ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comfort

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comfort-, *comfort*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
comfortable(adj) สบาย, นุ่ม, อบอุ่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comfort(n) คนหรือสิ่งอำนวยความสะดวก, See also: เครื่องบรรเทาทุกข์, Syn. luxury, creature, convenience, conveniency, help, support, succor
comfort(n) ความสบายกาย, See also: ความสบาย, ความรู้สึกสบาย, Syn. relaxation, satisfaction, ease, rest, repose, assuagement, coziness, Ant. discomfort, uneasiness, distress
comfort(n) ความสบายใจ, See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ, Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, assuagement, gratification, pleasure, happiness, complacency, complancence, Ant. discomfort, uneasiness, distress
comfort(vt) ปลอบประโลม, See also: ปลอบใจ, Syn. soothe, console, reassure, solace, condole, pacify, tranquilise, tranquilize, hearten, cheer, assuage, gladden, revive, Ant. distress, afflict, discourage
comfort(n) สิ่งปลอบใจ, See also: คำปลอบใจ, Syn. solace
comfort(vt) อำนวยความสะดวก, See also: ทำให้สะดวกสบาย, Syn. help, support, succor, relieve, sustain
comforter(n) ผู้ที่ช่วยปลอบโยน, Syn. consoler, sympathizer
comforting(adj) ที่สะดวกสบาย
comfortable(adj) เพียงพอ (กว้างขวางเพียงพอ), See also: พอเพียง, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, กว้างพอ, Syn. commodious, roomy, spacious, sufficient, suitable, ample, enough
comfortable(adj) มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, มีเงินมาก, มีอันจะกิน, Syn. luxurious, affluent, prosperous, rich, Ant. miserable, wretched

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comfort(คัม'เฟิร์ท) { comforted, comforting, comforts } vt. ปลอบโยน, ให้กังวลใจ, ช่วยเหลือ -n. การปลอบโยน, คำปลอบโยน, สิ่งปลอบใจ, ผู้ปลอบใจ, การช่วยเหลือ., Syn. solace
comfort stationn. ห้องสุขาสาธารณะ
comfortable(คัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. สบาย, สุขกาย, สุขใจ, พอเพียง -n. ผู้ปลอบโยน
comforter(คัม'เฟิร์ทเทอะ) n. ผู้ปลอบโยน, Syn. solace
comforting(คัม'เฟิร์ทิง) adj. ให้ความสุขสบาย, ซึ่งปลอบโยน, ซึ่งปลอบใจ
discomfort(ดิสคัม'เฟิร์ท) n. ความลำบาก, ความไม่สบาย, ความไม่สะดวก vt. ทำให้ลำบาก, ทำให้ไม่สะดวก, Syn. annoyance
discomfortable(ดิสคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ซึ่ง ไม่สะดวกสบาย, ซึ่งทำให้ลำบากหรือไม่สะดวก
uncomfortable(อันคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ไม่สะดวกสบาย, ไม่สบายใจ, เจ็บปวด, ระคายเคือง, กระสับกระส่าย, เคร่งเครียด

