ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fabric softener

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fabric softener-, *fabric softener*
English-Thai: Longdo Dictionary
fabric softener(n) น้ำยาปรับผ้านุ่ม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the fabric softener?อ้อ แล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่ม The One with the East German Laundry Detergent (1994)
FYI,the hot water is inadequate on machine two,so colors only, and four is still releasing the fabric softener too early in the cycle, so I'd avoid using that for your delicates.ขอแจ้งให้ทราบ เครื่องที่สองปล่อยน้ำร้อนไม่พอ ดังนั้นซักผ้าสีเท่านั้น และเครื่องที่สี่ปล่อยน้ำยาปรับผ้านุ่นไวเกินไป ดังนั้นหลีกเลี่ยงผ้าที่บอบบาง The Bad Fish Paradigm (2008)
Fabric softener has permeated the soft tissue;ส่วนผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มได้ซึมผ่าน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
I don't like all those chemicals in the fabric softeners, so I just like to do it naturally.ฉันไม่ชอบพวกสารเคมี ที่อยู่ในน้ำยาปรับผ้านุ่ม ฉันชอบทำแบบธรรมชาติค่ะ Pilot (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำยาปรับ[n. exp.] (nāmyā prap) EN: fabric softener   FR: produit assouplissant [m]
น้ำยาปรับผ้านุ่ม[n. exp.] (nāmyā prap phā num) EN: fabric softener   FR: produit adoucissant [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
柔軟剤;柔軟材[じゅうなんざい, juunanzai] (n) fabric softener; fabric conditioner [Add to Longdo]
柔軟仕上げ剤[じゅうなんしあげざい, juunanshiagezai] (n) fabric softener [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top