ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fabricator

F AE1 B R IH0 K EY2 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fabricator-, *fabricator*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fabricator[manufacturer] (n) ผู้ผลิต, See also: fabricate

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of Beneke Fabricators Incorporatedแห่งบริษัทเบเนเก้ผู้ยิ่งใหญ่ Mandala (2009)
Let's make sure that the first circuit that the fabricator spits out goes right to the infirmary.ต้องให้แน่นอนว่าสิ่งแรกคือ ผลิตชิปออกมาให้ สถานพยาบาลก่อน Nightfall (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FABRICATOR F AE1 B R IH0 K EY2 T ER0
FABRICATORS F AE1 B R IH0 K EY2 T ER0 Z

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fabricator \Fab"ri*ca`tor\, n. [L.]
   One who fabricates; one who constructs or makes.
   [1913 Webster]
 
      The fabricator of the works of Ossian.  --Mason.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fabricator
   n 1: someone who tells lies [syn: {storyteller}, {fibber},
      {fabricator}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top