English-Thai: Nontri Dictionary
comfort(n) คำปลอบโยน, การปลอบใจ, การให้กำลังใจ, การช่วยเหลือ
comfort(vt) ให้กำลังใจ, ปลอบใจ, ช่วยเหลือ, ปลอบโยน
COMFORT comfort station(n) ส้วมสาธารณะ
comfortable(adj) สบาย, สุขใจ, สุขสบาย
comfortably(adv) อย่างสุขสบาย, อย่างสบาย
comforter(n) คนปลอบโยน, ผ้าพันคอ, ผ้าคลุมเตียง
comfortless(adj) ไม่น่าสบาย, ไม่สุขสบาย
discomfort(n) ความไม่สบายใจ, ความกระอักกระอ่วน, ความลำบากใจ, ความไม่สะดวก
uncomfortable(adj) ไม่ผาสุก, ไม่สบาย, อึดอัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
comfort air conditioningการปรับอากาศเพื่อความสบาย มีความหมายเหมือนกับ comfort cooling [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
comfort chartแผนภูมิภาวะสบาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
comfort coolingการทำความเย็นสบาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
comfort lineเส้นภาวะสบาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
comfort zoneเขตสบาย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
comfort zoneเขตสบาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comfortความสุขสบาย [การแพทย์]
Comfort womenสตรีบำเรอกาม [TU Subject Heading]
Comfort, Contractการอุ้มกอด [การแพทย์]
Comfort, Physicalความสุขสบายด้านร่างกายความใกล้ชิดทางร่างกาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm only an 8 1 I2, but I wear a 1 0 for comfort, I swear!เค้าไม่ได้บอกคุณเหรอ พวกนี้คือเจ้าหนี้นอกระบบน่ะ Hero (1992)
Don't you be comforting me when I can see the truth staring me in the face.คุณไม่ได้รับการปลอบโยนฉันเมื่อฉันสามารถ เห็นความจร? In the Name of the Father (1993)
And Jack said to make him comfortable, didn't he?-และแจ็คบอกให้ทำให้เขาสบาย ไม่ใช่รึ? The Nightmare Before Christmas (1993)
See that he's comfortable. Just a second, fellas. Of course!ดูแล้วเขาอ่อนโยน ขอเวลาหน่อยนะเด็ก แน่นอน! The Nightmare Before Christmas (1993)
There isn't anywhere in the whole world more comfortable than that.ไม่มีที่ไหนในโลกนี้ สบายเท่าที่นั่น The Nightmare Before Christmas (1993)
I'm sure you'll be very comfortable here.ผมแน่ใจว่า คุณจะต้องสบายแน่ Junior (1994)
I'm sure you'll be very comfortable.คุณจะต้องสบายสิน่า Junior (1994)
Why do we feel it's necessary to yak about bullshit in order to be comfortable?ทำไมเรารู้สึกว่ามันจำเป็นที่จะต้องแยกเกี่ยวกับการโกหกเพื่อให้ความสะดวกสบาย? Pulp Fiction (1994)
When you can just shut the fuck up for a minute and comfortably share silence.เมื่อคุณก็สามารถปิดเพศสัมพันธ์ขึ้นสำหรับนาทีและสะดวกสบายแบ่งปันความเงียบ Pulp Fiction (1994)
I need blankets, I need comforters, quilts, bedspreads.ฉันจำเป็นต้องใช้ผ้าห่มฉันต้องเป็ด, ผ้าห่ม, ผ้าคลุมเตียง Pulp Fiction (1994)
- Very comfortable.ใส่สบายมาก Wild Reeds (1994)
But if I'm not comfortable with it, I don't have to be involved.แต่ถ้าฉันรู้สึกอึดอัดละก็ ฉันไม่ต้องมีส่วนร่วมก็ได้ The One with the Sonogram at the End (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comfortAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
comfortBill just wanted to comfort Monica, but she interpreted it as romantic interest.
comfortBut it looked comfortable.
comfortComfort can spoil you. Once in a while, it can do you good to corner yourself (in a tight spot).
comfortEverybody wants to live in comfort.
comfortGrandmother looks very comfortable in that chair beside the fire.
comfortHe cannot afford the common comforts of life.
comfortHe cannot afford the common comforts of life, not to mention luxuries.
comfortHe lay down in a comfortable position.
comfortHe lived a rich and comfortable life in the country.
comfortHe lives comfortably.
comfortHe lives in comfort.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมบูรณ์พูนสุข(adj) comfortable, See also: convenient, without difficulty (trouble), Syn. บริบูรณ์พูนสุข, Ant. ขาดแคลน, Example: ลูกๆ เขามีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขมานานแล้ว ถึงคราวที่ต้องลำบากเสียบ้าง, Thai Definition: ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆ ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
สะดวกสบาย(adv) comfortably, Syn. สะดวก, สบาย
สุขสบาย(v) comfortably, Syn. สุข, สบาย
สุขสบาย(adv) comfortably, See also: happily, Syn. สุขสำราญ, Ant. ทุกข์, Example: เขาก็ยังแข็งแรงและแจ่มใส ใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่ต่างจังหวัด
เรียกขวัญ(v) comfort, See also: console, soothe, reassure, commiserate with, hearten, Syn. ปลอบขวัญ, Example: รัฐบาลเรียกขวัญและกำลังใจของชาวประมงไทยให้กลับคืนมา, Thai Definition: กล่าวปลอบใจ
สบาย(adv) easily, See also: comfortably, smoothly, without difficulty, with ease, Syn. สบาย, ง่าย, Ant. ลำบาก, Example: วิดีโอดิสก์สามารถเก็บสารานุกรมได้อย่างสบาย, Thai Definition: อย่างสุขกายสุขใจ, Notes: (บาลี)
เขลง(adv) comfortably, See also: cosy, Example: พรุ่งนี้เราก็ได้นอนเขลงอยู่ทั้งวัน เพราะหมดภาระหน้าที่แล้ว, Thai Definition: ทอดอารมณ์อย่างสบายใจ (ใช้แก่กริยา นอน)
ปลอบประโลม(v) console, See also: comfort, soothe, Syn. ปลอบใจ, ปลอบ, Example: เด็กๆ มักจะต้องมีคุณย่าหรือคุณยายไว้เพื่อปลอบประโลมหลังจากที่ถูกพ่อดุ หรือ ถูกแม่ตี
ปลอบขวัญ(v) soothe, See also: comfort, console, Example: เมื่อเด็กอ่อนนอนผวา สะดุ้ง หรือ ตกใจร้องไห้ผิดปกติ ผู้ใหญ่ก็มักปลอบขวัญว่า ขวัญเอ๋ยอยู่กับเนื้อกับตัวนะลูก, Thai Definition: ปลอบโยนหรือบำรุงขวัญให้มีกำลังใจ หรือหายตกใจ
ปลอบ(v) soothe, See also: comfort, console, Syn. ปลอบโยน, ปลอบประโลม, Example: พวกน้องๆ ของเธอได้มาปลอบและเฝ้าให้กำลังใจเธอจากข่าวร้ายถึงกับลากิจลางานกันทุกคน, Thai Definition: พูดเอาอกเอาใจให้คลายขุ่นหมอง หรือหวาดกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริบูรณ์พูนสุข[børibūn phūn suk] (adj) EN: comfortable
บรมสุข[børommasuk] (adv) EN: blissfully ; in supreme comfort
อึดอัด[eut-at] (v) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied  FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
เคอะเขิน[khoekhoēn] (v) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed  FR: être gauche ; être maladroit
ความอึดอัด[khwām eut-at] (n) EN: discomfort
ความรู้สึกเจ็บปวด[khwām rūseuk jeppūat] (n, exp) EN: discomfort
ความยากลำบาก[khwām yāklambāk] (n) EN: difficulty ; hardship ; discomfort
กินดีอยู่ดี[kin dī yū dī] (v, exp) EN: live happily ; live comfortably  FR: vivre confortablement
กล่อม[klǿm] (v) EN: calm ; soothe ; comfort  FR: apaiser ; calmer ; réconforter
ไม่สบายใจ[mai sabāijai] (v, exp) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; feel uncomfortable (mentally)  FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être malheureux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
comfort
comforts
comforted
comforter
comforters
comforting
comfortable
comfortably

