Search result for

cher

(141 entries)
(0.0503 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cher-, *cher*
English-Thai: Longdo Dictionary
cherry on topของพิเศษ, สิ่งพิเศษ เช่น All of a sudden, the awards come along and it's like a cherry on top of a great season.
poacher(n ) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cherry[N] เชอร์รี่, See also: ผลเชอร์รี่
cherry[N] สีแดง (เหมือนสีเชอร์รี่สุก), Syn. cerise, cherry red
cherry[SL] คนไม่มีประสบการณ์, See also: คนมาใหม่
cherry[SL] ความบริสุทธิ์, See also: พรหมจรรย์
cherub[N] ผู้ที่มีใบหน้าหวาน
cherish[VT] รักและใส่ใจ, See also: ชื่นชม, Syn. care for, hold dear
Cherokee[N] อินเดียแดงเผ่าเชอโรกี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheralite(เชอ'ระไลท) n. แร่ชนิดหนึ่ง
cherie(เชรีช) n.,Fr. ที่รัก
cherish(เชอ'ริช) {cherished,cherishing,cherishes} vt. ทะนุถนอม,รัก,ยึดมั่น,สงวนในดวงใจด้วยความรัก., See also: cherishingly adv., Syn. sustain ###A. neglect
cheroot(ชะรูท') n. บุหรี่ซิการ์หัวสี่เหลี่ยม,บุหรี่พม่า
cherries jubileen. ไอศกรีมวานิลาใส่ผลเชอรี่ ดำชนิดหนึ่ง
cherry(เชอ'รี) n. ต้นเชอรี่,ผลเชอรี่,สีแดงสดใส,เยื่อพรหมจารี,ความเป็นหญิงบริสุทธิ์
cherrystonen. เมล็ดเชอรี่
chersonese(เคอ'ซะนีซ) n. คาบสมุทร
chert(เชิร์ท) n. หินควอตซ์แน่นชนิดหนึ่ง.
cherub(เชอ'รับ) n. เทวดาเด็ก,เด็กทูตสวรรค์ที่มีปีก,เด็กที่น่ารัก,เด็กที่ไร้เดียงสา, See also: cherubic,cherubical adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
cherish(vt) ทะนุถนอม,เลี้ยง,รัก,สงวนไว้,ยึดมั่น
cherry(n) ลูกเชอรี่,สีแดงเข้ม
cherub(n) เทวดาเด็ก
cherubim(n) pl ของ cherub
archer(n) คนยิงธนู,นายขมังธนู
archery(n) การยิงธนู
bleachers(n) อัฒจันทร์กลางแจ้ง
butcher(n) คนฆ่าสัตว์,คนขายเนื้อ
butcher(vt) ฆ่าสัตว์
butchery(n) การฆ่าสัตว์,โรงฆ่าสัตว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Chernozemsเชอร์โนเซม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Chertเชิร์ต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cherubดรุณเทพ, เชรับ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cherokee automobileรถเชโรกี [TU Subject Heading]
Cherokee Indiansอินเดียนแดงเผ่าเชโรกี [TU Subject Heading]
Cherry Red Compoundsสีแดงส้ม [การแพทย์]
Cherry Sodaเชอร์รี่โซดา [การแพทย์]
Cherry-Redสีแดงสด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She lost her virginity and her "gossip girl" cherryเธอเสียพรหมจรรย์แล้ว และหล่อน สาวช่างเม้าท์ เชอรี่ There Might be Blood (2008)
I cherished her, James. I honored her.บางอย่างบอกฉันว่าเธอไม่ได้ออกไปจากที่นี่ Committed (2008)
Because it looks like cherry blossoms, but not as glamorous like cherry blossomsเหมือนดอกเชอรรี่,แต่ไม่มีเสน่ห์เหมือนดอกเชอร์รี่ Iljimae (2008)
Cherry jubilee...เชอรี่ จูบิลลี่... My Sassy Girl (2008)
Go, old timer. Break your cherry.ไป คนเก่าแก่ เปิดบริสุทธิ์ซะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I said my goodbyes to the Cherokee, Dennis Smith.ผมกล่าวคำอำลา กับเชโรกี เดนนิส สมิธ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
His name was Dennis Smith and he was a full blooded Cherokee.เขาชื่อ เดนนนิส สมิธ เป็นพวกเชโรกีเลือดแท้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
While the mother she knew she'd see again and the father she cherished...แม่ที่เธอรอคอยมาตลอดว่าจะได้พบหน้า และพ่อที่เธอรักสุดหัวใจ Inkheart (2008)
Cherkov, relax!เชอร์ค็อฟ ใจเย็นสิ! The Love Guru (2008)
Coach Cherkov, I would invite you, but I know you have your meeting with the Lollipop Guild.โค๊ช เชอร์ค๊อฟ\ ฉันอยากเชิญนายด้วย แต่ฉันรู้ว่านายต้องมีประชุม\ สมาคมคนแคระ The Love Guru (2008)
Tell Coach Cherkov to buy some time!บอกโค๊ชเชอร์ค๊อฟให้ถ่วงเวลาไว้ก่อน! The Love Guru (2008)
Cherkov, Pitka's coming. You...เชอร์ค๊อฟ พิตก้ากำลังมา คุณ... The Love Guru (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cherHe cherished the memory of his dead wife.
