Search result for

เพ้อฝัน

(46 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพ้อฝัน-, *เพ้อฝัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพ้อฝัน[ADJ] fanciful, See also: imaginary, Syn. เพ้อเจ้อ, Example: เธอเชื่อเรื่องเพ้อฝันของคนแก่อายุ 70 จริงๆ เหรอ, Thai definition: ที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
เพ้อฝัน[V] fancy, See also: imagine, Syn. เพ้อเจ้อ, พร่ำเพ้อ, Example: ฉันก็ได้แต่เพ้ออันไปลมๆ แล้งๆ ตามประสาคนไม่เคยมีความรัก, Thai definition: มุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพ้อฝันก. คิดฝันอย่างลม ๆ แล้ง ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Will be the subject of the next nursery rhymeที่จะเป็นหัวข้อนิยายอันต่อไปของบทกวีเพ้อฝันของ New Haven Can Wait (2008)
Sorry to bust up your fantasy world, Cinderella but our 5:00 just took a nose-dive into the Dallas river.เสียใจด้วยที่ทำลายโลกเพ้อฝันของนาย ซินเดอเรลล่า ...แต่เมื่อตอน 5 โมง มันเพิ่งตกลงไปในแม่น้ำดัลลัส The Lazarus Project (2008)
Perhaps both Bruce and Mr. Dent believe that Batman stands for something more important than the whims of a terrorist, Miss Dawes even if everyone hates him for it.อาจจะทั้งบรูซ และคุณเด้นท์... เชื่อว่าสิ่งที่แบทแมนยืนหยัด เพื่อสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า... กว่าพวกผู้ร้ายเพ้อฝัน คุณดาเวส... The Dark Knight (2008)
There's no such thing as love. It's a fantasy.ความรักไม่มีอยู่จริงหรอก มันเป็นแค่เรื่องเพ้อฝันเท่านั้นแหละ 500 Days of Summer (2009)
If you were hot, you would be out breaking some poor schmuck's heart instead of spending all your time fantasizing about Mr. Wonderful.ถ้าคุณฮอตจริงๆ คงออกไปหักอกผู้ชาย แทนที่จะมานั่งใช่เวลา เพ้อฝันถึงผู้ชายที่แสนเพอร์เฟ็ค The Ugly Truth (2009)
The teacher said he might act out.ครูบอกว่าเขาอาจเป็นพวกเพ้อฝัน Family Remains (2009)
Let some silly romantic fantasy take over.ฉันก็เป็นอย่างที่ฉันเป็นมาตลอด ยอมให้ความโรแมนติคงี่เง่าเพ้อฝันเข้ามาครอบงำฉัน Bargaining (2009)
Marrying Chase would shatter that fantasy.งานแต่งงานเชสจะละเอียดป่นปี้ เป็นเรื่องเพ้อฝัน House Divided (2009)
Guess romance is alive and well and living in Burbank.คิดว่าความเพ้อฝัน จะยังอยู่ดีในเบอร์แบงค์นะ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Our relationship was built on a fantasy.ความสัมพันธ์ของเรา อยู่บนความเพ้อฝัน Mash-Up (2009)
So what happened was more of a male fantasy and what she wanted was more of a female fantasy.ดังนั้นอะไรที่จะเกิดขึ้นยิ่ง ความเพ้อฝันของเพศชาย และสิ่งที่เธอต้องการที่จะได้มา ความเพ้อฝันของเพศหญิงยิ่งต้องเพิ่มขึ้นไปอีก Do It, Monkey (2009)
The fantasy of meeting a total strangerความเพ้อฝันในการนัดเจอ คนแปลกหน้าทั้งหมด Do It, Monkey (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพ้อฝัน[v.] (phoēfan) EN: fancy ; imagine   
เพ้อฝัน[adj.] (phoēfan) EN: fanciful ; imaginary   

English-Thai: Longdo Dictionary
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, S. practical, A. idealistic, unrealistic,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerial[ADJ] ซึ่งอยู่ในจินตนาการ, See also: เพ้อฝัน, เหนือจริง, , Syn. imaginery, unreal
dream[VT] ฝัน, See also: เพ้อฝัน, Syn. fantasize, imagine
dream[VI] ฝัน, See also: เพ้อฝัน, Syn. fantasize, imagine
fanciful[ADJ] เพ้อฝัน, See also: ซึ่งนึกฝัน, จินตนาการ, Syn. imaginary, fictitious, Ant. real
imaginative[ADJ] เพ้อฝัน, See also: คิดฝัน, Syn. creative, visionary
romantic[ADJ] เพ้อฝัน, See also: ในอุดมคติ, Syn. dreamy, idealistic
starry-eyed[ADJ] เพ้อฝัน, See also: ซึ่งมองโลกในแง่ดีเกินไป, Syn. idealistic, dreamy
visionary[ADJ] เพ้อฝัน, Syn. idealistic, imaginary, Ant. real, actual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
autism(ออ'ทิสซึม) n. การคิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง, ความคิดเพ้อฝัน. -autistic adj.
chimeric(คิเม'ริเคิล) adj. ไม่จริง,เพ้อฝัน, See also: chimericalness n.
chimerical(คิเม'ริเคิล) adj. ไม่จริง,เพ้อฝัน, See also: chimericalness n.
cloud-builtadj. ฝันหวาน,เพ้อฝัน
conceit(คันซีท') {conceited,conceiting,conceits} n. ความหยิ่ง,ความทะนง,ความถือดี,ความคิด,จินตนาการ,ความเพ้อฝัน,ข้ออุปมาแห่งจินตนาการ vt. จินตนาการ,ติดอกติดใจ, Syn. egoism,egotism,self-esteem,notion ###A. modesty,diffidence
disenchant(ดิสเอนชานทฺ') vt. แก้เสน่ห์,ทำให้หลุดพ้นจากการถูกผีสิง,ทำให้ไม่เพ้อฝัน,ทำให้พ้นอาการประสาทหลอน., See also: disenchantment n. ดูdisenchant, Syn. disillusion
dream(ดรีม) {dreamed/dreamt,dreaming,dreams} n. ปรารถนา,สิ่งที่สวยงามประดุจฝัน. vi.,vt. ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน -Phr. (dream up วางแผน) . -adj. ดีเลิศเป็นที่ปรารถนา., See also: dreamer n. dreaminglyadv., Syn. illusion,fantasy,vis
dreamy(ดรีม'มี) adj. ชอบเพ้อฝัน,เหมือนฝัน,เลือนลาง,ไม่ชัด,เงียบสงบ,น่าอัศจรรย์,จับใจ,งดงาม., See also: dreamily adv. dreaminess n., Syn. visionary

English-Thai: Nontri Dictionary
autism(n) ความคิดเพ้อฝัน,ความหมกหมุ่น
autistic(adj) เพ้อฝัน,หมกหมุ่น
chimera(n) สัตว์ประหลาดในนิยาย,ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความเพ้อเจ้อ
chimerical(adj) เพ้อฝัน,ฝันลมๆ แล้งๆ,เพ้อเจ้อ
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
dream(n) ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความนึกฝัน
dream(vi) ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน
dreamy(adj) เหมือนฝัน,ชอบฝัน,ชอบเพ้อฝัน,น่าอัศจรรย์,เลือนลาง
fanciful(adj) ประหลาด,เพ้อฝัน,ไม่จริง,ชอบจินตนาการ
fancy(n) ความนึกฝัน,ความชอบ,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,รสนิยม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top