Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fable

F EY1 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fable-, *fable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fable(n) นิทาน, See also: เรื่องเล่าที่ให้คติสอนใจและมักมีตัวละครเป็นสัตว์, ตำนาน, นิทานสอนใจ, ชาดก, Syn. traditional short story
fable(vt) เล่านิทาน, See also: เล่าเรื่องโกหก
fabled(adj) ที่เล่าหรือที่มีชื่อเสียงจากเรื่องราวในนิทาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fable(เฟ'เบิล) n. นิทานสั้น, นิทาน, ชาดก, ความเท็จ v. เล่านิทาน, โกหก., See also: fabler n.
fabled(เฟ' เบิลดฺ) adj. ซึ่งไม่มีตัวตน, เกี่ยวกับนิทาน
affable(แอฟ' ฟะเบิล) adj. เป็นมิตร, ง่าย , กรุณา

English-Thai: Nontri Dictionary
fable(n) นิทาน, นิยาย, ชาดก, เรื่องโกหก, ความเท็จ
fable(vi, vt) เล่านิทาน, เล่านิยาย, พูดโกหก, พูดเท็จ, ปั้นน้ำเป็นตัว, แต่งเรื่องขึ้น
affable(adj) อ่อนโยน, น่ารัก, สุภาพ
ineffable(adj) สุดจะพรรณนา, เหลือที่จะกล่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fable; apologueนิทานอุทาหรณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fableนิทานคติธรรม, Example: นิทานอีสป มีต้นกำเนิดอยู่ที่อาณาจักรกรีกโบราณ ซึ่งเจ้าของเรื่องเล่าอันสุดแสนสนุกไม่ใช่นักปราชญ์แต่เป็นทาสที่ไร้การ ศึกษาแต่เปี่ยมไปด้วยเชาวน์ปัญญาต่างหากและชื่อของเขาคือ อีสป ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนิทานอีสปนั่นเอง <p>อีสปเป็นชายผิวสีชาวแอฟริกาที่มีชีวิตอยู่ในนครรัฐกรีกและต้องการทำมาหากิน โดยการขายตัวเป็นทาส แต่โชคร้ายที่รูปร่างหน้าตาของเขาไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานที่พิจารณา คนที่มีความสามารถด้านการต่อสู้เป็นหลัก แต่พระเจ้ากลับประทานมันสมองอันเลอเลิศให้แก่อีสปเป็นการตอบแทน เขาจึงหันมาใช้สติปัญญาในการหาเลี้ยงชีพแทนการใช้กำลัง สุดท้ายแล้วอีสปก็สามารถเอาชนะใจคนกรีกได้ ด้วยการเล่าเรื่องธรรมดาๆ แต่สอดแทรกด้วยปรัชญา แง่คิด และคติสอนใจต่างๆ ซึ่งเมื่อใครได้ฟังก็สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ อีกทั้งยังนำคติสอนใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันของ ตัวเองได้ด้วย <p>ลักษณะเด่นอีกอย่งหนึ่งของเรื่องราวจากอีสปก็คือ เขาจะใช้ตัวละครที่เป็นสิงสาราสัตว์ทั่วไป เช่น หมาป่ากับลูกแกะ, สุนัขกับเงา, ราชสีห์กับหนู หรือ สุนัขจิ้งจอกกับกา เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fablesนิทานสอนใจ [TU Subject Heading]
Fables, Chineseนิทานสอนใจจีน [TU Subject Heading]
Fables, Thaiนิทานสอนใจไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Analyse this fable by La Fontaine.มาเรียนวิเคราะห์นิทาน ลาฟองแตน Wild Reeds (1994)
How does our fable end?แล้วนิทานของเราจะจบอย่างไร Don Juan DeMarco (1994)
Several fables speak of ancient swords...ตำนานหลายเรื่องกล่าวไว้ว่า มีดาบโบราณ Excalibur (2008)
The swords the fables speak could destroy anything, alive or dead.ตำนานกล่าวไว้ว่า ดาบนี้สามารถฆ่าได้ทุกสิ่ง ทั้งที่เป็น หรือว่าตายไปแล้ว Excalibur (2008)
It's only in fables that bears can be friends of mithe! ...มันเป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันที่หมีนั่นจะเป็นเพื่อนกับหนูได้ Ernest & Celestine (2012)
Do you know the sanskrit fable of the scorpion and the turtle?เคยได้ยินนิทานสันสกฤติเรื่อง "แมงป่องกับเต่า" มั้ย Visionary (2013)
I'm tired of listening to you twist these religious fables to fit your own beliefs.ฉันเบื่อจะฟังคุณบิดเบือนตำนานศาสนา ตามความเชื่อของตัวองต็มrีาแล้ว Fallen (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fableThe following passage is a quotation from a well-known fable.
fableThe following passage was quoted from a well-known fable.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจดี[jaidī] (adj) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign  FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
คตินิยาย[khati niyāi] (n) EN: allegory ; parable ; fable  FR: allégorie [ f ] ; parabole [ f ]
นิทาน[nithān] (n) EN: tale ; story ; yarn ; fable  FR: histoire [ f ] ; récit [ m ] ; fable [ f ] ; conte [ m ] ; anecdote [ f ]
นิทานอีสป[nithān Īsop] (n, exp) FR: fables d'Ésope [ f ]
นิทานปรัมปรา[nithān paramparā] (n, exp) EN: myth ; legend ; fable   FR: vieux conte [ m ]
นิยาย[niyāi] (n) EN: myth ; tale ; story ; fiction ; fable ; fairy fable  FR: mythe [ m ] ; légende [ f ] ; histoire [ f ] ; récit [ m ] ; conte [ m ] ; fable [ f ]
อ่อนโยน[ønyōn] (adj) EN: gentle ; tender ; soft  FR: courtois ; affable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FABLE F EY1 B AH0 L
FABLED F EY1 B AH0 L D
FABLES F EY1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fable (n) fˈɛɪbl (f ei1 b l)
fabled (j) fˈɛɪbld (f ei1 b l d)
fables (n) fˈɛɪblz (f ei1 b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寓言[yù yán, ㄩˋ ㄧㄢˊ, ] fable #27,159 [Add to Longdo]
蓬壶[Péng hú, ㄆㄥˊ ㄏㄨˊ, / ] fabled island in Eastern sea, abode of immortals; same as Penglai 蓬萊|蓬莱 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
例え(P);譬え;喩え[たとえ, tatoe] (n) (1) (esp. 例え) example; (2) (esp. 譬え, 喩え) simile; metaphor; allegory; fable; parable; (P) #11,907 [Add to Longdo]
イソップ童話[イソップどうわ, isoppu douwa] (n) Aesop's Fables [Add to Longdo]
イソップ物語[イソップものがたり, isoppu monogatari] (n) Aesop's Fables [Add to Longdo]
ファブレス[faburesu] (n) fabless (wasei [Add to Longdo]
フェーブル[fe-buru] (n) fable [Add to Longdo]
愛想のいい;愛想のよい;愛想の良い[あいそのいい(愛想のいい;愛想の良い);あいそのよい(愛想のよい;愛想の良い), aisonoii ( aisou noii ; aisou no yoi ); aisonoyoi ( aisou noyoi ; aisou no yoi )] (adj-i) affable; amiable; sociable; agreeable [Add to Longdo]
伊曾保物語[いそほものがたり, isohomonogatari] (n) Aesop's Fables (published initially by the Jesuits in 1593) [Add to Longdo]
飲みやすい;飲み易い[のみやすい, nomiyasui] (adj-i) easy to drink; easy to swallow; quaffable [Add to Longdo]
温雅[おんが, onga] (adj-na, n) graceful; affable [Add to Longdo]
火中の栗を拾う[かちゅうのくりをひろう, kachuunokuriwohirou] (exp, v5u) (id) (orig. from the fable The Monkey and the Cat by Jean de La Fontaine) to take a risk for someone; to endanger oneself for someone; to gather chestnuts from a fire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fable \Fa"ble\ (f[=a]"b'l), n. [F., fr. L. fabula, fr. fari to
   speak, say. See {Ban}, and cf. {Fabulous}, {Fame}.]
   1. A Feigned story or tale, intended to instruct or amuse; a
    fictitious narration intended to enforce some useful truth
    or precept; an apologue. See the Note under {Apologue}.
    [1913 Webster]
 
