Search result for

สิ่งทอ

(51 entries)
(0.0252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิ่งทอ-, *สิ่งทอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งทอ[N] textile
สิ่งทอ[N] fabric
สิ่งทอ[N] textile, Example: สิ่งทอเป็นสินค้าชนิดหนึ่งถูกกีดกันทางการค้ามาเป็นเวลานาน
สิ่งทอ[N] weaving (garment), See also: something woven (e.g. cloth, basket), Example: เขาบุกเบิกอาณาจักรอุตสาหกรรมจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อสิ่งทอ, Thai definition: ผ้าหรือสิ่งต่างๆ ที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติ และใยสังเคราะห์
สิ่งทอ[N] weaving (garment), See also: something woven (e.g. cloth, basket), Example: เขาบุกเบิกอาณาจักรอุตสาหกรรมจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อสิ่งทอ, Thai definition: ผ้าหรือสิ่งต่างๆ ที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติ และใยสังเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Textileสิ่งทอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Textiles สิ่งทอ
ใช้เรียกผ้าหรือสิ่งทอจากใยตามธรรมชาติหรือที่ ประดิษฐ์ขึ้น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Bella Song new designed textile feel dress that will make you look more glamorous.เบลลา ซอง ได้ออกแบบสิ่งทอใหม่ที่ให้ ความรู้สึกถึงชุดที่ทำให้คุณดูน่าหลงใหล Episode #1.3 (2009)
Its chief exports are textiles, footwear and rice.สินค้าส่งออกหลัก คือสิ่งทอ รองเท้าและข้าว The Hangover Part II (2011)
How'd you end up in New York?มีผู้ชายบ้านรวยจากนิวยอร์ค เป็นเจ้าของโรงงานสิ่งทอ The Art of Getting By (2011)
Methanol can become plastic, plywood, paint, explosives, permanent-press textiles.เมธานอล สามารถเปลี่ยนเป็น พาสติก ไม้อัด สี วัตถุระเบิด สิ่งทอที่ยับยาก Sense Memory (2011)
On this flight? Textiles.บรรทุกอะไร สิ่งทอ Half a World Away (2011)
What if I told you my father sold lace on the long bridge and I lived with him above our shop?หากข้าบอกว่าพ่อข้าเร่ขาย ดิ้นทองและสิ่งทอ และแม่ข้า พี่ชายข้า และข้าอาศัย อยู่กับเขาที่ห้องเหนือร้านของเรา The Old Gods and the New (2012)
Catherine, a wealthy textile heiress, had a son James, now 26, and a daughter Lara, now 16.บิงโก แคธรีน ทายาทสาวธุรกิจสิ่งทอ มีลูกชายชื่อเจมส์ อายุ 26 ปี และลูกสาวชื่อลาร่า ปัจจุบันอายุ 16 ปี Heathridge Manor (2012)
Magic is the fabric of this world... ..and you were born of that magic.เวทย์มนตร์เป็นสิ่งทอของโลกใบนี้ และเจ้าก็เกิดมาจากเวทย์มนตร์ The Diamond of the Day: Part One (2012)
Thirty years in the textile industry and then old dandy Don got downsized.สามสิบปีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ แล้วเก่าสำรวยดอนได้ห่ะ Monsters University (2013)
Well, we did manage to find this piece of fabric.อืม เราได้เจอกับชิ้นส่วนของสิ่งทอนี่ Man's Best Friend with Benefits (2013)
Working in textiles, with ties to Al-Qaeda in Morocco.ทำธุรกิจสิ่งทอซึ่งเกี่ยวข้องกับ อัลเคด้าในโมร็อคโค One Angry Fuchsbau (2013)
Textile to make clothes?สิ่งทอทำเสื้อผ้ารึเปล่า The King (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิ่งทอ[n.] (singthø) EN: textile ; fabric ; weaving garnment   

