ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agony

AE1 G AH0 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agony-, *agony*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agony(n) การดิ้นรน
agony(n) การระเบิดอารมณ์
agony(n) ความทรมาน, See also: ความทุกข์, ความเจ็บปวดแสนสาหัส, ความกลัดกลุ้ม, Syn. suffering, torture, distress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
death agonyn. ความทนทุกข์ทรมานหรือปวดร้าวทรมานก่อนตาย

English-Thai: Nontri Dictionary
agony(n) ความเจ็บปวด, ความทรมาน, ความทุกข์ทรมาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agony๑. ความเจ็บปวดรวดร้าว๒. ความลิงโลด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agonyปวดร้าวระบม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You shall know my agony and my hatred.คุณจะได้ทราบความทุกข์ทรมานและความเกลียดชังของฉัน Princess Mononoke (1997)
Worse than the total agony of being in love?ไม่แย่หรอฮะ ที่ต้องเจ็บปวดจากการตกหลุมรัก Love Actually (2003)
Noah stayed up all night contemplating the certain agony he knew would be his, if he were to lose her twice.โนอาห์อยู่จนดึกดื่น ครุ่นคริดถึงความผิดพลาดที่เจ็บปวด / เขารู้ว่าเธอเป็นของคนอื่น ถ้าหากเขายอมเสียเธอไปเป้นครั้งที่สอง The Notebook (2004)
Because you'd either be in terrible agony or you'd be dead by now.เพราะคุณคงเจ็บปวดสาหัส /Nหรือไม่ก็คงตายไปแล้ว Saw (2004)
Agony and beauty, for us, live side by side.ความเจ็บปวดและความสวยงาม สำหรับเรา อยู่ร่วมกัน Memoirs of a Geisha (2005)
But it was agony pretending his puny, little penis satisfied me. I bet.แต่มันก็ทรมานที่ต้องทำเป็นว่า จ้อนเล็กสั้นของเขาหนำใจฉัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I am imagining the dust, the darkness, the agony and the unimaginable Ioneliness of the wilderness I am about to be dispatched to by my Washington political colleagues.ผมกำลังจินตนาการถึง ผงฝุ่นละออง รัตติกาล ความทุกข์ทรมาน และ ความเหงาเปล่าเปลี่ยวยากเกินบรรยาย ในห้วงความรกร้างว่างเปล่า เกินเอื้อมมือถึง Frost/Nixon (2008)
It was agony to watch.ด้วยความทุกข์ทรมานที่ต้องดู Frost/Nixon (2008)
There is a soul trapped in agony out there right now.มีวิญญาณที่เจ็บปวดทรมาน ติดอยู่ข้างนอกนั่นตอนนี้น่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
What is his name? It's your brother to you that agony is.เขาชื่ออะไร พี่ชายใช้หัวของเขา Prison Break: The Final Break (2009)
And I want the agony out of your eyes! Uh-uh, Lance.ฉันต้องการเห็นความทุกข์ในตาพวกเธอ! Pilot (2009)
- agony would be the normal reaction.-คุณทรมาณใจ มันเป็นปกติ Dex Takes a Holiday (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agonyHe bit his cry of agony back.
agonyHe lay in agony until the doctor arrived.
agonyHe was in agony.
agonyI spent the weekend writhing in agony when my gallstone started to move.
agonyMy shoes hurt. I'm in agony.
agonyProlong the agony.
agonyShe screamed in agony.
agonyThe last agony was over.
agonyThe soldier lay in agony on the bed.
agonyThe task was total agony.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความปวดร้าวใจ(n) distress, See also: agony, suffering, Syn. ความเจ็บปวดรวดร้าว, ความรวดร้าว, Example: คำพูดของเธอทำให้เกิดความปวดร้าวในใจของเขา
ความรวดร้าว(n) agony, See also: sorrow, suffering, painfulness, bitterness, sadness, distress, torment, grief, anguish, Syn. ความปวดร้าว, ความปวดร้าวใจ, ความเจ็บปวดรวดร้าว, Example: ในใจของเขามีแต่ความรวดร้าวที่คนรักของเขาหยิบยื่นให้
ความปวดร้าว(n) agony, See also: anguish, pang, Syn. ความเจ็บช้ำ, ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความรวดร้าว, Ant. ความร่าเริง, ความยินดี, ความสุข, Example: เขาจำความปวดร้าวในอดีตได้ขึ้นใจไม่เคยลืม
ความเจ็บปวดรวดร้าว(n) affliction, See also: agony, anxiety, distress, suffering, Syn. ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความปวดร้าวใจ, Ant. ความสุข, ความยินดี, ความปลื้มปิติ, Example: อดีตสำหรับบางคนอาจเป็นทั้งความเจ็บปวดรวดร้าวหรือเป็นความสุขสมหวัง, Thai Definition: ความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งทางร่างกายหรือจิตใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิ้นด้วยความเจ็บปวด[din dūay khwām jeppūat] (v, exp) EN: roll about in pain ; writhe in pain ; writhe in agony  FR: se tordre de douleur
ความเจ็บ[khwām jep] (n) EN: pain ; ache ; agony ; sore  FR: mal [ m ] ; maladie [ f ]
ความเจ็บปวดรวดร้าว[khwām jeppūat rūat rāo] (n, exp) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering  FR: souffrance [ f ]
ความปวดร้าว[khwām pūatrāo] (n) EN: agony ; anguish ; pang  FR: agonie [ f ]
ความปวดร้าวใจ[khwām pūatrāo jai] (n) EN: distress ; agony ; suffering
ความรวดร้าว[khwām rūatrāo] (n) EN: painfulness ; agony
ความทรมาน[khwām thøramān] (n) EN: agony  FR: souffrance [ f ] ; tourment [ m ]
ความทุกข์ร้อน[khwām thuk røn] (n, exp) EN: distress ; worry ; anxiety ; upset ; trouble ; grief ; agony

