ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fables

F EY1 B AH0 L Z   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fables-, *fables*, fable
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fablesนิทานสอนใจ [TU Subject Heading]
Fables, Chineseนิทานสอนใจจีน [TU Subject Heading]
Fables, Thaiนิทานสอนใจไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ crickets chirp ] It's one of Aesop's Fables?นายอยู่ไกลจากเท็กซัสนะ Harold (2008)
Several fables speak of ancient swords...ตำนานหลายเรื่องกล่าวไว้ว่า มีดาบโบราณ Excalibur (2008)
The swords the fables speak could destroy anything, alive or dead.ตำนานกล่าวไว้ว่า ดาบนี้สามารถฆ่าได้ทุกสิ่ง ทั้งที่เป็น หรือว่าตายไปแล้ว Excalibur (2008)
Can you show me one of these fables?ท่านช่วยหาตำนานนั่นให้ข้าดูสักหน่อยได้ไหม? Excalibur (2008)
It's only in fables that bears can be friends of mithe! ...มันเป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันที่หมีนั่นจะเป็นเพื่อนกับหนูได้ Ernest & Celestine (2012)
That nice little mouse in the fables.นางฟ้าแสนดีตัว ๆ น้อยที่เป็นหนู Ernest & Celestine (2012)
Lies and fables.คำลวงและนิทานหลอกเด็ก The Lion and the Rose (2014)
I'm tired of listening to you twist these religious fables to fit your own beliefs.ฉันเบื่อจะฟังคุณบิดเบือนตำนานศาสนา ตามความเชื่อของตัวองต็มrีาแล้ว Fallen (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิทานอีสป[n. exp.] (nithān Īsop) FR: fables d'Ésope [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FABLES    F EY1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fables    (n) fˈɛɪblz (f ei1 b l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イソップ童話[イソップどうわ, isoppu douwa] (n) Aesop's Fables [Add to Longdo]
イソップ物語[イソップものがたり, isoppu monogatari] (n) Aesop's Fables [Add to Longdo]
ファブレス[, faburesu] (n) fabless (wasei [Add to Longdo]
伊曾保物語[いそほものがたり, isohomonogatari] (n) Aesop's Fables (published initially by the Jesuits in 1593) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top