Search result for

fabric

(97 entries)
(0.0062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fabric-, *fabric*
English-Thai: Longdo Dictionary
fabric softener(n) น้ำยาปรับผ้านุ่ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fabric[N] ผ้าหรือสิ่งทอ, See also: สิ่งทอ, ผ้าไหม, ผ้าขนสัตว์, ผ้าฝ้าย
fabric[N] โครงสร้างของตึกหรืออาคาร
fabric[N] โครงสร้าง, See also: โครงสร้างของสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น โครงสร้างของสังคม
fabricate[VT] สร้างข้อมูลหรือเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริง, Syn. falsy invent
fabricate[VT] สร้างหรือผลิตจากวัสดุหลายชนิดรวมกัน, Syn. manufacture

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fabric(แฟบ'ริค) n. สิ่งทอ,ผ้า,โครงสร้าง,ตัวอาคาร,วิธีการสร้าง
fabricant(แฟบ' ระคันทฺ) n. ผู้ผลิต,ผู้สร้าง
fabricate(แฟบ'ระเคท) vt. ประดิษฐ์,คิดค้น,ปลอม,ปลอมแปลง,เสกสรร,ทอ., See also: fabricative adj. fabricator n.
fabrication(แฟบระเค'เชิน) n. การประดิษฐ์,การคิดค้น,การปลอมขึ้น,เรื่องที่เสกสรรขึ้นมา, Syn. deceit
prefabricate(พรีแฟบ'บริเคท) vt. สร้างไว้ล่วงหน้า,สร้างชิ้นส่วนไว้ก่อน (เพื่อนำมาประ-กอบกันทีหลัง) ., See also: prefabrication n. prefabricator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fabric(n) องค์ประกอบ,สิ่งทอ,ผ้า,โครงสร้าง,ตัวตึก
fabrication(n) ประดิษฐกรรม,การสร้าง,การประดิษฐ์,การคิดค้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fabricated evidenceพยานหลักฐานที่ทำขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fabricated factข้อเท็จจริงที่แต่งขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fabric flowersดอกไม้ผ้า [TU Subject Heading]
Fabric shopsร้านขายผ้า [TU Subject Heading]
Fabric-Damage Inhibitorsสารที่เป็นตัวกั้นการทำลายเสื้อผ้า [การแพทย์]
Fabricsพวกเส้นใย [การแพทย์]
Fabrics, Nonwovenม้วนผืนสำลีที่มิได้ทอ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fabricate[แฟบ'บริเคท] (vt ) ประดิษฐ์แก้ไขเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง Example: It remains unknown to what extent the surviving record may represent the fabrications of corrupt court officials or her own possible fabrications to protect state secrets. (Source: Wikipedia.org)
Fabrication (jargon ) การแปรรูปโลหะ
fabricator[manufacturer] (n) ผู้ผลิต
See also: R. fabricate