       Jotham's fable of the trees is the oldest extant.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Note: A fable may have talking animals anthropomorphically
      cast as humans representing different character types,
      sometimes illustrating some moral principle; as,
      Aesop's Fables.
      [PJC]
 
   2. The plot, story, or connected series of events, forming
    the subject of an epic or dramatic poem.
    [1913 Webster]
 
       The moral is the first business of the poet; this
       being formed, he contrives such a design or fable as
       may be most suitable to the moral.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Any story told to excite wonder; common talk; the theme of
    talk. "Old wives' fables. " --1 Tim. iv. 7.
    [1913 Webster]
 
       We grew
       The fable of the city where we dwelt. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. Fiction; untruth; falsehood.
    [1913 Webster]
 
       It would look like a fable to report that this
       gentleman gives away a great fortune by secret
       methods.               --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fable \Fa"ble\, v. i. [imp. & p. p. {Fabled}; p. pr. & vb. n.
   {Fabling}.]
   To compose fables; hence, to write or speak fiction; to write
   or utter what is not true. "He Fables not." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Vain now the tales which fabling poets tell. --Prior.
   [1913 Webster]
 
      He fables, yet speaks truth.       --M. Arnold.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fable \Fa"ble\, v. t.
   To feign; to invent; to devise, and speak of, as true or
   real; to tell of falsely.
   [1913 Webster]
 
      The hell thou fablest.          --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fable
   n 1: a deliberately false or improbable account [syn:
      {fabrication}, {fiction}, {fable}]
   2: a short moral story (often with animal characters) [syn:
     {fable}, {parable}, {allegory}, {apologue}]
   3: a story about mythical or supernatural beings or events [syn:
     {legend}, {fable}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 fable /fabl/ 
  fable

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top