ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

komischerweise

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -komischerweise-, *komischerweise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
komischerweise(adv) เป็นที่น่าขัน, อย่างประหลาด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oddly enough, I'm not quite sure.Komischerweise bin ich mir nicht sicher. Gigi (1958)
But someonecried nevertheless.Komischerweise weinte doch jemand am Grab. The Red Circle (1960)
A virile attitude is an advantage although not essential.Maskulines, gutes Aussehen ist von Vorteil, komischerweise jedoch nicht nomendig. The Devil's Eye (1960)
But his jacket was pulled up under his arms, as if someone was supporting him.Komischerweise war Remys Jacke hochgezogen und unter den Armen verknautscht, so als wäre er von hinten gestützt worden. Le Doulos (1962)
And the funny thing is she still cares about you.Und komischerweise macht sie sich auch noch was aus dir. The Fortune Cookie (1966)
Strangely enough, I'm scared.Komischerweise habe ich Angst. The Rite (1969)
It's strange, he only reads the short news items.Aber komischerweise liest er nur "Vermischtes". Out 1 (1971)
It's strange that when they think I am crazy, I am not feeling bad.Komischerweise, wenn man mich für verrückt hält, dann fühle ich mich nicht schlecht. Portrait of a Champion (1977)
Strangely enough, I wasn't upset.Ich war komischerweise nicht traurig. Love on the Run (1979)
I don't remember botany but somehow I didn't forget that in 306 B.C. Seleucus I won a victory over some Chandragupta.Die Botanik habe ich vergessen, aber komischerweise weiß ich, daß 306 vor unserer Zeitrechnung Selevkt I. Einen gewissen Tschandrigupt besiegt hat. Oblomov (1980)
Funny thing is, I remember it too.Komischerweise konnte auch ich mich an alles erinnern. The Mirror Crack'd (1980)
Funnlly enough, she thought it was genuine.- Ja. Komischerweise war sie der Meinung, dass er echt ist. The Moral Dimension (1982)
In a strange way, that gave me something to live for right after the Witness Protection Program ended.Komischerweise gab mir das einen Lebenssinn, nachdem das Zeugenschutzprogramm ausgelaufen war. Let It Be Me (1984)
The odd thing is it appears to have happened twice.Komischerweise scheint es zweimal passiert zu sein. Brazil (1985)
Curiously, she said we had roughly the same build.Sie sagte komischerweise, wir seien ähnlich gebaut. Fletch (1985)
Just explain what brought us here. As the power grew, I applied the energy asymptomatically.Und da, wo sie es doch tun, trat komischerweise keine Störung auf. Lonely Among Us (1987)
-But I thought it was a lighter.- Das ist komischerweise ein Feuerzeug. À gauche en sortant de l'ascenseur (1988)
The funny thing is: There's a death certificate at the hospital for each one of these.Komischerweise hatte das Krankenhaus allen zuvor Totenscheine ausgestellt. Bride of Re-Animator (1989)
But strangely Prof. Juckenack didn't want to know anything about pastor Schulte.Aber komischerweise hat der Professor vom Pfarrer Schulte gar nix wissen wollen. The Nasty Girl (1990)
Bart, your mother has the fool idea... that you're upset about something.(Stöhnt) (Homer) Bart, komischerweise meint... deine Mutter, dass dir etwas fehlt. Bart the General (1990)
Which could now place one of them in a Japanese cave a few years later.Das komischerweise ein paar Jahre später in einer japanischen Höhle auftaucht. Highlander: The Final Dimension (1994)
Kristen does something that, funnily enough wasn't even her major.Kristen macht etwas... Was komischerweise... Noch nicht mal ihr Hauptfach war. The One with the Candy Hearts (1995)
But for some reason, all of them, even Kearns's, are smooth and buffed at the ends.Komischerweise sind aber alle, auch die von Kearns, ... ..an den Enden weich und glatt. Our Town (1995)
The reports start at Eniwa and move gradually north.Tja. Die ganzen Einschläge ziehen sich komischerweise immer weiter Richtung Norden durch. Gamera 2: Attack of the Legion (1996)
Amazingly enough, I don't care.Das ist mir komischerweise egal. Teacher's Pet (1997)