cherBy the time you get home, all the cherry blossoms will have fallen.
cherThe cherry trees were in flower.
cherThe statue was carved from a block of cherry wood.
cherIt will not be long before the cherry blossoms come out.
cherThey have cherished the child as their own.
cherShe cherishes the memory of her husband.
cherThe cherry blossoms flutter down whenever the wind blows.
cherCherries are ripe in June or July.
cherThe cherry trees are planted on either side of the road.
cherThe cherry trees are in full blossom.
cherCherry blossoms last only for days, a week at the most.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้โย[N] cheroot, See also: cigarette, Example: เขาเดินไปนั่งใต้ร่มกระท้อน แล้วหยิบเอาขี้โยขึ้นมาสูบ, Thai definition: บุหรี่ชนิดหนึ่ง
หวงแหน[V] value highly, See also: cherish, Syn. หวง, แหนหวง, Ant. เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อ, อารี, Example: ผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ ควรรู้จักรักษา และหวงแหนสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไว้, Thai definition: กันไว้สำหรับตัว
อุ้มชู[V] take care of, See also: cherish, support, Syn. เลี้ยงดู, ค้ำจุน, สนับสนุน, ช่วยเหลือ, Example: ท่านสนับสนุนอุ้มชูลูกศิษย์ราวกับเป็นลูกของท่าน
ถนอมกล่อมเกลี้ยง[V] cherish, See also: nurture, care for, comfort, nurse, Example: แม่เฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงลูกน้อย โดยไม่ต้องการอะไรตอบแทน, Thai definition: คอยอบรมเลี้ยงดูอย่างประคับประคองให้เป็นคนดี
ฝันหวาน[V] vainly hope, See also: cherish an illusion, Syn. เพ้อฝัน, Example: การเผชิญหน้าด้วยกำลังทหารสนองตัณหาของบรรดาพ่อค้าอาวุธสงครามที่ฝันหวานถึงตัวเลขจำนวนมหึมาที่ได้จากซากศพและเสียงร้องของทหาร, Thai definition: คิดพล่านว่าจะได้สิ่งต่างๆ อย่างใจนึก
มิ่ง[N] cherished possession, Syn. สิริมงคล, ขวัญ, Example: พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชนทั้งชาติ เป็นมิ่งเป็นขวัญของมวลชนผู้ยากไร้, Thai definition: สิ่งที่เป็นสิริมงคล
มิ่ง[N] cherished possession, Syn. สิริมงคล, ขวัญ, Example: พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชนทั้งชาติ เป็นมิ่งเป็นขวัญของมวลชนผู้ยากไร้, Thai definition: สิ่งที่เป็นสิริมงคล
ทะนุถนอม[V] cherish, See also: care, Syn. ถนอม, บำรุง, กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดู, ถนอมกล่อมเกลี้ยง, ฟูมฟัก, Ant. ทอดทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ละทิ้ง, Example: แม่ทะนุถนอมลูกและเลี้ยงลูกด้วยความรัก, Thai definition: คอยระวังรักษา, คอยประคับประคอง, Notes: (เขมร)
เชอร์รี่[N] cherry, Example: ลูกเชอร์รี่สีแดงน่ากินว่างอยู่บนโต๊ะ, Count unit: ลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center   FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อันเป็นที่รัก[X] (an pen thīrak) EN: cherished   
อาบน้ำฝักบัว[v.] (āpnām fakbūa) EN: take a shower   FR: se doucher
ใบเบิกเงิน[n. exp.] (baiboēk ngoen) EN: cash voucher ; withdrawal slip   
ใบสั่งจ่าย[n.] (baisangjāi) EN: voucher ; check ; payment order   FR: reçu [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHER    SH EH1 R
CHERY    CH EH1 R IY0
CHERT    CH ER1 T
CHERN    CH ER1 N
CHERI    SH EH1 R IY0
CHERRY    CH EH1 R IY0
CHERUB    CH EH1 R AH0 B
CHERYL    SH EH1 R AH0 L
CHERNY    CH ER1 N IY0
CHERTS    CH ER1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cher    (n) (sh e1 r)