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comfort
comforts
comforted
comforter
comforters
comforting
comfortable
comfortably
comfortless
comfortingly

WordNet (3.0)
comfort(n) a state of being relaxed and feeling no pain, Syn. comfortableness, Ant. discomfort
comfort(n) a feeling of freedom from worry or disappointment
comfort(n) satisfaction or physical well-being provided by a person or thing
comfort(n) assistance, such as that provided to an enemy or to a known criminal
comfort(v) give moral or emotional strength to, Syn. console, solace, soothe
comfort(v) lessen pain or discomfort; alleviate, Syn. ease
comfortable(adj) providing or experiencing physical well-being or relief (`comfy' is informal), Syn. comfy, Ant. uncomfortable
comfortable(adj) free from stress or conducive to mental ease; having or affording peace of mind, Ant. uncomfortable
comfortable(adj) more than adequate
comfortable(adj) sufficient to provide comfort

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Comfort

v. t. [ imp. & p. p. Comforted; p. pr. & vb. n. Comforting. ] [ F. conforter, fr. L. confortare to strengthen much; con- + fortis strong. See Fort. ] 1. To make strong; to invigorate; to fortify; to corroborate. [ Obs. ] Wyclif. [ 1913 Webster ]

God's own testimony . . . doth not a little comfort and confirm the same. Hooker. [ 1913 Webster ]

2. To assist or help; to aid. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

I . . . can not help the noble chevalier:
God comfort him in this necessity! Shak. [ 1913 Webster ]

3. To impart strength and hope to; to encourage; to relieve; to console; to cheer. [ 1913 Webster ]

Light excelleth in comforting the spirits of men. Bacon. [ 1913 Webster ]

That we may be able to comfort them that are in any affliction. 2 Cor. i. 4 (Rev. Ver.). [ 1913 Webster ]

A perfect woman, nobly planned,
To warn, to comfort, and command. Wordsworth.

