ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชาดก

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชาดก-, *ชาดก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาดก[N] Jataka, See also: tales of the lord Buddha's former births, stories of the former incarnations of the Lord B, Example: พระเวสสันดรชาดกเป็นชาดกซึ่งพุทธศาสนิกชนรู้จักกันเป็นอย่างดี, Thai definition: เรื่องพระพุทธเจ้าที่มีมาในชาติก่อนๆ ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ชื่อนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชาดก(ชา-ดก) น. เรื่องพระพุทธเจ้าที่มีมาในพระชาติก่อน ๆ ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ชื่อนี้, ชื่อคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา เป็น ๑ ใน ๙ ส่วนของคัมภีร์นวังคสัตถุ-ศาสน์. (ป., ส. ชาตก). (ดู นวังคสัตถุศาสน์ ประกอบ).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jataka storiesชาดก [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาดก[n. prop.] (Chādok) EN: Jataka   FR: Jataka

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fable(เฟ'เบิล) n. นิทานสั้น,นิทาน,ชาดก,ความเท็จ v. เล่านิทาน,โกหก., See also: fabler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
allegory(n) ชาดก,นิทานเปรียบเทียบ
fable(n) นิทาน,นิยาย,ชาดก,เรื่องโกหก,ความเท็จ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top