ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agony

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agony-, *agony*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agony(n) การดิ้นรน
agony(n) การระเบิดอารมณ์
agony(n) ความทรมาน, See also: ความทุกข์, ความเจ็บปวดแสนสาหัส, ความกลัดกลุ้ม, Syn. suffering, torture, distress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
death agonyn. ความทนทุกข์ทรมานหรือปวดร้าวทรมานก่อนตาย

English-Thai: Nontri Dictionary
agony(n) ความเจ็บปวด, ความทรมาน, ความทุกข์ทรมาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agony๑. ความเจ็บปวดรวดร้าว๒. ความลิงโลด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agonyปวดร้าวระบม [การแพทย์]

WordNet (3.0)
agony(n) intense feelings of suffering; acute mental or physical pain, Syn. torment, torture
agony(n) a state of acute pain, Syn. excruciation, suffering

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Agony

n.; pl. Agonies [ L. agonia, Gr. &unr_;, orig. a contest, fr. &unr_;: cf. F. agonie. See Agon. ] 1. Violent contest or striving. [ 1913 Webster ]

The world is convulsed by the agonies of great nations. Macaulay. [ 1913 Webster ]

2. Pain so extreme as to cause writhing or contortions of the body, similar to those made in the athletic contests in Greece; and hence, extreme pain of mind or body; anguish; paroxysm of grief; specifically, the sufferings of Christ in the garden of Gethsemane. [ 1913 Webster ]

Being in an agony he prayed more earnestly. Luke xxii. 44. [ 1913 Webster ]

3. Paroxysm of joy; keen emotion. [ 1913 Webster ]

With cries and agonies of wild delight. Pope. [ 1913 Webster ]

4. The last struggle of life; death struggle. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Anguish; torment; throe; distress; pangs; suffering. -- Agony, Anguish, Pang. These words agree in expressing extreme pain of body or mind. Agony denotes acute and permanent pain, usually of the whole system., and often producing contortions. Anguish denotes severe pressure, and, considered as bodily suffering, is more commonly local (as anguish of a wound), thus differing from agony. A pang is a paroxysm of excruciating pain. It is severe and transient. The agonies or pangs of remorse; the anguish of a wounded conscience. “Oh, sharp convulsive pangs of agonizing pride!” Dryden. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He took all his pain and what was left of his strength and his long-gone pride... ... and he put it against the fish's agony.เขาเอาความเจ็บปวดของเขา และสิ่งที่เหลืออยู่ ของความแข็งแรงและความ ภาคภูมิใจยาวหายไปของเขา และเขาใส่มันกับความทุกข์ ทรมานของปลา The Old Man and the Sea (1958)
And a constructive program is the only nonviolent solution to India's agony.และโครงการที่ได้ผลก็คือ การแก้ปัญหาอย่างอหิงสา Gandhi (1982)
You shall know my agony and my hatred.คุณจะได้ทราบความทุกข์ทรมานและความเกลียดชังของฉัน Princess Mononoke (1997)
And yet, she herself is still in silent agony, in faraway East Africa.นั่นทำให้พ่อเธอหมดความเชื่อถือในตัวเธอ แต่ทว่าเธอก็ยังยอมปวดร้าวตามลำพัง เศร้าโศกกับหลุมศพของทหารออกรบ... Malèna (2000)
Worse than the total agony of being in love?ไม่แย่หรอฮะ ที่ต้องเจ็บปวดจากการตกหลุมรัก Love Actually (2003)
Total agony.เจ็บปวดสาหัส Love Actually (2003)
We've gotta see the love, but we've also gotta see the agony.คุณจะต้องแสดงให้เห็นถึงความรักและความทุกข์ตรมพร้อมๆกัน Wicker Park (2004)
Noah stayed up all night contemplating the certain agony he knew would be his, if he were to lose her twice.โนอาห์อยู่จนดึกดื่น ครุ่นคริดถึงความผิดพลาดที่เจ็บปวด / เขารู้ว่าเธอเป็นของคนอื่น ถ้าหากเขายอมเสียเธอไปเป้นครั้งที่สอง The Notebook (2004)
Because you'd either be in terrible agony or you'd be dead by now.เพราะคุณคงเจ็บปวดสาหัส /Nหรือไม่ก็คงตายไปแล้ว Saw (2004)
Agony and beauty, for us, live side by side.ความเจ็บปวดและความสวยงาม สำหรับเรา อยู่ร่วมกัน Memoirs of a Geisha (2005)
I will put them aside and ask you to end my agony.ผมจะไม่คิดถึงอีก และขอให้คุณทำให้ความทุกข์ของผมสิ้นไป Pride & Prejudice (2005)
And of course it's not only the immediate agony, but the knowledge that if you do not yield soon enough there will be little left to identify you as a man.และแน่นอน มันไม่ใช่ความเจ็บหฤโหด , เท่าที่รู้ ถ้าคุณไม่ยินยอมโดยดี Casino Royale (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agonyHe bit his cry of agony back.
agonyHe lay in agony until the doctor arrived.
agonyHe was in agony.
agonyI spent the weekend writhing in agony when my gallstone started to move.
agonyMy shoes hurt. I'm in agony.
agonyProlong the agony.
agonyShe screamed in agony.
agonyThe last agony was over.
agonyThe soldier lay in agony on the bed.
agonyThe task was total agony.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความปวดร้าวใจ(n) distress, See also: agony, suffering, Syn. ความเจ็บปวดรวดร้าว, ความรวดร้าว, Example: คำพูดของเธอทำให้เกิดความปวดร้าวในใจของเขา
ความรวดร้าว(n) agony, See also: sorrow, suffering, painfulness, bitterness, sadness, distress, torment, grief, anguish, Syn. ความปวดร้าว, ความปวดร้าวใจ, ความเจ็บปวดรวดร้าว, Example: ในใจของเขามีแต่ความรวดร้าวที่คนรักของเขาหยิบยื่นให้
ความปวดร้าว(n) agony, See also: anguish, pang, Syn. ความเจ็บช้ำ, ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความรวดร้าว, Ant. ความร่าเริง, ความยินดี, ความสุข, Example: เขาจำความปวดร้าวในอดีตได้ขึ้นใจไม่เคยลืม
ความเจ็บปวดรวดร้าว(n) affliction, See also: agony, anxiety, distress, suffering, Syn. ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความปวดร้าวใจ, Ant. ความสุข, ความยินดี, ความปลื้มปิติ, Example: อดีตสำหรับบางคนอาจเป็นทั้งความเจ็บปวดรวดร้าวหรือเป็นความสุขสมหวัง, Thai Definition: ความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งทางร่างกายหรือจิตใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิ้นด้วยความเจ็บปวด[din dūay khwām jeppūat] (v, exp) EN: roll about in pain ; writhe in pain ; writhe in agony  FR: se tordre de douleur
ความเจ็บ[khwām jep] (n) EN: pain ; ache ; agony ; sore  FR: mal [ m ] ; maladie [ f ]
ความเจ็บปวดรวดร้าว[khwām jeppūat rūat rāo] (n, exp) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering  FR: souffrance [ f ]
ความปวดร้าว[khwām pūatrāo] (n) EN: agony ; anguish ; pang  FR: agonie [ f ]
ความปวดร้าวใจ[khwām pūatrāo jai] (n) EN: distress ; agony ; suffering
ความรวดร้าว[khwām rūatrāo] (n) EN: painfulness ; agony
ความทรมาน[khwām thøramān] (n) EN: agony  FR: souffrance [ f ] ; tourment [ m ]
ความทุกข์ร้อน[khwām thuk røn] (n, exp) EN: distress ; worry ; anxiety ; upset ; trouble ; grief ; agony

