for his high integrity.
fabHis latest works are on display at the city hall. They are fabulous beyond description.
fabI'd like to have this fabric dyed.
fabI reached into the pile and felt soft fabric.
fabThank you for your letter of July 25 and the fabric sample.
fabThat was fabulous.
fabThe following passage is a quotation from a well-known fable.
fabThe following passage was quoted from a well-known fable.
fabThe laboratory acquired a fabulous reputation for its historic discovery.
fabThe pretty girl walked up and asked the clerk at the fabric counter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งทอ(n) fabric
สินค้าสิ่งทอ(n) textile goods, See also: fabric goods
ผ้าพื้น(n) fabric, See also: cloth, textile, Example: แม่ต้องการผ้าพื้น เพื่อนำมาทำเป็นผ้าม่าน, Thai Definition: ผ้าที่ไม่มีลวดลาย มีสีใดสีหนึ่ง
ปั้นน้ำเป็นตัว(v) lie, See also: fabricate a lie, tell a lie, make up story, Syn. โกหก, พูดเท็จ, Example: ในสำนักงานใหม่ที่ผมเข้าไปอยู่มีพวกชอบซุบซิบนินทาและชอบปั้นน้ำเป็นตัวอยู่มาก, Thai Definition: กุเรื่องขึ้น
แปลง(v) forge, See also: fabricate, counterfeit, falsify, Syn. ปลอมแปลง, ปลอม, Example: สรรพากรสืบรู้มาว่าร้านค้าแห่งนี้แปลงบัญชีเพื่อจ่ายภาษีน้อยๆ, Thai Definition: ทำเทียม, ทำเลียนแบบให้ดูเหมือนของจริง
ผ้า(n) cloth, See also: fabric, textile, clothes, clothing, Syn. ภูษา, วัตถาภรณ์, พัสตร์, พัตร, Example: คนนิยมไปซื้อผ้าที่พาหุรัดเพราะราคาถูก, Count Unit: ผืน, ชิ้น, Thai Definition: สิ่งที่ทําด้วยเยื่อใย เช่นฝ้าย ไหม ขนสัตว์ โดยวิธีทอหรืออัดให้เป็นผืน
นาค(n) Naga, See also: fabulous serpent, snake, Syn. งูใหญ่, นาคา, พญานาค, Ant. งูเล็ก, Example: พญานาคแปลงเป็นมนุษย์มาบวช แต่เวลาหลับจะกลายเป็นนาค, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัตว์เลื้อยคลานที่ตัวใหญ่กว่างูมีหงอน เป็นสัตว์ในนิยาย
มงคลหัตถี(n) fabulous elephant, Count Unit: เชือก, Thai Definition: ชื่อช้างตระกูล 1 ใน 10 ตระกูล กายสีนิลอัญชัน มีกิริยาท่าทางเดินงดงาม
อรหัน(n) fabulous winged animal with two feet and a man-like head, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์ในนิยาย มี 2 เท้า มีปีก หัวเหมือนคน
ปั้นเมฆ(v) fabricate a story, See also: concoct a story, make up, Syn. กุเรื่อง, หลอก, Example:

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านสำเร็จรูป[bān samretrūp] (n, exp) EN: prefab  FR: maison préfabriquée [ f ]
บริษัทผู้ผลิต[børisat phūphalit] (n, exp) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator  FR: société de production [ f ] ; fabricant [ m ] ; manufacturier [ m ] ; constructeur [ m ]
ชิ้นส่วนสำเร็จรูป[chinsuan samretrūp] (n, exp) EN: precast element  FR: élément préfabriqué [ m ]
ใจดี[jaidī] (adj) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign  FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
จีบ[jīp] (v) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds  FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser
กำมะหริด[kammarit] (n) EN: sateen ; worsted fabrics
การทำ[kān tham] (n) EN: doing  FR: fabrication [ f ]
คตินิยาย[khati niyāi] (n) EN: allegory ; parable ; fable  FR: allégorie [ f ] ; parabole [ f ]
โครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป[khrōngsāng chinsuan samretrūp] (n, exp) EN: prefabricated structure  FR: structure préfabriquée [ f ]
กระบวนการผลิต[krabūankān phalit] (n, exp) FR: processus de fabrication [ m ] ; procédé de fabrication [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FAB F AE1 B
FABIA F AA1 B IY0 AH0
FABRY F AE1 B R IY0
FABRE F EY1 B ER0
FABIO F AA1 B IY0 OW0
FABER F EY1 B ER0
FABRI F AE1 B R IY0
FABEL F AE1 B AH0 L
FABLE F EY1 B AH0 L
FABBRI F AE1 B R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fab (j) fˈæb (f a1 b)
