ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จีบ

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จีบ-, *จีบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จีบ[V] court, See also: woo, pay court to, fawn, Syn. เกี้ยว, เกี้ยวพาราสี, Example: นักเรียนโรงเรียนชายชอบตามจีบนักเรียนหญิงที่เรียนอยู่โรงเรียนใกล้ๆ กัน
จีบ[N] a kind of Chinese food, Syn. ขนมจีบ, Example: เขาชอบซื้อขนมจีบหน้าปากซอยทุกเช้า, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ชื่อขนมอย่างหนึ่งทำด้วยแป้ง มีไส้ มีรอยเป็นจีบๆ
จีบ[V] pleat, See also: fold, pucker, gather a fabric in folds, plait, Example: แม่กำลังจีบผ้ากระโปรงให้เป็นพลีต, Thai definition: พับกลับไปกลับมาหรือทำให้ย่นเป็นกลีบเป็นรอย
จีบพลู[V] roll a betel leaf, Syn. ม้วนพลู, Example: คุณย่าสอนให้เด็กหญิงทำครัว ตำน้ำพริก ทำขนม มวนบุหรี่ และจีบพลู, Thai definition: ม้วนใบพลูแล้วพันด้วยสำลี
จีบปากจีบคอ[V] speak cajolingly, Example: กระเทยพวกนี้ชอบดัดเสียงหล่อ จีบปากจีบคอ ทำตาเล็กตาน้อยให้ผู้ชาย, Thai definition: พูดปั้นจิ้มปั้นเจ๋อ, พูดเชิงประจบประแจง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จีบก. พับกลับไปกลับมาหรือทำให้ย่นเป็นกลีบเป็นรอย เช่น จีบผ้า, เรียกผ้าที่จีบในลักษณะเช่นนั้น ว่า ผ้าจีบ
จีบเกี้ยวพาราสี.
จีบน. ชื่อขนมอย่างหนึ่งทำด้วยแป้ง มีไส้ มีรอยเป็นจีบ
จีบเรียกเหล็กแหลมคือลูกชนักสำหรับใช้ในการขี่ช้างตกมัน ว่า พระแสงจีบ
จีบลักษณนามเรียกพลูที่ม้วนพันใยฝ้ายแล้ว เช่น พลูจีบหนึ่ง พลู ๒ จีบ.
จีบน. พุดจีบ. [ดู พุด (๒)].
จีบนิ้วก. จดนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เข้าด้วยกัน และกางนิ้วอื่น ๆ ออก ใช้ในท่ารำไทยเป็นต้น.
จีบปาก, จีบปากจีบคอก. พูดอย่างดัดจริต, พูดเชิงประจบประแจง.
จีบพลูก. ม้วนพลูที่ป้ายปูนไว้แล้วให้เป็นรูปกรวย แล้วพันด้วยใยฝ้าย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plicaจีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
จิกจีบคนหน้าตาที่ดี หล่อ ๆ สวย ๆ [ศัพท์วัยรุ่น]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't say he's KGB.ผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเคจีบี The Russia House (1990)
"His phone call to the hospital was KGB-controlled.""โทรศัพท์ของเขาไปที่โรงพยาบาลเป็นเคจีบีที่ควบคุม". The Russia House (1990)
If you wanna court the little lady, you gotta be a straight shooter, do ya got it?ถ้าเจ้าจะจีบสาวน้อย เจ้าต้องยิงลูกตรง เข้าใจมั้ย Aladdin (1992)
I won't tell them about the time you were 13, when you first found out about girls.เดี๋ยวเล่าตอนแก 13 ขวบไล่จีบสาวๆ ซะนี่ The Bodyguard (1992)
And you seduce women.คุณมาจีบผู้หญิงรึ Don Juan DeMarco (1994)
Joey, stop hitting on her. It's her wedding day.โจอี้เลิกจีบเธอได้แล้วนะ วันนี้วันแต่งงานเธอ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
- Work some magic.จีบเผื่อด้วยล่ะ Good Will Hunting (1997)
Morgan, I'm not goin' to Kelly's just 'cause you like the take-out girl.มอร์แกน ถ้าแกจะไปจีบสาวชั้นไม่ไปนะโว้ย Good Will Hunting (1997)
- Nice to meet you. - They were fine, man. I was gonna close the deal, but then Chuck-Billy insulted one of 'em-ก็สวยดีนะชั้นกับบิลลี่จะจีบสักหน่อย แต่บิลลี่นะซิทำยึกยักมันจีบผู้หญิงไม่เป็น Good Will Hunting (1997)
From time to time he was KGB asset.เขาเป็นขี้ข้าให้พวกเคจีบีในบางครั้ง The Jackal (1997)
No KGB member has ever seen him.ไม่มีสมาชิกเคจีบีคนไหนเคยเห็นเขา The Jackal (1997)
Since 1983 KGB provided founding for fight direct action missions.ตั้งแต่ปี 1983 เคจีบีเคยจ้างฆ่าคน 5 ครั้ง The Jackal (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จีบ[v.] (jīp) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds   FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser
จีบ[v.] (jīp) EN: woo ; court ; pay court to ; talk amorously ; flirt   FR: courtiser ; faire la cour ; flirter
จีบ[v.] (jīp) EN: pout one's lips ; purse one's lips   FR: faire la moue ; pincer les lèvres
จีบปาก[v. exp.] (jīp pāk) FR: faire la moue ; pincer les lèvres
จีบพลู [v. exp.] (jīp phlū) EN: roll a betel leave   FR: rouler une feuille de bétel
จีบหญิงสาว[v. exp.] (jīp yingsāo) EN: pay court to a girl   FR: courtiser une jeune fille