English-Thai: Longdo Dictionary
mercerize(vt) ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอ เช่น ฝ้าย เพื่อเพิ่มความคงทน ความเป็นเงามัน และการติดสีย้อมได้ดีขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arras[N] สิ่งทอสำหรับแขวนบนฝาผนัง
basket weave[N] สิ่งทอที่มีรูปทรงเหมือนกับตระกร้า
coating[N] สิ่งทอที่ใช้ทำเสื้อคลุม
fabric[N] ผ้าหรือสิ่งทอ, See also: สิ่งทอ, ผ้าไหม, ผ้าขนสัตว์, ผ้าฝ้าย
lace[N] ลูกไม้, See also: สิ่งทอลายฉลุ, Syn. openwork, embroidery
madras[N] สิ่งทอหรือผ้าฝ้าย
material[N] ผ้า, See also: สิ่งทอ, Syn. fabric
organdie[N] สิ่งทอ
organdy[N] สิ่งทอ
pique[N] สิ่งทอที่เป็นลายนูน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
alpaca(แอลแพค' คะ) n. สัตว์คล้ายแกะในอเมริกาใต้ จำพวก Lama ขนของสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำด้วยขนสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำคล้ายหรือเลียนขนสัตว์ดังกล่าว (genus Lama)
angora(แองโก' ระ) n. ขนแพะของชนกระค่ายพันธุ์ Angora, สิ่งทอที่ทำจากขนดังกล่าว. =Ankara., Syn. Angora wool
asbestos(แอสเบส'ทอส-) n. เยื่อหินทนไฟ,สิ่งทอที่ทำด้วยเยื่อหิน -asbestine, asbestous,asbestoid adj.
astrakhan(แอส'ทระคัน-แคน) n. หนังลูกแกะเมืองแอสตราแคน, สิ่งทอที่ทำด้วยหนังดังกล่าว.
batik(บะทีค') n. เทคนิคการย้อมสีสิ่งทอด้วยมือโดยใช้ขี้ผึ้งเป็นตัวปกคลุมส่วนที่ไม่ต้องการย้อม,สิ่งทอที่ย้อมสีโดยวิธีดังกล่าว, Syn. battik
beaver(บี'เวอะ) n. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจำพวก Castor คล้ายนาก,หนังหรือสิ่งทอของสัตว์จำพวกนี้,คนที่ขยันขันแข็งอย่างพิเศษ, See also: beaverish adj. ดูbeaver
brilliantinen. น้ำมันใส่ผม,สิ่งทอที่คล้ายalpaca.
brocade(โบรเคด') {brocaded,brocading,brocades} n. ผ้าปักดอก,สิ่งทอที่ปักดอก vt. ทอเป็นลายดอกบนสิ่งทอ
buntingn. สิ่งทอเนื้อหยาบ,ผ้าทำธง,ธงทิว,ตอม่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
crochet(n) สิ่งถัก,สิ่งทอ,การถักไหมพรม,การถักโครเชท์
DRY dry goods(n) เครื่องนุ่งห่ม,สิ่งทอ
fabric(n) องค์ประกอบ,สิ่งทอ,ผ้า,โครงสร้าง,ตัวตึก
lace(n) ลูกไม้ถัก,เชือกผูกรองเท้า,ดิ้นเงินดิ้นทอง,สิ่งทอลายฉลุ
material(n) สิ่งของ,วัตถุ,เนื้อหา,ส่วนประกอบ,ปัจจัย,สิ่งทอ
mesh(n) ตาข่าย,ร่างแห,สิ่งทอ
textile(n) สิ่งทอ,วัตถุดิบ
texture(n) การทอ,สิ่งทอ,เนื้อผ้า,แก่นสาร,โครงร่าง,เนื้อหนัง,องค์ประกอบ
web(n) สิ่งทอ,ผ้าบาง,เยื่อ,ใยแมงมุม,พังพืด
woof(n) เส้นด้ายในเนื้อผ้าตามขวาง,สิ่งทอ,เนื้อผ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top