fable (n) fˈɛɪbl (f ei1 b l)
Fabian (n) fˈɛɪbɪəʳn (f ei1 b i@ n)
fabled (j) fˈɛɪbld (f ei1 b l d)
fables (n) fˈɛɪblz (f ei1 b l z)
fabric (n) fˈæbrɪk (f a1 b r i k)
Faberge (n) fˈæbɛrʤɛɪ (f a1 b e r jh ei)
Fabians (n) fˈɛɪbɪəʳnz (f ei1 b i@ n z)
fabrics (n) fˈæbrɪks (f a1 b r i k s)
fabulous (j) fˈæbjuləs (f a1 b y u l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
极好[jí hǎo, ㄐㄧˊ ㄏㄠˇ, / ] fabulous; superb #15,229 [Add to Longdo]
寓言[yù yán, ㄩˋ ㄧㄢˊ, ] fable #27,159 [Add to Longdo]
虚妄[xū wàng, ㄒㄩ ㄨㄤˋ, / ] fabricated #43,196 [Add to Longdo]
豆科[dòu kē, ㄉㄡˋ ㄎㄜ, ] fabaceae #63,661 [Add to Longdo]
假案[jiǎ àn, ㄐㄧㄚˇ ㄢˋ, ] fabricated legal case; frame-up [Add to Longdo]
蓬壶[Péng hú, ㄆㄥˊ ㄏㄨˊ, / ] fabled island in Eastern sea, abode of immortals; same as Penglai 蓬萊|蓬莱 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fabel { f }; Sage { f }; Märchen { n }fable [Add to Longdo]
Fabel { f } | Fabeln { pl }tale | tales [Add to Longdo]
Fabelbuch { n }book of fables [Add to Longdo]
Fabelhaftigkeit { f }scrumptiousness [Add to Longdo]
Fabrik { f } | Fabriken { pl }factory | factories [Add to Longdo]
Fabrikant { m }factory owner [Add to Longdo]
Fabrikarbeit { f }work in a factory [Add to Longdo]
Fabrikarbeiter { m }factory worker [Add to Longdo]
Fabrikarbeiter { m }operatives [Add to Longdo]
Fabrikat { n }make [Add to Longdo]
Fabrikation { f }production [Add to Longdo]
Fabrikationsfehler { m }defect in manufacture [Add to Longdo]
Fabrikationsfehler { m }manufacturing-defective [Add to Longdo]
Fabrikationsnummer { f }; Fabrik-Nummer { f }serial number [Add to Longdo]
Fabrik-Schild { n }manufacturer's plate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 地謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) #208 [Add to Longdo]
作り上げる(P);造り上げる[つくりあげる, tsukuriageru] (v1, vt) to make up; to fabricate; to build up; to complete; to construct; (P) #671 [Add to Longdo]
[りょう, ryou] (n, pref) (1) both (e.g. both shoulders, etc.); (n) (2) ryo (obsolete unit of currency); (3) (See 斤) 41-42 g (one sixteenth of a kin); (4) (See 反・たん) 2 tan (measure of fabric size); (ctr) (5) counter for carriages (e.g. in a train) #694 [Add to Longdo]
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r, vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P) #1,759 [Add to Longdo]
反(P);段;端[たん, tan] (n, n-pref) (1) variable measure of fabric (28.8 cm in width); for kimonos #2,315 [Add to Longdo]
[しお, shio] (suf, ctr) (arch) counter for soakings (of fabric in a dye) #3,385 [Add to Longdo]
当たり(P);当り(P);中り;中たり[あたり, atari] (n) (1) hit; (2) success; (3) guess; prediction; (4) affability; friendliness; (5) sensation; touch; (6) bruise (on fruit); (7) situation in which a stone or chain of stones may be captured on the next move (in the game of go); (8) (also written as 魚信) (See 魚信) bite (of a fish on a hook); strike; (suf) (9) per; each; (P) #3,573 [Add to Longdo]
[みみ, mimi] (n) (1) ear; (2) hearing; (3) edge; crust; (4) selvedge (non-fray machined edge of fabrics); selvage; (P) #3,627 [Add to Longdo]
アルファベット[arufabetto] (n, adj-no) alphabet; (P) #3,741 [Add to Longdo]
鴻;菱食[ひしくい;ヒシクイ, hishikui ; hishikui] (n) (uk) bean goose (Anser fabalis) #11,139 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]
光ファイバ[ひかりふぁば, hikarifaba] optical fiber [Add to Longdo]
非アルファベット[ひアルファベット, hi arufabetto] non-alphabetic, non-alphanumeric [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
工員[こういん, kouin] Fabrikarbeiter [Add to Longdo]
工場[こうじょう, koujou] Fabrik [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top