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
court[VT] จีบ, See also: เกี้ยวพาราสี, Syn. romance, woo
crimp[VT] จีบ, See also: ทำให้เป็นจีบ, Syn. pleat
frill[N] จีบขอบ, See also: จีบริม, ครุย, ฝอย
play hard to get[IDM] เล่นตัว, See also: จีบยาก
play the field[IDM] จีบไปเรื่อยๆ, See also: ทำตัวเจ้าชู้ไปเรื่อยๆ
philander[VT] จีบผู้หญิง
pleat[VT] จีบ, See also: พับ, จับจีบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
court(คอร์ท) {courted,courting,courts} n. สนาม,ลาน,ศาล,คณะกรรมการบริหาร,ราชสำนัก,สภา,การเกี้ยว,การประจบ,การแส่หาเรื่อง vt.,vi. เกี้ยว,ประจบ,จีบ,แส่หาเรื่อง -Phr. (the Court of St. Jame's ราชสำนักอังกฤษ)
courtship(คอร์ท'ชิพ) n. การเกี้ยว,การจีบ,การขอความรัก,ระยะเวลาที่มีการเกี้ยวกัน,การประจบ
crease(ครีส) {creased,creasing,creases} n. รอยพับ,รอยจีบ,รอยย่น,รอยรีด,รอยยับ vt. ทำให้เป็นรอยพับ (รอยจีบ/รอยรีด/รอยยับ) vi. เป็นรอยย่น,เป็นรอยจีบ
crimp(คริมพฺ) {crimped,crimping,crimps} vt. จีบ,ทำให้เป็นลอน,ม้วนผม
crinite(ไคร'ไนทฺ) vt.,n. (การ) จีบ,ทำให้เป็นลอน,ม้วนผม,ทำให้ย่น,ถักให้เป็นฝอย,กรีดให้ย่น,ยับยั้ง,ขัดขวาง
crumple(ครัม'เพิล) {crumpled,crumpling,crumples} vt. ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่,ย่น,พับ,จีบ,ทำให้พังทลาย vi. หดย่น,ย่น,เหี่ยว,พังทลาย. n. รอยพับ,รอยย่น,รอยจีบ
crumpled(ครัม'เพิลดฺ) adj. ย่น,เป็นรอยจีบ,เป็นรอยพับ,คดเกลียว, Syn. rumpled,wrinkled
flirt(เฟลิร์ท) vi. จีบ,พูดจาเกี้ยว,เล่นรัก,ทำเล่น ๆ ,เคลื่อนอย่างกระตุกหรือสั่น สะบัด,โบก vt. โยนทิ้ง,สะบัด,ทิ้ง,ดีดทิ้ง,แกว่ง,โบก,กระดิก n. การขว้างทิ้ง,การกระตุก,การโถม,การพุ่ง., See also: flirtingly adv., Syn. toy,trifle
flirtationn. การจีบ,การรักเล่น ๆ, Syn. dalliance
flounce(เฟลาซฺ) vi. ขยับตัว,โยกตัว,สะบัดตัว,กระฟัดกระเฟียด,ดิ้นรน,เดินส่ายตัว. vt. เย็บรอยจีบหรือลายหยัก n. การกระทำดังกล่าว,จีบกระโปรง,ผ้าจีบ,รอยจีบ,ลายหยักขอบกระโปรง.

English-Thai: Nontri Dictionary
courtship(n) การจีบ,การเกี้ยวพาราสี,การขอความรัก,การประจบ,การติดผู้หญิง
crease(n) รอยย่น,รอยจีบ,รอยพับ,รอยยับ
crease(vt) ทำให้ย่น,ทำให้เป็นจีบ,ทำให้เป็นรอยพับ
crimp(n) การจับจีบ,การถักเปีย,การทำให้ย่น
crimp(vt) จีบ,ถักเปีย,ทำให้ย่น,ม้วนผม
flirt(n) การเกี้ยวเล่น,การจีบ,การรักเล่นๆ
flirt(vt) เกี้ยวเล่น,ทำเจ้าชู้,ทำเล่นๆ,จีบ,สะบัด,ทิ้ง
flirtation(n) การเกี้ยวเล่น,การจีบ,การทำเจ้าชู้,การเกี้ยวพาราสี
frill(n) พู่ห้อย,ชายครุย,ฝอย,จีบ 
frill(vt) ติดพู่ห้อย,มีครุย,จับจีบ,ประดับขอบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hit on (slang ) จีบ (สร้างความสัมพันธ์แบบชู้สาว)

German-Thai: Longdo Dictionary
Faltenrock(n) |der, pl. Faltenröcke| กระโปรงที่จับจีบ, กระโปรงอัดพลีท
anmachen(vt) |machte an, hat angemacht, jmdn.| จีบ, เกี้ยวพาราสี เช่น Ich mag ihn nicht. Er macht alle Frauen an. ฉันไม่ชอบเขา เขาจีบผู้หญิงไปทั่ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top