ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hold dear

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hold dear-, *hold dear*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hold dear(phrv) ทำให้มีค่าน้อยมาก, Syn. hold cheap

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My fellow Englishmen tonight, our country that which we stand for and all that we hold dear faces a grave and terrible threat.ประชาชนชาวอังกฤษที่รัก... ..คืนนี้ ประเทศของเรา... ...ประเทศที่เรายืนหยัดต่อสู้... V for Vendetta (2005)
Sara was everything I hold dear in this life, which is every bit of my business.ซาร่าเป็นทุกอย่างที่ฉันมีในชีวิต นั่นเป็นส่วนเล็กๆในเรื่องของฉัน The Magician (2014)
Take from them all they hold dear and sacred.พรากสิ่งที่พวกมันรักและบูชาให้หมด Rise of the Villains: Knock, Knock (2015)

Japanese-English: EDICT Dictionary
惜しむ(P);吝しむ(oK);愛しむ(oK)[おしむ, oshimu] (v5m, vt) (1) to be frugal; to be sparing; (2) to value; to hold dear; (3) to regret (e.g. a loss); to feel sorry (for); (4) to be unwilling; to be reluctant; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hold dear
      v 1: be fond of; be attached to [syn: {care for}, {cherish},
           {hold dear}, {treasure}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top