ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fabled

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fabled-, *fabled*, fabl, fable
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fabled(adj) ที่เล่าหรือที่มีชื่อเสียงจากเรื่องราวในนิทาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fabled(เฟ' เบิลดฺ) adj. ซึ่งไม่มีตัวตน, เกี่ยวกับนิทาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Soon, Master elf, you will enjoy the fabled hospitality of the Dwarves.อีกในไม่ช้า ท่านจะได้พบกับการต้อนรับของเหล่าคนแคระ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
New York's finest dining at the fabled Sea Bream restaurant on our mezzanine level.ไปกับดินเนอร์สุดหรูในนครนิวยอร์ค ที่ร้านอาหาร Sea Bream ณ บริเวณชั้นลอยของเรา ปวดกล้ามเนื้อหรอครับ? 1408 (2007)
The Pharaoh of Egypt is going to lend one of the most fabled weapons in history to a 19-year-old kid he's never even heard of?ฟาร์โรห์แห่งอียิปต์ จะให้ยืมอาวุธในตำนาน แก่เด็กอายุ 19ปี ที่เขาไม่เคยแม้แต่จะได้ยินชื่อ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
The principles of George Kennan, a personal hero of mine, like the fabled Murrow's Boys, หลักการของจอร์จ เคนแน่น ฮีโร่ส่วนตัวของผม อย่างเด็กของเมอร์โร่ว์ในตำนาน Burn After Reading (2008)
The fabled Alamut. Even more stunning than I'd imagined.อโลเมทตามตำนาน พิศวงเกินกว่าที่ข้าคิด Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
A container holding the fabled Sands of Time.มีพลังแห่งอารยธรรมโบราณ ซึ่งบรรจุทรายแห่งกาลเวลา Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
So this is the fabled Batcave.ดังนั้นนี่คือ Batcave โกหก Son of Batman (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
fabled

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fabled

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蓬壶[Péng hú, ㄆㄥˊ ㄏㄨˊ,   /  ] fabled island in Eastern sea, abode of immortals; same as Penglai 蓬萊|蓬莱 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
京の着倒れ[きょうのきだおれ, kyounokidaore] (exp) (See 大阪の食い倒れ, 着倒れ) financially ruining oneself by buying too many clothes (as a fabled tendency of the people of Kyoto) [Add to Longdo]
大阪の食い倒れ[おおさかのくいだおれ, oosakanokuidaore] (exp) (See 京の着倒れ, 食い倒れ) financially ruining oneself by overindulging in food and drink (as a fabled tendency of the people of Osaka) [Add to Longdo]
伝説上[でんせつじょう, densetsujou] (adj-no) legendary; fabled; fabulous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fable \Fa"ble\, v. i. [imp. & p. p. {Fabled}; p. pr. & vb. n.
   {Fabling}.]
   To compose fables; hence, to write or speak fiction; to write
   or utter what is not true. "He Fables not." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Vain now the tales which fabling poets tell. --Prior.
   [1913 Webster]
 
      He fables, yet speaks truth.       --M. Arnold.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fabled
   adj 1: celebrated in fable or legend; "the fabled Paul Bunyan
       and his blue ox"; "legendary exploits of Jesse James"
       [syn: {fabled}, {legendary}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top