Search result for

อันเป็นที่รัก

(18 entries)
(0.0236 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อันเป็นที่รัก-, *อันเป็นที่รัก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can see a king that the people will love and be proud to call their sovereign.ข้าเห็นพระราชาอันเป็นที่รักของราษฏร พวกเขาจะภูมิใจที่มีท่านเป็นผู้นำ Le Morte d'Arthur (2008)
And loving father of two.และพ่ออันเป็นที่รักของลูกสองคน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You should leave this endearing place as soon as possible.พวกคุณต้องย้ายออกจากสถานที่ อันเป็นที่รักนี่ ในทันทีที่ทำได้ Episode #1.7 (2008)
It is those people who are spoiling our beloved Botswana who need to be worried.คนพวกนั้น เป็นคนที่ทำลายบอตสวานาอันเป็นที่รักของพวกเรา ใครกันแน่ที่น่าเป็นห่วง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Not for one minute did you show him that you knew he'd lost anything precious.ไม่ใช่แค่หนึ่งนาทีที่คุณเสนอหน้า คุณรู้มั้ยเขาสูญเสียสิ่งมีค่าอันเป็นที่รักของเขา Nights in Rodanthe (2008)
Why didn't I listen to your soul?ทำไมผมถึงปฏิเสธจิตวิญญาณ.. อันเป็นที่รักของผมเล่า? The Breath (2009)
Now, I've studied the Sumerian civilization for most of my career, and what I have found is intriguing.ตอนนี้, ฉันได้ศึกษาภาษาซูเมเรี่ยน มากที่สุดในอาชีพ, และฉันได้พบสิ่ง อันเป็นที่รักThe Fourth Kind (2009)
Dearly beloved, we are gathered here today in sight of the boundless sea, mother of all life, to join two loving people in matrimony.อันเป็นที่รักอย่างสุดซึ้ง พวกเรามารวมกันที่นี่ในวันนี้ ท่ามกลางสักขีพยานในท้องทะเลที่ไม่สิ้นสุด Double Blind (2009)
I love that, "some wild darling."ฉันชอบจัง,"ป่าอันเป็นที่รัก." Pilot (2009)
Our dear brother we're sorry you couldn't kill the cat, as I did.ถึงพี่ชายอันเป็นที่รักของเรา เราเศร้าโศกเสียใจที่เธอฆ่าแมวตัวนั้นไม่ได้ อย่างที่ฉันฆ่า Dogtooth (2009)
For as much as it hath pleased almighty God to take onto himself the soul of our dear departed brother let us therefore commit his body to the ground.เท่าที่พึงพอใจ พระผู้ทรงอำนาจทรงรับไว้ ซึ่งวิญญารณบรรดาพี่น้องอันเป็นที่รัก ด้วยเหตุนี้เราจึงฝังร่างเขาไว้กับพสุธา Watchmen (2009)
There is panic throughout the globe as countries and citizens try to protect their beloved landmarks.ประชาชนในแต่ละประเทศทั่วโลกต่างตกใจ พยายามที่จะปกป้องสถานที่สำคัญอันเป็นที่รักของพวกเขา Despicable Me (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันเป็นที่รัก[X] (an pen thīrak) EN: cherished   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
darling[ADJ] ซึ่งเป็นที่รัก, See also: อันเป็นที่รัก, Syn. favorite, beloved, dear
precious[ADJ] อันเป็นที่รัก, See also: เป็นที่รัก, Syn. cherished, inestimable, prized

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
pet(เพท) n. สัตว์เลี้ยง,สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น,บุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รัก. adj. เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นที่รัก,ซึ่งแสดงความรัก. vt. ถือเป็นสัตว์เลี้ยง,เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง,คลำ,ลูบ,ลูบคลำ,รัก,ทะนุถนอม,กอด. vi. ลูบคลำและกอด, See also: pettable,adj.
well-beloved(เวล'บิลัฟ'วิด) adj. เป็นที่รักอย่างมากและด้วยใจจริง n. บุคคลอันเป็นที่รักอย่างมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top