- Strange thing is it's true.- Komischerweise stimmt es. Powers, Principalities, Thrones and Dominions (1997)
Funny thing is, I'm beginning to enjoy their company.Komischerweise gefällt mir ihre Gesellschaft langsam. Statistical Probabilities (1997)
I'm better at big tasks than small ones.Komischerweise liegen mir grobe Arbeiten mehr als filigrane. Autumn Tale (1998)
The funny thing is you probably do.Komischerweise stimmt das wahrscheinlich. Change of Heart (1998)
That's funny, because you were wearing a shirt like the one you're wearing now.Komischerweise hattest du ein Hemd an wie das, das du jetzt trägst. Black & White (1999)
Oddly enough, he was the easiest of them all.Komischerweise kam man mit ihm am einfachsten klar. The Alien Legacy (1999)
The strange thing is... some physicists are even pursuing the idea... that there might be more than one time dimension.Und komischerweise verfolgen einige Physiker die Idee, dass mehr als eine Zeitdimension existiert. Frequency (2000)
It's odd. people get scared when their parents die.Komischerweise haben viele Angst vor dem Tod ihrer Eltern. With a Friend Like Harry... (2000)
He'd arrive with his view-finder, Er machte das komischerweise am letzten Tag. Er kam mit seinem Sucher und schaute sich um. Regarding Buñuel (2000)
Because, the funny thing is, I think we've both got a lot in common.Denn komischerweise denke ich, dass wir viel gemeinsam haben. The Cupboard of Patrick's Love (2000)
Actually, no.Komischerweise nein. My Nickname (2001)
The funny thing is, at age 15 on, we learn the things that attract men.Komischerweise lernen wir bereits mit 15 was die Männer anzieht. What I'll Never Do for Love Again (2002)
Yeah, that's what I keep thinking, ever since I met her, except I can't exactly remember when I met her.Ich denke das schon, seit ich sie zum ersten Mal traf, nur weiß ich komischerweise nicht mehr, wann das war. Fuhgeddaboudit (2002)
But then the funny part is, it never mattered... to me what she was... or where she was from.Aber komischerweise war es mir immer egal, was sie war oder woher sie kam. Love Among the Runes (2002)
We all had the funny idea that you were dead.Und komischerweise dachten wir, du bist tot. Out of Time (2003)
Funny enough, they have similar voices, both their voices are a big factor in Dark Side Of The Moon the way they *planned*.Komischerweise haben sie ziemlich ähnliche Stimmen, ihre beiden Stimmen sind gemeinsam ein großer Faktor in Dark Side Of The Moon, die Art wie sie das *geplant* haben. Pink Floyd: Dark Side of the Moon (2006)
You're all lying here. How come so am I?Alle wurden in den Schlaf geschickt, und komischerweise ich auch. Mindhunters (2004)
You know, shockingly, this isn't making me feel any better.Komischerweise heitert mich dieses Thema nicht sonderlich auf. Shrek 2 (2004)
Funny enough, it was Jimmy who persuaded me.Komischerweise war es Jimmy, der mich davon überzeugt hat. Layer Cake (2004)
People would probably say that I'm an emotionally guarded anal-retentive asshole.Wirklich nicht. Nur dir gegenüber, komischerweise. In Good Company (2004)
The funny thing is when you die, everyone refers to you as "late," but now I know that's the one event that always happens right on time.Komischerweise sagt man, wenn man stirbt, ist es zu spät, aber jetzt weiß ich, dass der Tod immer pünktlich kommt. Hurry (2004)
- Strangely, it never made the papers.- Stand komischerweise nirgends drin. In the Clamor and the Clangor (2004)
Oddly enough, the most popular choice is the towel boy at Bella Petto.Komischerweise ist die Hauptanfrage... der Job des Handtuchjungen im Bella Petto. The Count of Montecito (2004)
Funny, though. He didn't know that you were brother and sister.Komischerweise wusste er gar nicht, dass Sie Geschwister waren. My Other Left Foot (2004)
Oddly, a redcap found her suitcase on the platform going to Virginia Beach.Komischerweise fand ein Träger ihren Koffer am Bahnsteig nach Virginia Beach. Doppelgänger (2004)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top