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
agony

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agony

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Qual { f } | Qualen { pl }agony | agonies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悩み[なやみ, nayami] (n) trouble; troubles; worry; distress; sorrows; anguish; agony; problem; (P) #7,963 [Add to Longdo]
苦悩[くのう, kunou] (n, vs) suffering; distress; affliction; anguish; agony; trouble; (P) #14,786 [Add to Longdo]
苦痛[くつう, kutsuu] (adj-na, n, adj-no) pain; agony; bitterness; (P) #17,717 [Add to Longdo]
もがき苦しむ;踠き苦しむ(oK)[もがきくるしむ, mogakikurushimu] (v5m, vi) to writhe in agony [Add to Longdo]
四捨五入[ししゃごにゅう, shishagonyuu] (n, vs) rounding half up (i.e. fractions); (P) [Add to Longdo]
四捨五入機能[ししゃごにゅうきのう, shishagonyuukinou] (n) { comp } round-off function; rounding [Add to Longdo]
死苦[しく, shiku] (n) (1) { Buddh } (See 四苦) inevitability of death (one of the four kinds of suffering); (2) death pains; agony of death [Add to Longdo]
七転八倒;七顛八倒[しちてんばっとう;しってんばっとう, shichitenbattou ; shittenbattou] (n, vs) tossing oneself about in great pain; writhing in agony [Add to Longdo]
受難[じゅなん, junan] (n, vs) suffering; agony; passion; (P) [Add to Longdo]
心痛[しんつう, shintsuu] (n, vs, adj-no) worry; mental agony; heartache [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
四捨五入[ししゃごにゅう, shishagonyuu] round off (vs) [Add to Longdo]
四捨五入機能[ししゃごにゅうきのう, shishagonyuukinou] round-off function, rounding [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top