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In my fabrics, of course.แน่นอนที่สุด เลือกผ้าของฉัน Pret-a-Poor-J (2008)
I told you that once the machine ate my fabric,ฉันบอกเธอแล้วครั้งนึงว่าจักรมันกินผ้า Pret-a-Poor-J (2008)
- Why should he fabricate such a story?- แล้วทำไมเขาต้องกุเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยล่ะ? The Mark of Nimueh (2008)
There'll be three groups. Group Alpha will do sheet metal fabrication.แบ่งออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มอัลฟา ทำผืนทอโลหะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
A thousand years ago, a clan of weavers discovered a mystical language hidden in the fabric.เมื่อหลายพันปีก่อน ชนชาวทอผ้ากลุ่มนึง ได้ค้นพบภาษาลึกลับ ซ่อนไว้ในใยผ้า Wanted (2008)
We really have to pick out a color fabric... for the curtains in the boys' room.ที่รัก รู้ไม๊อะไรอีก? เราต้องเลือกสีของผ้า.. สำหรับม่านในห้องของเด็กๆ Marley & Me (2008)
I fabricated the whole thing.ฉันจึงสร้าเรื่องโกหกขึ้นมา Scylla (2008)
In some cases the numbers are just pure fabrications.หลายราย ดันเป็นรหัสปลอม Greatness Achieved (2008)
The National Explorer's Society accuses Muntz of fabricating the skeleton.ชมรมนักสำรวจแห่งชาติ กล่าวหาว่ามันซ์ทปั้นเรื่องโครงกระดูก Up (2009)
His claim of another party being involved in the attacks appear to have been a fabrication.ข้ออ้างของบาวเออร์ที่ว่ามีคนอื่นร่วมโจมตีทำเนียบขาว น่าจะเป็น เรื่องเสแสร้ง Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
A fabrication.เรื่องเสแสร้งหรือ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
We're here because the fabric of integrity has been so abused and mangled that it is little more than a threadbare memory.เรามาที่นี่เนื่องจากความหมายของคำว่าซื่อสัตย์ ได้ถูกทำลายและบิดพลิ้ว จนแทบไม่หลงเหลืออยู่ใน ความทรงจำที่เลือนราง Duplicity (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fabricI'd like to have this fabric dyed.
fabricI reached into the pile and felt soft fabric.
fabricThank you for your letter of July 25 and the fabric sample.
fabricThe pretty girl walked up and asked the clerk at the fabric counter.
fabricThis fabric stains easily.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งทอ[N] fabric
สินค้าสิ่งทอ[N] textile goods, See also: fabric goods
ผ้าพื้น[N] fabric, See also: cloth, textile, Example: แม่ต้องการผ้าพื้น เพื่อนำมาทำเป็นผ้าม่าน, Thai definition: ผ้าที่ไม่มีลวดลาย มีสีใดสีหนึ่ง
ปั้นน้ำเป็นตัว[V] lie, See also: fabricate a lie, tell a lie, make up story, Syn. โกหก, พูดเท็จ, Example: ในสำนักงานใหม่ที่ผมเข้าไปอยู่มีพวกชอบซุบซิบนินทาและชอบปั้นน้ำเป็นตัวอยู่มาก, Thai definition: กุเรื่องขึ้น
แปลง[V] forge, See also: fabricate, counterfeit, falsify, Syn. ปลอมแปลง, ปลอม, Example: สรรพากรสืบรู้มาว่าร้านค้าแห่งนี้แปลงบัญชีเพื่อจ่ายภาษีน้อยๆ, Thai definition: ทำเทียม, ทำเลียนแบบให้ดูเหมือนของจริง
ผ้า[N] cloth, See also: fabric, textile, clothes, clothing, Syn. ภูษา, วัตถาภรณ์, พัสตร์, พัตร, Example: คนนิยมไปซื้อผ้าที่พาหุรัดเพราะราคาถูก, Count unit: ผืน, ชิ้น, Thai definition: สิ่งที่ทําด้วยเยื่อใย เช่นฝ้าย ไหม ขนสัตว์ โดยวิธีทอหรืออัดให้เป็นผืน
ปั้นเมฆ[V] fabricate a story, See also: concoct a story, make up, Syn. กุเรื่อง, หลอก, Example:
ปั้นเมฆ[V] fabricate a story, See also: concoct a story, make up, Syn. กุเรื่อง, หลอก, Example:

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator   FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
จีบ[v.] (jīp) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds   FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser
กำมะหริด[n.] (kammarit) EN: sateen ; worsted fabrics   
การทำ [n.] (kān tham) EN: doing   FR: fabrication [f]
โครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป [n. exp.] (khrōngsāng chinsuan samretrūp) EN: prefabricated structure   FR: structure préfabriquée [f]
กระบวนการผลิต[n. exp.] (krabūankān phalit) FR: processus de fabrication [m] ; procédé de fabrication [m]
กุ[v.] (ku) EN: lie ; equivocate ; fib ; palter ; prevaricate ; fabricate   FR: feindre ; simuler
น้ำยาปรับ[n. exp.] (nāmyā prap) EN: fabric softener   FR: produit assouplissant [m]
น้ำยาปรับผ้านุ่ม[n. exp.] (nāmyā prap phā num) EN: fabric softener   FR: produit adoucissant [m]
ผ้า[n.] (phā) EN: textile ; fabric ; cloth ; clothes ; clothing   FR: tissu [m] ; étoffe [f] ; vêtement [m] ; linge [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FABRIC    F AE1 B R IH0 K
FABRICS    F AE1 B R IH0 K S
FABRICATE    F AE1 B R AH0 K EY2 T
FABRICANT    F AE1 B R IH0 K AH0 N T
FABRICATED    F AE1 B R IH0 K EY2 T AH0 D
FABRICATES    F AE1 B R IH0 K EY2 T S
FABRICATOR    F AE1 B R IH0 K EY2 T ER0
FABRICATION    F AE2 B R IH0 K EY1 SH AH0 N
FABRICATORS    F AE1 B R IH0 K EY2 T ER0 Z
FABRICATING    F AE1 B R IH0 K EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fabric    (n) (f a1 b r i k)
fabrics    (n) (f a1 b r i k s)
fabricate    (v) (f a1 b r i k ei t)
fabricated    (v) (f a1 b r i k ei t i d)
fabricates    (v) (f a1 b r i k ei t s)
fabricating    (v) (f a1 b r i k ei t i ng)
fabrication    (n) (f a2 b r i k ei1 sh @ n)
fabrications    (n) (f a2 b r i k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚妄[xū wàng, ㄒㄩ ㄨㄤˋ, / ] fabricated, #43,196 [Add to Longdo]
假案[jiǎ àn, ㄐㄧㄚˇ ㄢˋ, ] fabricated legal case; frame-up [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewebemuster {n}fabric sample [Add to Longdo]
Anprallverletzung {f}fabric break [Add to Longdo]
Gewebebruch {m}fabric break [Add to Longdo]
Gewebelage {f}fabric layer (ply); fabric ply [Add to Longdo]
Karkassenbruch {m}fabric break [Add to Longdo]
Lagenbruch {m}fabric break; ply break [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric) [Add to Longdo]
アーバンツイル[, a-bantsuiru] (n) urban twill (fabric) [Add to Longdo]
インテリアファブリック[, interiafaburikku] (n) interior fabric [Add to Longdo]
ウッドカーペット[, uddoka-petto] (n) wood carpet; fabric (or linoleum) backed wooden floor covering [Add to Longdo]
エラスチック織物[エラスチックおりもの, erasuchikku orimono] (n) elastic fabric [Add to Longdo]
グログラン[, guroguran] (n) grosgrain (silk or silk-like fabric) (fre [Add to Longdo]
コピー食品[コピーしょくひん, kopi-shokuhin] (n) artificial food (fabricated to resemble rare or expensive foods) [Add to Longdo]
シースルーファブリック[, shi-suru-faburikku] (n) see-through fabric [Add to Longdo]
シュシュ[, shushu] (n) (uk) scrunchie; hair tie covered in fabric [Add to Longdo]
ストレッチ織物[ストレッチおりもの, sutorecchi orimono] (n) stretch fabric [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fabric \Fab"ric\, v. t. [imp. & p. p. {Fabricked}; p. pr. & vb.
   n. {Fabricking}.]
   To frame; to build; to construct. [Obs.] "Fabric their
   mansions." --J. Philips.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fabric \Fab"ric\ (f[a^]b"r[i^]k), n. [L. fabrica fabric,
   workshop: cf. F. fabrique fabric. See {Forge}.]
   1. The structure of anything; the manner in which the parts
    of a thing are united; workmanship; texture; make; as
    cloth of a beautiful fabric.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is fabricated; as:
    (a) Framework; structure; edifice; building.
      [1913 Webster]
 
         Anon out of the earth a fabric huge
         Rose like an exhalation.     --Milton.
    (b) Cloth of any kind that is woven or knit from fibers,
      whether vegetable, animal, or synthetic; manufactured
      cloth; as, silks or other fabrics; made of a fabric
      that is 50% cotton and 50% polyester.
      [1913 Webster]
 
   3. The act of constructing; construction. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Tithe was received by the bishop, . . . for the
       fabric of the churches for the poor. --Milman.
    [1913 Webster]
 
   4. Any system or structure consisting of connected parts; as,
    the fabric of the universe.
    [1913 Webster]
 
       The whole vast fabric of society.   --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fabric
   n 1: artifact made by weaving or felting or knitting or
      crocheting natural or synthetic fibers; "the fabric in the
      curtains was light and semitransparent"; "woven cloth
      originated in Mesopotamia around 5000 BC"; "she measured
      off enough material for a dress" [syn: {fabric}, {cloth},
      {material}, {textile}]
   2: the underlying structure; "providing a factual framework for
     future research"; "it is part of the fabric of society" [syn:
     {framework}, {fabric}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top