Syn. -- To cheer; solace; console; revive; encourage; enliven; invigorate; inspirit; gladden; recreate; exhilarate; refresh; animate; confirm; strengthen. -- To Comfort, Console, Solace. These verbs all suppose some antecedent state of suffering or sorrow. Console is confined to the act giving sympathetic relief to the mind under affliction or sorrow, and points to some definite source of that relief; as, the presence of his friend consoled him; he was much consoled by this intelligence. The act of consoling commonly implies the inculcation of resignation. Comfort points to relief afforded by the communication of positive pleasure, hope, and strength, as well as by the diminution of pain; as, “They brought the young man alive, and were not a little comforted.” Acts xx. 12. Solace is from L. solacium, which means according to Dumesnil, consolation inwardly felt or applied to the case of the sufferer. Hence, the verb to solace denotes the using of things for the purpose of affording relief under sorrow or suffering; as, to solace one's self with reflections, with books, or with active employments. [ 1913 Webster ]

Comfort

n. [ OF. confort, fr. conforter. ] 1. Assistance; relief; support. [ Obs. except in the phrase “aid and comfort.” See 5 below. ] Shak. [ 1913 Webster ]

2. Encouragement; solace; consolation in trouble; also, that which affords consolation. [ 1913 Webster ]

In comfort of her mother's fears. Shak. [ 1913 Webster ]

Cheer thy spirit with this comfort. Shak. [ 1913 Webster ]

Speaking words of endearment where words of comfort availed not. Longfellow. [ 1913 Webster ]

3. A state of quiet enjoyment; freedom from pain, want, or anxiety; also, whatever contributes to such a condition. [ 1913 Webster ]

I had much joy and comfort in thy love. Phil. 7 (Rev. Ver.). [ 1913 Webster ]

He had the means of living in comfort. Macaulay. [ 1913 Webster ]

4. A wadded bedquilt; a comfortable. [ U. S. ] [ 1913 Webster ]

5. (Law) Unlawful support, countenance, or encouragement; as, to give aid and comfort to the enemy.

Syn. -- Comfort, Consolation. Comfort has two meanings: 1. Strength and relief received under affliction; 2. Positive enjoyment, of a quiet, permanent nature, together with the sources thereof; as, the comfort of love; surrounded with comforts; but it is with the former only that the word consolation is brought into comparison. As thus compared, consolation points to some specific source of relief for the afflicted mind; as, the consolations of religion. Comfort supposes the relief to be afforded by imparting positive enjoyment, as well as a diminution of pain. “Consolation, or comfort, signifies some alleviation to that pain to which it is not in our power to afford the proper and adequate remedy; they imply rather an augmentation of the power of bearing, than a diminution of the burden.” Johnson. [ 1913 Webster ]

Comfortable

a. [ OF. confortable. ] 1. Strong; vigorous; valiant. [ Obs. ] Wyclif. [ 1913 Webster ]

Thy conceit is nearer death than thy powers. For my sake be comfortable; hold death a while at the arm's end. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Serviceable; helpful. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Be comfortable to my mother, your mistress, and make much of her. Shak. [ 1913 Webster ]

3. Affording or imparting comfort or consolation; able to comfort; cheering; as, a comfortable hope. “Kind words and comfortable.” Cowper. [ 1913 Webster ]

A comfortable provision made for their subsistence. Dryden. [ 1913 Webster ]

4. In a condition of comfort; having comforts; not suffering or anxious; hence, contented; cheerful; as, to lead a comfortable life. [ 1913 Webster ]

My lord leans wondrously to discontent;
His comfortable temper has forsook him:
He is much out of health. Shak. [ 1913 Webster ]

5. Free, or comparatively free, from pain or distress; -- used of a sick person. [ U. S. ] [ 1913 Webster ]

Comfortable

n. A stuffed or quilted coverlet for a bed; a comforter; a comfort. [ U. S. ] [ 1913 Webster ]

Comfortableness

n. State of being comfortable. [ 1913 Webster ]

Comfortably

adv. In a comfortable or comforting manner. [ 1913 Webster ]

Speak ye comfortably to Jerusalem. Is. xl. 2. [ 1913 Webster ]

Comforter

n. 1. One who administers comfort or consolation. [ 1913 Webster ]

Let no comforter delight mine ear
But such a one whose wrongs do suit with mine. Shak. [ 1913 Webster ]

2. (Script.) The Holy Spirit, -- referring to his office of comforting believers. [ 1913 Webster ]

But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things. John xiv. 26. [ 1913 Webster ]