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AGONY AE1 G AH0 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agony (n) ˈægəniː (a1 g @ n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Qual { f } | Qualen { pl }agony | agonies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悩み[なやみ, nayami] (n) trouble; troubles; worry; distress; sorrows; anguish; agony; problem; (P) #7,963 [Add to Longdo]
苦悩[くのう, kunou] (n, vs) suffering; distress; affliction; anguish; agony; trouble; (P) #14,786 [Add to Longdo]
苦痛[くつう, kutsuu] (adj-na, n, adj-no) pain; agony; bitterness; (P) #17,717 [Add to Longdo]
もがき苦しむ;踠き苦しむ(oK)[もがきくるしむ, mogakikurushimu] (v5m, vi) to writhe in agony [Add to Longdo]
四捨五入[ししゃごにゅう, shishagonyuu] (n, vs) rounding half up (i.e. fractions); (P) [Add to Longdo]
四捨五入機能[ししゃごにゅうきのう, shishagonyuukinou] (n) { comp } round-off function; rounding [Add to Longdo]
死苦[しく, shiku] (n) (1) { Buddh } (See 四苦) inevitability of death (one of the four kinds of suffering); (2) death pains; agony of death [Add to Longdo]
七転八倒;七顛八倒[しちてんばっとう;しってんばっとう, shichitenbattou ; shittenbattou] (n, vs) tossing oneself about in great pain; writhing in agony [Add to Longdo]
受難[じゅなん, junan] (n, vs) suffering; agony; passion; (P) [Add to Longdo]
心痛[しんつう, shintsuu] (n, vs, adj-no) worry; mental agony; heartache [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
四捨五入[ししゃごにゅう, shishagonyuu] round off (vs) [Add to Longdo]
四捨五入機能[ししゃごにゅうきのう, shishagonyuukinou] round-off function, rounding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agony \Ag"o*ny\, n.; pl. {Agonies}. [L. agonia, Gr. ?, orig. a
   contest, fr. ?: cf. F. agonie. See {Agon}.]
   1. Violent contest or striving.
    [1913 Webster]
 
       The world is convulsed by the agonies of great
       nations.               --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Pain so extreme as to cause writhing or contortions of the
    body, similar to those made in the athletic contests in
    Greece; and hence, extreme pain of mind or body; anguish;
    paroxysm of grief; specifically, the sufferings of Christ
    in the garden of Gethsemane.
    [1913 Webster]
 
       Being in an agony he prayed more earnestly. --Luke
                          xxii. 44.
    [1913 Webster]
 
   3. Paroxysm of joy; keen emotion.
    [1913 Webster]
 
       With cries and agonies of wild delight. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. The last struggle of life; death struggle.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Anguish; torment; throe; distress; pangs; suffering.
 
   Usage: {Agony}, {Anguish}, {Pang}. These words agree in
      expressing extreme pain of body or mind. Agony denotes
      acute and permanent pain, usually of the whole
      system., and often producing contortions. Anguish
      denotes severe pressure, and, considered as bodily
      suffering, is more commonly local (as anguish of a
      wound), thus differing from agony. A pang is a
      paroxysm of excruciating pain. It is severe and
      transient. The agonies or pangs of remorse; the
      anguish of a wounded conscience. "Oh, sharp convulsive
      pangs of agonizing pride!" --Dryden.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agony
   n 1: intense feelings of suffering; acute mental or physical
      pain; "an agony of doubt"; "the torments of the damned"
      [syn: {agony}, {torment}, {torture}]
   2: a state of acute pain [syn: {agony}, {suffering},
     {excruciation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top