cherry    (n) (ch e1 r ii)
cherub    (n) (ch e1 r @ b)
cherish    (v) (ch e1 r i sh)
cheroot    (n) (sh @1 r uu1 t)
cherubs    (n) (ch e1 r @ b z)
chervil    (n) (ch @@1 v i l)
cheroots    (n) (sh @1 r uu1 t s)
cherries    (n) (ch e1 r i z)
cherubic    (j) (ch i1 r uu1 b i k)

German-Thai: Longdo Dictionary
Besucher(n) |der, pl. Besucher| ผู้มาเยือน, แขก
Sicherheit(n) |die, pl. Sicherheiten| ความปลอดภัย
Sprecher(n) |der, pl. Sprecher| โฆษก, ผู้ประกาศ
sicherแน่นอน
sicher, See also: ปลอดภัย
cherregal(n) |das, pl. Bücherregale| ชั้นวางหนังสือ
Gletscher(n) |der| ธารน้ำแข็ง
Image:
möglicherweise(adv) ที่น่าเป็นไปได้
komischerweise(adv) เป็นที่น่าขัน, อย่างประหลาด
deutscher(adj) ที่เกี่ยวกับเยอรมัน, See also: Related: deutsch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cherokee {n}cherokee [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chéri(n) ที่รัก, สุดที่รัก เช่น mon chéri ที่รักของฉัน (ใช้เรียกผู้ชาย), ma chérie ที่รักของฉัน (ใช้เรียกผู้หญิง)
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
aller chercherไปรับสิ่งของหรือใครคนหนึ่ง, See also: aller
marcher(vi) |je marche, tu marches, il marche, nours marchons, vous marchez, ils marchent| เดิน ไปด้วยเท้า , See also: S. aller à pied,
recherche(n) |f| งานวิจัย, การวิจัย, See also: S. étude,

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA [Add to Longdo]
あどけない[, adokenai] (adj-i) innocent; cherubic [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
お花見[おはなみ, ohanami] (n,vs) (See 花見) cherry blossom viewing; flower viewing [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
でもしか先生[でもしかせんせい, demoshikasensei] (n) (sl) (derog) someone who became a teacher for lack of anything better to do [Add to Longdo]
むっつり助兵衛[むっつりすけべえ, muttsurisukebee] (n) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
むっつり助平[むっつりすけべい;むっつりすけべ, muttsurisukebei ; muttsurisukebe] (n) (See むっつり・1) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心愿[xīn yuàn, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˋ, / ] cherished desire; dream; craving; wish; aspiration, #6,019 [Add to Longdo]
爱护[ài hù, ㄞˋ ㄏㄨˋ, / ] cherish; treasure; take good care of, #8,679 [Add to Longdo]
[yīng, , / ] cherry, #9,162 [Add to Longdo]
樱桃[yīng táo, ㄊㄠˊ, / ] cherry, #11,488 [Add to Longdo]
[táng, ㄊㄤˊ, ] cherry-apple, #16,690 [Add to Longdo]
珍爱[zhēn ài, ㄓㄣ ㄞˋ, / ] cherish, #19,292 [Add to Longdo]
切尔诺贝利[Qiē ěr nuò bèi lì, ㄑㄧㄝ ㄦˇ ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ, / ] Chernobyl, #67,823 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウォッチャー[うおっちゃー, uoccha-] (industry) watcher, analyst [Add to Longdo]
タスクスイッチャ[たすくすいっちゃ, tasukusuiccha] task switcher [Add to Longdo]
ディスパッチャ[でいすぱっちゃ, deisupaccha] dispatcher [Add to Longdo]
マトリクススイッチャー[まとりくすすいっちゃー, matorikususuiccha-] matrix switcher [Add to Longdo]
ラーンチャ[らーんちゃ, ra-ncha] launcher [Add to Longdo]
検索者[けんさくしゃ, kensakusha] searcher, person using a search engine [Add to Longdo]
ニュースウォッチャー[にゅーすうおっちゃー, nyu-suuoccha-] NewsWatcher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  cher [ʃe]
     dear; expensive; valuable
     costly; dear; expensive; pricey
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top