3. A knit woolen tippet, long and narrow. [ U. S. ] [ 1913 Webster ]

The American schoolboy takes off his comforter and unbuttons his jacket before going in for a snowball fight. Pop. Sci. Monthly. [ 1913 Webster ]

4. A wadded bedquilt; a comfortable. [ U. S. ] [ 1913 Webster ]


Job's comforter, a boil. [ Colloq. ]
[ 1913 Webster ]

comforting

adj. 1. providing freedom from worry.
Syn. -- cheering, satisfying. [ WordNet 1.5 ]

2. affording comfort or solace.
Syn. -- consolatory, consoling. [ WordNet 1.5 ]

Comfortless

a. Without comfort or comforts; in want or distress; cheerless. [ 1913 Webster ]

Comfortless through tyranny or might. Spenser.

Syn. -- Forlorn; desolate; cheerless; inconsolable; disconsolate; wretched; miserable.

-- Com"fort*less*ly, adv. -- Com"fort*less*ness, n. [ 1913 Webster ]

When all is coldly, comfortlessly costly. Milton. [ 1913 Webster ]

Comfortment

n. Act or process of administering comfort. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

The gentle comfortment and entertainment of the said embassador. Hakluyt. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舒服[shū fu, ㄕㄨ ㄈㄨ˙,  ] comfortable; feeling well #3,555 [Add to Longdo]
温馨[wēn xīn, ㄨㄣ ㄒㄧㄣ,   /  ] comfort; soft and fragrant; warm #4,629 [Add to Longdo]
棉被[mián bèi, ㄇㄧㄢˊ ㄅㄟˋ,  ] comforter; quilt #17,180 [Add to Longdo]
舒心[shū xīn, ㄕㄨ ㄒㄧㄣ,  ] comfortable; happy #20,170 [Add to Longdo]
宽裕[kuān yù, ㄎㄨㄢ ㄩˋ,   /  ] comfortably off; ample; plenty #22,173 [Add to Longdo]
慰安妇[wèi ān fù, ㄨㄟˋ ㄢ ㄈㄨˋ,    /   ] comfort woman #22,279 [Add to Longdo]
舒坦[shū tan, ㄕㄨ ㄊㄢ˙,  ] comfortable; at ease #22,468 [Add to Longdo]
闲逸[xián yì, ㄒㄧㄢˊ ㄧˋ,   /  ] comfort and leisure #102,602 [Add to Longdo]
保惠师[bǎo huì shī, ㄅㄠˇ ㄏㄨㄟˋ ㄕ,    /   ] comforter #569,039 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annehmlichkeit { f }; Behaglichkeit { f } | Annehmlichkeiten { pl }; Behaglichkeiten { pl }comfort | comforts [Add to Longdo]
Bedürfnisanstalt { f }; öffentliche Toilette { f }comfort station [ Am. ] [Add to Longdo]
Humanklimatisierung { f }comfort air-conditioning [Add to Longdo]
Verwaltungsschreiben { n }comfort letter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) #2,593 [Add to Longdo]
[らく, raku] (adj-na, n, n-suf) comfort; ease; (P) #2,773 [Add to Longdo]
違和感(P);異和感[いわかん, iwakan] (n) (1) uncomfortable feeling; feeling out of place; sense of discomfort; (2) malaise; physical unease; (P) #7,318 [Add to Longdo]
不快[ふかい, fukai] (adj-na, n) unpleasant; displeasure; discomfort; (P) #10,042 [Add to Longdo]
便所[べんじょ, benjo] (n) toilet; lavatory; rest room; latrine; comfort station; (P) #11,375 [Add to Longdo]
慰霊[いれい, irei] (n) comfort the spirit (of the dead); (P) #13,938 [Add to Longdo]
快適[かいてき, kaiteki] (adj-na, n) pleasant; agreeable; comfortable; (P) #14,679 [Add to Longdo]
癒し;癒やし[いやし, iyashi] (n, adj-no) healing; soothing; therapy; comfort; solace #15,621 [Add to Longdo]
不自由[ふじゆう, fujiyuu] (adj-na, n) (1) discomfort; inconvenience; (2) poverty; want; destitution; (3) disability; impairment (physical, mental, etc.); (P) #16,863 [Add to Longdo]
安楽[あんらく, anraku] (adj-na, n) ease; comfort; carefree; cosy; cozy #19,357 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
快適な作業環境[かいてきなさぎょうかんきょう, kaitekinasagyoukankyou] comfortable work environment [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top